up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله خوددرماني PDF
QR code - خوددرماني

خوددرماني

خوددرماني در جانوران

آيا تا به حال سگ يا گربه اي را ديده ايد که علف بخورد؟ سگ ها و گربه ها همانند وابستگان وحشي خود، از جمله گرگ ها، ببرها و شيرها، گاهي علف مي خورند. چرا اين جانوران گوشت خوار گاهي به گياه خواري روي مي آورند؟ با شگفتي فراوان، هنوز پژوهشي گزارش نشده است که بتواند به اين پرسش پاسخ کامل و روشني بدهد. با وجود اين، دانشمندان عقيده دارند گياه خواري ممکن است نوعي روش خود درماني در جانوران باشد.
دانشمندان رشته هاي گوناگون، در حال بررسي اين احتمال هستند که گونه هاي زيادي از پرندگان، حشراه ها و پستانداران، از گياهان، خاک، حشره ها و قارچ ها به عنوان دارو بهره مي گيرند و از اين راهخود را در برابر بيماري هاي احتمالي محافظت مي کنند (پيشگيري از بيماري) يا حالت ناخوشايندي را که دچار آن شده اند، آرامش مي دهند(درمان دارويي).
اغلب دانشمنداني که در اين زمينه ي علمي نوين پژوهش مي کنند، باور دارند جانوران نمي توانند با تکيه بر نوعي خرد ذاتي دريابند، چه گياهي براي آن ها سودمند است بلکه راهبردهاي خوددرماني مهارت هاي حياتي هستند که انتخاب طبيعي آن را نيرو مي بخشد.
در بيش تر موارد، ميل به کاهش احساس ناخوشايند، بروز رفتارهاي خوددرماني را بر مي انگيزد . بعضي گونه هاي جانوان، به ويژه ميمون هاي انسان نما، در درمان خود اندکي هدف دار عمل مي کنند. در اين گونه موردها، اغلب واژه ي زوئوفارماکوگنوزي (درک جانوران از داروها) به کار مي ر ود. البته، اين واژه براي توصيف همه ي راه هايي که جانوران ديگر براي تعامل با داروخانه ي طبيعت بر مي گزينند، مناسب نيست.
● نخستين مشاهدات
در فرهنگ عامه مردم چين اين داستان مشهور است که قرن ها پيش کشاورزي کنار کلبه خويش مار ي مي بيند و از ترس جان با چوب دستي مار را مجروح مي کند و به خيال آن که خواهد مرد , آن را به حال خود وا مي گذارد . چند روز بعد , بار ديگر همان مار را مي بيند و دوباره تلاش مي کند آن را از بين ببرد. چند روزي مي گذرد و براي بار سوم مار ديده مي شود . اين بار کشاورز پس از مجروح کردن مار ،آن را دنبال مي کند و مار زخمي را مي بيند که در ميان بوته ها مشغول خوردن علف است . کشاورز مشاهدات خود را پيگيري مي کند و در مي يابد که زخم هاي مار خيلي زودتر از آن چه که تصور مي کرد ، بهبود مي يابند .
در پزشکي سنتي چين از پودر سفيد رنگي براي بهبودي سريع تر زخم ها ، بريدگي ها و خونريزي هاي سطحي استفاده مي شود . اين پودر را از گياهي با نام Panex notoginseng به دست مي آورند . گمان مي رود مار داستان کشاورز کنجکاو از آن مي خورده است.
شايد مشاهدات مردم عادي را آميخته به خيال پردازي و افسانه سازي بدانيم ،اما از مشاهدات دانشمندان نمي توانيم به آساني چشم بپوشيم . برخي از دانشمندان مشاهداتي داشته اند مبني بر اين که بعضي از جانوران مي توانند ، توليد مثل خود را کنترل کنند . براي مثال ، هالي دوبلين گزارش کرده است ، برخي از فيل هاي آفريقايي از گونه هاي خاص يک درخت براي القاي زايمان استفاده مي کنند. او بيش از يکسال فيل حامله اي را در شرق آفريقا دنبال و مشاهده کرد که جانور تا نزديک زمان وضع حمل ،برنامه غذايي ثابتي را پي گرفت . اما در اين زمان ، شاخ و برگ گياهي از خانواده Boraginaceae را خورد . چهار روز بعد , نوازد خود را به سلامت به دنيا آورد .
