up
Search      menu
مذهب و عرفان :: مقاله خرافات PDF
QR code - خرافات

خرافات

همچون زينب (ع) در مبارزه با خرافات بکوشيم

پيرمردي آفتاب سوخته و ژوليده با لباسي مندرس در گوشه خيابان نشسته و رمل و اسطرلاب خود را روي زمين چيده است تا شايد فردي بيايد و او از باز شدن گره کارش بگويد و در گوشه اي از خيابان دختري کولي دست زني را گرفته و از خيانت شوهرش براي او مي گويد و در نقطه اي در بالاي شهر هم زني روي مبل لميده و نگاهي به انتهاي فنجان قهوه مي اندازد تا هم از گذشته بگويد و هم از آينده، اما آيا براستي آينده آدمي در فنجان قهوه و رمل و اسطرلاب رقم مي خورد.
خرافات و خرافه پرستي، ديرزماني است که در فرهنگ همه جوامع در سرتاسر جهان رسوخ کرده و بمانند پوستيني وارونه واقعيت ها را تحريف نموده است.
بطور کلي هر نوع عقيده نامعقول و بي اساس را خرافات گويند و اين پديده منحصر به يک جامعه انساني خاص نبوده و در پنج قاره اين کره خاکي در بين ملل و اقوام مختلف از گذشته تا هم امروز حضور ونمودي آشکار و پنهان داشته است. خرافات و خرافه پرستي ارتباط مستقيم با بي سوادي و کم سوادي دارد، البته اين سخن حاکي از اين نيست که افراد تحصيل کرده از اين معضل دور هستند بلکه در مجموع شخصي که آگاه به مسائل اجتماعي و مذهبي و آشنا به فرهنگ بومي خود باشد با توجه به دانستنيهاي خود هيچگاه در دام خرافه نمي افتد و از همين جهت است که شيادان و مروجان خرافه پرستي در جامعه بيشترين سرمايه گذاري خود را روي افراد بي سواد مي کنند.
گاهي خرافه چنان در زندگي ما رسوخ کرده که بصورت قانون آن را لازم الاجرا مي دانيم و شايد هرگز به خرافه بودن آن فکر نکرده باشيم و اين عمل به تدريج به صورت يک اعتقاد، حتي در بين افراد تحصيل کرده و روشنفکر جامعه شکل گرفته است و همگي ما هر روز و شب بلکه سالها با آن زندگي کرده ايم.
در کشورهاي اروپائي و آمريکائي و حتي آسيائي که مسئله اعتقادي و ايمان به خدا در هاله اي از ابهام بوده و مردم آن ديار در يک سردرگمي و بي هويتي به سر مي برند، خرافه پرستي و اوهام، رواج بيشتري دارد تا جائي که اخيرا توسط رسانه ها اعلام گرديده که فقط در اروپا ۶۰۰ هزار شيطان پرست زندگي مي کنند و اين به جز مکاتب خرافي و پرستش هاي غيرمنطقي و غيراصولي در سراسر دنياست. شايد تصور شود پيشرفت علم و فناوري و آشنائي جوامع با علوم جديد، سدي است بر اشاعه و رواج خرافه پرستي، در صورتي که اشتباه مي کنيم چون با گسترش علم و تکنولوژي، چهره هاي جديدي از خرافات و اوهام در گوشه و کنار جهان خودنمائي مي کند.
به براستي مي توان گفت بيشترين ضربات خرافه پرستي در طول تاريخ، متوجه عقايد و اعتقادات مذهبي مردم بوده که توسط عده اي از افراد آگاه و سودجو به جهت فريب مردم، وارد دين و اعتقادات مذهبي آنها کرده اند و عده اي ناآگاه و جاهل با دامن زدن به اين جريانات و دميدن در بوق دشمن آب را در آسيابشان مي ريزند. دين اسلام و اعتقادات ما نيز در طول تاريخ از ظهور اسلام تا امروز، مورد تهاجم خرافه بوده و افرادي با اهداف پليد سعي در وارد کردن عقايد منحرف خود در مذاهب اسلامي داشته و تا حدودي در اين راه، با نفوذ خود در افراد ناآگاه موفق بوده اند. ورود احاديث جعلي توسط جاعلان حديث از جمله سلاطين اموي و عباسي و به وجود آمدن مذاهب انحرافي به جهت انحراف عقايد راستين اسلامي، به شهادت تاريخ نتوانسته روح زنده و پوياي اسلامي را کمرنگ کنند. قرآن مجيد در آيات متعدد بر اطاعت و پيروي از حقيقت و دوري از باطل تاکيد داشته و مي فرمايد: بشارت باد بر کساني که همه سخنان را مي شنوند و بهترين آن را انتخاب مي کنند (سوره بقره، آيه ۷۸) بايد با خرافات، عاقلانه مقابله کرد وبهترين ميزان جهت حفظ باورها و اعتقادات مردم آيات نوراني قرآن مجيد و احاديثي است که از خاندان نبوت برجاي مانده است. از آنجا که اسلام ديني کامل و جامع است تا زماني که قرآن کريم و دستورات اهل بيت را داريم، نبايد به دنبال اوهام و خرافات برويم.
پيامبر مکرم اسلام اولين کسي بود که با خرافات و اوهام و افسانه و هرچه که با عقل و خرد در تضاد بود برخورد کرد و همه را بدور ريخت و بشر را از غبار و زنگار خرافه پرستي تطهير کرد و فرمود: من آمده ام تا قدرت فکري بشر را تقويت کنم. اکنون در ماه محرم و بزرگداشت حماسه عاشوراي حسيني (ع) هستيم. در اين ماه، يکي از مهمترين و تاثيرگذارترين رويدادهاي تاريخ جهان اسلام اتفاق افتاده است. کاروان عاشورائيان از مکه به بلاد عراق وارد شدند و در نينوا راه را بر آنها بستند، نهم و دهم با تمام شقاوتهاي جبهه کفر و ناداني و شهامتها و شهادتهاي ياران امام، به پايان رسيد و کاروان اسيران راهي کاخ سبز دمشق شدند.
