up
Search      menu
زمین شناسی,جغرافیا :: مقاله خاک و خاکشناس PDF
QR code - خاک و خاکشناس

خاک و خاکشناس

مباحثي درباره خاک

ديد کلي
خاک‌ها مخلوطي از مواد معدني و آلي مي‌باشند که از تجزيه و تخريب سنگ‌ها در نتيجه هوازدگي بوجود مي‌آيند که البته نوع و ترکيب خاک‌ها در مناطق مختلف بر حسب شرايط ناحيه فرق مي‌کند. مقدار آبي که خاک‌ها مي‌توانند بخود جذب کنند. از نظر کشاورزي و همچنين در کارخانه‌هاي راه‌سازي و ساختماني داراي اهميت بسياري است که البته اين مقدار در درجه اول بستگي به اندازه دانه‌هاي خاک دارد.
هرچه دانه خاک ريزتر باشد، آب بيشتري را به خود جذب مي‌کند که اين خصوصيت براي کارهاي ساختمان‌سازي مناسب نيست. بطور کلي خاک خوب و حد واسط از دانه‌هاي ريز و درشت تشکيل يافته است. تشکيل خاک‌ها به گذشت زمان ، مقاومت سنگ اوليه يا سنگ مادر ، آب و هوا ، فعاليت موجودات زنده و بالاخره توپوگرافي ناحيه‌اي که خاک در آن تشکيل مي‌شود بستگي دارد.
عوامل موثر در تشکيل خاک
سنگ‌هاي اوليه يا سنگ مادر :
کميت و کيفيت خاک‌هاي حاصل از سنگ‌هاي مختلف اعم از سنگهاي آذرين ، رسوبي و دگرگوني به کاني‌هاي تشکيل دهنده سنگ ، آب و هوا و عوامل ديگر بستگي دارد. خاک حاصل از تخريب کامل سيليکاتهاي داراي آلومينيوم و همچنين سنگهاي فسفاتي از لحاظ صنعتي و کشاورزي ارزش زيادي دارد. در صورتيکه خاک‌هايي که از تخريب سنگ‌هاي داراي کاني‌هاي مقاوم (از قبيل کوارتز و غيره) در اثر تخريب شيميايي پديد آمده‌اند و غالبا شني و ماسه‌اي مي‌باشند فاقد ارزش کشاورزي مي‌باشند.
ارگانيسم :
تمايز انواع خاک‌ها از نقطه نظر کشاورزي به نوع و مقدار مواد آلي (ازت و کربن) موجود در آن بستگي دارد. نيتروژن موجود در اتمسفر بطور مستقيم قابل استفاده براي گياهان نمي‌باشد. بلکه ترکيبات نيتروژن‌دار لازم براي رشد گياهان بايد به شکل قابل حل در خاک وجود داشته باشد که اين عمل در خاک‌ها بوسيله برخي از گياهان و باکتري‌ها انجام مي‌شود. خاک‌ها معمولا داراي يک نوع مواد آلي کربن‌دار تيره رنگي هستند که هوموس ناميده مي‌شوند و از بقاياي گياهان بوجود مي‌آيد.
زمان :
هر قدر مدت عمل تخريب کاني‌ها و سنگ‌ها بيشتر باشد عمل تخريب فيزيکي و شيميايي کاملتر انجام مي‌گيرد. زمان تخريب کامل بسته به نوع سنگ ، ساخت و بافت سنگ‌ها و نيز ترکيب و خاصيت تورق کاني‌ها متفاوت مي‌باشد ولي بطور کلي سنگهاي رسوبي خيلي زودتر تجزيه شده و به خاک تبديل مي‌شوند، در صورتيکه سنگهاي آذرين مدت زمان بيشتري لازم دارند تا تجزيه کامل در آنها صورت گرفته و به خاک تبديل گردند.
