up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله خفاش PDF
QR code - خفاش

خفاش

دو گروه خفاش وجود دارد. گروه بزرگتر، خفاشهاي حشره خوار، شبها غذاي خودشکار مي کنند. گروه دوم خفاشهاي ميوه خوار هستند که براي پيدا کردن ميوه و شيره درختاني که از آنها استفاده مي کنند، بينايي و بويايي خود را به کار مي برد. خفاشهاي ميوه خوار اول صبح و تنگ غروب از ميوه ها تغذيه مي کنند. خفاشها جانوران اجتماعي هستند. آنها به طور گروهي و در گروههاي بزرگ در غارها يا روي درختان، شب را بيتوته مي کنند. خفاشها تنها پستانداراني هستند که قادرند پرواز کنند.
کوچکترين خفاش و يکي از کوچکترين پستانداران،خفاش پوزه خوکي کيتي تايلند مي باشد. طول قد اين خفاش ۵ ۲ سانت (۱ اينچ) است که مساوي قد زنبوراست و وزن اين خفاش ۲ گرم (۱۰۰ اونس) مي باشد.
خفاشهاي که در شب پرواز مي کنند، مسير و محل دقيق طعمه خود را بوسليه فرستادن امواج صوتي و دريافت انعکاس آن،پيدا مي کنند. سيستم رديابي که در کشتيها براي پيدا کردن محل زير دريايي دشمن به کار مي رود،شبيه به رديابي خفاش است. خفاشها امواج صوتي در مسير خود به چيزي برخورد مي کند به سمت فرستنده امواج(خفاش)باز مي گردد و در آن موقع خفاش مي تواند يک تصوير صوتي از مانع روبرو و محيط اطراف خود رسم کندو محيط اطراف را به خوبي ببيند. با استفاده از سيستم فوق خفاشها مي توانند اجسام متحرک مثل حشرات و اجسام بي حرکت مثل درخت را تشخيص دهد.
● گونه ها:
در حدود ۱۰۰۰ گونه از خفاشها وجود دارد. خفاشها در تمام نقاط جهان به استثناء قطبهاي جنوب و شمال، يافت مي شوند اين دو گونه اختلاف و تنوع بين انواع خفاشها را نشان مي دهند.
مثال:
خفاش دابنتن
خفاش ميوه خوار مصري
خفاشان خون آشام
خفاشها
تقريبا هيچ چيز نمي تواند از ديد خفاشها فرار کند.
گوشهاي بزرگ آنها مي تواند علايمي را که منعکس مي شود بخوبي جذب کند.
خفاشها حتي مي توانند اشيايي را که به نازکي مو هستند، تشخيص دهند.
فناوري هيچ هواپيما بي سرو صدايي نمي تواند به پيچيدگي خفاشها باشد.
آنها شبها سريع و آهسته پايين مي آيند، با چشمانشان حشرات خوابيده را در جاي خود پيدا مي کنند و با گوشهاي بزرگشان مي توانند حتي صداي بهم خوردن آرواره هاي يک لارو پروانه را بشنوند.
اين حيوانات در تاريکترين شبها حواس خود را فعال مي کنند.
صداي خفاش از طريق بيني با فرکانس بالا و شدت کم توسط انقباض ماهيچه هاي حلق ايجاد مي شود. بعد از اين که امواج صدا با صيد برخورد کرد، انعکاس پيدا مي کند.
اين انعکاس توسط گوشهاي خفاش گرفته مي شود. تنها در امريکاي شمالي ۴۴ نوع خفاش وجود دارد که بسياري از جانورشناسان تاکيد بر منفعت اين پستانداران از زندگي بشر دارند، زيرا آنها به مقدار زيادي از حشرات موذي تغذيه مي کنند، حشراتي که هر سال ميلياردها دلار به کشاورزان و جنگلبانان ضرر مي رسانند.
خفاشها همچنين در گرده افشاني گياهان شرکت مي کنند و باعث پخش و انتشار بذرها مي شوند.
بخصوص اين نقش مهم آنها در جنگلهاي باراني بين گياهان مختلف وحشي مثل موز، انبه ، بادام هندي ، خرما و انجير کاملا مشهود است.
يک نوع کاکتوس که مکزيکي ها از آن نوشابه تهيه مي کنند، به طور طبيعي تنها يک بذر از ۳۰۰۰ بذر خود را آزاد مي کند و اگر نقش مهم خفاشها در اين ميان نبود، اين گونه گياهي به سمت انقراض پيش مي رفت.
فضولات دفع شده از خفاشها نيز در تنظيم اکوسيستم نقش بسيار مهمي دارند؛ چون اين مواد شامل باکتري هايي هستند که مي توانند مواد سمي را از زباله ها و شوينده ها جدا کنند.
از جنبه پزشکي هم مي توان گفت ؛ خفاشها خيلي دقيق خود را تميز مي کنند و يکي از تميزترين حيوانات بوده و در قبال امراض مختلف مقاوم هستند.
ضمن اين که آنتي بيوتيک توليد مي کنند و از مواد ضدانعقاد خون که در بزاق گونه هاي خون آشام وجود دارد، مي توان براي درمان بيماري هاي قلبي استفاده کرد.
يک جانورشناس امريکايي در سال ۱۹۶۸مطالعه و تحقيق خود را روي خفاشها شروع کرد و تلاش کرد عقايد مردم را نسبت به خفاشها تغيير دهد.
به پاي هزاران خفاش بند مخصوص زد و مهاجرت آنها را بررسي کرد. کشاورزان امريکايي بتازگي متوجه مفيدبودن خفاشها در نزديکي مزرعه خودشان شده اند.
