up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله حسادت PDF
QR code - حسادت

حسادت

حسادت بيمارگونه چيست؟

اغلب روان شناسان توافق دارند که حسادت يکي از شايع ترين هيجانات انساني است که مستقيماً به روابط بين افراد مربوط مي شود. برخي از روان شناسان حتي ادعا کرده اند که اگر کسي اصلاً احساس حسادت نداشته باشد، در تعهد خود نسبت به رابطه با ديگران دچار کمبود خواهد بود.
حسادت در انواع مختلفي از روابط ممکن است بروز کند:
▪ دوستي
▪ رابطه با جنس مخالف
▪ رابطه با همجنس
▪ رابطه بين اولياء و فرزندان
▪ رابطه بين خواهر و برادرها
▪ رابطه بين اعضاي خانواده
غالباً حسادت ريشه در کمبود عزت نفس و اعتماد به خود دارد و در نتيجه به درجات مختلف، بر حسب اين که ميزان و سطح عزت نفس و اطمينان فرد چقدر باشد، بر روي افراد تأثير مي گذارد.
حسادت نيز مانند بسياري از هيجانات ديگر، معمولاً مسأله مهمي نيست و در واقع مي تواند به «حفظ» رابطه کمک کند امّا در برخي موارد، ميزان آن شدّت مي گيرد و شروع به منحرف کردن فکر فرد مي کند و اينجاست که ديگر از جنبه محافظتي خارج شده و جنبه مخرّب به خود مي گيرد. اين نوع حسادت، غيرعادي يا نابهنجار است و روان پزشکان آن را حسادت بيمارگونه مي نامند. حسادت بيمارگونه در برخي موارد حاد ممکن است به خشونت و حتي مرگ بينجامد.
حسادت به عنوان يک هيجان طبيعي انسان
تفاوت عمده اي بين حسادت طبيعي و غيرطبيعي وجود دارد، هر چند صاحب نظران در مورد نقطه دقيقي که حسادت طبيعي به صورت حسادت بيمارگونه در مي آيد بحث دارند. به عنوان يک قاعده کلّي، حسادت طبيعي را مي توان چنين تعريف کرد که حسادتي است که فرد حس مي کند چنانچه:
▪ همسر يا دوستش را با کس ديگري ببيند
▪ دوستش او را به خاطر کس ديگري کنار بگذارد
▪ کودکي در خانواده مورد محبت و علاقه بيشتري از ديگران قرار داشته باشد
احساس حسادت مي تواند خيلي دردناک باشد امّا در حسادت هاي طبيعي، افراد خود را با شرايط و موقعيت جديد وفق مي دهند و زندگيشان را مي کنند.
● هنگامي که حسادت از کنترل خارج مي شود
حسادت بيمارگونه به دو شکل وجود دارد: حسادت وسواسي و حسادت توهمي يا روان پريشانه.
در حسادت وسواسي، فرد داراي افکار شديد و تکرار شونده اي مبني بر روراست نبودن يارش است. با وجودي که ممکن است فرد از ته قلب به اين گونه افکار اعتقاد نداشته باشد امّا نمي تواند فکر کردن درباره آن را متوقف کند و اين افکار مي توانند خيلي زود به صورت مخرّب و ناراحت کننده درآيند. غالباً به علت حسادت وسواسي، روابط از هم مي گسلند.
حسادت روان پريشانه، خطرناک تر و حادتر از حسادت وسواسي است. افرادي که از حسادت روان پريشانه رنج مي برند کاملاً مطمئن هستند که يارشان به آن ها خيانت مي کند و بر خلاف حسادت وسواسي هيچگونه شکي در اين مورد در ذهنشان وجود ندارد. آن ها احتمالاً عقيده دارند که شواهدي نيز براي خيانت يارشان وجود دارد، حتي چنانچه شواهدي واقعاً وجود نداشته باشد.
رفتارهاي خطرناک و آسيب رسان مرتبط با حسادت روان پريشانه عبارتند از:
▪ تعقيب کردن يار
▪ استخدام کسي براي تعقيب کردن يار
▪ سوء تعبير رويدادهاي عادي به عنوان نشانه هاي تقلّب
▪ رو در رويي با يار و متهم کردن او به داشتن رابطه با ديگران
▪ رفتار خشونت آميز با يار
▪ رفتار خشونت آميز با کسي که فکر مي کند با يارش رابطه دارد
حسادت روان پريشانه کمتر از حسادت وسواسي شايع است و ممکن است به علّت اختلالات ديگري چون اسکيزوفرني، افسردگي، سوء مصرف مواد، زوال عقل و ناتواني جنسي به وجود آيد.
● درمان حسادت بيمارگونه
از آنجا که حسادت بيمارگونه طرز فکر فرد را خراب مي کند، مي تواند اثرات منفي قابل ملاحظه اي بر کيفيت زندگي او بگذارد. با وجود اين، چون حسادت بيمارگونه به عنوان يک اختلال ذهني شناخته مي شود، درمان هايي براي آن وجود دارد.
«درمان هاي گفتگويي» نظير درمان رفتاري شناختي (CBT) براي درمان حسادت بيمارگونه متداول تر است. CBT به فرد کمک مي کند که شيوه تفکر و عملش را تغيير دهد و مشکل وي را قابل تحمل تر مي سازد.
دارودرماني نيز براي درمان حسادت بيمارگونه به کار مي رود. براي حسادت وسواسي، داروهاي ضدافسردگي مفيدند و براي حسادت روان پريشانه، داروهاي ضدروان پريشي (مانند داروهايي که براي درمان اسکيزوفرني تجويز مي شود) ممکن است لازم باشد.
● توصيه هايي براي دوستان و افراد خانواده کساني که از حسادت بيمارگونه رنج مي برند
همجواري با افرادي که از حسادت بيمارگونه رنج مي برند مي تواند براي دوستان و افراد خانواده شان بسيار سخت باشد. به ياد داشتن اين نکته اهميت دارد که حسادت بيمارگونه يک نوع اختلال ذهني است که قابل درمان است امّا همچنين بايد به يادداشت که خطر خشونت آميز شدن رفتار فرد نيز وجود دارد.
به افرادي که دچار حسادت بيمارگونه هستند مي توان کمک کرد امّا غالباً آن ها کمک را رد مي کنند و يا اصلاً انکار مي کنند که نياز به کمک دارند. با وجودي که بايد آن ها را تشويق به کمک گرفتن کرد امّا ممکن است آن ها از اين پيشنهاد عصباني شوند. با در نظر داشتن اين که افرادي که دچار حسادت بيمارگونه هستند ممکن است به خشونت روي آورند، دوستان و افراد خانواده شان بايد رفتار احتياط آميزي با آن ها داشته باشند. هنگامي که به خشونت روي آورده شد توصيه مي شود با پليس تماس گرفته شود. در اين شرابط، افرادي که از حسادت بيمارگونه رنج مي برند، به ويژه از نوع روان پريشانه اش، ممکن است به اجبار تحت درمان قرار داده شوند.
حسادت ممکن است بيش از يک هيجان طبيعي باشد
از آنجا که حسادت معمولاً به عنوان يک هيجان انساني متداول در نظر گرفته مي شود، مردم غالباً باور ندارند که حسادت، در شکل حادش، يک نوع اختلال ذهني است. تفاوت گذاري بين حسادت طبيعي و غيرطبيعي گاهي اوقات دشوار است امّا به عنوان يک قاعده کلّي، حسادت طبيعي مي تواند باعث حفظ رابطه با ديگران گردد در حالي که حسادت غيرطبيعي مخرّب است و غالباً به خشونت مي انجامد.
حسادت غيرطبيعي شايع است و قابل درمان مي باشد امّا غالباً افرادي که از حسادت بيمارگونه رنج مي برند از دريافت کمک خودداري مي کنند. در اين موارد ممکن است آن ها را به اجبار تحت درمان قرار داد.