آب و هوا :
وفور آب‌هاي نفوذي و عوامل آب و هوا از قبيل حرارت ، رطوبت و غيره در کيفيت خاک‌ها اثر بسزايي دارند. جريان آبهاي جاري بخصوص در زمين‌هاي شيب‌دار موجب شستشوي خاک‌ها مي‌شوند و با تکرار اين عمل مقدار مواد معدني و آلي بتدريج تقليل مي‌يابد. اثر تخريبي اتمسفر همانطور که قبلا بيان گرديد روي برخي از کاني‌ها موثر و عميق مي‌باشد و هر قدر رطوبت همراه با حرارت زيادتر باشد شدت تخريب نيز بيشتر مي‌گردد.
توپوگرافي محل تشکيل خاک :
اگر محلي که خاک‌ها تشکيل مي‌شوند داراي شيب تند باشد در نتيجه مواد تخريب شده ممکن است بوسيله آبهاي جاري و يا عامل ديگري خيلي زود بسادگي از محل خود بجاي ديگري حمل گردند و يا شستشو بوسيله آبهاي جاري و يا عامل ديگري خيلي زود بسادگي از محل خود بجاي ديگري حمل گردند و يا شستشو بوسيله آبهاي جاري باعث تقليل مواد معدني و آلي خاک‌ها شود در نتيجه اين منطقه خاک‌هاي خوب تشکيل نخواهند شد. ولي برعکس در محل‌هاي صاف و مسطح که مواد تخريب شده بسادگي نمي‌توانند به جاي ديگري حمل شوند فرصت کافي وجود داشته و فعل و انفعالات بصورت کامل انجام مي‌پذيرد.
مواد تشکيل دهنده خاک‌ها
موادي که خاک‌ها را تشکيل مي‌دهند به چهار قسمت تقسيم مي‌شوند :
مواد سخت : مواد سخت را ترکيبات معدني تشکيل مي‌دهند ولي ممکن است داراي مقداري مواد آلي نيز باشند. البته اين ترکيبات معدني از تخريب سنگ‌هاي اوليه يا سنگ مادر حاصل شده‌اند که گاهي اوقات همراه با مواد تازه کلوئيدي و نمک‌ها مي‌باشند.
موجودات زنده در خاک‌ها : تغييراتي که در خاک‌ها انجام مي‌پذيرد بوسيله موجودات زنده در خاک انجام مي‌گيرد. قبل از همه ريشه گياهان ، باکتري‌ها ، قارچها ، کرم‌ها و بالاخره حلزون‌ها در اين تغييرات شرکت دارند.
آب موجود در خاک‌ها : آبي که در خاک وجود دارد حمل مواد حل‌شده را به عهده دارد که البته اين مواد حمل شده براي رشد و نمو گياهان به مصرف مي‌رسد. آب موجود در خاک‌ها از باران و آبهاي نفوذي ، آب جذب شده و بالاخره آبهاي زيرزميني تشکيل شده که در مواقع خشکي از محل خود خارج شده و بمصرف مي‌رسد.
هواي موجود در خاک : هوا همراه با آب در خوه‌هاي خاک‌ها وجود دارد که البته اين هوا از ضروريات رشد و نمو گياهان و ادامه حيات حيوانات مي‌باشد. مقدار اکسيژني که در اين هوا وجود دارد از دي اکسيد کربن کمتر است و اين بدان علت است که ريشه گياهان براي رشد و نمو اکسيژن مصرف کرده و دي اکسيد کربن پس مي‌دهند.
تقسيم‌بندي خاک‌ها از لحاظ سنگ‌هاي تشکيل دهنده
بر حسب دانه‌هاي تشکيل دهنده خاک و هم‌چنين شرايط ميزالوژي و پتروگرافي زمين خاک‌هاي مختلفي وجود دارد که عبارتند از :
خاک رسي : ذرات رس (Clay) داراي قطري کوچکتر از 0.002 ميلي‌متر مي‌باشند و در حدود 50% خاک را تشکيل مي‌دهند.
خاک‌هاي رسي چون داراي دانه‌هاي بسيار ريزي هستند به خاک سرد معروفند و در مقابل رشد گياهان مقاومت نشان داده و رشد آنها را محدود مي‌کنند.
