up
Search      menu
داروها :: مقاله داروهاي ضدپوکي استخوان PDF
QR code - داروهاي ضدپوکي استخوان

داروهاي ضدپوکي استخوان

اين داروها براي دندان ضرر دارند

اخيرا در مقاله ها و مطبوعات علمي، صحبت هاي زيادي درباره عوارض استفاده از داروهاي ضدپوکي استخوان در دندان پزشکي شنيده مي شود... در اين باره با دکتر سيدمهدي جعفري، متخصص جراحي دهان و فک و صورت و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي به گفت وگو نشسته ايم.
▪ آقاي دکتر! داروهاي ضدپوکي استخوان براي سالمندان دردسر ايجاد مي کنند؟
يک گروه دارويي موسوم به «بيس فسفونات ها» که به طور عمده در درمان يا پيشگيري از عوارض پوکي استخوان به کار مي روند، باعث ايجاد عوارض جدي در التيام زخم هاي استخوان هاي فکين و ناحيه دهان مي شوند و همين امر باعث بروز نگراني هايي براي دندان پزشکان يا ساير پزشکان که در اين ▪ مثلا چه عوارضي و علت آن چيست؟
در بدن ما بافت استخواني و سلول هاي آن مانند ساير سلول ها دايم در حال ريزش و رويش هستند. تمام استخوان هاي بدن در حال گذاشت و برداشت هستند. جالب است بدانيد که در هر ۱۸ ماه، تقريبا ۳۰ درصد استخوان هاي بدن از نو زاده مي شوند و استخوان هاي پير و قديمي از بين مي روند. در اين ميان نقش استئوکلاست ها يا سلول هاي تحليل برنده استخوان و سلول هاي استئوبلاست يا سازنده و زاينده استخوان، بسيار حياتي است و فعاليت هاي اين دو بايد در تعادل کامل باشند. حال اگر به هر دليلي هريک از اين دو گروه سلولي فعاليتي بيش از ديگري نشان دهد، يک حالت مرضي در استخوان به وجود مي آيد. مثلا فعاليت بيشتر استئوبلاست ها باعث بيماري استخوان مرمري و متراکم شدن بيش از حد استخوان مي شود و فعاليت بيشتر استئوکلاست به پوکي استخوان و کاهش تراکم آن مي انجامد. گروه دارويي موسوم به بيس فسفونات ها در عمل جلوي فعاليت استئوکلاست ها را مي گيرد و به طور مصنوعي تراکم استخوان را افزايش مي دهد اما در عمل متابوليسم و فيزيولوژي طبيعي رويش سلولي بافت استخواني را نيز مختل مي کنند.
▪ اين دارو ها در چه مواردي تجويز مي شوند؟
معمولا در درمان پوکي استخوان ناشي از افزايش سن ولي در موارد ديگري که مثلا بيمار در اثر استفاده از استروئيد ها يا هورمون هاي آنتاگونيست استروژن يا خطر متاستاز از يک تومور بدخيم به استخوان در معرض خطر تخريب بافت استخواني از جمله خطر شکستگي هاي خودبه خودي استخوان هاست، از اين مواد استفاده مي شود.
▪ حالا کجاي اين مساله به دندان پزشکي مربوط مي شود؟
اتفاقا مشکل اصلي اين داروها در دندان پزشکي نمايان مي شود. بيماراني که تحت درمان با داروهاي ضد پوکي استخوان هستند، به دليل اختلال در روند طبيعي التيام در بافت استخواني در معرض خطر جدي نوعي زخم مقاوم به التيام در استخوان هاي فکين و در نتيجه عفونت استخواني و نکروز و مرگ يک قسمت يا تمام استخوان فک خواهند بود که به آن استئونکروز فکي ناشي از بيس فسفونات ها گفته مي شود.
▪ اين زخم ها به طور خودبه خود ايجاد مي شوند؟
گاهي، ولي به طور عمده در اثر ايجاد زخم ناشي از کشيدن دندان يا جراحي نوک ريشه يا قرار دادن ايمپلنت در داخل استخوان فک روي مي دهند که با درد بسيار شديد و خروج چرک در دهان و دفع ايمپلنت و عوارض عمومي عفونت و در نهايت از دست رفتن قسمتي از استخوان فک همراه هستند.
▪ حالا سوال اصلي را مطرح مي کنيم، چه بايد کرد؟
خيلي کارها، اولا بايد در صورت صلاحديد پزشک، داروي بيس فسفونات را قطع کرد يا دوز آن را کاهش داد. در موارد خوراکي البته اين کار چندان موثر نيست ولي در موارد تزريقي بسيار موثر است و حداقل بايد تا ۳ ماه دارو را قطع کرد تا فيزيولوژي استخوان و روند التيام زخم آن به حالت طبيعي برگردد. در مواردي که پزشک قصد دارد بيمار را با اين داروها تحت درمان قرار دهد، بهتر است تمام درمان هاي دندان پزشکي قبل از شروع درمان با بيس فسفونات ها به طور کامل انجام شده باشند. بايد توجه داشت که تاثير اين گروه دارويي بر روند مرگ و زايش سلولي در بافت استخواني گاهي تا ۱۰ سال هم باقي مي ماند ولي بيشترين توجه دندان پزشکان به بيماراني است که از ۳ سال پيش تاکنون تحت درمان مداوم با اين گروه دارويي بوده اند و در معرض خطر جدي نکروز استخوان هاي فکي قرار دارند.
▪ و کلام آخر، اگر اين زخم ها در دهان ايجاد شوند، چگونه آنها را درمان مي کنيد؟
فرآيند درمان اين نواحي مرده استخواني بسيار پيچيده و طولاني هستند. گاهي در انواع ساده يا زخم هاي محدود، درمان فقط تجويز دهانشويه هاي دارويي است ولي در انواع پيشرفته و جدي بايد اقدام هاي جراحي وسيعي براي بيمار انجام شود.

