up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله خلاقيت PDF
QR code - خلاقيت

خلاقيت

«خلاقيت چيست؟»

«خلاقيت چيست؟»
خلاقيت واژه اي است مبهم که ارائه تعريف دقيق از آن دشوار است. همانند هزاران واژه مهم ديگر که با ارائه تعريف فقط آنها را در يک چهارچوب سليقه اي محدود مي کنيم. اما بطور کل مي توان گفت: خلاقيت يک فرايند ذهني است، مرکب از قدرت ابتکار و انعطاف پذيري که هدف آن توليد يک محصول ارزشمند، کاربردي و نوآورانه است.
«تافلر» در کتاب موج سوم مي گويد: «موج اول دوره کشاورزي است که انسان ها وابسته به زمين هستند، در موج دوم انقلاب صنعتي رخ داد و موج سوم عصر فراصنعت و فن آوري اطلاعات است و تنها فکري که در اين عصر مي تواند کارساز باشد خلاقيت است.
با اين وجود در تصور اکثر افراد باور بر اين است که با اطلاعات کافي و استدلال و تجزيه و تحليل ماهرانه که مي توان به تجربه تعبير کرد، رسيدن به هدف نهايي دست يافتني است و افراد با يک ديد عاميانه در مورد خلاقيت استفاده از آن را در تمام عرصه هاي زندگي محدود به عده اي خاص که بطور ذاتي خلاق هستند، مي دانند. اما امروزه دانشمندان در عين اعتقاد به فطري بودن اين فرآيند بحث آموزش خلاقيت را ارجح تر دانسته و آموزش شيوه هاي خلاقيت و همچنين بررسي خصوصيات افراد خلاق را فراهم کننده ظهور اين فرايند حياتي مي دانند. (ادوار دوبونو، خلاقيت جدي)
در مقدمه بحث، خلاقيت را به فرايند ذهني تعريف کرديم. اين فرايند در ذهن يک معمار خلاق ضرورتاً داراي دو پيش نياز خواهد بود. اول تخيل و بعد تصور. تخيل همان تصاوير و اوهامي است که معمار آزادانه و بدون قيد و بند در ذهن خود براي خلق يک اثر معمارانه مي پروراند. اين تخيل به دليل آزادي و رهايي زياد، مقدمه مناسب خلاقيت معمارانه است. بدين ترتيب که معمار مي تواند در تخيل خود هزاران اثر معماري را که اولين بار به ذهن خود او خطور کرده است، پديد آورد. اما تصورمعماري به مثابه تصاوير ذهني است که معمار با راهنمايي استادش از يک اثر معماري که تا بحال ممکن است اصلاً نديده باشد ولي آن اثر در واقعيت وجود دارد، ساخته مي شود. (آنتونيادس، بوطيغاي معماري، ص ۳۰)
حال معمار براي تبديل تخيلات خود به واقعيت بايد با استفاده از تصورات خود از يک اثر معماري که اکتسابي بدست آمده است، آن تخيلات را به جهان واقعيت وارد کند.
بطور کل «تخيل عامل تسريع کننده تصور است در حالي که تصور صافي است که تخيل براي پيوستن به واقعيت بايد از آن بگذرد.» (آنتونيادس، بوطيغاي معماري، ص۳۰)
با داشتن اين دو پيش شرط، معماري خلاق و بطور کل، فرايند خلاقيت به عينيت مي رسد.
در توليد اين فرايند ويژگي افراد بسيار تأثير گذار است. به عقيده «تورنس» که شصت سال در زمينه خلاقيت کار کرده است، شانزده ويژگي را بررسي کرده که مهم ترين آنها که مورد اتفاق اکثر صاحب نظران است، شامل:
۱- سرکشي
۲- رهايي (ديوانه وار بودن)
۳- شوخ طبعي (داشتن تفکرات فانتزي)
۴- گريز انديشي که از تمام موارد مهم تر است
(مجله علوم و فنون، مهر ۸۳، نشست خلاقيت)
۱- سرکشي
برسي ها نشان داده است که افراد سرکش نسبت به افراد آرام و منضبط از سطح بالاتري از خلاقيت برخوردارند. بطور مثال: در يک کلاس درس افراد باهوش و درس خوان به دليل پايبندي زياد به ارزش هاي کلاس و معلم بيشتر دچار تکرار و عادت زدگي مي شوند.
اما افراد سرکش مي دانند براي مطرح کردن خود در کلاس بايد دست به ابتکار و نوآوري بزنند و کمتر عادت رويه حاکم بر کلاس را مي پذيرند که اين سبب بروز فکر خلاق مي شود. همين مثال ويژگي دوم يعني شوخ طبعي و تفکرات فانتزي را در بر مي گيرد.
اين افراد با حرکت بر خلاف فکر عادت زده ديگر بچه ها باعث توليد يک نوع تفکر فانتزي مي شوند که در ظاهربه آنان شوخ طبع اما با هدايت ان به توليد تفکراتي خلاقانه مي انجامد. (ادوار دوبونو، خلاقيت جدي)
۲- رهايي
ويژگي رها فکر کردن و ديوانه وار بودن براي ما معماران کاملاً آشنا است که از آن
مي توان به تفکرات خلاقانه در آثار معماري «ديکانستراکشن» اشاره کرد.
