up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله خروس PDF
QR code - خروس

خروس

انتخاب خروس براي گله هاي مادر

از آنجائيکه در گله هاي مرغ مادر ،توليد تخم مرغهاي نطفه دار با قدرت باروري بالا مد نظر ميباشد ، لازم است که خروسهايي که قرار است در آينده در گله مخلوط شوند از شرايط مناسبي برخوردار باشند.چون هميشه خروسهاي خوب در پايان دوره پرورش موجود نمي باشند و وجود خروسهاي ضعيف و داراي اشکالات جسماني و يا فرم بدني نامناسب در بين خروسهاي پرورش يافته امري اجتناب ناپذير است . از اين رو بايد قبل از خروس اندازي در گله در خروسها انتخاب انجام گيرد .
معمولا زمان اختلاط خروسها در گله ،حوالي ۲۲ هفتگي است ولي اين مسئله نبايد بعنوان يک قانون و يا اصل در نظر گرفته شود . از اين رو مرغداران باتجربه با توجه به واکنش مرغها و خروسها ، زمان اختلاط را تعيين مي کنند .
● علايم آمادگي مرغها جهت اختلاط :
مرغها در هفته هاي ۱۹ الي ۲۱ معمولا عصبي هستند و بعد ار هفته ۲۱ آرام ميشوند و رفتارشان همراه با آرامش و وقار است.
علاوه بر علائم ذکر شده، مرغهايي که آمادگي براي جفت گيري دارند در اطراف کارگر و بازديد کننده پرسه مي زنند و در حالت شديدتر به حالت جفت گيري بر روي زمين مينشينند .
اگر علامت اخير ديده نشود .ميتوان باگذاشتن کف بر روي پشت مرغ و واکنش مرغ به آمادگي مرغ پي برد .
اگر مرغ در زمان گذاشتن کف دست بر روي پشت واکنش نشان ندهد و يا از زير دست بگريزد ،هنوز آمادگي لازم را ندارد . اما اگر با گذاشتن کف دست بر روي پشت مرغ ،مرغ به حالت نشسته در آمد و بالها را از هم باز کرد و از زير دست فرار نکرد ميتوان نتيجه گرفت که مرغ ها آمادگي لازم براي جفتگيري را دارند . بهمين دليل است که مسئول فارم بايد واکنش گله را بسنجد و با واکنش يک مرغ قضاوت نکند .
وجود شاهپر ها بر روي بستر نيز علامت ديگري براي آمادگي و تمايل مرغ ها جهت اختلاط ميباشد .بعد از هفته ۲۰ در مرغهاي مادرگوشتي پر ريزي شاهپر ها ديده ميشود و پر ريزي (شاهپر ها) به حدي است که بستر کاملا سفيد ميشود و بعنوان يک کار مديريتي بايد پر ها توسط شن کش جمع آوري و به بيرون از سالن منتقل شوند.
● علايم آمادگي خروسها جهت اختلاط :
▪ اولين علامت آمادگي خروسها ،جهت تشکيل حرم و جفتگيري ، ديدن خروسهاي کله زخمي در بين خروسها ميباشد .
▪ وجود نزاعهاي دائمي و درگيري هاي پايان ناپذير نيز علامت ديگري است .
● نزاع خروس ها
وجود خروسهاي کتک خور که از زير پاي بقيه خروسها مي گريزند و يا سرشان را زير تراف برده اند که از نوک زدن ساير خروسها در امان باشند و يا وجود خروسها در داخل لانه تخم گذاري بطوريکه سر آنها به سمت داخل لانه و قسمت دم به سمت درب لانه است از ديگر علامت هاي آمادگي خروسها براي جفتگيري حکايت دارد .
● زمان انتخاب خروسها :
بهترين زمان براي انتخاب خروسها ۱۹ الي ۲۱ هفتگي مي باشد .
● عمليات انتخاب :
لازم است که قبل از انتخاب ، پارتيشن ها به داخل باکس خروسها برده شود و به شرح زير عمل پارتيشن بندي انجام شود .
معمولا عمليات انتخاب در اوايل روز صورت ميگيرد .بعد از اينکه عمل پارتيشن بندي به شرح شکل انجام شد، ۲ الي ۳ نفر ، مسئول گرفتن خروسها ميشوند و يک نفر اپراتور در قسمت پيش انتخاب ، خروسها راانتخاب مي کند.
اخيرا در بسياري از مرغداري هاي مادر گوشتي انتخاب خروس ها بر اساس طول شانک Shank (ساق پا) نيز انجام ميشود.بدين صورت که خروس هايي را که طول شانک آنها زياد و يا کم است حذف شده و تنها خروس هايي انتخاب ميشوند که طول شانک آنها متوسط ميباشد.طبق آزمايشاتي که انجام گرفته است ثابت گرديده است که در خروس هايي که طول شانک زياد و يا کم دارند عمل جفت گيري بخوبي انجام نميشود.
در زمان بررسي شانک بهتر است که فلس هاي پا نيز مورد بررسي قرار گيرند چون هر چه تعداد لکه هاي قرمز بر روي فلس هاي پا بيشتر باشد نطفه داري تخم مرغ ها در آينده بيشتر خواهد بود.
