up
Search      menu
مذهب و عرفان :: مقاله حوريان بهشتي PDF
QR code - حوريان بهشتي

حوريان بهشتي

در بهشت ازدواج نيست!

پيرامون حوريان بهشتي، که در قرآن کريم به عنوان يکي از پاداش هاي اخروي نيکوکاران، شمرده شده است سوالاتي مطرح است از جمله:
۱) آيا مردها در بهشت با حوريان بهشتي ازدواج مي کنند؟
۲) ايا هر حوري مي تواند فقط يک شوهر داشته باشد؟
۳) آيا براي زن ها نيز حورالعين هاي مردانه وجود دارد؟
در نوشتار حاضر مي کوشيم سوالات يادشده را با نگاهي به آيات و روايات پاسخ گوييم:
براي ورود به بهشت، فرقي ميان زن و مرد نيست و يکي از پاداش هاي خداوند در بهشت «حورالعين» است که قرآن و روايات به آن اشاره کرده است. بنا بر گفته ي اغلب مفسرين، در بهشت ازدواج نيست و تزويج حورالعين به معناي قرين کردن و عطا کردن و حورالعين از طرف خداوند به بندگانش، تفسير شده است.
همچنين در مورد چند همسري زنان در بهشت، به طور اجمال بايد گفت از مجموع آيات و روايات، مي توان چنين استفاده کرد که زنان مؤمني که به بهشت وارد شده اند چنين درخواستي ندارند؛ هر چند اگر درخواست کنند در اختيارشان قرار مي گيرد.»
يکي از نعمت هاي بزرگي که خداوند براي بندگان مؤمن و باتقوا در نظر گرفته است بهشت و نعمت هاي فراوان و جاويدان آن است. البته رضا و خشنودي خداوند از آن ها، بالاترين پاداش است. تنها چيزي که باعث ورود به بهشت است، ايمان و عمل صالح انسان در اين دنيا است و هر چه ايمان انسان، بيشتر و اعمال صالحش فراوان تر باشد، مقام او در بهشت بالاتر است و فرقي ميان زن و مرد نيست و هر انساني مي تواند به چنين مقاماتي برسد. خداوند مي فرمايد: «هر کس از مردان يا زنان که عمل صالحي انجام دهد، و ايمان هم داشته باشد به درستي که وارد بهشت مي شوند و بدون حساب در آنجا روزي دريافت مي کنند.»۱
بهشت جاي تکليف نيست، چرا که با وجود تکليف و اختيار بايد بهشت و جهنم ديگري پديد آيد تا نتيجه ي اعمال جديد در آن به انسان داده شود و اين امر همين گونه ادامه خواهد داشت. در حالي که خداوند تمام نعمت هاي بهشتي را پاداش اعمال همين دنياي ما و ايمان و عمل ما مي داند.از مجموع آيات و روايات استفاده مي شود که هر چه بهشتيان بخواهند در اختيارشان گذاشته مي شود۲، از جمله يکي از نعمت هاي بهشتي، حورالعين هاي بهشتي است که در اختيار مردان مؤمن گذاشته مي شود.
در روايتي از امام صادق(ع) در مورد ازدواج مرد و زن زميني در بهشت سؤال شد، حضرت فرمودند: «اگر رتبه ي زن بالاتر بود و خواست با مرد زميني اش ازدواج کند مي تواند او را انتخاب کند (و مرد نمي تواند وي را انتخاب کند) که در اين صورت مرد همسر او مي گردد ولي اگر رتبه ي مرد بالاتر بود او مي تواند زن را اختيار کند (اينجا زن چنين حقّي ندارد) که در اين صورت، زن يکي از همسران مرد مي شود»
حور جمع حوراء به معناي زني است که سفيدي چشمش بسيار سفيد و سياهي آن نيز بسيار سياه باشد و يا به معناي زني است که داراي چشمان سياه چون چشم آهو باشد، «عين» جمع کلمه ي «عيناء» به معني درشت چشم مي باشد، و ظاهراً حورالعين موجوداتي غير از زنان دنيايند.۳ خداوند در مورد آنان مي فرمايد: «حورالعين را به ازدواج آن ها درمي آوريم.»۴ بنا بر تفسير اغلب مفسّران، ازدواج به معناي دنيوي آن، در بهشت وجود ندارد. پس اينجا، نزديک کردن و عطا کردن حورالعين از طرف خداوند به بندگان بهشتي اش مراد است.۵
از صفات بيان شده براي حورالعين در قرآن و بعضي روايات مي توان چنين استفاده کرد که حورالعين در بهشت بيش از يک همسر ندارد زيرا خداوند در مورد صفات حورالعين مي فرمايد: «...نه هيچ انساني قبل از ايشان (قبل از آن شخص بهشتي) آن ها را لمس کرده و نه هيچ جنّي.»۶
مرحوم مجلسي در تفسير «قاصرات الطرف» که در ابتداي همين آيه آمده است، مي فرمايد: «يعني زوج هايي هستند که نگاهشان فقط براي شوهرانشان است و به هيچ کس غير از شوهرانشان رغبتي ندارند.»۷
اما آيا زنان دنيايي هم همين گونه اند يا نه ؟ شايد بتوان گفت که اگرچه اهل بهشت هر آنچه در بهشت بخواهند بر ايشان آماده است۸ اما هرگز درخواستي به عنوان تعدّد زوجات ندارند و همان گونه که زنان پاک در دنيا، چشم به غير از همسر خود ندارند، در بهشت هم که جاي پاکان است، خواهان زوج هاي متعدد براي خود نيستند.
در روايتي از امام صادق(عليه السلام) در مورد ازدواج مرد و زن زميني در بهشت سؤال شد، حضرت فرمودند: «اگر رتبه ي زن بالاتر بود و خواست با مرد زميني اش ازدواج کند مي تواند او را انتخاب کند (و مرد نمي تواند وي را انتخاب کند) که در اين صورت مرد همسر او مي گردد ولي اگر رتبه ي مرد بالاتر بود او مي تواند زن را اختيار کند (اينجا زن چنين حقّي ندارد) که در اين صورت، زن يکي از همسران مرد مي شود.»۹ يعني زن يکي از همسران مرد مي شود ولي مرد، تنها همسر زن مي گردد، اين مطلب را برخي ديگر از روايات نيز بيان مي کند.
همچنين در روايتي از پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) نقل شده که فرمودند: «زن اگر در دنيا دو شوهر داشته باشد در آخرت هر کدام را که بهتر ديد (از حيث اخلاق) انتخاب مي کند»۱۰. حضرت نفرموده اند که مي تواند هر دو را انتخاب کند بلکه فرمود بهترين آن ها را انتخاب مي کند.
در پايان تذکر اين نکته بجاست که براي خدمتگزاري بهشتيان، «غلمان» هايي وجود دارد و در اين بين فرقي ميان زن و مرد نيست.
قرآن مجيد در اين باره مي فرمايد: پيوسته بر گردشان نوجواناني براي(خدمت)آنان گردش مي کنند که چون مرواريدهاي درون صدفند.۱۱ظاهر اين آيه آن است که پسران زيباي بهشتي فقط براي خدمتگزاري بهشتيان آفريده شده اند.
پي نوشت ها:
[۱] . غافر، ۴۰.
[۲] . فصلّت، ۳۱.
[۳] . ترجمه ي الميزان، ج ۱۸، ص ۲۲۸.
[۴] . دخان، ۵۴.
[۵] . بحار الانوار ، ج ۸، ص ۹۹؛ ترجمه ي الميزان، ج ۱۸، ص ۲۲۸.
[۶] . فيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لا جَان در اين قصرهاي بهشتي زناني هستند که جز به همسران خود چشم ندوخته، و جز به آن ها عشق نميورزند، الرحمن، ۵۶.
[۷] . بحار الانوار، ج ۸، ص ۹۷.
[۸] . فصلّت، ۳۱.
[۹] . همان، ص ۱۰۵.
[۱۰] . بحار الانوار، ج ۸، ص ۱۱۹
[۱۱]. وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمانٌ لَهُمْ کَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَکْنُونٌ طور،۲۴ .

