up
Search      menu
داروها :: مقاله داروهاي ضددرد PDF
QR code - داروهاي ضددرد

داروهاي ضددرد

مسکن هايي که معتادمان مي کنند

داروهاي ضددرد داروهايي هستند که درد را از بين مي برند. درد بيماري نيست بلکه نشانه بيماري است بنابراين براي برطرف کردن آن به مدت طولاني بايد علت اصلي بيماري را درمان کرد. ولي متاسفانه خيلي از ما زماني که دچار درد خاص در هر ناحيه از بدن خود مي شويم فورا به سراغ مسکن ها مي رويم و با کاهش درد و برطرف شدن آن از خير درمان قطعي بيماري مان مي گذريم و نمي دانيم با اين کار، هم درمان را به تاخير انداخته ايم و هم با استفاده از مسکن هايي که مثل نقل و نبات نوش جان کرده ايم چه خطراتي را به جان خريده ايم. طبق آمار به دست آمده پرمصرف ترين داروي مسکن در ايران استامينوفن کدئين است؛ بعد از آن ايبوپروفن، ديکلوفناک و مفناميک اسيد به ترتيب بيشترين ميزان مصرف را به خود اختصاص داده اند.
علاوه بر خطرات جسماني اين داروها، شاهد بروز خطرات و آسيب هاي رواني آنها نيز هستيم. اکثر ما تنها مصرف موادمخدر مثل هرويين يا الکل را وابستگي و اعتياد مي ناميم در حالي که چنين نيست بهتر است بدانيد ميليون ها نفر از مردم به نوعي از وابستگي دارويي موادي چون کافئين موجود در قهوه و برخي داروهاي مجاز تجويزي مثل مسکن ها و آرام بخش ها رنج مي برند؛ مي خواهيد بدانيد چرا؟ زيرا مصرف بي رويه اين مواد هم وابستگي رواني ايجاد مي کنند و هم وابستگي جسمي.
دکتر آرش نيک خلق (کارشناس سوءمصرف مواد) در اين باره اطلاعات مفيدي را بيان مي کند.
● وابستگي در چهار مرحله
وابستگي دارويي پيش زمينه اي دارد به نام سوءمصرف دارو. سوءمصرف دارو حالتي است که فرد به طور خواسته يا ناخواسته بدون تجويز پزشک و بدون رعايت ميزان مصرف دارو به مصرف آن مبادرت مي کند. سوءمصرف برخي از داروها منجر به وابستگي مي شود. از لحاظ علمي، وابستگي شرايطي دارد. اولين خصوصيت وابستگي ايجاد تحمل است. تحمل؛ يعني فرد در طول مصرف دارو به تدريج براي رسيدن به اثر اوليه دارو مدام مجبور به بالابردن مقدار مصرف است يا دفعات مصرف را بالا مي برد و درنهايت ممکن است نوع دارو را تغيير دهد و نوع قوي تر آن را مصرف کند. دومين شرط وابستگي، علايم محروميت است و آن به اين معني است که زماني که فرد دارو مصرف نمي کند دچار يک سري علايم روحي و جسمي خاص مي شود که البته قابل انتظار است. به طور مثال فرد دچار استرس يا دردهايي در نواحي مختلف بدن مي شود. سومين خصوصيت وابستگي، مصرف دارو به صورت غيرقابل اجتناب است؛ يعني فرد درحالي که مي داند اين دارو برايش مشکل آفرين است باز به سراغ آن مي رود و تمايل به مصرف دارد. خصوصيت چهارم شدت وابستگي به مصرف اين داروهاست به طوري که زندگي خانوادگي و اجتماعي فرد را مختل مي کند. براي مثال يک نوجوان دبيرستاني به دليل وابستگي دارويي از تحصيل باز مي ماند يا فردي به دليل اعتياد به نوعي مسکن، کار خود را از دست مي دهد.
● علت هاي اعتياد به دارو
عوامل مختلفي فرد را به طرف مصرف بي رويه داروها سوق مي دهند و اين عوامل مخاطره آميز به سه دسته تقسيم مي شوند: عوامل فردي، عوامل فردي و محيطي، عوامل اجتماعي.
در دوران نوجواني برخي افراد به دليل ژنتيک خاصي که دارند، انگيزه هاي بيشتري براي سوءمصرف مواد دارند. صفات شخصيتي و نگرش مثبتي که به مواد دارند و يک سري موقعيت هاي مخاطره آميز فردي مثل ترک تحصيل يا بي سرپرست بودن و نبود حمايت کافي در خانواده، باعث پناه بردن فرد به دارو مي شود. عامل دوم که عاملي فردي و محيطي است نقش مهم خانواده را نشان مي دهد. خانواده اي که از فرد غفلت کرده و الگوهاي نامناسب رفتاري را آموزش مي دهد، بستر مناسبي براي بروز رفتار نامناسب در فرد ايجاد مي کند. به طور مثال پدر خانواده هر زمان که دردي به سراغش مي آيد فورا به سراغ داروي کدئين مي رود يا مادر وقتي دچار کوچک ترين حمله عصبي مي شود قرص هاي اعصاب را به راحتي مصرف مي کند. در چنين خانواده اي فرد از کودکي شاهد اين رفتارهاي غلط بوده و وقتي به سن جواني مي رسد همان رفتارهاي مخاطره آميز را پيش مي گيرد. به طور کلي خانواده هاي آشفته بيشتر دچار اين مشکل مي شوند. سومين عامل مخاطره آميز محيط اجتماعي است به طور مثال وقتي در يک جامعه، دارو ارزان و در دسترس باشد افراد به راحتي مي توانند آن را تهيه و مصرف کنند. درواقع نبود و عدم اجراي قوانين در جامعه نقش بسزايي دارد.
● وقتي دارو تشنج مي آورد
پرمصرف ترين داروهايي که وابستگي ايجاد مي کنند مسکن ها هستند که سردسته آنها کدئين است و از آنجا که حتي بدون تجويز پزشک، داروخانه ها آن را به مشتريان ارايه مي دهند افراد به صورت افراط گونه اي اقدام به خريد و مصرف آن مي کنند؛ يکي از داروهايي که مصرف بسيار دارد و بهتر است خانواده ها آن را بشناسند ترامادول است. اين دارو مسکني است که به شدت اعتيادآور است و خيلي اوقات افراد آگاهانه و ناآگاهانه به مصرف آن روي مي آورند و زماني که به آن وابسته مي شوند به راحتي نمي توانند آن را ترک کنند. ترک اين دارو به مراتب از ترک هروئين و ترياک سخت تر است؛ حتي موارد ترک تحصيل و اخراج از کار هم به دليل مصرف آن داشته ايم. از عوارض وخيم آن تشنج و آسيب هاي شديد مغزي است و آمار نشان مي دهد ۴۰درصد افراد معتاد در کنار ماده مخدري که استفاده مي کنند ترامادول هم مصرف مي کنند. داروي ديگري که استفاده از آن خيلي شيوع پيدا کرده ريتالين است که از آن براي جلوگيري از بيش فعالي کودکان استفاده مي شود. گاهي افراد ناآگاه به دليل خاصيت شب بيداري آن، در زمان امتحان يا اوج فشار کار آن را مصرف مي کنند؛ غافل از اينکه نه تنها کمکي نمي کند؛ بلکه موجب بروز مشکلات جسمي در آنها مي شود. ترک اين دارو بسيار مشکل است زيرا جزو داروهاي محرک است و به طور کلي ترک داروهاي محرک از داروهاي مخدر سخت تر است و نمونه مرگ هم بر اثر مصرف آن گزارش شده است و همچنين باعث ضعف اعصاب و بروز جوش هاي پوستي و افسردگي در فرد مي شود.
● روش درمان وابستگي دارويي
شخصيت افرادي که دچار وابستگي دارويي مي شوند در يافتن درمان مناسب عامل مهمي است. اين افراد اغلب اعتماد به نفس پاييني دارند و از فقدان حمايت ها رنج مي برند. لازم است در درجه اول زمينه فرد وابسته را آماده کنيم؛ از مضرات و مشکلات مصرف بي رويه اين داروها با او صحبت کنيم و راه و چاه را به او نشان دهيم. بعد با يک سري حمايت هاي دارويي و غيردارويي که همان حمايت هاي رواني و اجتماعي است او را درمان کنيم به دليل اينکه داروها متفاوتند هر دارو روش خاصي براي ترک دارد و در کنار آن روش هاي خاصي مانند گروه درماني و خانواده درماني و درمان زمينه اي براي فرد بايد صورت بگيرد تا اعتياد خود به دارو را کنار بگذارد.

