up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله خواف PDF
QR code - خواف

خواف

جاذبه هاي خواف

در خرگرد خواف نزديک جاده آسفالت بنايي ديده ميشود که زماني مهمترين مرکز تعليم و تربيت بوده است .
کتيبه ي موجود اين مدرسه در سال 848 به دستور خواجه غياث الدين پير احمد خوافي وزير شاهرخ ميرزا
بنا شده است بدين علت به غياثيه مشهور گرديد اين بنا نماينده ي کامل معماري دوره تيموريان است که به
سبک اذري ساخته شده است معمار بنا استاد قوام الدين شيرازي که در حال کار روي بنا فوت کرده است
و کار نيمه تمام وي را برادرش غياث الدين شيرازي که مجموعه گوهرشاد مشهد و هرات را نيز ساخته است
کامل کرد . مدرسه غياثيه در دوران شکوهش از بهترين دانشگاههاي اسلامي بوده است و دانشمنداني چون
ابوبکر پوشنجي خرجردي ابونصر خرجردي را پرورانده است
مسجد ملک زوزن
روزي به زوزن رونقي در کار بودست نقش عجب بر پنجه معمار بودست
بطور کلي زوزن در قسمت جنوب شرقي و در فاصله 60 کيلومتري خواف واقع شده است با آنکه ناحيه خشک
و بي حاصل است از سابقه پراهميت تاريخي ويژه اي برخوردار است بطوريکه ملک زوزن در قديم يکي از سه
مرکز عمده اين ناحيه بوده است هم اکنون در قسمت وسيعي از از دشت زوزن ميتوان آثار شهري بزرگ را که
براثر زلزله ويران شده را مشاهده کرد . مسجد تاريخي زوزن که در کنار روستاي قديمي واقع گرديده وآثار زيادي
از آن باقي مانده و هم اکنون در حال مرمت و بازسازي ميباشد تزئينات فوق العاده اي از کاشيکاري آجرکاري
و گچ بريهاي زيبا به چشم مي خورد که معرف هنر معماري و تزئينات اوايل قرن هفتم هجري است . در بدنه ايوان
کتيبه اي به خط کوفي وجود دارد که قسمتهايي از آن از بين رفته و در قسمت غربي ايوان قبري وجود دارد که گفته
ميشود متعلق به پسر ملک زوزن است يکي ديگر از قسمتهاي ايوان راه پله هاي مارپيچي است که شباهت زيادي
به پله هاي مدرسه غياثيه خرگرد دارد يکي از شبستانها به محراب مسجد منتهي ميشود که اين محراب به تازگي
بر اثر حفاري از زير آوار بيرون کشيده شده و حاشيه هاي آن مزين به آياتي از قرآن مجيد است و بيشتر به مينياتور
شبيه است تا محراب ملوک زوزن همچون ملک سعيد و قوام الدين زوزني به فرمان سلطان محمد خوارزمشاه مدتي
بر ولايت کرمان و عماد السلام زوزني و عبدالکافي زوزني از فضلاي بنام زوزن بوده اند آنچه مسلم است اين است که
مسجد زوزن متعلق به قرن هفتم و دوره سلجوقي است .
کوشک سلامي
بناي تاريخي زيبايي است که حيات ---------- منطقه خواف را در گذشته هاي دور به نسل حاضر معرفي ميکند .
آنچه مسلم است حدود 800 سال قبل اين بنا وجود داشته است قوام الدين ملک زوزن که از جانب سلطان محمد
خوارزمشاه حاکم کرمان بود آن را در سال 607 (ه . ق ) تعمير کرد .
کشف بنا بدين صورت بوده است که اين بنا بصورت تلي از خاک و قلعه مانندي بوده است و زارعان و
دامداران در تعقيب احشام خود در حفره ها به راهروهايي رسيدند و متوجه گرديدند که اين بنا مسکوني بوده است
مرحوم قريشي از سال 1326 بعد از 4 سال توانست بناي کوشک را از دل خاک بيرون بياورد و از ملک نشسني به
مالک نشيني تبديل کند .
از خصوصيات اين بنا اين است که پله هاي عريض با شيب کم طوري ساخته شده است که سواره ميتواند با اسب
از آن بالا برود از لحاظ امنيتي پنجره ها طوري ساخته شده که از داخل بيرون را ميتوان ديد ولي از پايين و بيرون