۳- گريز انديشي
اين ويژگي سبب شده فرد براي حل مسائل از راه هاي مختلف و راه حلهاي نو آورانه
استفاده کند و سعي نمايد هميشه بر خلاف افراد عادت زده مسائل را از راههاي غير معقول خود حل کند. اين تلاش ها مهم ترين زمينه بروز تفکرات خلاق است.
(ادوار دوبونو، خلاقيت جدي)
با بررسي پيش شرط هاي خلاقيت و ويژگي افراد خلاق به موانع بروز خلاقيت مي رسيم. به قول ژان پياژه: «خلاقيت، حفظ قسمتي از دوران کودکي است.» (مجله علوم و فنون، مهر ۸۳، نشست خلاقيت)
به نظر من، «پياژه» تفکرات يک کودک را از آن جنبه خلاقانه مي داند که کودک براي بدست آوردن راه حل مسائلش، نه تجربه دارد و نه اطلاعات زياد و اين سبب مي شود مسائل را از راههاي خلاقانه اي براي خود حل کند. اين دو از نظر محققان نيز مانع مهم خلاقيت افراد هستند:
۱- اطلاعات زياد:
اطلاعات زياد، باعث شده فرد با اتکا به انبوه اطلاعات، مسئله را حل و به فکر راههاي ديگري نيفتد. (ادوار دوبونو، خلاقيت جدي)
مثال: اطلاعات مي گويد: دو زاويه قائم يک مربع توليد مي کند.
فرد عادي: با دو زاويه قائم هميشه مربع مي سازد.
فرد خلاق: با دو زاويه قائم گاهي مربع و يا مي تواند زاويه ۱۸۰درجه بسازد.
۲- تجربه:
فرد با ديدن نتايج راه حل مسائل ديگران به راه حل مسئله خود، بدون تفکري خلاقانه
مي رسد. (ادوار دوبونو، خلاقيت جدي)
تجربه ديگران——— توليد بيشتر = سود بيشتر
فکر خلاق اقتصادي——- کيفيت بهتر= سود بيشتر
«خلاقيت در معماري»
محققان توجه به خلاقيت را بعد از جنگ جهاني دوم مي دانند که نياز به توليد در تمام زمينه ها افزايش مي يابد و براي اصول اين امر خلاقيت بهترين گزينه است. اما در ميان تمام علوم، معماران و حتي رشته هاي شبيه آن مانند فيلمسازي، تئاتر و طراحي از اين قافله پژوهشي عقب مانده اند و دليل آن را مي توان فقط به يک موضوع عطف کرد که هنرمندان بروز خلافيت در آثارشان را امر مقدس و الهي
مي دانستند و از تحقيق و پژوهش و حتي صحبت درباره آن اجتناب مي کردند. مثلاً «فرانک لويد رايت» تصور خلاق را «نور انساني در نوع بشر» و افراد خلاق را منتسب به خدايان مي داند و حتي «لوکوربوزيه» رنگ مذهبي نيز به آن مي دهد.
در نتيجه فقط مي توان در اکثر رشته هاي هنري با بررسي زندگي، حالات و آثار هنرمندان آن رشته به درک قابل قبولي از خلاقيت هنري آنان رسيد.
(آنتونيادس، بوطيغاي معماري)
اما با اين وجود، به دليل اهميت امر خلاقيت، تلاش هايي صورت گرفت که اروپادر ابتدا با معماري مدرن، سنت شکني در نگرش «بوزوار» را بوجود آورد و ايلات متحده پس از آن معماري را بعنوان امري خلاقه و نيز آموزشي به تکامل رساند. (آنتونيادس، بوطيغاي معماري، ص۴۰)
مهم ترين فعالان امر خلاقيت در معماري در اين کشور را مي توان «ژان لاباتوت» نام برد که به عقيده «آنتونيادس» عميق ترين ريشه هاي انديشه خلاقيت معماري را در مقاله اي با عنوان «ره يافتي به ترکيب در معماري» (مجله آموزش معماري، ۱۹۵۶)
نام برد. در اين مقاله لاباتوت به اين موضوع مي پردازد که «چيزها به خودي خود چيز نيستند، بل آني هستند که ما مي نگريم.»
البته بعد از آن محققان ديگري به اين موضوع پرداختند. از آن نمونه «گاستون باشلار» درباره اهميت موضوع خلاقيت در معماري در کتاب خود با نام «بوطيغاي فضا» در بحثي تحت عنوان «فراموشکاري خلاقه» با اين امر مي پردازد و از «ژان لسکور» چنين نقل مي کند: «هنگام کار به علت جذب و دريافت مداوم داده ها از طريق تحصيل، مطالعه و تحربه به واسطه آموخته هاي ذهني، به حالتي از آگاهي مي رسيد بدون اين که به ياد آوري اين مطالب نياز داشته باشيد که اين اطلاعات را کي و کجا بدست آورده ايد. آفرينش شما بعنوان ترکيبي جديد که در زمان و مکاني خاص چون ندايي که در موقعيت هاي نادر شنيده مي شود،+ ظاهر مي گردد. ندايي از گذشته شما» (آنتونيادس، بوطيغاي معماري، ص۴۲)
بعد از بررسي تاريخچه خلاقيت در معماري به بحث علل و چگونگي بروز خلاقيت در معماري مي پردازيم. ابتدا علل بوجود آمدن خلاقيت در معماري و معماري خلاق.

