up
Search      menu
داروها :: مقاله خطاهاي دارويي PDF
QR code - خطاهاي دارويي

خطاهاي دارويي

توصيه هايي براي کاهش احتمال خطاهاي دارويي

خطاهاي دارويي از بيشترين موارد معمول خطاهاي پزشکي به شمار مي آيند. هر چند پزشکان مايل به پذيرفتن آن نيستند، بيشتر از دو سوم موارد خطاهاي دارويي در نتيجه خطاهاي پزشکان رخ مي دهد، بنابراين در ادامه، توصيه هايي براي کاهش احتمال انجام خطاهاي به وجود آمده حين نوشتن دستورات دارويي و غيردارويي ارايه خواهد شد...
دستورات دارويي خود را به موارد کوچک تر تقسيم کنيد تا از احتمال بروز خطا کاسته شود. تجويز داروي مناسب، دوز مناسب، دستور العمل مناسب، طول درمان دارويي مناسب، زمان ختم دارو و زمان مناسب شروع مجدد دارو يا تعويض دارو به داروي ديگر از موارد قابل ذکر در اين زمينه هستند.
از تجويز داروهاي بي اثر و بي نتيجه، داروهاي کم اثر، داروهايي که بيمار به آنها حساسيت دارد و داروهايي که اثر معکوس با داروهاي ديگر دارند، خودداري کنيد.
بهتر است تمامي دستورات پزشکي خود را در دو يا سه نسخه بنويسيد (يکي براي خود بيمار، دومي براي بايگاني مدارک پزشکي و سومي براي نگهداري در مدارک شخصي خودتان).
هرگز به صورت تلفني، دستور دارويي و غيردارويي ندهيد. در موارد لزوم مي توان در صورت امکان از دستگاه فاکس نيز استفاده کرد.
از سربرگ و مهر مخصوص خود محافظت کنيد. آنها را هرگز روي ميز کار يا اتاق معاينه جا نگذاريد و از سپردن يا امانت دادن آنها به دوستان و نزديکان خودداري کنيد.
از کلمات اختصاري براي نام بردن داروها استفاده نکنيد. با بيمار خود واضح و بدون هرگونه خلاصه بندي صحبت کنيد.
در دستورات دارويي خود به تعداد اعداد صفر توجه کنيد. هميشه عدد صفر قبل از اعشار را بگذاريد (مانند ۴ ۰) و هرگز صفر بعد از اعداد را قيد نکنيد (مانند۴۰ ۰).
● واحدهاي اندازه گيري دوز داروها را به طور واضح هجي کنيد.
سعي کنيد هر قدر که امکان پذير است از به کار بردن اعداد اعشاري پرهيز کنيد. به عنوان نمونه نوشتن ۱۵۰۰ ميلي گرم بهتر است از ۵ ۱ گرم.
اگر ميزان نوسانات دارويي موجود در خون مهم است، قبل از اجازه براي تعويض دارو خوب فکر کنيد. داروهاي ژنريک ممکن است تغييراتي بيشتر از۲۰ برابر نسبت به داروي اصلي ايجاد کنند.
از بيماراني که داروهاي مختلف و متعددي مصرف مي کنند، به خوبي مواظبت کنيد. از احتمال استفاده بيماران از داروهاي سايکواکتيو و مخدر سوال کرده و در اين زمينه اطمينان حاصل کنيد.
تمامي دستورالعمل هاي دارويي و غيردارويي را که بيمار بايد انجام دهد، براي وي توضيح داده و آنها را به صورت نوشته يا پرينت شده به او تحويل دهيد و به توضيحات پرستاران يا داروخانه اکتفا نکنيد.
در انتها، تمامي دستورات پزشکي خود را به لحاظ واضح بودن، خوانا بودن و کامل بودن توضيحات دارويي مجددا بررسي کنيد.
● رفتارهاي اشتباه
پزشکان هميشه عادت دارند پيشرفت بهبودي بيمار خود را تا حدودي در بازه يک روند قابل قبول ببينند. بعضي از بيماران پيشرفت و بهبودي سريعي دارند، اما در مجموع روند بيماري و درمان به گونه اي است که پزشکان عادت به ديدن آن دارند. اما گاهي مواردي پيش مي آيد که بيماران دوره غيرمعمولي دارند. در اين گونه مواقع پزشکان مستعد دو نوع رفتار اشتباه مي شوند، اولين مورد اينکه از دست بيمار خود عصباني مي شوند و مورد دوم اينکه ديدگاه کلي خود را در رابطه با پروتکل صحيح درمان گم مي کنند.
● در اين گونه موارد چه بايد کرد؟
اولين قدم مهم اين است که آرامش خود را حفظ کنيد. بيماري که روند بهبودي اش آن طور که شما انتظار داشتيد پيشرفت نکرده، همان بيماري است که بايد بهترين ارتباط را با او داشته باشيد.
به گونه اي رفتار کنيد که بيمار متوجه شود موردي غيرمعمول اتفاق افتاده و بداند که شما براي حل اين مشکل چه کار مي خواهيد انجام بدهيد.
هرگز بيمار خود را سرزنش نکنيد. همه چيز را مجددا بررسي کنيد. روش هاي رسيدن به تشخيص اصلي و تشخيص افتراقي هاي ديگر را به سرعت بسنجيد.
چارت و دستورات پزشکان، يادداشت هاي پرستاران و تجويز داروها را براي يافتن خطاهاي احتمالي بررسي کنيد.
تمامي کشت هاي ميکروبي، آزمايش ها و تصوير برداري هايي را که بيمار انجام داده، مرور کنيد.
اظهار نظرها و پيشنهادات بيمار را به يکباره رد نکنيد. در صورتي که درخواست هاي بيمار آسيبي به او نمي رسانند يا هزينه اي در بر ندارد و همچنين غيراخلاقي و غيرقانوني نيستند، با آنها موافقت کنيد.
فقط به تشخيص ها و حدس هاي خود اکتفا نکنيد. فورا کمک بگيريد. درخواست مشاوره کنيد و آن را حتما قيد نماييد. فقط در مورد آن با کس ديگري در اتاق همکاران صحبت نکنيد. بهترين کمکي را که در دسترستان است، بگيريد. آنقدر صبر نکنيد تا يک مورد اورژانسي يا وخيم پيش بيايد تا مجبور باشيد درخواست کمک کنيد.

