up
Search      menu
طب سنتی :: مقاله حنا PDF
QR code - حنا

حنا

خواص دارويي حنا

حنا درختچه اي است به بلندي ۶ ۵ متر که شاخه هاي آن متقابل، استوانه اي و اغلب پوشيده از تارهاي خار مانند است. برگهاي آن کامل، بيضي، نوک تيز، متقابل به طول ۳ ۲ سانتي متر، گلهاي آن سفيد رنگ معطر و گروهي. به فارسي حنا و در کتب سنتي و به عربي حنا، الهناء رقون و رقان گويند و گل آن را فاغيه مي نامند.اين درخچه گرمسيري در مراکش، مصر، تونس، الجزيره و در آسيا در هند، ايران و اغلب مناطق ديگر آسيا مي رويد و کاشته مي شود.
● در ايران در کرمان و بلوچستان بومي شده و کاشته مي شود.
درختچه حنا بايد آبياري شود و از طريق قلمه و ريشه جوش و کاشت در اوايل بهار تکثير مي شود.
تکثير آن از طريق کاشت بذر آن نيز انجام مي شود. برداشت برگهاي آن که محصول مستعمل آن است در هر سال ۳ ۲ مرتبه در طول مدت از اواسط تابستان تا اواسط پاييز انجام مي گيرد. برگهاي حنا خشک شده و به صورت گرد درآمده و به بازار عرضه مي شود.
در برگهاي حنا گلوکوزيد و ماده رنگي و هنوتانيک اسيد وجود دارد. ماده رنگي آن به نام لاوسون مشابه با ۲ هايدروکسي، آلفا، نافتوکينون است.
طبق بررسي هاي ديگري گزارش شده که در برگهاي آن يک ماده اوکسي، نافتوکنيون به نام لاوسن وجود دارد. اين ماده داراي خاصيت آنتي بيوتيک مي باشد. گلهاي آن معروف است که خواب آور عميق است.
اسانس روغني که از گلهاي آن گرفته مي شود داراي آلفا، يونون و بتا. يونون است که بتا. يونون جزء اعظم آن را تشکيل مي دهد.
● خواص حنا
در هند و چين از برگهاي آن براي معالجه جذام، يرقان، شوره سر استفاده مي شود.دم کرده برگهاي حنا را مانند چاي به زنها در موقع وضع حمل مي دهند. جوشانده ريشه آن مدر است و براي نرم کردن سينه و برونشيت نافع است.
در شبه جزيره مالايا از له کرده برگهاي تازه آن به صورت ضماد در موارد سوزش پا که منشأ بيماري بري بري و کمبود ويتامين B باشد و همچنين براي معالجه ناراحتي هاي پوستي استفاده مي کنند و به علاوه براي جوش و کورک و زخمهاي ختنه و رماتيسم و بزرگ شدن معده به کار مي رود.
از جوشانده برگهاي حنا به صورت غرغره براي رفع پيله دندان استفاده مي شود. در مصرف داخلي براي کاهش درد معده بعد از زايمان و همچنين براي رفع خشونت صدا تجويز مي شود.
(توجه: مصرف داخلي گياه علف دندان چون خراش دهنده و خطرناک است از نظر ميزان و مورد مصرف و ضرورت مصرف و مراقبت در عوارض احتمالي بايد حتماً نظير هر داروي غير مجاز مصرف داخلي با توصيه و زير نظر پزشک باشد.)
ريشه قابض حنا را خشک کرده، خرد کرده و نرم کوبيده و براي معالجه جوش و کورک سر بچه ها به سر آنها مي مالند. ضمناً براي معالجه ناراحتي هاي چشم نيز به کار مي رود.
در اندونزي از خمير برگهاي له شده آن براي معالجه عفونت چرکي نرمه بند دور انگشت دست و ساير بيماري هاي ناخن و همچنين براي رفع هرپس استفاده مي شود. و از ميوه هاي خيلي نارس آن مرهمي درست مي کنند که براي رفع خارش مفيد است.
در فيليپين روغن و مرهمي که از برگهاي حنا درست مي کنند براي نرم کردن زخمها و التيام زخم و ضرب خوردگي و رفع خون مردگي به کار مي رود. برگ آن را دم کرده مانند چاي مي خورند، از اضافه وزن جلوگيري مي کند و پمادي که از ميوه هاي جوان آن درست مي کنند براي رفع خارش روي پوست مي مالند که خيلي مفيد است.
حنا از نظر طبيعت طبق رأي حکماي طب سنتي ايران مرکب القوي مايل به سردي و خشک است. عده اي آن را گرم و خشک نيز گفته اند.
از نظر خواص معتقدند که براي بيماري هاي سر و چشم و دهان مفيد است. ضماد برگ آن با برگ گردو(نصف و نصف) براي سردرد نافع است و اگر با سرکه بر پيشاني ماليده شود رفع سردرد مي کند.
ماليدن برگهاي له شده آن با روغن زيتون براي رشد موي سر نافع است، خصوصاً اگر با آب گشنيز مخلوط شده باشد.
غرغره آن با آب دم کرده برگ آن براي زخمهاي دهان مفيد است. خوردن دو گرم آن و يا خوردن آب خيس کرده ۵۰ گرم آن براي يرقان، طحال، سنگ کليه، مثانه و سختي ادرار نافع است. براي رويانيدن ناخن اصلي به جاي ناخن کج اثر خوب دارد.
اگر آن را در آب خيس کرده و آب خيس کرده آن را با شکر بخورند، براي آغاز جذام مفيد است و اگر اين رژيم يک ماه ادامه يابد جذام تازه شروع شده، به کلي مرتفع مي شود. شست و شوي پوست با آب دم کرده آن براي سوختگي آتش مفيد است و ماليدن آن براي ورمهاي گرم که زردآب از آن خارج مي شود نافع است و با روغن گل براي رفع جرب مجرب است.
اگر از برگ خشک کوبيده آن با پيه ضماد درست کنند، براي التيام زخم گوشه ناخن مفيد است.
اگر ۵ گرم از گل آن را با ۱۰۰ گرم آب و عسل مخلوط کرده و بخورند براي رفع انواع سردرد و خشک کردن رطوبت مفيد است.
روغن گل حنا که آن را «دهن الفاعيه» نامند و مانند گل سرخ تهيه مي کنند گرم و محلل مقوي مو براي روشني و درخشاني رنگ چهره نافع است.
حنا مضر حلق و ريه است، از اين نظر بايد با کتيرا خورده شود. مقدار خوراک آن تا ۵ گرم است و اگر از آن بيشترخورده شود خطرناک و اسراف موجب هلاکت مي شود.
در مدارک طبي ديگر اطباي معروف ايران مقدار خوراک از ساييده برگ آن را ۵ ۲ گرم و خيس کرده در آب تا ۳۵ گرم برگ هم مي توان مصرف نمود و به تدريج آن را خورد. به طوري که هر بار کمتر از ۵ ۲ گرم از برگ آن مصرف داخلي شود.
حنا براي رفع عرق بدبوي پا بسيار موثر است.
از ساييده برگ آن که در بازار حنا گفته مي شود براي رنگ کردن مو استفاده مي شود و جزء قابل ملاحظه اي از مواد رنگ کردن مو تجارتي مي باشد.
▪ توضيح: از برگهاي خشک شده گياه نيل که به صورت گرد درآمده باشد، مخلوط با برگ حنا گردي به نام رنگ و حنا درست مي کنند که براي رنگ کزدن مو به کار مي رود.

