خبرخوب| خبرهایی خوش از توان هسته‌ای تا پلیس و کاسب خداشناس

توان هسته‌ای ایران در شاخه‌های مختلف، نقطه عطف خبر خوب امروزمان است اما در کنار این اخبار غرور آمیز، پلیس و کاسبی خداشناس را داریم که جذابیت خبر خوبمان را دوچندان می‌کند.

خبرخوب| خبرهایی خوش از توان هسته‌ای تا پلیس و کاسب خداشناس

گروه خبرخوب: همانطور که می‌دانید رسالت بسته خبرخوب، نشر خوبی‌هایی است که گفتن و شنیدنشان، حال همه را خوب می‌کند و خود نیز مشوقی است برای خلق خوبی‌های بیشتر. حالا اگر بدانید شما مخاطبان خبرخوب هم نقش مهمی در رسالت بسته خبرخوب دارید و با لذت بردن از این اخبار، اجر بزرگی می‌برید، قطعا خواندن اخبار بیشتر و بیشتر به جانتان می‌نشیند. به واقع، شاید ما و شما خالق خبرهای خوب نباشیم اما طبق فرمایش امام رضا (ع) از اجر و پاداش آن بهره می‌بریم! اگر می‌پرسید چگونه؟ پاسخ شما در روایتی از امام رئوف است. ایشان می‌فرمایند: «کسی که از صحنه کاری غایب باشد، اما به آن کار (چه نیک و چه بد) راضی باشد، همچون کسی است که در صحنه عمل حاضر بوده و آن را انجام داده است!» بله به همین راحتی می‌توان در کارها و خبرهای خوب سهیم بود و از اجر آن برخوردار شد؛ پس حالا دیگر با ذوق و شوق بیشتری خبرهای خوب را دنبال کنید و از آن‌ها لذت ببرید که طبق وعده امام هشتم، همین لذت بردن هم اجری بزرگ برایتان به همراه دارد. خبرهای خوب امروز گوارای وجودتان.   

دیدگاهتان را بنویسید