up
Search      menu
ساختمان و معماری :: مقاله حفاظ کابلي PDF
QR code - حفاظ کابلي

حفاظ کابلي

يکي از مسائل اساسي و عمده در حمل و نقل جاده اي که نظر همه مديران، کارشناسان و دولتها را به خود جلب نموده، موضوع ايمني است. ايمني مبحثي است که با جان و مال و سلامتي و مال شهروندان هر کشور در ارتباط است. توجه و اهميت به مقوله ايمني چهره اي انسان دوستانه به دولتها و حکومتها ميبخشد.
حفاظ کابلي از سال 1992 تاکنون به ميزان دهها هزار کيلومتر در آمريکا، اروپا، آسيا، آفريقا و اقيانوسيه به اجرا در آمده است و با توجه به نصب و اجراي ساده و قيمت مناسب، کاهش جدي در تلفات انساني و خسارات مالي را در اين کشورها را درپي داشت.
اهداف اجراي حفاظ کابلي در ايران :
1. کاهش خسارات جاني: طبق آزمايشات انجام شده در تستهاي استاندارد EN1317 اروپا و NCRP350 آمريکا در اصابت خودرو به حفاظ کابلي تلفات جاني به شدت کاهش يافته و تعداد زخمي ها نيزکاهش قابل توجهي داشته است.
2. کاهش خسارات مالي : با توجه به اين که حفاظ کابلي تمامي انرژي اصابت را به خود جذب مي نمايد، از واژگوني خودرو يا بازگشت مجدد به درون جاده و تصادفات بعدي جلوگيري نموده و ضمناً در اصابت خودرو به حفاظ کابلي آسيب کمتري به خودرو نسبت به گاردريل و نيوجرسي وارد خواهد شد.
3. کاهش هزينه نگهداري.
4. ورود دانش و فن آوري جديد و انتقال آن به داخل کشور
5. ايجاد اشتغال جديد براي نيروهاي متخصص و تربيت نيروهاي ماهر اجرايي براي توليد و نصب حفاظ کابلي.
حفاظ کابلي داراي مزيتهاي زير است :
1. با نصب و اجراي ساده، داراي بالاترين ضريب ايمني در حفاظهاي ايمني مي باشد.
2. هزينه کمتري در اجرا و نگهداري طي 10 سال دوران بهره برداري پرداخت ميشود.
3. خسارت وارده به سرنشين و خودرو به علت جذب انرژي حاصل از برخورد و انعطاف پذيري به شدت کاهش مي يابد.
4. دارا بودن حداقل سطح اشغال در بين حفاظهاي محتلف ايمني که نهايتاً موجب کاهش هزينه هاي راهسازي خواهد شد.
5. داشتن حفاظ ايمني کابلي در محل تصادف پس از برخورد اوليه: چنانچه پس از برخورد خودرو با حفاظ ايمني کابلي پايه ها خم شده اما کابل پس از انعطاف اوليه سر جاي خود برگشته و قبل از تعمير، در برخورد خودروي ديگري در همان نقطه به طور موثر عمل مي کند.
6. دارا بودن کمترين زمان ممکن جهت انجام تعميرات حفاظ کابلي پس از برخورد چنانچه براي تعويض 5 پايه پس از تصادف فقط 15 دقيقه وقت لازم است. بنابراين در انجام تعميرات حفاظ کابلي کمترين اختلال ترافيکي نسبت به تعميرات ساير حفاظهاي ايمني ايجاد ميشود.
7. حفاظ ايمني کابلي با انعطاف در طول، مانع از پرت شدن دوباره خودرو و انحراف آن ميشود و در نتيجه از تصادفات احتمالي با ديگر خودروهايي که در جاده حرکت مي کنند، جلوگيري مي کند.
8. دارا بودن زيبايي ظاهري: با استفاده از حفاظ ايمني کابلي مي توان به زيبايي جاده افزود و در ضمن القاي حس ايمني به راننده، به آرامش او در رانندگي کمک مي کند.
9. از يک رشته حفاظ کابلي مي توان به جاي دو رديف گاردريل در وسط جاده استفاده و در هزينه صرفه جويي نمود.
10. از حفاظ ايمني کابلي مي توان جهت جدا کردن مسيرهاي رفت و برگشت خودروها استفاده کرد و در صورت بسته شدن يک مسير به علت تصادف، ريزش کوه و غيره مي توان با بلند کردن و خواباندن آن روي جاده و در آوردن پايه ها به سادگي ترافيک ايجاد شده را به مسير روبرو به طور موقت هدايت نمود.
انواع کاربرد حفاظ کابلي :
براي ايمني جاده در قسمتهاي مختلف از حفاظ کابلي استفاده ميشود.
1. استفاده در کنار جاده و جلوگيري از پرتاب خودرو در شيبهاي معمولي اطراف جاده
2. استفاده در وسط جاده هاي دو طرفه جهت جلوگيري از انحراف خودرو به طرف مقابل و تصادقات
3. استفاده در روي پلها و محلهاي اجراي قوسهاي جاده
4. استفاده در کنار جاده هاي با شيب تند و پرتگاه
در حفاظ کابلي کناري که در گوشه بيروني شانه جاده نصب ميشود در دو کلاس 3 کابل و 4 کابلي قابل طراحي است. استفاده 3 يا 4 کابلي بستگي به هدف از اجراي حفاظ دارد، چنانچه براي خودرو سبک طراحي شود 3 کابلي و براي خودروهاي نيمه سنگين و سنگين 4 کابلي استفاده ميشود.
- در حفاظ کابلي وسط ملاحظات طراحي براي خودروي سبک و يا نيمه سنگين و سنگين متفاوت است که بسته به شرايط بايد با استفاده از استانداردهاي مربوطه، جداگانه مورد بررسي قرار گيرد.