حکام جور سخت در تلاشند که با گسترش خرافات و بي ديني حماسه عاشورا را به خزان تبديل کنند اما در اين کاروان شيرزني از خاندان رسول خدا (ص) با خطابه هاي آتشين، تومار بني اميه را در هم کشيد و پيام عاشورا را به همه تاريخ رساند. حماسه قيام امام حسين (ع) در طول تاريخ و به خصوص چند دهه گذشته مورد يورش مروجان خرافه بوده و تحريف آن هنوز استمرار دارد و وارونه کردن هدف اصلي قيام در دستور کار دشمنان اسلام قرار گرفته است. موج تهاجمي که در گذشته بوده و در سال هاي اخير در اکثر نقاط ايران گسترش يافته و گروهي خواسته يا ناخواسته حماسه عاشورا و عزاداري سالار شهيدان را مورد هدف قرار داده اند و قصد دارند با وارد کردن خرافات متعدد و گذاشتن بدعتها، فرهنگ عاشورا و شهادت را در افکار نسل جوان کمرنگ کنند. در همايش عاشورائيان که اخيرا در سمنان برگزار شد شرکت کنندگان به اتفاق، استفاده از علم و کتل و آلات موسيقي و نذرهاي واهي مانند قمه زني در مجالس و دسته هاي عزاداري به لحاظ اينکه استناد تاريخي و مذهبي ندارد، تحريفي در اين حماسه خدائي عنوان کردند. نصب تصاوير مجهول از بزرگ مردان حماسه عاشورا در تکايا و هيئت هاي مذهبي و خيابانها و يا استفاده از ابزار و آلات غيرمتعارف و رقابت در بکار بردن موسيقي هاي نامتجانس و نامناسب با فرهنگ تشيع و عاشورا و يا مبالغه گوئي و داستان پردازي هاي غلط و بدون پايه و اساس در خصوص واقعه کربلا، هدف اصلي اين قيام الهي که همانا قيام عليه ظلم و فساد و برپا کردن سنت رسول الله است، را در اذهان جوانان و جويندگان راه حق وارونه جلو مي دهند. بايد تا فرصتها از دست نرفته با اين خرافات و بدعتها که از آفتهاي بسيار مخرب دين است مبارزه کنيم. بايد خرافات شناسائي شود و رسانه هاي عمومي و مبلغين مذهبي مردم را نسبت به آثار مخرب آن آگاه سازند.
اين وظيفه علماي دين و مسئولين فرهنگي نظام است که راهکارهاي لازم را براي جلوگيري از اين انحرافات و ناداني ها بويژه در آئين هاي عزاداري محرم و بزرگداشت شهداي کربلا که به مرور زمان موجب ايجاد انحراف و تخريب ارزشهاي اسلامي مي شود، ارائه دهند و نگذارند اين حماسه به يک واقعه احساسي صرف مبدل شود. سيماي جمهوري اسلامي بايد با سرو سامان دادن و نظارت بيشتر مانع پخش مجموعه مراسم ها و برنامه هاي بزرگداشت عاشورا که احتمال غلو، مبالغه، و اغراق گوئي و وارونه جلوه دادن اين آئين الهي است، گردد.
سال گذشته فيلمي از مراسم عزاداري در ايران و پاکستان برروي خروجي همه شبکه هاي تلويزيوني و ماهواره ها ارسال شد که با صحنه هاي خرافي و نامناسب همراه بود، و گردانندگان اين حرکت، مذهب تشيع را افراطي و غيرمنطقي و عوامگرا جلوه داده بودند. رسانهاي گروهي بخصوص تلويزيون بايد با شناخت واقعي خرافات و استفاده از کارشناسان حوزه و دانشگاه، بدعتها را شناسائي و در جامعه فرهنگ سازي کنند و با ارائه به مردم، نگرش عموم را اصلاح نمايند. آن چيز که هويت ما را مي سازد، گذشته و تاريخ و حوادثي است که در سرنوشت ما تاثير داشته و ما همچنان از آنها الگو مي گيريم و مورد احترام ماست و اگر نگذاريم اين ارزشها بتدريج مورد تحريف قرار گيرند و نگذاريم تبديل به حاشيه و خرافات گردند، آنگاه تلاشهاي دشمنان براي معرفي و ارائه چهره اي شرک آميز و خرافه پرست از مکتب تشيع به جهانيان ناکام مي ماند.

«إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّي يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ؛ خدا اوضاع و احوال هيچ ملتي را دگرگون نمي‌گرداند، تا آن که اوضاع و احو ...

۱) آيا دين پديده اي اجتماعي است؟ با توجه به آداب و رسوم و اختلافات احوالات و گوناگوني اوضاع مردم و آنچه در اجتماعات بشري مشاهده مي شود، دين ظاهراً اجت ...

هرکسي کاري که انجام مي دهد، به قصد و هدفي انجام مي دهد و منتظر است تا پيامدها و آثار آن را در زندگي اش ببيند؛ هرچند که گاه کارهايي را انجام مي دهيم و ...

معني جزا چيست؟: در پاسخ اين سؤال به عنوان مقدمه بايد گفت که هيچ مجتمعي از مجتمعات بشري خالي از وظائف اجتماعي اي که افراد آن موظف به احترام به آن باشند ...

دانلود نسخه PDF - خرافات