در زمان هاي نه چندان دور در خانواده هاي ايراني معجوني تهيه مي شد که شايد فراهم کردن آن براي خانم ها در اين زمانه کمي سخت باشد چرا جايي که مي توان با ب ...

راهنماي کاشت گياهان دارويي در خانه اگر در حياط خانه يا آپارتمان تان باغچه کوچکي داريد، پيشنهاد مي کنم براي يک بار هم که شده، گياهان دارويي در باغچه تا ...

● تعريف حساسيت هاي دارويي ، گروهي از علائمي هستند که بواسطه واکنش آلرژيک به يک دارو ايجاد مي شوند. ● علائم ▪ آنافيلاکسيس ، يا واکنش حساسيتي شديد ▪ کهي ...

مقدمه: با کشف سولفاناميدها و پني سيلين ها بشر متصور شد که به زودي عوامل عفونت زاي ميکروبي را ريشه کن نموده و انسان را از شر آنها رهايي خواهد داد اما ب ...

داروهايي كه در درمان دارويي مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از: قرصهاي ضدبارداري قرصهاي ضدبارداري شايعترين داروهايي هستند كه براي درمان هورموني است ...

اسفرزه Plantago psyllium ●اسفرزه Plantago psyllium خانواده ( تيره ) Plantaginaceae گياهي است يک ساله علفي که به ارتفاع ۲۰ الي ۳۵ سانتي متر مي رسد. دار ...

داروهاي فراواني براي درمان آکنه وجود دارد و پزشک براي هر بيمار متناسب با نياز او درمان مقتضي را تجويز مي کند. از آنجا که در درمان آکنه بيشتر از داروها ...

آلوپسي آندروژنيک يا کچلي با الگوي مردانه، يکي از شايع ترين اشکال کچلي است که بيش از ۵۰ درصد مردان دچار آن مي شوند. ريزش مو با پسرفت مو در خط رويش آن د ...

دانلود نسخه PDF - خطاهاي دارويي