از آنجائيکه خروسهايي که گرفته ميشوند ممکن است ظاهر يک خروس خوب را داشته باشند ولي علائمي نظيرلنگي پا را داشته باشند . لازم است که خروسها پس از انتخاب در قسمت پيش انتخاب ريخته شوند و رفتار آنها در آن باکس مورد قضاوت قرار گيرد ( نظير لنگي پا و يا فرم بدن ) و پس از اطمينان از سالم بودن خروس، در قسمت انتخاب ريخته ميشوند . اگر برنامه واکسيناسيون نيز مد نظر ميباشد خروسها پس از انتخاب مجددا گرفته شده و پس از انجام عمل واکسيناسيون در قسمت خروسهاي انتخابي ريخته ميشوند .
● علائم خروسهاي خوب :
معمولا در مرغداري ها ،يک تکنسين مشخص براي انتخاب خروس آموزش داده ميشود که چشمش به خروسها عادت پيدا کند . انتخاب خروسها توسط چند نفر کار درستي نيست چون عمل انتخاب يک امر حسي است. ممکن است نمرات داده شده به عوامل مختلف در خروسها توسط ۲ فرد يکسان نباشد و بدين ترتيب تعدادي خروس نامناسب در گله رها شوند و يا برعکس خروسهاي مناسب حذف گردند .
مهمترين علائم در انتخاب خروس عبارتند از :
۱) داشتن سر و صورت سالم (چشمها سالم و براق – تاج و ريش براق و پر خون –نوک سالم و بدون انحنا و يا کج بودن و يا نوک متقاطع )
۲) داراي گردن قوي و کشيده
۳) پشت صاف و بدون قوز
۴) پاها صاف و بدون انحنا و و داراي قطر و طول مناسب
۵) مفصل زانو تورم نداشته باشد و يا قرمز نباشد .
۶) مفصل زانو گرم نباشد (عفونت هاي استافيلوکوکي و يا رئوويروسي )
۷) پنجه پا صاف و بدون پيج خوردگي
۸) کف پا بدون تورم و زخم
۹) سينه بدون علامت پينه بستن
۱۰) جناغ سينه بدون علامت شکستگي و يا کج بودن
۱۱) سينه به راحتي در کف دست جا بگيرد و جناغ سينه بيرون نزده باشد .
۱۲) پرهاي دم حالت قوسي داشته باشد .
۱۳) در زمان راه رفتن زرنگ و فعال باشد و علايم لنگي پا نداشته باشد
۱۴) طول ساق پا (شانک مناسب باشد ). که بعدها مانع از جلوگيري نشود .
۱۵) علائم زخم و يا پرهاي کنده شده بر روي بدن ديده نشود .
بعد از اينکه خروسها انتخاب شدند به دليل استرس وارده لازم است که تا ۲ الي ۳ روز از مولتي ويتامين استفاده کنند. در صورتي که بيماري خاصي در گله وجود دارد، درمان لازم انجام گرفته و ۴-۳ روز پس از انتخاب خروسها، اقدام به اختلاط خروسها با مرغها نمود .
● احتياط هاي لازم در زمان اختلاط :
۱) تراکم مرغها در مساحت باکس ها بطور دقيق محاسبه شده و نسبت به بالانس کردن باکس ها از نظرعددي اقدام شود .
۲) انداختن خروسها در ساعات پاياني روز و در نور ملايم انجام گيرد .
۳) در صورت امکان خروسها به تدريج در طي ۳ روز متوالي در باکس مرغ ها ريخته شوند .
۴) نسبت خروسها به مرغها در ابتداي توليد حدود ۱۱ درصد باشد .
۵) بر روي دانخوري مرغها ، گريل نصب شده باشد که خروسها نتوانند از دان مرغها استفاده کنند
۶) در باکس ها ، دانخوري آويز مخصوص خروسها نصب شده باشد و دان مخصوص خروس در داخل آنها ريخته شود .
نزاع خروسها در روزهاي اول اختلاط امري طبيعي ميباشد .عمدتا ، نزاع ها براي تشکيل حرم و حريم ميباشد . معمولا در گله هاي خوب در طول هفته اول حرم ها و حريم ها مشخص شده و نزاعها پايان مي پذيرد . اما در گله هايي که خروسها يکدست نيستند، نزاعها گاه تا هفته ۳۳ هم طول ميکشد .
نزاع در بين خروسها امري طبيعي است اما اگر بيشتر از حد ديده شود ، مانع از انجام جفتگيري و يا جفتگيري هاي ناقص ميشود که در نهايت منجر به توليد تخم مرغهاي بي نطفه ميشود که اين امر به سود مرغدار نيست .
در صورتيکه برنامه پرورش ،بصورت پرورش و توليد در ۲ سالن جداگانه ميباشد ، بهتر است که خروسها ۲ هفته جلوتر به باکس ها منتقل شوند و از دانخوري آويز مخصوص خروس استفاده کنند تا به آن عادت کنند که بعدها از دان تراف مرغها استفاده نکنند . بعد از ۲ هفته که خروسها به سالن جديد (سالن توليد )منتقل شدند ،مرغها به باکسها منتقل شوند ۰ همانطوريکه در مورد خروسها گفته شد . انتقال در ساعات پاياني روز و در ساعات خنکي هوا انجام شود .)