کارن استراير مشاهدات مشابهي را در مورد ميمون هاي موريک ( Brachyteles arachinoides ) در برزيل گزارش کرده است . او با تعقيب اين ميمون ها دريافت که آن ها گاهي از برگ هاي دو گياه با نام هاي Apulia leiocarpand و Platypodium elegans و گاهي از ميوه گياهي با نام Enterlobium contortisiliquim استفاده مي کنند . دو گياه اول نوع ترکيبات ايز وفلا ونتوئيدي دارند که ساختمان آن ها شبيه استروژن است . به نظر مي رسد ميمون ها از اين دو گياه براي جلوگيري از بارداري استفاده مي کنند ، اما خوردن ميوه گياه سوم که حاوي نوعي پيش ساز پروژسترون به نام استيگما سترول است ، به نحوي شانس بارداري را در اين ميمون ها افزايش مي دهد .
● پيشگيري از بيماري ها
تاکنون محققان مرز مشخصي بين رفتارها ي خود درماني از لحاظ پيشگيري يا درمان دارويي مشخص نکرده اند . از اين رو ، ممکن است روزي برخي از رفتارهايي که در اين جا به عنوان پيشگيري مطرح مي شوند، به عنوان خود درماني از نوع درماني دارويي نيز معرفي شوند . منظور از آن، رفتارهايي ا ست که تنها جانوران بيمار از خود نشان مي دهند .
الف ) خاک خوري : گونه هاي زيادي از پستانداران ، پرندگان، خزندگان و حتي حشرات،خاک مي خورند . از مدت ها پيش، گمان مي رفت اين رفتار در واقع تلاشي براي تامين مواد معدني ضروري است . اما بررسي هاي جديد نشان مي دهند که خاک خوري هميشه به اين منظور صورت نمي گيرد . تنظيم pH معده ، سم زدايي متابوليت هاي ثانويه گياهان و مقابله با نارحتي هاي گوارشي، از جمله اسهال ، از دلايل جديدي هستند که براي توجيه رفتار خاک خوري جانوران مطرح شده اند.
ب) استفاده از حشرات : بسياري از حشرات سم هايي مي سازند يا از رژيم غذايي خود به دست مي آورند . آنها سم را در بخش هايي از بدن خود ذخيره مي کنند و به کمک آن از شکار شدن به وسيله پرندگان محفوظ مي مانند يا با انگل ها و ميکروب ها مقابله مي کنند . تاکنون بيش از ۲۰۰ گونه پرنده شناسايي شده اند که مورچه ها را بر پرهاي بدن خود مي مالند .
گاهي نيز روي لانه هاي تپه مانند مورچه ها مي غلطند تا به اين طريق مورچه ها روي پرهاي آن کشيده شوند. مورچه هايي که پرندگان به پرهاي خود مي مالند ،اغلب از گونه هايي هستند که اسيد فورميک توليد مي کنند . اين اسيد به راحتي شپش هاي لاي پرها را از بين مي برد. ميمون هاي ونزوئلايي در فصل گرم و مرطوب سال که نيش زدن حشرات بسيار آزار دهنده مي شود، ترشحات فوق العاده سمي نوعي هزار پا را روي کرک هاي بدن خويش مي مالند . ترشحات هزار پا حاوي بنزوکوئينون هستند که در دفع حشرات بسيار موثر است .
ج) ميوه هاي ضد انگل : در رودخانه آواش واقع در اتيوپي , آبشاري وجود دارد که اين منطقه را به دو زيستگاه متفاوت تقسيم مي کند . در بالا دست آبشار , گونه اي ميمون با نام Papio anubis و در پائين آن گونه اي با نام Papio hamadryas و دورگه هايي از اين دو گونه , زندگي مي کنند . خطر آلودگي به انگل شيستو زوما در اين ميمون ها متفاوت است , زيرا ميزبان واسط اين انگل , يعني حلزون هاي جنس Biomphalaria , در پايين دست آبشار بسيار زيادند و در بالا دست آن , کم تر يافت مي شوند .
از اين رو , آلودگي به اين انگل در پائين آبشار بيش تر است . هر چند درختچه اي با نام Balanites aegyptica در هر دو زيستگاه وجود دارد , اما تنها ميمون هاي پائين آبشار از ميوه هاي آن استفاده مي کنند . اين ميوه ها حاوي نوعي پيش ساز هورموني به نام ديوز جنين هستند که به نظر مي رسد از رشد شيستوزوما جلوگيري مي کند.
