up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله حيوانات شهرنشين PDF
QR code - حيوانات شهرنشين

حيوانات شهرنشين

حيوانات شهرنشين 1

همزمان باپيشرفت تمدن و توسعه شهرنشيني ، عرصه اشغال سرزمينهاي بكر و طبيعي توسط ...
انسان بيشتر مي شود .اين زمينها كه به منظور استفاده از منابع كشاورزي ، صنعت و سكونت به استفاده انسان در مي آيند ، در واقع زيستگاه بسياري از جانوران و گياهان مي باشند . اين جانوران و گياهان پس از به اشغال در آمدن زيستگاهشان توسط آدمي دو راه براي ادامه بقايشان در پيش رو دارند :يكي ترك زيستگاه اصلي وپيدا كردن عرصه ديگري با شرايط مشابه آن .
و ديگري ماندن در آن و سازگاري با شرايط جديد بوجود آمده .
در اين ميان ، پس از گذشت قرنها از توسعه قلمرو انساني ، تعدادي از حيوانات راه حل دوم را انتخاب كرده اند، به طوريكه تصور مي شود حتي بدون وجود شهرها ادامه زندگي اين قبيل حيوانات به خطر خواهد افتاد .
براي روشن شدن علت سازش پذيري برخي از حيوانات نسبت به برخي ديگر بايد ابتدا به نيازهاي يك جانور براي ادامه حيات و بقاي نسل بپردازيم .
● نيازهاي زيستگاهي:
هر جانور براي ادامه زندگي نياز به سه ويژگي اساسي دارد كه ساير عوامل به اين سه ويژگي بستگي دارد وهر يك از اين ويژگي ها به تنهايي قادر نخواهند بود شرايط مساعدي رابه وجود آورند بلكه هر سه عامل همراه با يكديگر بايد وجود داشته باشند و فقدان يكي از آنها ، حيات را براي موجود از بين خواهد برد كه سه عامل عبارتند از:
۱ پناه
۲ آب و غذا
۳ جفت
● بررسي حيوانات شهرنشين از ديدگاه منافع و مضرات :
همانگونه كه اشاره شد ، حيوانات بنا به قدرت سازگاري خود ، در شهرها ساكن مي شوند.در اين ميان تعدادي از آنها براي انسان منافعي دارند ، عده ايي تاثيري در زندگي روزمره انسان ندارند و بقيه مشكلات بهداشتي اجتماعي و گاهي صنعتي رابه دنبال دارند. لازم به ذكر است كه تراكم و تنوع گونه هاي جانوران در نقاط مختلف شهرهاي بزرگ ، بويژه تهران، يكسان نيست و حتي تقسيم بندي فوق در اين خصوص ممكن است براي هر يك ازگونه ها متفاوت باشد . از آنجا كه در هر كجاي دنيا ، زيستگاهي متفاوت وجود دارد . لذا گونه هاي جانوري و در پي آن مشكلات آنها در نقاط ديگرمتفاوت است. براي طولاني نشدن اين مبحث ، فقط به معرفي برخي گونه هاي جانوري موجود در تهران مي پردازيم و تا آن جا كه ممكن است به نيازهاي زيستگاهي ، رفتارشناسي و ارتباط آن با زندگي انسان اشاره خواهيم كرد در زير شما را تيتر وار با اين موجودات آشنا مي كنيم.
● گونه هاي مهم جانوري شهر تهران:
▪ حشرات و بند پايان از جمله : سوسك خانگي(سوسك حمام) ، پشه ، مگس ، عنكبوت و …
▪ خزندگان از جمله : مارمولك
▪ پرندگان از جمله : كلاغ ، گنجشك
▪ پستانداران از جمله : سگ ، گربه ، موش
با ارائه اين سلسه مطالب قصد داريم شما را با ويژگيهاي اين موجودات شهرنشين و راههاي مبارزه با آنها آشنا نمائيم .
قرنهاست كه انسان با موشها يعني پر تعدادترين پستانداران روي زمين در جنگ و گريز است . اين نبرد با هجوم موشها به انبارهاي مواد غذايي ،كشاورزي كارخانه ها و خانه هاي انسانها شروع شد و در هر زمان با پيروزي موشها همراه بوده ...
موشها توسط كالاها و بارهاي تجاري در كشتيها يا مهاجرت از نقطه اي به نقطه ديگر انتقال يافتند و خود را با شرايط محيط سازگار كردند.در نبرد بين موش ها و آدمها اگر چه انسان با ترفند هاي گوناگون سعي در براندازي امپراطوري آنها داشته ولي با وجود تلفات زياد موشها هنوز شكست نخورده اند و وجود ميلياردها موش در جهان اين را ثابت مي كند.
اززمانها پيش اين جانور همواره باعث آزار جسمي و اقتصادي، ايجاد بيماري ، تخريب مواد غذايي و بسته بندي مواد مختلف بسيار خطرناك و يك دشمن استراتژيك محسوب مي شوند.آنها علاوه بر مشكلات اقتصادي ، مخزن و عامل انتقال بسياري از بيماريهاي كشنده و درد آور چون طاعون هستندو همواره مورد تنفر انسان بوده اند.
