up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله خميازه PDF
QR code - خميازه

خميازه

همانطور که همه مي دانيم کم خوابي مشکلات بسيار جدي را براي انسان ها به وجود مي آورد. از تمام مضرات کم خوابي که بگذريم بدتر از همه خميازه هايي است که صبح روز بعد هنگام رفتن به سرکار و يا مدرسه مي کشيم. بعضي وقت ها آنقدر خميازه مي کشيم که اطرافيانمان را هم خواب آلود مي کنيم. حتما براي شما هم پيش آمده است که پس از خميازه هاي متعدد اطرافيان شما را سرزنش کنند بگويند که باعث خواب آلودگي آنها شده ايد.
دلايل خميازه کشيدن هنوز نامعلوم است. البته جنبه هاي بسيار متعددي از رفتارهاي انسان وجود دارند که هنوز به شکل يک معما هستند. دانشمندان پاسخ قانع کننده اي در مورد علل واگير دار بودن آن ندارند. اما در عين حال معتقدند خميازه عللي به جز خستگي و کم خوابي دارد. آنچه که دانشمندان از خميازه بيان کرده اند تنها به شکل يک تئوري است که کاملا هم به اثبات نرسيده است. بياييد از خود بپرسيم که چه زماني خميازه مي کشيم؟
پاسخ اين سؤال معلوم است. هنگامي که دير به رختخواب مي رويم و هنگامي که زود از خواب بيدار مي شويم. براي امتحان واگيردار بودن آن دفعه بعد که در يک ميهماني و يا جلسه کاري حضور داشتيد يک خميازه بزرگ بکشيد و با دست جلوي دهانتان را نگه داريد، کمي صبر کنيد و رفتارهاي اطرافيان خود را زير نظر بگيريد. حتما خواهيد ديد که در نتيجه خميازه شما حداقل ۶ و يا ۷ نفر خميازه مي کشند. من مطمئن هستم که پس از خواندن اين متن هم دچار خميازه مي شويد. چون حتي خواندن مطلبي در مورد خميازه هم شما را به خميازه وا مي دارد.
خميازه و تئوري هاي آن
بياييد تعريفي از خميازه داشته باشيم؛ خميازه يک رفتار ناخودآگاهانه است که موجب مي شود ما دهان مان را باز کنيم و عميقا نفس بکشيم. به اين رفتار يک رفتار ناخودآگاه مي گوييم چون به اعتقاد محققان همه انسان ها قبل از اينکه به دنيا بيايند خميازه مي کشند. بسياري از ارگان هاي بدن هنگام خميازه درگير مي شوند. اول دهان باز مي شود و سپس فک بسته مي شود. هنگام خميازه بيشترين ميزان هوا وارد دهان مان مي شود.
هنگام نفس کشيدن هواي وارد شده به دهان تمام ريه هاي ما را پر مي کند و ماهيچه هاي شکمي منقبض مي شود و ديافراگم بسته مي شود. تئوري هاي دانشمندان در مورد خميازه اين چنين است.
۱) خميازه به علت کمبود اکسيژن در خون ايجاد مي شود. اين تئوري از معروف ترين تئوري هاي در مورد خميازه است.
طبق آن هنگام خستگي بدن نياز به اکسيژن بيشتري دارد و چون اکسيژن کم مي آورد خميازه مي کشد. اگر عامل اصلي خميازه را کمبود اکسيژن فرض کنيم به اين معنا است که هر گاه شاد و سرزنده هم بوديم نبايد خميازه بکشيم چون بدن مان دچار کمبود اکسيژن نمي شود اما همانطور که گفتيم بسياري از محققان مي گويند دلايل خميازه بسيار فراتر از خستگي است. پس درستي اين تئوري هنوز هم زير سؤال است.
۲) خميازه روشي براي برقراري ارتباط با کساني است که مثل شما خسته هستند؛ به گفته اين تئوري بسياري از رفتارهاي انسان ها براي برقراري ارتباط با ديگران صورت مي گيرد. براي مثال هر وقت لبخند مي زنيم مي خواهيم به ديگران بفهمانيم که شاد هستيم، هر گاه گريه مي کنيم به ديگران مي گوييم که خيلي ناراحت هستيم و به کمک نياز داريم و هرگاه خشمگين مي شويم به ديگران نشان مي دهيم که عصباني شده ايم.
خميازه هم نشان دهنده خستگي انسان هاست شايد براي شما جالب باشد که بدانيد تقريبا همه جانداران مثل ماهي ها و لاک پشت ها هم خميازه مي کشند.فکر کنيد که ماهي هنگام خميازه کشيدن به ماهي هاي اطرافش مي گويد من خسته هستم.
۳) خميازه باعث کشش ريه ها و آماده سازي آنها مي شود؛ قطعا ريه ها هر از گاهي کمي نياز به کشيدگي دارند. اين دليل خوبي براي نشان دادن اين موضوع است که چرا هنگام خميازه ديگر ماهيچه هاي بدن هم کشيده مي شود. پس خميازه کشيدن بدن را براي انجام کارهاي سخت روزي که پيش رو داريم آماده مي کند.گرچه هيچ يک از اين تئوري ها هم توضيح نمي دهد که چرا ما انسان ها خميازه مي کشيم.
محققان مي گويند خميازه هاي انسان ها به دو دسته تقسيم مي شود. در نوع اول، خميازه تنها به خودي خود اتفاق مي افتد اما در نوع دوم تمام ماهيچه هاي اسکلتي درگير مي شوند. به گفته برخي از محققان خميازه نوع اول تنها شب هنگام و قبل از رفتن به رختخواب رخ مي دهد. خميازه نوع دوم صبح هنگام برخواستن از خواب اتفاق مي افتد.
پس در خميازه نوع دوم تمامي عضلات خود را مي کشيم و براي روزي پرکار خودمان را آماده مي کنيم و در خميازه نوع اول با افراد ديگر ارتباط برقرار مي کنيم و به آنها مي گوييم که خيلي خسته هستيم. بيشتر حيوانات هم دچار خميازه نوع دوم مي شوند چون عضلاتشان را به هنگام خميازه مي کشند. اغلب خيلي کم پيش مي آيد که حيواني به خاطر خستگي خميازه بکشد.
تئوري فلسفي ديگري که در مورد خميازه وجود دارد اين است که بدن ما خميازه مي کشد تا اکسيژن بيشتري را وارد و کربن دي اکسيد ساخته شده از بدن را خارج کند. اين تئوري دليل خوبي بر اين است که چرا ما انسان ها در يک گروه خميازه مي کشيم.
هنگامي که انسان ها به صورت يک گروه دور هم جمع مي شوند کربن دي اکسيد توليد شده بشتر مي شود بنابراين بايد با خميازه کشيدن از شر دي اکسيد کربن خلاص شويم و اکسيژن بيشتري وارد بدنمان کنيم. هر چند اگر بدن ما به خاطر نياز به اکسيژن بيشتر خميازه بکشد پس طي فعاليت ورزشي هم بايد خميازه بکشيم. روبرت پرونيس روانشناس دانشگاه مري لند مي گويد جذب اکسيژن اضافي خميازه را کاهش نمي دهد.
برخي هم معتقدند خميازه چيزي است که از اجداد ما به ارث مي رسد. شايد اجداد ما براي نشان دادن يک احساس مشترک خميازه مي کشيدند.
متاسفانه تحقيقات بسيار کمي در مورد خميازه صورت گرفته است. گرچه اين پديده بسيار همه گيري است. اما محققان علاقه زيادي به بررسي هاي بيشتر نشان نداده اند خميازه بر اثر مصرف داروهاي خاصي بيشتر و تحريک تر مي شود.
متخصصان اعصاب هم در مورد عملکرد مغز و تأثير آن بر خميازه بحث هاي بسياري کرده اند. براي مثال بيماراني که دچار اختلالات عصبي چون پارکينون هستند کمتر خميازه مي کشند در هر حال يک چيز ثابت شده است و آن اينکه خميازه در طول روزهاي هفته به نسبت بيشتري از روزهاي آخر هفته رخ مي دهد.