نام علمي اين گياه از نام ملکه شارلوت مکلامبورگ استرليتز همسر ژرژ سوم پادشاه انگلستان گرفته شده است . اين جنس که از گياهان خانواده موز Musacees است در ...

پرنده بهشتي Strelizia نام علمي اين گياه از نام ملکه شارلوت مکلامبورگ استرليتز همسر ژرژ سوم پادشاه انگلستان گرفته شده است . اين جنس که از گياهان خانواد ...

نام علمي اين گياه از نام ملکه شارلوت مکلامبورگ استرليتز همسر ژرژ سوم پادشاه انگلستان گرفته شده است . اين جنس که از گياهان خانواده موز Musacees است در ...

سعادت همان بهشتي است که همه ي انسان ها در جستجوي آنند. از آن فيلسوف گرفته در اوج تفکرات و تخيلاتش تا آن فرد ساده لوح عامي در عين سادگي و بي آلايشي اش، ...

شاهد غدير و شهيد عاشورا اشاره: نگارش زندگينامه شهداي کربلا نخستين بار از قرن سوم آغاز شد. کهن ترين رساله در اين باره رساله تسمية من قتل مع الحسين است ...

در انديشه هاي بشري، انسان مهمترين امري است كه در طول تاريخ مورد توجه و بحث و بررسي واقع شده است . در برخي از انديشه ها، انسان در جايگاهي قرار گرفته اس ...

بنا بر نقل مشهور حضرت امام حسين (ع)، در روز۲ محرم سال۶۱ هجري قمري وارد کربلا شد. براساس احاديث صحيح وارده خداي سبحان به زمين کربلا قداست و شرافتي خاص ...

دانلود نسخه PDF - حوريان بهشتي