up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله خلاقيت و نوآوري PDF
QR code - خلاقيت و نوآوري

خلاقيت و نوآوري

خلاقيت و نوآوري در آموزش و پرورش

بحث تغيير و نوآوري در قرن حاضر بحث دنياي علم است و عصر امروز، عصر تغيير و عصر انفجار علم، عصر پيدايش سازمانهاي متعدد علمي، اجتماعي و اقتصادي و عصر نوآفريني و نوآوري است.
جهان امروز با شتاب فوق العاده در حال تحول و دگرگوني است و دامنه معرفت و دانش و فن آوري به سرعت فزوني مي گيرد و نوآفريني جزو ضروريات هستي نظامهاي مختلف فرهنگ، سياسي، اجتماعي و اقتصادي است.
از سازمانهايي که امروزه بيش از ساير سازمانها در زمينه پرورش خلاقيت و نوآوري مسئوليت دارند سازمان آموزش و پرورش است. زيرا آموزش و پرورش زيربناي اصلي و عمده شخصيت و ديدگاههاي مردمي و رشد ابعاد وجود آدمي است.
خلاقيت
خلاقيت را شايد بتوان برترين سطح يادگيري بشر به بالاترين توانمندي تفکر و محصول نهايي ذهن و انديشه انسان دانست. افرادي که خلاقيت بالايي دارند داراي خصوصيات شخصيتي و رفتاري ويژه اي هستند که به وسيله اين خصوصيات مي توان آن ها را از ساير افرادي که از خلاقيت کم تري برخوردار هستند تشخيص داد فايده اصلي آشنايي با ويژگي هاي افراد خلاق اين است که مي توانيد از آن ها به عنوان الگوهاي رفتاري براي ايجاد و پرورش رفتارهاي خلاقانه در کودکان استفاده کنيد.
● استقلال
فرد خلاق در افکار و کارهاي خويش از استقلالي بالا برخوردار است. او عقايد و انديشه هايش را وابسته به افکار و عقايد ديگران نمي داند. وي معمولا در ايجاد دگرگوني هاي اساسي در کارها و تغيير مسير در شيوه زندگي خود مستقلانه عمل مي نمايد و فرد خلاق کم تر خود را نيازمند و وابسته به ديگران حس مي کند.
● کنجکاوي زياد
فرد خلاق تمايل زيادي به کشف مسائل و پي بردن به اصل پديده ها دارد. وي هميشه علاقمند است که از سطح ظاهري يک مسئله فراتر رود و درون آن را بيابد.
● علاقه به کارهاي پيچيده
فرد خلاق پيچيدگي را دوست دارد به همين دليل او در کارهاي مشکل و پيچيده بيش از هر چيز ديگر انرژي صرف مي کند. او به درگير شدن با امور دشوار که نياز به تلاش فکري زياد دارد، بيش از حل مسائل ساده و عادي علاقمند است.
● اعتماد به نفس بالا
فرد خلاق نسبت به خود و توانمندي هايش آگاهي دارد به همين سبب از اعتماد به نفس زيادي برخوردار است او به خود و افکار خود اطمينان دارد و معتقد است که ايده ها و نظراتش ارزشمند هستند.
حساسيت و توجه
بسياري از اشياء و پديده ها که براي اغلب مردم، عادي و پيش پا افتاده جلوه مي کند، مي تواند توجه و حساسيت فرد خلاق را برانگيزد او محيط پيرامون و پديده هاي اطراف را به گونه اي متفاوت از ساير افراد مي نگرد. زاويه ديد او وسيع است، به جزئيات توجه مي کند و تغييرات را زير نظر دارد.
حساسيت فرد خلاق، او را هدايت مي کند تا او را به راه هاي رفع ايرادات افکار و ايده هاي ديگران و تغيير و بهبود اشياي پيرامون خود فکر کند.
● اصول پرورش خلاقيت در کلاس درس
در اين قسمت مهم ترين اصول و روش هايي که در اين مورد وجود دارد و مي تواند در فرايند رشد خلاقيت نقش تسهيل کننده و تسريع کننده داشته باشد بيان مي گردد.
۱) دانش آموزان خود را به تناسب رفتارها، فعاليت ها و دستاوردهاي خلاق آن ها مورد تشويق قرار دهيد.
۲) به دانش آموزان خود بياموزيد که نسبت به ايده ها و افکار خود حساس باشند و آن ها را يادداشت کنند.
۳) در مورد ماهيت خلاقيت و مفاهيم آن، به دانش آموزان اطلاعات لازم را بدهيد.
۴) براي تخيلات و افکار نو دانش آموزان ارزش و احترامي ويژه قائل باشيد.
۵) آن ها را عادت دهيد که براي حل مسائل، همواره راه هاي متعددي را جست وجو کنند.
۶) آن ها را به مطالعه و کسب اطلاعات در زمينه هاي مختلف ترغيب نمائيد.
۷) دانش آموزان خود را با مسائل حل نشده روبرو کنيد و از آن ها راه حل هاي جديد بخواهيد.
● نتيجه گيري
تفکر خلاق، نوعي تيزهوشي است افراد متفکر و خلاق در استنتاج از مسائل، فراتر از افکار منحصر به فرد اصيل رفته و سازمان يافته و مبتکرانه گام برمي دارند اين افراد، احتمالا در خانه و کلاس که افکار غيرمعمول در آنها از ارزش بيشتري برخوردار است، پيشرفت کرده و مورد تشويق قرار مي گيرند و در محيط هاي خشک يا بي توجه نسبت به تفاوت هاي فردي، اعتماد به نفس خود را از دست مي دهند.
شيوه هاي نگرش و تفکر خلاق بايد در خانه و کلاس درس آموزش داده شود پرورش و ايجاد ويژگي ها و نگرش هاي خلاق در کودکان، باعث رشد تفکر خلاق در آنها مي شود. افراد خلاق مسائل مبهم را به خوبي تحمل مي کنند و حتي گاهي لذت هم مي برند.