خاک‌هاي سيلتي :
50% اين نوع خاک‌ها را ذرات سليت تشکيل داده است که داراي قطري بين 0.05 تا 0.002 ميلي‌متر مي‌باشند و بر حسب اينکه ناخالصي مثل ماسه ، رس و غيره بهمراه دارند به نام خاک‌هاي سيلتي ماسه‌اي و يا سيلتي رسي معروفند.
خاک‌هاي ماسه‌اي :
اين خاک‌ها از 75% ماسه تشکيل شده‌اند. قطر دانه‌ها از 0.06 تا 2 ميليمتر است و بر حسب اندازه دانه‌هاي ماسه به خاک‌هاي ماسه‌اي درشت ، متوسط و ريز تقسيم مي‌گردند. مقدار کمي رس خاصيت خاک‌هاي ماسه‌اي را تغيير مي‌دهد و اين نع خاک آب را بيشتر در خود جذب مي‌کند تا خاک‌هاي ماسه‌اي که فاقد رس هستند.
خاک‌هاي اسکلتي :
خاکهاي اسکلتي به خاکهايي اطلاق مي‌گردد ک در حدود 75% آن را دانه‌هايي بزرگتر از 2 ميلي‌متر از قبيل قلوه سنگ ، ديگ و شن تشکيل مي‌دهند. اين خاک‌ها ، آب را به مقدار زياد از خود عبور مي‌دهند و لذا هميشه خشک مي‌باشند.
نيم‌رخ عمومي خاک‌ها
نيم‌رخ خاک‌ها معمولا از 3 افق A,B,C تشکيل شده است.
افق A : که به نام خاک بالايي ناميده مي‌شود، فوقاتي‌ترين منطقه خاک است و اين همان افقي است که رشد و نمو گياهان در آن نفوذ مي‌کنند. اين افق از مواد خاکي نرم (رس) که غني از مواد آلي و موجودات زنده ميکروسکوپي است تشکيل يافته است که وجود اين مواد آلي باعث رنگ خاکستري تا سياه اين افق مي‌گردد. البته اين زمين غالبا براي کشاورزي مناسب مي‌باشند. اکسيدهاي آهن و همچنين بعضي از مواد محلول ممکن است از اين منطقه به افق B برده شوند و در آنجا رسوب کنند.
افق B : قشر بين افق A و C را يک قشر ديگر تشکيل مي‌دهد که به نام افق B يا خاک مياني ناميده مي‌گردد. در اين افق عمل تخريب و تجزيه به مراتب بيشتر از افق C پيشرفت و اثر کرده است و از کاني‌هاي سنگ مادر فقط آن دسته ديده مي‌شوند. که بسيار مقاومند (مثل کوارتز) ولي ساير کاني‌ها به شدت تجزيه شده‌اند. اين افق معمولا از مواد رسي ، ماسه و شن‌هاي ريز و درشت و گاه مقادير کمي بقاياي نباتي تشکيل شده است. در اين افق علاوه بر مواد رسي ، در آب و هواي مرطوب ، اکسيدهاي آهن و همچنين مواد محلول‌تر که بوسيله آب‌هاي نفوذي از افق A به آنجا آورده شده‌اند ديده مي‌شوند.
افق C : که به آن خاک زيرين نيز گفته مي‌شود، افقي است که مواد سنگي به ميزان خيلي کم تخريب و تجزيه شده‌اند و در نتيجه سنگ‌هاي اوليه زياد تغيير نکرده بلکه بصورت قطعات خرد شده مي‌باشند. زير اين منطقه سنگ‌هاي تخريب نشده يعني سنگ اوليه قرار دارد که هيچگونه تخريب و يا تجزيه‌اي در آن صورت نگرفته است.
فلزات سنگين و نقش انها در الودگي خاک
مقاومت و پايايي عناصر سنگين در خاک نسبت به ساير آلاينده‌ها بسيار طولاني بوده و آلودگي خاک توسط فلزات سنگين تقريبا دايمي است.
محمد علي مشکوه رئيس مجتمع آموزش جهاد کشاورزي ملاصدرا يزد در مقاله‌اي تحت عنوان «تاثير عناصر آلاينده بر خاک»، منابع آلاينده خاک، راه‌هاي ورود اين آلاينده‌ها و تاثير دراز مدت آنها بر خاک را بررسي کرده است.