د) لانه هاي ضد انگل : بسياري از پرندگان در لانه هاي خود از گياهان تازه اي استفاده مي کنند که جز و ساختمان آن ها محسوب نمي شود . به نظر مي رسد گياهان تازه مواد فراري دارند که در دفع و کشتن انگل هاي پوستي موثرند. برخي سا ر ها , در لانه هاي خود از هويج وحشي ( Daucus Carota ) استفاده مي کنند که باعث کاهش قابل ملاحظه تعداد کنه هاي موجود در لانه مي شود . هر چند کاهش تعداد کنه ها بر ميزان رشد جوجه ها تاثيري ندارد ، اما جوجه هايي که در لانه هاي حاوي هويج وحشي رشد و نمو مي کنند ، مقدار هموگلوبين بيش تري دارند.
● درمان دارويي در شامپانزه ها
درمان دارويي جانوران در مقايسه با خود درماني به منظور پيشگيري , مورد توجه بيش تري قرار گرفته و مطالعات دقيق تري روي آن انجام شده ا ست . اين مطالعات بيش تر روي شامپانزه ها و از طريق بررسي رفتار آن ها در محيط وحشي ، تجزيه و تحليل مدفوع آن ها و مقايسه داروهاي سنتي با گياهاني که آن ها مصرف مي کنند ، صورت گرفته است .
سال ۱۹۸۷ ميلادي ، ميشل هافمن در تانزانيا در حال مشاهده گروهي از شامپانزه ها بود که غذا مي خوردند . در ميان آن ها شامپانزه ماده اي، حال خوشي نداشت و در کناري آرميده بود . وقتي بيدار شد، به سوي درختچه اي به نام Vernonia amygdalina راه افتاد . مردم محلي اين گياه سمي را قاتل بز مي نامند .
تلخي بسيار زياد برگ هاي اين گياه هشداري جدي به جانوراني است که قصد دارند شاخ و برگ هاي آن را مصرف کنند. اما شامپانزه بيمار بدون توجه به اين هشدار , شاخه اي از اين گياه را چيد و با دقت پوست آن را جدا کرد تا به مغز داخلي ساقه رسيد . سپس طي ۲۰ دقيقه مغز آن را کاملا جويد و شيره آن را مکيد . هافمن رفتار ديگري را نيز بين شامپانزه ها مشاهده کرد . برخي از آن ها هنگام بيماري ، برگ هاي گياهان خاصي را بدون آن که بجوند ، مي بلعيدند .اين برگ ها تقريبا دست نخورده دفع مي شدند .
هافمن در مطالعات وسيعي که در جنگل هاي تانزايا انجام داد ، به اين نتيجه رسيد که رفتار خود درماني در شامپانزه ها اغلب با آلودگي آن ها به انگلي با نام Oesophagotomum stephanostomum ارتباط دارد .
بررسي هاي او نشان دادند ، ساقه يا برگ گياهاني که شامپانزه ها هنگام بيماري مصرف مي کنند، به دفع اين انگل از بدن آن ها کمک مي کند. شامپانزه اي که مغز تلخ ساقه V. amygdalina را بجود ، بدون شک بيمار است . جويدن مغز ساقه اين گياه پس از ۲۰ الي ۲۴ ساعت باعث از بين رفتن احساس ناخوشي در شامپانزه مي شود.
اما چرا شامپانزه با دقت پوست گياه را جدا مي کند و تنها مغز ساقه را مصرف مي کند ؟ در پيکره اين گياه دو دسته ترکيب کشنده به نام سسکيوترپن لاکتون و گليکوزيدهاي استروئيدي يافت مي شوند . غلظت اين مواد سمي در پوست ساقه و برگ هاي گياه از مغز آن بيش تر است . از اين رو , شامپانزه اين بخش هاي گياه را براي جلوگيري از مسمويت شديد مصرف نمي کند . ترکيبات دسته نخست ، اثرات ضد انگي شديدي دارند اما ترکيبات دسته دوم خواص کشندگي کم تري دارند و باعث مهار تحرک و تخم گذاري در انگل ها مي شوند.