هر خفاش به تنهايي مي تواند ۶۰۰ پشه را در يک ساعت شکار کند و گروه هاي بزرگ اين جاندار قادر هستند تا ميليونها حشره را در طول شبانه روز بخورند.
اين حشرات شامل تعداد بيشماري از سوسک ها، پروانه ها و موريانه ها مي شوند که ضررهاي هنگفتي به اقتصاد هر کشور مي زنند و به علاوه پشه هاي موجود در منازل را نيز از بين مي برند.
يک دسته ۱۵۰ تايي خفاش بزرگ قهوه اي مي توانند سوسک هاي خيار را در طول تابستان در سطح مزرعه از بين ببرند و در نتيجه از رشد ۱۸ ميليون لاروي که به ريشه ها صدمه مي زنند جلوگيري کنند.
اين آفت به تنهايي يک ميليارد دلار در سال به کشاورزان امريکايي خسارت مي زند. باتاسيس بي.سي.آي «حفاظت بين المللي از خفاشها» و اعلام منافع آنها از سال ۱۹۸۲ تصورات مردم نسبت به خفاشها تغيير کرده و بهبود يافته است.
بسياري از افسانه ها در مورد کور بودن خفاشها و يا هار و ديوانه بودن آنها اغراق آميز هستند.
آنها تنها براي دفاع از خود ممکن است مانند هر حيوان وحشي ديگري گاز بگيرند و اين حيوان را فقط افراد خيلي ماهر مي توانند صيد کنند و از آنجا که اطلاعات محققان درباره خفاشها زياد شده و طبيعت استفاده زيادي از آنها مي برد، اين امر باعث حفاظت از آنها شده است.
امروزه مردم امريکا گونه هاي مختلفي از گونه هاي خفاشها را در غارها و معادن متروکه نگهداري مي کنند.
خفاشها بسيار حساس هستند و با کوچکترين اذيت و آزاري از بين مي روند.
بيشتر خفاشها غارها را براي خواب زمستاني خود از شهريور تا ارديبهشت انتخاب مي کنند.
بسياري از آنها بچه هاي خود را در طول تابستان در همين مکانها بزرگ مي کنند.
توليدمثل خفاشها در مقايسه با پستانداران کوچک ديگر بسيار کمتر است ، بيشتر ماده ها فقط يک بار در سال يک بچه به دنيا مي آورند.
در زمستان حتي کاوشگران بي آزار هم باعث بيدار شدن آنها از خواب زمستاني مي شوند و هر دفعه که آنها از خواب بيدار شوند چربي ذخيره شده در عرض ۲ ماه خود را از دست مي دهند.
بنابراين ممکن است تا بهار دوام نياورند. هنگام شيردادن ، مادرها و نوزادان دور هم جمع مي شوند و با تشکيل گروه بزرگي ، هواي غار را با حرارت بدنشان گرم مي کنند.
متاسفانه فضاي حياتي خفاشها کاهش پيدا کرده است و آنها مجبور شده اند از پناهگاه طبيعي خود به فضاهاي مصنوعي ديگر رانده شوند.
در حدود ۱۰ درصد معادن موجود در غرب امريکا گروههاي مهم خفاشها زندگي مي کنند و براي معادني که در شمال و شرق اين کشور هستند اين مقادير به مراتب بيشتر است.
حفاظت از خفاشها اغلب ساده تر و کم خرج تر از حفاظت از ديگر حيوانات است. خفاشها نياز به توجه خاص دارند که البته تامين اين نياز آنها خيلي سخت است ، طبق مطالعات انجام شده توسط دانشگاه شيکاگو، دولت حدود ۵ميليون دلار براي حفاظت از يک پلنگ در فلوريدا، ۱۸۴ هزار دلار براي خرس و بيشتر از ۱ ۵ ميليون دلار براي کرکس کاليفرنيايي خرج مي کند و اين در حالي است که در مورد خفاش خاکستري که در حال انقراض است اين بودجه کمتر از ۳دلار بوده است.
اما با توجه به ارزش اکولوژيکي و اقتصادي اين پستاندار، منبع سرمايه گذاري خوبي براي امور کشاورزي خواهد بود.
مردم شهر ۱۳۰۰۰ نفري آستين تگزاس که در دهه گذشته از خفاشها ترس داشتند اکنون از اعضاي پروپا قرص انجمن بي.سي.آي شده اند و بتازگي غار براکن که در فاصله ۶۰مايلي اين شهر است را خريداري کرده اند تا بتوانند از ۲۰ ميليون خفاش دم آزاد مکزيکو که بزرگترين کلوني خفاشها هستند، محافظت کنند.
اين خفاشها ۲۵۰ تن حشره را در هر شب مي خورند. ضمنا کشاورزان با ساختن آشيانه خفاش در مزارع توانسته اند احتياج خود را نسبت به حشره کش ها کم کنند.
زماني محصولات ذرت توسط کرمهاي ذرت آفت زده مي شدند که حدود يک الي ۴ لارو پروانه در هر خوشه بود؛ اما در چند سال اخير وجود کلوني هاي خفاشها آفت در مزارع ذرت را بسيار کم کرده است.
اين کلوني ها يکي از عوامل مهم جذب توريست در اين منطقه به حساب مي آيد. پرواز گروه گروه خفاشها در تاريکي باعث شادي مردم که در رستوران ها جمع شده و منتظر تماشاي پرواز خفاشها هستند مي شود.
گروههاي تحقيقاتي ويژه اي هم وجود دارند تا به وسيله دستگاه هاي مختلف بتوانند صدا و امواج خفاشها را دريافت کنند.
وقتي اين دستگاه ها علامت مي دهند، تماشاچيان با دقت به آسمان نگاه مي کنند، چون مي دانند خفاشها به پرواز درآمده اند.