● گياهشناسي و تاريخچه حنا گلي متعلق به خانواده Balsaminaceaeو از جنس Impatiens است. گل حنا امروزه تبديل به پرمصرف ترين گل براي پوشاندن زمين باغ ها در ...

با گذشت زمان، خيلي از چيزهايي که در زمان هاي قديم مد بوده ، دوباره مد مي شود؛ مثلا تا چند سال پيش، وقتي اسمي از حنا برده مي شد، بيشتر ما يا به ياد ماد ...

● مقدمه علومي که از يونان باستان توسط انديشمندان اسلامي محافظت و تکميل شد، از قرون يازدهم ميلادي به بعد به اروپا منتقل شد، بيشتر شامل رياضي و فلسفه ي ...

علومي كه از يونان باستان توسط انديشمندان اسلامي محافظت و تكميل شد، از قرون يازدهم ميلادي به بعد به اروپا منتقل شد، بيشتر شامل رياضي و فلسفه ي طبيعي بو ...

در اين پروژه ما اثرات قارچRhizoctonia solani را بر روي گياهچه ي لوبيا و ويژگي هاي بيماري زايي و مرفولوژيکي آن را مورد بررسي قرار داديم که اثرات شامل گ ...

استفاده از سرنخ هايي که دانش طب سنتي مردم بومي در زمينه داروها به دست مي دهد مسير گذار از موجودات وحشي به محصولات تجاري را بسيار کوتاه مي کند. اين نکت ...

علم پزشکي باعث اصلي و اساسي توجه مسلمانان به علوم عقلي گرديد. بدين معني که احتياج خلفاي عباسي و اميراني که در بغداد گرد آمده و اغلب ايراني بوده اند، م ...

گياه دارويي بابا آدم بابا آدم كه فيل گوش و آراقيطون نيز ناميده مي شود گياهي است علٿي و دوساله ذكه ارتٿاع ساقه آن تا 1 5 متر مي رسد . اين گياه بحالت وح ...

دانلود نسخه PDF - حنا