شامپانزه ها براي دفع انگل هاي خود از گياهان ديگري نيز استفاده مي کنند . هافمن ۳۴ گونه گياه را گزارش کرده است که شامپانزه ها برگ آن ها را درسته مي بلعند . هر چند اين گياهان به شکل هاي گوناگون ( بوته, درختچه , درخت و پيچک ) مي رويند ، اما همه آن ها خصوصيت مشترکي دارند : سطح برگ هايشان بسيار زير و پوشيده از کرک است .هافمن درمطالعات خود دريافت ، در مدفوع شامپانزه به ازاي هر ۲۰ برگ بلعيده شده حدود ۱۰ کرم زنده يافت مي شود . بنابراين با وجودي که برگ هاي بلعيده شده کرم ها را دفع کرده بودند ، آن ها را از بين نبرده بودند . در واقع سطح زير و کرکدار برگ ها اتصال کرم هاي بالغ به جدار روده را سست مي کند. به علاوه بسياري از کرم هاي نابالغ لابه لاي کرک ها به دام مي افتند و به اين ترتيب از بدن جانور دفع مي شوند.
● خود درماني و يادگيري
اغلب محققان بر اين باورند که راهبردهاي خود درماني مهارت هايي حياتي هستند که انتخاب طبيعي آن ها را نيرو مي بخشد . با وجود اين ، در برخي گونه ها ، به ويژه ميمون هاي انسان نما ، رگه هايي از يادگيري مشاهده مي شود. در اين ميمون ها ، افراد خام و بدون تجربه رفتارهاي خود را با کسب اطلاعات از تجربيات ديگران کامل مي کنند . وقتي فردي اثرات مفيد ماده اي را براي سلامتي خود درمي يابد، اين تجربه ميان اعضاي گروه به تدريج گسترش مي يابد.
به نظر مي رسد اولين برخورد با رفتارهاي خود درماني در سنين پائين اتفاق مي افتد . وقتي ميمون بالغي بيمار مي شود و رفتار خود درماني را از خود بروز مي دهد، ميمون هاي جوان متوجه اين رفتار مي شوند و سعي مي کنند خودشان نيز آن را انجام دهند. ميمون بالغ نيز اغلب مادرشان است .
اگر خود درماني را حاصل يادگيري بدانيم، با پرسش هاي عميقي روبه رو مي شويم . جانور پس از بيماري بايد گياه دارويي را شناسايي کند، بخش هايي را که موثر هستند انتخاب و آن را به شيوه مناسبي مصرف کند . شامپانزه ها در عادت هاي غذايي بسيار محافظه کارانه عمل مي کنند و حتي هنگامي که بيمار هستند ، مواد غذايي جديد را به طور تصادفي انتخاب نمي کنند . شايد رفتار خود درماني از آن جا شروع مي شود که در يک دوره کميابي غذا ، ميمون هاي گرسنه و بيمار به غذاهاي جديدي روي مي آورند . در نتيجه سلامتي خود را باز مي يابند و اين بهبودي زمينه اي براي مصرف غذاي جديد در هنگام بيماري مي شود.
● خود درماني و پزشکي سنتي
حدود يک قرن پيش ، طبيبي تانزانيايي توانست با کشف شيوه درماني مهمي جان بسياري از مردم روستايش را نجات دهد که به يک بيماري شبيه اسهال مبتلا شده بودند . او جوجه تيغي بيماري را در اطراف روستا مشاهده کرد که وضعيتي مشابه اهالي روستا داشت و از ريشه گياهي مي خورد . اهالي روستا آن گياه را سمي مي پنداشتند اما طبيب عقيده داشت مي توان از آن براي درومان بيماري استفاده کرد. از اين رو ، پس از اين که خود مقداري از گياه را خورد ، ماجرا را براي مردم تعريف کرد و آنان را متقاعد کرد از آن براي درمان بيماري خود استفاده کنند . از آن زمان تاکنون مردم آن روستا از آن گياه به عنوان دارو استفا مي کنند . به نظر مي رسد , رويدادهاي مشابه ، بر کارايي پزشکي سنتي افزوده اند و شايد منشا پزشکي سنتي بوده اند .
● کلام آخر
همان طور که يک قرن پيش آن طبيب تانزانيايي توانست داروي جديدي را براي مردم روستاي خود پيدا کند ، مطالعه رفتارهاي خود درماني در جانوران مي تواند منيع مهمي براي کشف داروهاي جديد باشد. آفريقا، محل تولد بشر، ممکن است نقطه شروع تکامل پزشکي مدرن باشد . شناخت بهتر اين قاره مي تواند نقش مهمي در آينده جهان ايفا کند.

با گرم تر شدن تابستان ، تلاش محققان عرصه داروسازي براي ساخت ترکيبات دارويي موثر بر بيماري هاي مرتبط با تابستان افزايش يافته است. بيماري هايي مانند آفت ...

دانلود نسخه PDF - خوددرماني