up
Search      menu
داروها :: مقاله داروهاي ضدبارداري PDF
QR code - داروهاي ضدبارداري

داروهاي ضدبارداري

داروهاي پيشگيري از بارداري

داروهاي ضدبارداري که امروزه در بازار دارويي کشور آمريکا موجودند، بر اساس ادعاي توليدکنندگان آنها، کاملا بي خطر بوده و قابل اعتماد و پرقدرت اند. به علاوه، تنوع آنها موجب شده که همه بيماران بسته به وضعيت سلامت خود، بتوانند از بارداري هاي ناخواسته جلوگيري کنند...
ترکيبات ضدبارداري، اشکال متعددي شامل قرص، برچسب هاي پوستي، مايع تزريقي، ايمپلنت، داخل واژينال و داخل رحمي دارند. داروهاي ضدبارداري خوراکي که به تازگي وارد بازار شده اند، حاوي پروژستين هاي جديدند. اين پروژستين هاي جديد در مقايسه با داروهاي قديمي، اثربخشي بهتري دارند و در عين حال دريافت کنندگان آن، عوارض ناخواسته کمتري را تجربه مي کنند، اما قابل تامل است که در دسترس بودن ترکيبات ضدبارداري جديد در دهه اخير، تغيير قابل توجهي در ميزان موارد بارداري هاي ناخواسته و برنامه ريزي نشده ايجاد نکرده است.
متاسفانه تقريبا نيمي از همه موارد بارداري هاي ناخواسته در آمريکا به سقط مي انجامند. يک مطالعه روي ده هزار زن مراجعه کننده به مراکز درماني با تقاضاي سقط در اين کشور نشان داده که ۴۶ درصد از اين زنان طي ماهي که بارداري رخ داده است، از هيچ روش ضدبارداري استفاده نکرده اند.
● روش شماره يک
روش شماره يک در پيشگيري از بارداري در آمريکا، استريل سازي است، اما بسياري از زناني که در سن پيش از سي سالگي با اين هدف تحت جراحي قرار مي گيرند، بعدها از انتخاب اين روش ابراز ندامت مي کنند، زيرا آنان اطلاعي از وجود روش هاي ضدبارداري برگشت پذير نداشته اند.
امروزه قرص هاي ضدبارداري ترکيبي، پرمصرف ترين روش برگشت پذير کنترل بارداري در آمريکاست. به هر حال آنان که اين روش را انتخاب کرده اند نيز اغلب تا سه ماه پس از شروع استفاده از اين روش، سه يا تعداد بيشتري از قرص هاي خود را فراموش کرده اند، بنابراين مي توان چنين نتيجه گرفت که داروهاي موجود، نياز واقعي زنان را تامين نکرده اند. به هرحال پزشکان و کليه کارکنان بخش بهداشت و درمان کشورها بايد از پيشرفت هاي اخير در زمينه روش هاي پيشگيري از بارداري مطلع باشند و بتوانند درباره فوايد و مقبوليت، عوارض جانبي و مشکلات توام با مصرف هر کدام از اين روش ها با بيماران خود صحبت کنند.
داروهاي ادامه يابنده در طول چرخه قاعدگي
داروهاي ضدبارداري خوراکي ادامه يابنده در طول چرخه قاعدگي، در کاهش يا حذف دوره هاي بدون هورمون نسبت به قرص هاي ضدبارداري ترکيبي ۷ ۲۱ قديمي برتري دارند. به دنبال استفاده از اين دسته داروها، روزهاي متوالي هورمون درماني ممکن است ۸۴ تا ۳۶۵ روز به طول بينجامد. در رژيم هاي
add back، دوره هاي بدون هورمون ممکن است تا صفر، دو يا چهار روز به جاي دوره هاي هفت روزه تقليل يابد. در روزهاي باقي مانده نيز در مقايسه با ساير روزهاي قاعدگي، زنان دوز پايين تري از هورمون را دريافت مي کنند.
دلايل تغيير رژيم درماني قديمي به داروهاي ضدبارداري ادامه يابنده در طول چرخه قاعدگي، عبارت اند از: تجربه علايم قاعدگي در طول دوره قطع هورمون، افزايش اثربخشي در زناني که مصرف قرص را فراموش کرده اند و دوباره استفاده از آنها را شروع مي کنند و نيز زناني که ترجيح مي دهند دفعات تجربه خون ريزي هاي مشابه قاعدگي شان کاهش يابد. طي سال ها، تجويزکنندگان دارو هاي تنظيم خانواده با هدف شبيه سازي قرص هاي ضدبارداري ادامه يابنده در طول چرخه بارداري، به تجويز مستمر قرص هاي مونوفازيک روي آوردند. هرچند اغلب بيماران ناچار به پرداخت هزينه هاي اضافه بر تامين داروهاي اين رژيم مي شدند، زيرا شرکت هاي بيمه آمريکايي فقط هزينه سيزده سيکل را به طور معمول پرداخت مي کنند.
زناني که پيش از شروع داروهاي ضدبارداري ترکيبي به ديسمنوره، نشانگان پيش از قاعدگي، اختلال پيش از قاعدگي يا آندومتريوز مبتلا بوده اند، با تشديد اين علايم در طول دوره هاي قطع هورمون روبه رو خواهند شد. به علاوه به نظر مي رسد که کاهش يا حذف دوره هاي قطع هورمون، از شدت علايمي مانند حساسيت پستان ها، سردرد، نفخ، هيپرمنوره و علايم رواني معمول قطع هورمون مي کاهند. مورد ديگر آن است که بيماران مصرف کننده داروهاي ضدبارداري ادامه يابنده در طول چرخه قاعدگي، ميزان خون ريزي زنانه کمتري دارند و در نتيجه کمتر در معرض خطر کم خوني فقر آهن قرار مي گيرند.