فيزيك پلاسما (Plasma Physics) مي دانيم كه براي ماده سه حالت جامد ، مايع و گاز در نظر گرفته ميشود. اما در مباحث علمي معمولا يك حالت چهارم نيز براي ماده ...

خطاهاي ناشي از جريان برق عمدتا به سه دسته تقسيم ميشوند: ۱) اتصال بدنه که عبارت است از اتصال يکي از سيمهاي جريان برق به بدنه د ستگاه . ۲) اتصال کوتاه ...

فلش ديسک يکي از ويژگي هاي قابل توجه کامپيوتر ، قابليت ذخيره و بازيابي اطلاعات بر روي رسانه هاي ذخيره سازي متفاوت است . هارد ديسک ، فلاپي ديسک و ديسک ه ...

هدف ازتهيه اين متن فراهم آوردن دانش وروش هاي جديد به منظور حفاظت دربرابر اشعه براي خود ،بيمار وديگران و ايجاد علاقه براي کارکنان راديولوژي درجهت اعمال ...

در برخي از کشورها،ساليان متمادي است که مردم از تلويزيون هاي کابلي استفاده مي نمايند. تنوع شبکه هاي تلويزيوني و کيفيت تصاوير از مهمترين دلايل گرايش مرد ...

حفاظت تجهيزات و دستگاه هاي سيستم قدرت در مقابل عيوب و اتصاليها ، به وسيله كليد قدرت انجام مي گيرد قبل از اينكه كليد قدرت بتواند باز شود ، سيم پيچي عمل ...

عليرغم اينکه مدت نسبتا؛ زيادي از پيرايش بتن نمي گذرد ( حدود ۱۲۵ سال ) شناخت علل فساد در پروسه ي تحقيقات ميداني و جلوگيري از بروز آن ، مقاومت زياد ، اس ...

بهينه‌سازي مصرف انرژي، امروزه يكي از موضوعاتي است كه كشورها براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي و كاهش هزينه‌هاي مالي آن را در اولويت كارهاي خود قرار داده‌ان ...

دانلود نسخه PDF - حفاظ کابلي