عدم رعايت بهداشت در جوامع ، دلايل حضور موشها را در شهر توجيه مي كند . موشها در تمام خشكيهاي دنيا زندگي مي كنند ، آنها مي پرند ،مي جهند، شنا مي كنند ، زمين را حفر مي كنند و با تمام شرايط آب و هوايي سازگار شده اند و اين سازش شهري مهمترين رمز بقاي آنها علي رغم حضور دشمنان فراوانش است.
در ايران بدليل توسعه بي رويه شهرنشيني و بوجودآوردن فضاي مناسب ، بنا سازيهاي نادرست و غير مهندسي و همچنين عدم رعايت بهداشت كامل محيط شرايط مناسب براي زندگي موشها در شهرهايي چون بندرعباس، تهران، شيرازو...فراهم شده است .
ما گه گاه موشها را در انبارخانه،جوي آب ، فاضلابها ،آشپزخانه ،كارخانه ها ، محلهاي نگهداري مواد غذايي و مكانهاي مرطوب و تاريك مي بينيم يا علائم حضور آنها را مشاهده مي كنيم . شناخت ويژگيهاي رفتاري و زيستي اين جانور براي مبارزه با اين آفت، بسيار مورد توجه است .موشها در مكانهايي كه از نظر آب ، مواد غذايي و پناهگاه امن باشد ، زندگي مي كنند البته لازم به ذكر است ، موش با اينكه هيچ منفعتي براي ما ندارد ولي از نظر پزشكي و ژنتيكي بسيار حائز اهميت است و رهگشاي بسياري از مطالعات وتحقيقات درباره انسان مي باشد.
● موش همسفره:
موشهايي كه در مجاورت خانه هاي ما و شهرها زندگي مي كنند وبا انسان همسفره هستند و دراستفاده از موادغذايي با انسان رقابت دارندموشهاي همسفره مي باشند كه مهمترين آنهاموشهاي قهوه اي سياه و خانگي هستند.
● موش خانگي:
انواع مختلفي از اين موش در مناطقي چون ايران، ژاپن،هندوستان،تركيه ،شمال درياي خزر و تقريبادر تمام جهان در خانه و محل زندگي انسان حضور دارند.موشهاي خانگي قابليت فوق العاده اي براي تطابق با محيط هاي مختلف دارندو درطول سال در داخل ساختمانها زادو ولد مي كند.اندازه آنها كوچك و وزنشان در حدود ۱۵ تا ۳۰ گرم مي باشد. طول دم و بدن آنها مساوي ،گوشها نسبتابزرگ و چشمهاي درشت و رنگ آنها خاكستري متمايل به قهوه ايي است.موش خانگي بر خلاف موشهاي بزرگ كه نمي توانند بدون آب زنده بمانند با استفاده از سيستم تغليظ ادرار در كليه آب را ذخيره مي كندو بيشتر آب را از طريق مواد غذايي آبدار تامين مي كند .
ميزان آب در كنترل جمعيت اين موش بسيار موثر است و اين موش حتي از شبنم صبگاهي نيز براي رفع تشنگي استفاده مي كند،موشهاي خانگي شب فعال هستند و شبها براي تغذيه از لانه خود خارج مي شوند ،اين موشها كمتر به ايجاد لانه علاقه دارندو بيشتر از شكاف ديوارها يا از بين درز آجر خانه ها براي زندگي ا ستفاده مي كندو با وجود شرايط مساعد و امن بودن مكان ،درز يا شكاف را گسترش داده و آن را بزرگتر مي كند،جالب است بدانيد كه اين موشها ۵ تا ۶ بار در سال آبستن شده و هر بار ۶ تا ۱۰ بچه مي زايند.
● خسارت وارده توسط موش خانگي:
اين موش خسارات عمده ايي را به عمده فروشيهاي غلات .حبوبات، آجيل فروشيها،كارخانه هاي مواد غذايي،سيلوها، انبارهاي خانه ،نانوايي ها و رستورانها وارد مي كنددر ضمن اين موش كارخانجات غير مواد غذايي و آموزشگاهها را نيز تحت تاثير قرار مي دهد.
اين موش نقاطي كه از نظر وجود موادغذايي غني است را براي زندگي ترجيح مي دهد.ميزان خوراك اين موش كمابيش ۳تا۴ گرم غله بيش نيست ، ولي اين موش باتغذيه نامنظم از آنچه كه مي خورد صدمه مي زند و در طول روز بيش از ۵۰ فضله را به غذايي كه از آن نغذيه مي كند وارد مي كند كه به اين ترتيب از كيفيت آن نيز مي كاهد.
در صورت مساعد بودن شرايط محيطي ،موشها طغيان مي كنند و تعدادشان به حدي زياد مي شود كه خسارتي كه ايجاد مي نمايند بسيار زياد و گاهي جبران ناپذير خواهد بود.
طبق محاسبات انجام شده با طغيان موشها در استراليا در سال ۱۹۷۰ تقريبا ۲۰۰ هزار تن گندم ، چاودارو ذرت خسارت ديده است ،همچنين در ارزشيابي هايي كه انجام شد مشخص شده كه ۳۰ درصد ساختمانها ،آپارتمانها ، ۲ ۱۷درصد خانه هاي مسكوني،۲ ۱۵ درصد كارخانجات صنعتي،۳ ۱۳ درصد كارخانجات مواد غذايي و ۱ ۱۳درصد آموزشگاههاي عمومي به موش آلوده بوده اند.