در اين مقاله آمده است: وقتي تعادل ميان اجزا و عناصر تشکيل دهنده خاک به دليل افراط يا دخالت انساني بر هم بخورد، بايد منتظر بروز اختلالات بسياري بود. افزودن بيش از حد کودهاي شيميايي به خاک به منظور افزايش محصول ممکن است سبب بروز اشکال در وظيفه تصفيه‌کنندگي خاک شود. هم چنين آب زهکشي داراي ترکيبات کود شيميايي زياد نيز مي‌تواند مانند آبياري بيش از حد با آب داراي کيفيت نامناسب سبب شور شدن خاک در جاي ديگر شود.
اين مقاله مي‌افزايد: عناصر کمياب و سنگين از جمله آلاينده‌هايي هستند که با اضافه شدن به خاک از طرق مختلف به ويژه تخليه فاضلاب‌ها، روي سطوح کمپلکس جذب کننده خاک قرار گرفته و باعث آلودگي شيميايي خاک گردد که سپس وارد زنجيره غذايي انسان و دام مي‌شوند و مخاطرات بهداشتي ناگواري را در محيط زيست به بار مي‌آورند.
مشکوه منابع اصلي اين آلاينده‌ها را شامل مواد مادري اين عناصر که در اثر هوازدگي، آزاد مي‌کند و وارد خاک مي‌شوند و همچنين منابع خارجي دانسته است که از راه‌هاي مختلفي وارد خاک مي‌شوند.
بارش عناصر سنگين و راديو اکتيو از جو به زمين شامل احتراق سوخت‌هاي فسيلي، اگزوز اتومبيل‌ها، ذوب فلزات، صنايع شيميايي، سوزاندن زباله‌ها و ضايعات، راديو ايزوتوپ‌هاي حاصل از سوانح رآکتوري و آتش سوزي‌هاي بزرگ، تنها يکي از راه‌هاي آلودگي شيميايي خاک است.
مواد شيميايي مصرف شده در کشاورزي، تخليه فاضلاب‌ها، اماکن متروکه صنعتي مانند کارخانه‌هاي گاز، صنايع الکتريکي، دباغي‌ها يا صنايع چرم‌سازي و حتي فعاليت‌هاي ورزشي و تفريحي مثل تيراندازي از موارد بسيار موثر در آلودگي خاک هستند.
اين مقاله مي‌افزايد: از ميان تمام آلاينده‌هاي شيميايي، به نظر مي‌رسد عناصر کمياب و فلزات سنگين، اثرات اکولوژيکي، بيولوژيکي و يا بهداشتي خاصي روي محيط زيست موجودات زنده ساکن روز کره زمين داشته باشد.
امروزه از ميان منابع آلاينده‌، معادن فعال، مصرف سوخت‌هاي فسيلي و کودها و سموم کشاورزي از جمله مهم‌ترين عوامل آلودگي بيوسفر به اين عناصر محسوب مي‌شوند.
فرسايش خاک، علل وعوامل
يکي ازعواملي که درکشاورزي بسيارمورد توجه قرارمي گيرد وعامل اصلي نابودي بسياري اززمين هاي خاصلخيزکشاورزي وتبديل آن به مکان هاي غيرقابل کشت مي باشد پديده فرسايش خاح است.
متاسفانه درکشورما به دليل توجه بيشتر مسئولان کشوري به بخش صنعت وعدم توجه آنان به بخش کشاورزي وناديده گرفتن مشکلات آن،باعث شده که اين،مسير قهقرايي،سرعت بيشتري بگيرد.
فرسايش خاک ازجمله نگراني هاي عمده زيست محيطي قرن حاضراست. برپايه برآوردهاي انجام شده براثرفرسايش خاک ساليانه چندين ميليون هکتارازاراضي کشاورزي جهان به کام نابودي کشيده مي شود. برپايه همين برآوردپيش بيني مي شودکه تاسال 2010 ميلادي يک سوم تا يک پنجم اراضي کشاورزي براثرفرسايش خاک عقيم وغيراستفاده شوند.