تاج خروس وحشي : Amaranthus retroflexus مقدمه. گونه هاي علف هرز مختلفي از جنس تاج خروس وجود دارند که در فعاليت هاي کشاورزي اختلال ايجاد مي کنند. يکي از ...

گياهي منحصر به فرد: تاج خروس از خانواده Amaranthaceae است. اين خانواده شامل گياهان پرطاقت، علف هرز، علفي، سريع الرشد و شبه غله است و 60 گونه گياهي دار ...

كودكان ما گاهي به بيماري هايي مبتلا مي‌شوند كه براساس برخي تصورات اشتباه، خانواده‌ها خيلي آنها را جدي نمي‌گيرند و براي درمان آنها به داروهاي خانگي و گ ...

مهمترين نکات بعد از خريد يک لاک پشت گوش قرمز ايجاد مکاني براي زندگي و همچنين تغذيه آن است. يک لاک پشت گوش قرمز را حتي مي توان در يک تشت آب نگهداري کرد ...

بنام خدا تاريخچه باغباني در دنيا : بزرگ‌ترين مسئله‌اي كه بشر هميشه در طول تاريخ چند هزارساله‌اش با آن روبرو بوده قحطي و كمبود مواد غذايي است و به اين ...

مهمترين نکات بعد از خريد يک لاک پشت گوش قرمز ايجاد مکاني براي زندگي و همچنين تغذيه آن است. يک لاک پشت گوش قرمز را حتي مي توان در يک تشت آب نگهداري کرد ...

تخمدان سمت راست بحالت اوليه باقي مانده و تنها تخمدان سمت چپ فعال است . تخمدانها در حفره شکمي و نزديک کليه ها قرار دارند . تخمدان از بخش مياني و بخش بي ...

دانلود نسخه PDF - خروس