● موش قهوه ايي: موش قهوه ايي يا نروژي از آسيا به ساير نقاط جهان گسترش يافته است عده ايي معتقدند كه علاوه بر انتقال بوسيله كشتيها و كالاهاي تجاري، زلزل ...

جانورشناساني که بر روي رفتارهاي جانوران مطالعه ميکنند بر اين باورند که بسياري از گونههاي جانوري از موشها تا موجودات ابتدايي تحت کنترل کدهاي اخلاقي مشا ...

● هر چه از استوا به سمت قطب پيش ميرويم اندازه موجودات بزرگتر ميشود مثل پنگوئن ها روباه وال. ● گاو نر کور رنگ است و فقط نسبت به حرکات شنلي که گاو باز د ...

● شهر، شهرسازي و شورا به اعقتاد برخي از متخصصان علم زبانشناس واژه شهر برگرفته از «خشتهر» در زبان اوستايي و پارسي هخامنشي و به معني سرزمين و کشور است ک ...

رفتارها در حيوانات جانورشناساني که بر روي رفتارهاي جانوران مطالعه مي‌کنند بر اين باورند که بسياري از گونه‌هاي جانوري از موش‌ها تا موجودات ابتدايي تحت ...

انسان، حيواني که از موهبت شعور برخوردار است در ابتداي خلقت در طبيعت و در ميان ديگر جانداران زندگي ميکرد. با گذشت زمان و رشد تمدن بشري، دوري انسانها از ...

حيوانات سفرهاي باور نكردني و اغلب پر رمز و راز را براي يافتن غذاي خوب و مكان مناسب براي زندگي خانواده خود دارند.در ماه جاري نوعي جير جيرك از مكان مخفي ...

در اينجا روش تهيه اسكلت حيوانات مهره دار، جهت مطالعه علمي و همچنين نگهداري در موزه شرح داده مي شود. تهيه چنين اسكلتي با تهيه اسكلت هايي كه جنبه نمايشي ...

دانلود نسخه PDF - حيوانات شهرنشين