فايده ديگر ترکيبات ضدبارداري ادامه يابنده در طول چرخه قاعدگي، اثربخشي ثابت شده آنهاست. يک کارآزمايي باليني تصادفي نشان داده است که رژيم هاي ضدبارداري ترکيبي مداوم، در پيشگيري از تکامل فوليکول موثرترند، اما به نظر مي رسد داروهاي ضدبارداري ادامه يابنده در طول چرخه قاعدگي، به خصوص طي ماه هاي اول شروع درمان، موجب خون ريزي نابه جا يا لکه بيني در طول فاز فعال هورمون درماني مي شوند، البته اين لکه بيني و خون ريزي اغلب پس از چند سيکل برطرف مي شود.
ضدبارداري هاي ادامه يابنده در طول چرخه قاعدگي
داروهاي ضدبارداري خوراکي حاوي دزوژسترل: دزوژسترل از نسل سوم پروژستين هاست که در شماري از داروهاي ضدبارداري ترکيبي شامل سيکلسا، اورتوسپت، ميرست و دزوژن به کار رفته است.
ترکيبات نسل سوم در طول دهه ۱۹۸۰ تکامل يافتند و براي کاهش اثرات اندروژني مانند هيرسوتيسم و آکنه که اغلب در خلال استفاده از قرص هاي ضدبارداري خوراکي نسل هاي قبل مشاهده مي شدند، به بازار آمدند. اداره نظارت بر غذا و درمان آمريکا از کارخانه هاي توليدکننده اين ترکيبات خواسته که در برگه اطلاعات دارويي خود ذکر کنند اين فرآورده ها خطر وقوع ترومبوآمبولي وريدي را تا دو برابر افزايش مي دهند.
داروهاي ضدبارداري خوراکي حاوي دروزپيرنون: قرص هاي ضدبارداري ترکيبي که حاوي آنتي مينرالوکورتيکوئيد دروزپيرنون هستند (يعني ياسمين، ياز) ممکن است مانند ترکيبات پروژستين، نفخ و احتباس مايعات را که اغلب به دنبال مصرف ضدبارداري هاي ترکيبي ايجاد مي شود، کاهش دهند.
دروزپيرنون مي تواند به احتباس پتاسيم بينجامد و در نتيجه به هيپوکالمي منتهي شود، البته اين اختلال در تمام بيماران شايع نيست، اما آن گروه از بيماران که داروهاي تجمع دهنده پتاسيم مانند داروهاي ضدالتهاب غيراستروييدي، ديورتيک ها، مهار کننده هاي ACE، آگونيست هاي آنژيوتانسين دو و کلريد پتاسيم را به طور هم زمان دريافت مي کنند، در معرض خطر وقوع هيپرکالمي هستند.
ضدبارداري هاي جويدني
داروي فمکون آهن حاوي ۳۵ ميکروگرم اتينيل استراديول و ۴ ۰ ميلي گرم نوراتيندرون، يک قرص طعم دار است که مي توان آن را جويد يا بلعيد. امتياز اين دارو نسبت به ساير داروهاي مشابه، سهولت مصرف است. هفت قرص قهوه اي رنگ در دوره قطع هورمون مصرف مي شوند که حاوي ۷۵ ميلي گرم فروس فومارات هستند.
ضدبارداري هاي خوراکي ترکيبي در سالمندان
زنان در سنين قاعدگي اغلب دچار گرگرفتگي و خون ريزي هاي غيرعملکردي مي شوند. هورمون درماني جايگزين مي تواند علايم وازوموتور و خون ريزي را درمان کند، اما جلوي تخمک گذاري را نمي گيرد. بيماراني که در طول مصرف ضدبارداري هاي خوراکي ترکيبي، دچار گرگرفتگي مي شوند، مي توانند دارويشان را به ترکيبات ضدبارداري ادامه يابنده در طول چرخه قاعدگي تغيير دهند.
استفاده از داروهاي ضدبارداري خوراکي ترکيبي در زنان سالمند، در عين حال که از بارداري جلوگيري مي کند، فوايد ديگري مانند افزايش تراکم استخوان و کاهش خطر سرطان تخمدان و آندومتر را هم به دنبال خواهد داشت.
● رژيم هاي ۷ ۸۴
▪ Seasonale (سيسونال): ۳۰ ميکروگرم اتينيل استراديول + ۱۵ ۰ ميلي گرم لوونورژسترل
▪ Jolessa (ژولسا): ۳۰ ميکروگرم اتينيل استراديول + ۱۵ ۰ ميلي گرم لوونورژسترل
▪ Quasense (کواسنس): ۳۰ ميکروگرم اتينيل استراديول + ۱۵ ۰ ميلي گرم لوونورژسترل
▪ Seasonique (سياسونيک): ۸۴ قرص حاوي ۳۰ ميکروگرم اتينيل استراديول + ۱۵ ۰ ميلي گرم لوونورژسترل و سپس ۷ قرص حاوي ۱۰ ميکروگرم استراديول
● رژيم هاي ۴ ۲۴
▪ Yaz (ياز): ۲۰ ميکروگرم اتينيل استراديول + ۳ ميلي گرم دروزپيرنون
▪ Loestrin (لواسترين): ۲۴ قرص حاوي ۲۰ ميکروگرم اتينيل استراديول + ۱ ميلي گرم نوراتيندرون استات و سپس ۴ قرص حاوي ۷۵ ميلي گرم فروس فومارات
● رژيم ۵ ۲ ۲۱
▪ Mircette (ميرست): ۲۱ قرص حاوي ۲۰ ميکروگرم اتينيل استراديول + ۱۵ ۰ ميلي گرم دزوژسترل و سپس ۲ قرص دارونما و سپس ۵ قرص حاوي ۱۰ميکروگرم اتينيل استراديول
▪ Kariva (کاريوا): ۲۱ قرص حاوي ۲۰ ميکروگرم اتينيل استراديول + ۱۵ ۰ ميلي گرم دزوژسترل و سپس ۲ قرص دارونما و سپس ۵ قرص حاوي ۱۰ميکروگرم اتينيل استراديول
● رژيم پيوسته
▪ Lybrel (ليبرل): ۳۶۵ قرص حاوي ۲۰ ميکروگرم اتينيل استراديول + ۰۹ ۰ ميلي گرم لوونورژسترل