فعل وانفعالات فرسايش خاک وجايگزيني تپه هاي شني به جاي بسترهاي حاصلخيزخاک تاسف انگيزاست واين فرآيند باعث مهاجرت هزاران نفرازروستائيان به سمت شهرها مي گردد.
يکي ازاساسي ترين مسائلي که باعث فرسايش خاک درايران وجهان شده است مسئله سيلاب هاست.
جنگل هاطي قرنن هاي طولاني موجب پايداري خاک وذخيره سازي آب ورونق فعاليت هاي گوناگون کشاورزي بوده اند،ولي به مروروبا ازميان رفتن تدريجي جنگل ها وپوشش هاي گياهي دراين بهشت سرسبزخداوندي ،جاري شدن سيلاب متداول شده است .
هنگاميکه پوشش جنگلي براثرقطع بي رويه حالت مناسب وتراکمي خودرا ازدست مي دهد .خاک آن منطقه به علت کمبود شاخ وبرگ وفاصله ايجاد شده بين آنها دربرابربارانهاي شديد ورگبارهاي تند بي دفاع مانده ومقاومت خودرا ازدست مي دهد وبا کمترين بارش تند،مرگبارترين سيلابها را بوجود مي آورد.
با ازبين رفتن پوشش گياهي ،باران هايي که برسطح خاک مي بارد علاوه برشستن خاک وتبديل شدن به روان آب توانايي نفوذ به داخل زمين را ازدست مي دهد .
پيامد بوجود آمدن روان آب وعدم نفوذ آب درخاک،پائين رفتن سفره هاي آب زيرزميني است که اصلي ترين منبع آبياري گياهان درمناطق خشک است. به مرروزمان آنقدرآب وخاک وجود نخواهدداشت که يک کشاورزبتواند مايحتاج روزانه خودرا به دست آورد. ازاين روپديده مهاجرت به شهرها شدت بيشتري خواهد گرفت که پيامدهاي خاص خودرا به دنبال خواهدداشت.
متاسفانه درکشورما پديده تخريب جنگل ها روند سريعي را درپيش گرفته است.عرياني بيش ازحد دامنه شمالي کوههاي البرزکه درروزگاري نه چندان دورپوشيده ازجنگل وبيشه بوده است اکنون به خاطربي توجهي ما انسان ها درمعرض نابودي کامل قرارگرفته وفرسايش خاک،تراکم حرارتي ناشي ازتغييرات جوي ،کاهش رطوبت وازهمه مهمترتقليل ونابودي پوشش گياهي (به علت قطع بي رويه وعدم کاشت همزمان درخت ) ازپيامدهاي نامطلوب اين بي رحمي انسان نسبت به طبيعت اطراف خود است .
شرايط اقليمي ووضع کنوني زمين شناسي به گونه اي است که آن را به صورت يک کشورمستعد به فرسايش خاک درآورده است . ولي حقيقت آن است که ميزان فرسايش خاک درايران بيش ازمقدارمورد نظرمي باشد.آمارنشان مي دهد که تلفات خاک دراثرفرسايش درمملکت ما چندين برابربيش ازميانگين آن درکشورهاي آفريقايي واروپايي است.
فرسايش خاک درايران يک مسيرصعودي داشته وبراساس اطلاعات منتشرشده متوسط سالانه تلفات خاک ناشي ازفرسايش درايران رشد قابل توجهي داشته است.به عقيده عموم کارشناسان مهمترين علت فرسايش خاک عوامل انساني است.افزايش رشد جمعيت دراين دوران با نرخ سرسام آورآن نيازهاي اقتصادي زيادي به دنبال داشته است ودرنتيجه جمعيت نيازبه مکاني براي زندگي دارند وافراد سودجوازاين مورد استفاده کرده وبه تخريبت جنگلها مي پردازند.متاسفانه ناتواني مراکزترويجي دراشاعه فرهنگ استفاده صحيح ازجنگل ها ومراتع براساس اصول علمي وفقدان مدارس آموزش منابع طبيعي کافي براي روستائيان وعشايرازعلل ديگرروند فوق بوده است.