● پزشکي هسته اي بهتر از راديو درماني تصويربرداري به طريق هسته اي و تزريق و خوردن داروهاي هسته اي به هيچ وجه براي بدن مضر نيست. مواد راديواکتيوي که در ...

پزشكي هسته اي بهتر از راديو درماني پزشكي هسته اي شاخه اي از علم پزشكي است كه در آن از مواد راديواكتيو براي تشخيص و درمان بيماري استفاده مي شود. مواد ر ...

داروهاي رواني داروهايي که تصادفاً براي مقاصد ديگري مناسب شناخته شدند تا بيش از دهه 1905 بيماري هاي رواني با دارو قابل درمان نبودند. افراد مبتلا به شيز ...

داروهاي دريايي Sea Drugs ترکيبات فعال و مهمي هستند با شبکه هاي اتمي حيرت انگيز و شاخه داري که هيچ داروسازي تاکنون انديشه و روياي ساختن آنها را به ذهن ...

در سالهاي اخير داروهاي جديدي به ليست داروهاي ضد صرع (ضد تشنج) افزوده شده است. اين داروهاي جديد از تعديل داروهاي قديمي و فرمولاسيون يا از تأثير روي ميز ...

داروهاي ضدافسردگي داروهايي هستند که براي درمان افسردگي حاد و برخي شرايط ديگر (مثل اختلال شخصيت و اختلال اضطراب) مورد استفاده قرار مي گيرند. تأثير اين ...

«آيا مي دانستيد با خوردن دانه هاي سيبي که ما هر عدد را ۱۰۰هزار تومان مي فروشيم، ضريب هوشي شما ۸۰درصد افزايش پيدا مي کند؟» مي گوييد اين آگهي واقعيت ندا ...

خطاهاي دارويي از بيشترين موارد معمول خطاهاي پزشکي به شمار مي آيند. هر چند پزشکان مايل به پذيرفتن آن نيستند، بيشتر از دو سوم موارد خطاهاي دارويي در نتي ...

دانلود نسخه PDF - داروهاي ضددرد