داروهايي كه در درمان دارويي مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از: قرصهاي ضدبارداري قرصهاي ضدبارداري شايعترين داروهايي هستند كه براي درمان هورموني است ...

● پزشکي هسته اي بهتر از راديو درماني تصويربرداري به طريق هسته اي و تزريق و خوردن داروهاي هسته اي به هيچ وجه براي بدن مضر نيست. مواد راديواکتيوي که در ...

پزشكي هسته اي بهتر از راديو درماني پزشكي هسته اي شاخه اي از علم پزشكي است كه در آن از مواد راديواكتيو براي تشخيص و درمان بيماري استفاده مي شود. مواد ر ...

داروهاي رواني داروهايي که تصادفاً براي مقاصد ديگري مناسب شناخته شدند تا بيش از دهه 1905 بيماري هاي رواني با دارو قابل درمان نبودند. افراد مبتلا به شيز ...

در سالهاي اخير داروهاي جديدي به ليست داروهاي ضد صرع (ضد تشنج) افزوده شده است. اين داروهاي جديد از تعديل داروهاي قديمي و فرمولاسيون يا از تأثير روي ميز ...

داروهاي دريايي Sea Drugs ترکيبات فعال و مهمي هستند با شبکه هاي اتمي حيرت انگيز و شاخه داري که هيچ داروسازي تاکنون انديشه و روياي ساختن آنها را به ذهن ...

داروهاي ضدافسردگي داروهايي هستند که براي درمان افسردگي حاد و برخي شرايط ديگر (مثل اختلال شخصيت و اختلال اضطراب) مورد استفاده قرار مي گيرند. تأثير اين ...

«آيا مي دانستيد با خوردن دانه هاي سيبي که ما هر عدد را ۱۰۰هزار تومان مي فروشيم، ضريب هوشي شما ۸۰درصد افزايش پيدا مي کند؟» مي گوييد اين آگهي واقعيت ندا ...

دانلود نسخه PDF - داروهاي ضدبارداري