داخل را نمي توان ديد .
سد سلامي
درفاصله 6کيلومتري شمال شرقي سلامه در دامنه جنوبي ارتفاعات باخرز روي يکي از دره هاي کناري رودخانه
سلامي احداث شده است آب خروجي از سد در فاصله 700 متري پاياب وارد قنات شهر سلامه ميشود ودر يک ونيم
کيلومتري شمال شهر که مظهر قنات است براي آبياري اراضي کشاورزي هدايت ميگردد ارتفاع بند حدود 24 متر و حوضه
آبگيري آن 50 هکتار زمين را مي پوشاند عمق آب در بعضي از قسمتها به 18 متر ميرسد که حدودا 6متر از عمق بند
را رسوبات پوشانده است گنجايش مخزن بين 4 تا 6 ميليون متر مکعب است اين بند مربوط به دوران ساسانيان ميباشد
در زمان ملک محمود سيستاني بازسازي و مرمت شده وبعد از وي بدستور خواجه قوام الدين نظام الملک خوافي
مشرف ديوان خراسان در زمان سلطنت سلطان حسين بايقرا بازسازي شده است
مزار خواجه يار
:قبله ي اهل يقين است خواجه يار عاشقان بر گرد او پروانه وار
گرتو اي مسلم بداني قدر او گرد مدفن آيي اش ديوانه وار
اين بنا که معروف به مزار است در جنوب غربي شهر خواف از يک طرف مشرف به کوه خواجه يار و از سوي ديگر
به تپه هاي مجاور محدود است مجموعه اي است از دو آب انبار و يک مقبره . بناي کوشک مانندي است دو طبقه که در
دوره قاجار ساخته شده 14 متر طول و6 70 متر عرض دارد اين بنا مشرف به محوطه اي محصور در ديوار خشکه
چين سنگي است و سکويي بلند بطول 8 متر و عرض 1 متر روي پايه هاي آجري در ميان محوطه واقع شده است
برخي ميگويند يکي از ياران امام حسن (ع ) بوده که در زمان اين امام و هنگام حمله ايشان به ايران در جنگ با کفار
وزرتشتيان به شهادت رسيده و در همان مکان بخاک سپرده شده است .
يخدو در انتهاي خيابان شهيد مدرس بنايي پابرجاست که ميتوان گفت از قدمت زيادي برخوردار است و آن يخدان يا
يخچال طبيعي است حدود 20 متر ارتفاع 7 5 متر عرض و 15 متر عمق که تمام بدنه از آجرساخته شده است
اين يخدان شکل مخروطي دارد
آسياب بادي هاي نشتيفان
چشمگير ترين تاسيسات سنتي در خواف آس بادهاست که با ابهتي تمام سينه سپر باد دارد
آس يعني نرم شدن دانه زير سنگ است بدين ترتيب که دو سنگ گرد و مسطح بر هم نهاده سنگ زيرين
در ميان ميلي آهنين وجز آن از سوراخ ميان سنگ زيرين درگذشته و سنگ فوقاني به قوت دست آدمي يا
ستور يا باد يا آب چرخد و حبوب و غيره را خرد و آرد سازد .
نيروي رايگان وفراوان باد از نظر کمي ميتواند تعداد زيادي دستگاه را باهم بچرخاند تا جايي که در روستاي نشتيفان
تا 40 آسياب رديف شده اند منطقه خواف که در مسير بادهاي 120 روزه سيستان قرار گرفته داراي آسياب بادي هاي
فراواني است که پره هاي چوبي آن توسط بادهاي مذکور بحرکت در آمده نيروي حاصل را به سنگ منتقل نموده
به آرد کردن گندم ها مي پردازند .

● تاريخچه آب ماده اي است که حيات بدون آن ميسر نيست. بشر در دوره نو سنگي سعي در مهار آب داشته است و بر روي الواحي که از ۴ هزار سال قبل از ميلاد از سومر ...

● تاريخچه آب ماده اي است که حيات بدون آن ميسر نيست. بشر در دوره نو سنگي سعي در مهار آب داشته است و بر روي الواحي که از ۴ هزار سال قبل از ميلاد از سومر ...

حوزه هاي آبخيز کشور ايران عبارتند از: 1- حوزه آبخيز درياي خزر 2- حوزه آبخيز خليج فارس و درياي عمان 3-حوزه آبخيز درياچه اروميه 4- حوزه آبخيز درياچه نمك ...

دانلود نسخه PDF - خواف