همانطور که همه مي دانيم کم خوابي مشکلات بسيار جدي را براي انسان ها به وجود مي آورد. از تمام مضرات کم خوابي که بگذريم بدتر از همه خميازه هايي است که صب ...

● در خميازه چه اتفاقي مي افتد؟ خميازه يک بازتاب غيرارادي عصبي است که در آن، ابتدا به طور هم زمان وارد کردن هوا به درون ريه ها و کشيده شدن پرده گوش رخ ...

● انواع مواد ▪ ترياک و مشتقات آن و نيز داروهاي مخدر صناعي مانند پتي دين و بعضي چسبهاي صنعتي. ▪ مواد محرک مانند کوکائين که محرک قشر مغز مي باشد و آمفتا ...

شما و همسرتان تصميم داريد بچه دار شويد و همه شرايط تقريبا براي بچه دار شدن فراهم کرده ايد. ۱ماهي است که احساس خستگي مي کنيد سوزانه تقريبا ۲۰ بار از رو ...

بدن انسان ماشيني عظيم، پر تراوش و سرشار از مايعات است که مواد شيميايي را با دقت و هماهنگي بسيار جابجا و مخلوط ميکند تا همه چيز، از حافظه گرفته تا مواد ...

برخي از مهمترين بيماري هايي که اسبان به آنها دچار مي شوند را در زير به طور خلاصه مي آوريم. لازم به ذکر است که بيماريهايي که بين انسان و اسب مشتر ک هست ...

دانلود نسخه PDF - خميازه