پوکي استخوان يا استئوپروز عبارت از حالتي است که در اثر تخريب بافت استخواني، توده اي استخوان کاهش يافته و سرانجام به شکستگي استخوان منجر مي شود (تعداد ...

همه ما مي دانيم که با افزايش سن منحني شکستگي استخوان ها، خميدگي پشت و کوتاه شدن قد ايجاد مي گردد که در واقع اين علايم نشانه هاي بيماري به نام پوکي است ...

پوکي استخوان (Osteoporosis) بيماري است که در آن، استخوان ها ضعيف و شکننده شده و تراکم استخوانها به مرور زمان کمتر مي شود. ● علا ئم و نشانه ها در مراحل ...

پوکي استخوان مقدمه: همه ما مي دانيم که با افزايش سن منحني شکستگي استخوان ها، خميدگي پشت و کوتاه شدن قد ايجاد مي گردد که در واقع اين علايم نشانه هاي بي ...

سال ها طول کشيد تا پزشکان فهميدند که علت قوزکردن و خميدگي برخي از سالمندان، ابتلا به پوکي استخوان است؛ بيماري خاموش و مهم قرن که توجه بسياري از پزشکان ...

«آيا مي دانستيد با خوردن دانه هاي سيبي که ما هر عدد را ۱۰۰هزار تومان مي فروشيم، ضريب هوشي شما ۸۰درصد افزايش پيدا مي کند؟» مي گوييد اين آگهي واقعيت ندا ...

خطاهاي دارويي از بيشترين موارد معمول خطاهاي پزشکي به شمار مي آيند. هر چند پزشکان مايل به پذيرفتن آن نيستند، بيشتر از دو سوم موارد خطاهاي دارويي در نتي ...

يکي از شايع ترين پرسش هاي ديابتي ها، پرسش درباره انواع داروهاي ضدديابت است. بيشتر ديابتي ها دوست دارند بدانند کدام دارو جديدتر است و کدام دارو کم عارض ...

دانلود نسخه PDF - داروهاي ضدپوکي استخوان