خلاقيت ميلي ذاتي است که در وجود انسان به وديعه نهاده شده است . انسان مظهر خلاقيت الهي است(مطهري).خلاقيت براي تمامي عرصه هاي زندگي و سلامت فکر و روح ان ...

مقدمه تمامي اديان الهي و در راس انها اسلام انسان را موجودي كمال گرا ميدانند.انسان همواره درحال تكامل است و جهت گيري او به سمت كمال بي نهايت و يكي از ه ...

کودکان امروز، لازم است بزرگسالاني خلاق و مبتکر باشند، زيرا جهان به سرعت در حال تغيير و دگرگوني است و آنان نياز دارند براي رويارويي با مشکلات و فائق آم ...

اين دوره در تاريخ ۵ ۱۲ ۸۷ آغار و در تاريخ ۲۱ ۱۲ ۸۷ به پايان رسيد. مطالب ذکر شده به حدي مثمر ثمر واقع شد که بر آن شدم تا خلاصه اي از مطالب را بر ...

ورود به دنياي ذهن و خلاقيت، در حقيقت نگاهي به اوجگاه هنرنمايي خداوند، در موجودي به نام انسان است. خداوند حكيم در خلقت انسان، هنرهايي رقم زده است كه گا ...

بحث تغيير و نوآوري در قرن حاضر بحث دنياي علم است و عصر امروز، عصر تغيير و عصر انفجار علم، عصر پيدايش سازمانهاي متعدد علمي، اجتماعي و اقتصادي و عصر نوآ ...

«اعتماد به نفس» به معناي ارزشمند دانستن و اهميت دادن به خود است و باعث مي شود فرد بهتر بتواند چالش هاي زندگي را پشت سر بگذارد. اين ساده ترين تعريفي اس ...

▪ روانپريشي ( جنون ) : اختلال در کارکرد پديده هاي احساس ، ادراک, عاطفه، توجه، تمرکز، تفکر، قضاوت و شعور, و به طور کلي مجموعه ي روند ها و پديده هاي روا ...

دانلود نسخه PDF - خلاقيت