همانطور که مي دانيد خفاش ها پستاندار هستند، در واقع تنها پستانداراني که بال دارند و قادر به پرواز کردن هستند. نام علمي آنها Chiroptera بوده و به معني ...

جانورشناساني که بر روي رفتارهاي جانوران مطالعه ميکنند بر اين باورند که بسياري از گونههاي جانوري از موشها تا موجودات ابتدايي تحت کنترل کدهاي اخلاقي مشا ...

رفتارها در حيوانات جانورشناساني که بر روي رفتارهاي جانوران مطالعه مي‌کنند بر اين باورند که بسياري از گونه‌هاي جانوري از موش‌ها تا موجودات ابتدايي تحت ...

● انقراض نسل ماموت ها : برخي از دانشمندان دليل انقراض گونه هاي عظيم الجثه پستاندار آمريکاي شمالي را ورود انسان به دنياي طبيعت مي دانند . آنها مي گويند ...

زندگي طبيعي موجودات مختلف با هم متفاوت است. اين تفاوت در حيوانات گاهي به حدي است که از دانستن آنها شگفت زده مي شويم.آنچه مي خوانيد برخي از ويژگي هاي ع ...

مارمولك ها در دنيا از اندازه ۲ سانتي متر (گكوهاي پلنگي) تا حدود ۵ ۳ متر(اژدهاي كومودو) ديده مي شوند و نبايد مارمولك هايي مانند اژدهاي كومودو را كه دار ...

دانلود نسخه PDF - خفاش