up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله حشره شناسى PDF
QR code - حشره شناسى

حشره شناسى

حشره شناسي قانوني کمک به حل اسرار جرم و جنايت

پزشکى قانونى (forensic medicine) در بررسى جنايتها و کشف جرم از علوم مختلفى کمک مي‌گيرد و دانش حشره شناسى يکى از آنهاست و اين جنبه از حشره شناسى را اصطلاحاً حشره شناسى قانونى (Forensic Entomology) و يا گاهى (Medicocriminal Entomology) مي‌نامند. حشرات از جهت گستردگي، قدمت، تنوع و فراوانى در بين همه موجودات اين کره خاکى پيشتاز هستند.از نظر تنوع تا بحال حدود 5 1 ميليون گونه شناسايى شده است اما تعداد واقعى آنها بيش از 5 ميليون گونه برآورد شده است و از نظر فراوانى هم بد نيست بدانيد که در هکتار از سطح خشکى زمين 5 2-2 ميليون حشره وجود دارد در حاليکه تراکم متوسط انسان تنها يک نفر به ازاى هر هکتار است يعنى سهم هر يک از ما انسانها 5 2-2 ميليون حشره است که اين مديون قدرت توليد مثل خارق العاده آنهاست، بطوريکه محاسبه شده است که اگر همه شرايط و نيازهاى يک جفت مگس خانگى را بتوان فراهم کرد، تنها ظرف 4 ماه تعداد 19 جلوش 19 صفر مگس !!! توليد خواهد شد که اين مقدار مى تواند تمام سطح زمين را تا ارتفاع 16 متر بپوشاند! بهر حال حشرات يکى از جالبترين و بديع ترين پديده هاى اين جهان هستند و بر خلاف تصور همگان که آنها را موجوداتى مزاحم و عبث مى دانند، طيق بررسيها فقط 5 درصدشان مضر هستند آنهم مضر فقط براى گونه ديگرى از سلسله جانورران بنام علمى هومو ساپينس Homo sapiens برخى از حشرات که اصطلاحا به مگسهاى مولد مياز ( Myiasis = آلودگى بافتها به لارو حشرات دو بال) يا مگسهاى گوشت معروفند، بصورت اجبارى يا اختيارى بايد مراحل لاروى (کرمى شکل) خود را داخل بافتهاى زنده يا مرده انسانها يا جانوران طى کنند. لذا وجود حشرات در جسد و صحنه جنايت (crime scene) حتمى است و مى توان از آن در تخمين زمان سپرى شده پس از مرگ (PMI) ، شناسايى محل واقعى جنايت، بررسى احتمال جابجايى جسد و موارد ديگرى سود جست.
تاريخچه اين شاخه از دانش به سال 1235 ميلادى بر مى گردد که نويسنده و دانشمندى چينى بنام Sungtzu در کتاب خود در داستانى چگونگى استفاده از مگسها را در کشف يک معماى جنايى بيان مى کند. اما تا اواسط قرن نوزدهم توانايى اين علم ناشناخته باقى ماند تا اينکه شخصى بنام اورفيلا در سال 1848 اولين بررسى در مورد شناخت توالى اکولوژيک بندپايان را در اجساد انسانى انجام داد، بدين معنى که با توجه به زمان پس از مرگ، گونه هاى مختلفى از حشرات در توالى زمانى منظم و ثابتى بنوبت به جنازه ها حمله مى کنند و بعد از مدت معينى جاى خود را به ديگرى مى دهند . سپس Berget نتايج اين بررسى را در حل يک معماى قتل بکار گرفت و بر اساس حضور گونه اى از مگسهاى گوشت موسوم به سارکوفاگا Sarcophaga در جسد کودکى که در دودکش بخارى خانه زوجى فرانسوى کشف شده بود، زمان مرگ را حداقل دو سال قبل تخمين زد و توانست اين زوج را از اتهام قتل کودک تبرئه کند. سپس مگنين Megnine که بعنوان بنيانگذار حشره شناسى قانونى معروف شده است با بررسى هاى خود 8 مرحله را در فساد اجساد انسان تشخيص داد و حشرات مربوط به هر مرحله را تعيين کرد.
پزشکى قانونى (forensic medicine) در بررسى جنايتها و کشف جرم از علوم مختلفى کمک مي‌گيرد و دانش حشره شناسى يکى از آنهاست و اين جنبه از حشره شناسى را اصطلاحاً حشره شناسى قانونى (Forensic Entomology) و يا گاهى (Medicocriminal Entomology) مي‌نامند. حشرات از جهت گستردگي، قدمت، تنوع و فراوانى در بين همه موجودات اين کره خاکى پيشتاز هستند.از نظر تنوع تا بحال حدود 5 1 ميليون گونه شناسايى شده است اما تعداد واقعى آنها بيش از 5 ميليون گونه برآورد شده است و از نظر فراوانى هم بد نيست بدانيد که در هکتار از سطح خشکى زمين 5 2-2 ميليون حشره وجود دارد در حاليکه تراکم متوسط انسان تنها يک نفر به ازاى هر هکتار است يعنى سهم هر يک از ما انسانها 5 2-2 ميليون حشره است که اين مديون قدرت توليد مثل خارق العاده آنهاست، بطوريکه محاسبه شده است که اگر همه شرايط و نيازهاى يک جفت مگس خانگى را بتوان فراهم کرد، تنها ظرف 4 ماه تعداد 19 جلوش 19 صفر مگس !!! توليد خواهد شد که اين مقدار مى تواند تمام سطح زمين را تا ارتفاع 16 متر بپوشاند! بهر حال حشرات يکى از جالبترين و بديع ترين پديده هاى اين جهان هستند و بر خلاف تصور همگان که آنها را موجوداتى مزاحم و عبث مى دانند، طيق بررسيها فقط 5 درصدشان مضر هستند آنهم مضر فقط براى گونه ديگرى از سلسله جانورران بنام علمى هومو ساپينس Homo sapiens ( بخوانيد انسان بخرد…؟!) و بقيه مفيد بحال ما و طبيعت.
برخى از حشرات که اصطلاحا به مگسهاى مولد مياز ( Myiasis = آلودگى بافتها به لارو حشرات دو بال) يا مگسهاى گوشت معروفند، بصورت اجبارى يا اختيارى بايد مراحل لاروى (کرمى شکل) خود را داخل بافتهاى زنده يا مرده انسانها يا جانوران طى کنند. لذا وجود حشرات در جسد و صحنه جنايت (crime scene) حتمى است و مى توان از آن در تخمين زمان سپرى شده پس از مرگ (PMI) ، شناسايى محل واقعى جنايت، بررسى احتمال جابجايى جسد و موارد ديگرى سود جست.
تاريخچه اين شاخه از دانش به سال 1235 ميلادى بر مى گردد که نويسنده و دانشمندى چينى بنام Sungtzu در کتاب خود در داستانى چگونگى استفاده از مگسها را در کشف يک معماى جنايى بيان مى کند. اما تا اواسط قرن نوزدهم توانايى اين علم ناشناخته باقى ماند تا اينکه شخصى بنام اورفيلا در سال 1848 اولين بررسى در مورد شناخت توالى اکولوژيک بندپايان را در اجساد انسانى انجام داد، بدين معنى که با توجه به زمان پس از مرگ، گونه هاى مختلفى از حشرات در توالى زمانى منظم و ثابتى بنوبت به جنازه ها حمله مى کنند و بعد از مدت معينى جاى خود را به ديگرى مى دهند . سپس Berget نتايج اين بررسى را در حل يک معماى قتل بکار گرفت و بر اساس حضور گونه اى از مگسهاى گوشت موسوم به سارکوفاگا Sarcophaga در جسد کودکى که در دودکش بخارى خانه زوجى فرانسوى کشف شده بود، زمان مرگ را حداقل دو سال قبل تخمين زد و توانست اين زوج را از اتهام قتل کودک تبرئه کند. سپس مگنين Megnine که بعنوان بنيانگذار حشره شناسى قانونى معروف شده است با بررسى هاى خود 8 مرحله را در فساد اجساد انسان تشخيص داد و حشرات مربوط به هر مرحله را تعيين کرد.