«خلاقيت چيست؟» خلاقيت واژه اي است مبهم که ارائه تعريف دقيق از آن دشوار است. همانند هزاران واژه مهم ديگر که با ارائه تعريف فقط آنها را در يک چهارچوب سل ...

خلاقيت ميلي ذاتي است که در وجود انسان به وديعه نهاده شده است . انسان مظهر خلاقيت الهي است(مطهري).خلاقيت براي تمامي عرصه هاي زندگي و سلامت فکر و روح ان ...

چکيده: نوآوري، فرايند گرفتن ايده هاي نو از طريق مشتريان رضايتمند است. همچنين تبديل دانش جديد به محصول و خدمات جديد را نيز نوآوري مي نامند. يکي از نتاي ...

مقدمه افزايش مهيج رقابت جهاني همراه با تغيير جهت به اقتصاد بر مبناي دانش، تاکيد مجدد براي نوآوري را ايجاد مي کند. تغييرات سريع در محيط رقابتي، جهان ج ...

«اعتماد به نفس» به معناي ارزشمند دانستن و اهميت دادن به خود است و باعث مي شود فرد بهتر بتواند چالش هاي زندگي را پشت سر بگذارد. اين ساده ترين تعريفي اس ...

اين دوره در تاريخ ۵ ۱۲ ۸۷ آغار و در تاريخ ۲۱ ۱۲ ۸۷ به پايان رسيد. مطالب ذکر شده به حدي مثمر ثمر واقع شد که بر آن شدم تا خلاصه اي از مطالب را بر ...

با علم واعتقاد به آنچه در پي مي آيد، با عمل به آنها و با مداومت در انجام، هر انساني حتي با نازل ترين درجه خلاقيت، قادر است جرقه مقدس را شعله ور ساخته ...

▪ روانپريشي ( جنون ) : اختلال در کارکرد پديده هاي احساس ، ادراک, عاطفه، توجه، تمرکز، تفکر، قضاوت و شعور, و به طور کلي مجموعه ي روند ها و پديده هاي روا ...

دانلود نسخه PDF - خلاقيت و نوآوري