up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله خستگي چرخدنده PDF
QR code - خستگي چرخدنده

خستگي چرخدنده

عوامل خستگي و انواع شكست در چرخ دنده ها (قسمت اول)

عوامل خستگي و انواع شكست در چرخ دنده ها :
عوامل خستگي و شكست دندانه هاي چرخ دنده كه باعث خستگي دندانه و درنهايت شكست آن مي شوند عبارتند از : 1 شكست حاصل از ممان هاي خمشي 2 سايش 3كندگي 4 خراش كه هر يك از عوامل خود به چند دسته تقسيم مي شوند.
اين عوامل ممكن است بر اثر نقص هايي باشد كه در خود دندانه وجود دارد يا ممكن است بوسيله عملكردساير قطعاتي كه در مجموعه چرخ دنده اي بكار رفته اند ايجاد شوند . طراحان چرخ دنده هميشه از اين موضوع تعجب مي كنند كه چرا بعضي از چرخ دنده ها بهتر و بيشتر از آنچه در فرمول هاي طراحي انتظار ميرفت كار مي كنند در حاليكه تعدادي ديگر حتي وقتي در داخل محدوده طراحي، بارگذاري شده اند ناگهان دچار شكست مي شوند . به همين دليل لازم است كه عوامل خستگي چرخ دنده به دقت بررسي شود.
انجمن چرخ دنده سازان آمريكا (AGMA) خستگيهاي چرخ دنده را به 5 دسته كلي زير تقسيم مي نمايد:
1) سايش (wear)
2) خستگي سطحي
3)تغيير شكل پلاستيك (plastic flow)
4) شكست دندانه
5) شكست هاي خستگي كه 2 يا چند عامل فوق را با هم دارند.
هر يك از اين دسته ها خود به چند نوع و شكل مختلف تقسيم مي شود به همين دليل در مواجه با يك چرخ دنده آسيب ديده بايد تلفيقي از علم و هنر آناليز صحيح را بكار برد . اگر آناليز خستگي بطور صحيحي انجام نشودممكن است علت خستگي چيزي غير از علت اصلي تشخيص داده شود كه در اين صورت طراح را به سمت ساخت يك مجموعه چرخ دنده اي بزرگتر از آنچه كه نياز است هدايت مي كند در حاليكه طراحي جديد نيز ممكن است داراي همان عيب قبلي باشد زيرا عامل اصلي تخريب هنوز تصحيح نشده است. به عنوان مثال يك چرخ دنده كه در سرعت بالا كار مي كند ممكن است براي ماهها داراي ارتعاش قابل قبولي باشد اما ناگهان علائم ارتعاش با دامنه بالا پديدار مي شود . تحقيقات دقيق روشن مي كند در مدتي كه چرخ دنده كار مي كرده دندانه ها دچار سايش شده اند و در نتيجه فاصله بين دندانه ها افزايش يافته كه همين عامل باعث افزايش دامنه ارتعاش چرخ دنده شده است. پس مشكل اصلي سايش دندانه ها است نه ارتعاش و ارتعاش بايد به عنوان يك عامل ثانويه در نظر گرفته شود . نكته مهم ديگري كه بايد درنظر گرفته شود اين است كه گاهي طراحي چرخ دنده صحيح است ولي چرخ دنده بر اثر رفتار ساير قطعاتي كه در مجموعه چرخ دنده اي شركت دارند يا ساير عوامل (محيط، خطاي نصب و استقرار و …) دچار خستگي ناخواسته مي شود. به عنوان مثال فرض كنيد محور يك توربين توسط يك اتصال كوپلينگ به محور پينيون وصل شده است ، در صورتيكه اين اتصال در انتقال نيرو داراي خطاي زيادي باشد يعني نيرو را طوري انتقال دهد كه نيروهاي شعاعي و محوري بيشتر از آنچه در طراحي در نظر گرفته شده به پينيون وارد شود در آنصورت پينيون و ياتاقان محور آن به سرعت دچار سايش يا حتي شكست مي شوند . بنابراين راه حل طراحي مجدد پينيون يا تعويض ياتاقان محور آن نيست بلكه بايد در وضعيت اتصال (coupling) تجديد نظر كرد .

اساسا چرخدنده ها شکل تکامل يافته چرخ هاي اصطکاکي هستند که براي جلوگيري از لغزش و اطمينان از يکنواختي حرکت نسبي دندانه به آنها اضافه شده است. ● کاربرده ...

چرخدنده ها در انواع ماشين آلات کاربرد دارند . آن ها مي توانند کوچک باشند در حدود 3 ميلي متر يا بزرگ باشند در حدود 11 متر قطر داشته باشند . آن ها براي ...

آن قدر خسته اي که چشمت هم راحت باز نمي ماند و نمي داني با اين همه خستگي بايد چه کرد. احساس مي کني هيچ کاري نکرده اي ولي تمام بدنت کوفته است و دلت مي خ ...

خستگي هاي روزمره ما مي تواند به مرور به يک خستگي مزمن تبديل شود که اگر درمان نشود، نتايج بدي بر روي کار و روابط ما خواهد گذاشت و احيانا موجب به وجود آ ...

مقدمه امروزه‌ ضعف، خستگي‌ و سرگيجه، از جمله‌ مسائل‌ و شكايات‌ رايج‌ است. خيلي‌ها گله‌ دارند كه‌ احساس‌هاي‌ نامطلوبي‌ را در طول‌ روز تجربه‌ مي ‌كنند و ...

● مرطوب کننده طبيعي گوشت ميوه نارگيل داراي آنزيم هاي مختلف مانند انورتين، اکسيداز و کاتالاز و اسيد آمينه هاي متعدد مانند هيستيدين، آرژينين، ليزين، تري ...

چرخدنده ها در بسياري از وسايل مکانِيکي استفاده مي شوند.آنها کارهاي متفاوت بسياري انجام مي دهند ولي مهمترين آن کاهش دنده در تجهيزات موتوري است.اين نقشي ...

چرخدنده ها در بسياري از وسايل مکانِيکي استفاده مي شوند.آنها کارهاي متفاوت بسياري انجام مي دهند ولي مهمترين آن کاهش دنده در تجهيزات موتوري است.اين نقشي ...

دانلود نسخه PDF - خستگي چرخدنده