حشرات گروه بزرگي از بندپايان را تشکيل مي دهند که در حدود يک ميليون گونه آن تشخيص داده شده است و پيش بيني مي شود که اين ميزان به حدود سه تا چهار ميليون ...

● حشرات و اهميت آنها علم حشره شناسي كه به آن Entomology گفته مي شود يكي از شاخه هاي علوم بيولوژي است.حشرات در حدود ۳۵۰ ميليون سال در روي كره زمين زندگ ...

● پيوستهاي سر: ۱ شاخكها : آنتن يا شاخك عضوي است حسي ، كه در تمام حشرات به استثناي حشرات راسته بي شاخكان و بعضي از لاروها در جلو سر وجود دارد . شاخكها ...

2 بال ها (Wings) : حشرات معمولا داراي دو جفت بال هستند كه در طرفين حلقه دوم و سوم قفس سينه به بدن متصل مي باشند و رشد و ساختمان آنها بسته به محل زندگي ...

عقرب نام يکي از گونه هاي بند پايان است که داراي ۸ پا و نيشي با زهر کشنده مي باشد. نيش عقرب در نوک دم آن قرار دارد. عقرب ها (Scorpion) وابسته به عنکبوت ...

مخلوقات خداوند بزرک و کوچک سنگين و سبک نيرومند و ناتوان هريک با نظام دقيق و کامل ما را به آفريننده آنها متوجه مي کند. با نگاههايي پرسشگرانه به جهان پي ...

با گرم تر شدن تابستان ، تلاش محققان عرصه داروسازي براي ساخت ترکيبات دارويي موثر بر بيماري هاي مرتبط با تابستان افزايش يافته است. بيماري هايي مانند آفت ...

پروانه ها قسمت عمده اي از جهان حشرات را تشکيل مي دهند وطبق محاسبات دانشمندان ، تاکنون ُيکصد هزارنوع از اين حشره شناخته شده است. بالهاي پروانه ها را پو ...

دانلود نسخه PDF - حشره شناسى