برمبناي دلايل فوق انسان ازطريق افزايش تعداد دام درسطح مراتع وتخريب غيرقانوني جنگل ها ،عدم کاربري صحيح اراضي کشاورزي ،استفاده نادرست ازمنابع آبي وگاهي ازطريق احداث خطوط جاده اي وبهره برداري غلط ازمعادن و... ،فرسايش خاک را ازحالت طبيعي ومعمول خود خارج ساخته وبرآن دامن زده است. علاوه براين مي توان به عدم تخصيص بودجه مناسب جهت مبارزه با پيشرفت بيابان ها وهمچنين عدم توجه به حفظ زمين هاي زيرکشت اشاره کرد.
با نيم نگاهي به تاريخچه کشاورزي کشورهاي توسعه يافته،مي توان دريافت که اين کشورها داراي برنامه ريزي صحيح دربخش کشاورزي بوده وکمبود بودجه بخش صنعت خويش را ازدرآمد هاي بخش کشاورزي تامين مي کنند. کشورهايي مانند آمريکا،فرانسه ،ژاپن ازاين راه علاوه برخودکفايي دربخش کشاورزي داراي صنعتي توسعه يافته نيزهستند.
گفتني است کشورهند درسال 1975 داراي فرسايش خاکي درحدود5ميلياردتن خاک درسال بوده است وبا حمايت ماهاتما گاندي درسال 1985 موفق به تأسيس دفترملي عمران اراضي هند شدکه هدفش به زيرکشت بردن سالانه 5ميليون هکتارازاراضي بايراين کشوروتبديل آن به اراضي کشاورزي بود.
اين روند شامل گسترش زمين هاي کشاورزي وگسترش مناطق جنگلي بودکه تاحدبسيارزيادي مانع ازافزايش ميزان فرسايش خاک درآن کشورگرديد.
خاک و خاکشناس:
خاک، ترکيب پيچيده اي است که در شاخه هاي مختلف از علوم، مورد بررسي قرار ميگيرد. از رشته خاکشناسي soil science که جنبه هاي زيستي آن را بيشتر از همه مورد توجه قرار ميدهد تا رشته هاي مکانيک خاک که جنبه هائي از خاک را که در احداث سازه هاي مختلف مورد نياز است، همه را در بر ميگيرد.
شايد براي شما جالب باشد که بدانيد حتي در ساخت شيره انگور و در قسمت هاي ديگر از صنايع غذائي و شوينده ها ، در صنايع فولاد، خاک نسوز،چيني، کاشي و حتي دفترچه هاي بيمه شما که ديگر کاربن نمي خواهد همه از نوعي از خاک در آن استفاده شده است.
از ديد مهندسين کشاورزي يا خاکشناسان، خاک يک ترکيب پيچيده از ماده هاي بيوژئوشيميائي محسوب ميشود. متخصصين اين رشته سعي مي کنند تا سر حد امکان شرايطي را فراهم کنند تا گياهان در آن امکان رشد و نمو يابند و از اين طريق نه تنها امنيت غذائي ملتها را تامين کنند بلکه جلوي سيلابهاي ويرانگر و طوفانهاي شن نيز گرفته ميشود.
افزون بر آن خاکها سيستمهاي اکولوژيکي فعالي هستند که وظيفه نگهداري گياهان را بر عهده دارند و تامين کننده آب و مواد غذائي براي گياهان مي باشند. از سوي ديگر هواي لازم براي نگهداري و رشد انبوه ميکروارگانيسم هائي که در چرخه ماده هاي حياتي دخالت دارند، بوسيله خاک تامين مي شود.
فعاليت در زمينه فرسايش و حفاظت خاک، در حوزه هاي فعاليت متخصصين اين رشته است. (هر چند که تخصصي تر شدن دروس اين رشته و حذف برخي دروس از دوران کارشناسي احساس ميشود). جالب است بدانيد در يک برنامه حساب شده علمي به موازات احداث يک سد، فعاليت متخصصين حفاظت خاک و آبخيزداري شروع ميشود. چرا که اين دانشمندان سعي بر اين دارند که فرسايش خاک يعني کنده شدن بيش از حد و حرکت خاک را که فراتر از روند طبيعي آن صورت ميگيرد را کند يا متوقف کنند و خاک را تثبيت نمايند. چرا که در غير اينصورت سدهاي احداثي به جز انبار رسوب نخواهند بود و طول عمر سدها کاهش يافته که ميلياردها تومان خسارت مالي در بر خواهد داشت.
در اين رشته شيمي خاک، حاصلخيزي و تغذيه گياه و کود، بيولوژي خاک و بيوشيمي، فيزيک خاک، رده بندي و ژنز خاک، فرسايش ( آبي و بادي ) و حفاظت خاک و کيفيت خاک و ... در کليه سطوح مورد بحث و تحقيق موشکافانه قرار گرفته و اين رشته را به رشته اي حياتي، ظريف اما کاملاً فني و استراتژيک در دنيا مطرح ساخته است. متاسفانه در زمينه هاي ذکر شده شکاف بين کشورهاي پيشرفته با ساير کشورها زياد است که تلاش و همت بزرگي را از محققين و مسئولين مي طلبد. بعنوان مثال مشکلاتي همچون سيل هائي مثل گلستان و ساير فجايع براي اکثر کشورهاي پيشرفته کاملاً حل شده است.
اما خاک از ديد مهندس عمران، در زمينه هاي راه و سد و ساختمان، بحثي ديگر و شايد معکوس است، هر چند در برخي زمينه ها همپوشاني را با کار مربوط به خاکشناسان احساس مي کنيم. يک مهندس عمران سعي مي کند خاک را فشرده کند يعني عکس کار يک خاکشناس، که از ديد بيولوژيکي کار مي کند و حتي الا مکان سعي ميکند که استحکام را بيشتر کند. شما نشست ابنيه ، ترک برداشتن برخي سازه ها و حتي درز و شکاف جاده و خيابان را ديده ايد، که يکي از دلايل آن مربوط به خصوصيات خاک است که شرح مفصل آن در اين مقال نمي گنجد.

رشد و عملکرد گياهان داروئي بستگي به تداوم تأمين موادغذائي و رطوبت دارد که اين گياهان با سيستم ريشه اي خود در خاک به دست مي آورند. بنابراين خاک از اهمي ...

خاک ها مخلوطي از مواد معدني و آلي مي باشند که از تجزيه و تخريب سنگ ها در نتيجه هوازدگي بوجود مي آيند که البته نوع و ترکيب خاک ها در مناطق مختلف بر حسب ...

خاک‌ها مخلوطي از مواد معدني و آلي مي‌باشند که از تجزيه و تخريب سنگ‌ها در نتيجه هوازدگي بوجود مي‌آيند که البته نوع و ترکيب خاک‌ها در مناطق مختلف بر حسب ...

رسها به همراه کلوئيدها ، فعالترين بخش خاک محسوب مي شوند و اکثر آنها داراي ساختمان بلوري هستند. قبل از مطالعه کانيها توسط اشعه ايکس تصور مي شد که کانيه ...

طبيعت بر ۳ رکن اساسي آب، هوا و خاک استوار است؛ بر اين اساس شناخت طبيعت و ارکان آن، حفاظت و پاسداري از طبيعت از مسووليت اجتناب ناپذير انسان هاست. کشاور ...

کوير صحرا در ناحيه وسيعي از شمال آفريقا از سواحل درياي سرخ تا کرانه هاي اقيانوس آتلانتيک گسترده شده است. مرزهاي اين کوير به رشته کوه هاي اطلس،درياي مد ...

● سدها سازه هايي هستند که براي به تله انداختن و محصور نمودن آب احداث مي شوند. سدها براي مقاصد مختلفي چون ذخيره کردن آب براي مصارف شهري يا کشاورزي، تول ...

با توجه به توضيحات عنوان شده خاکها از نظر قابليت اراضي وسريهاي داراي محدوديت در استان تهران وهمچنين با درنظر گرفتن تعاريف موجود از بيابان و شرايط اکول ...

دانلود نسخه PDF - خاک و خاکشناس