حسد چيست؟ حسد، آرزومندي دور شدن نعمتي از کسي و رسيدن آن به خود حسود است. البته قسمت دوم تعريف در برخي مواد قابل تعميم نيست. اصولاً هنگامي که نعمتي به ...

هر دوي شما به ميهماني رفته ايد. او مثل هميشه زيبا و جذاب است. شما هم از اينکه همسري زيبا داريد، مغرور و هيجان زده هستيد. همه چيز به خوبي در حال پيش رف ...

هرکدام از ما در دوران زندگي خويش، ”حسادت“ را به شکل‌هاي گوناگوني آزموده‌ايم، از جمله شايع‌ترين انواع حسادت‌ها، حسادت عاشقانه و خيال‌انگيز را مي‌توان ن ...

خانم دکتر، به نظر شما حسادت چه احساسي در وجود فرد حسود به وجود مي آورد؟ حسادت عبارت است از يک احساس منفي که با ديدن امتيازي که ما نداريم يا آرزو داريم ...

● مقدمه حسد يک پاسخ بهنجار عاطفي است که در نتيجه از دست دادن دوستي کسي يا احتمال و يا تصور آن ظاهر مي‌شود. حسد هميشه متوجه اشخاص است، در صورتي که هدف ...

در فرهنگ لغات فارسي واژه هايي از قبيل حسد، حسادت، حسود، حُساد و حسد آمده است که به ترتيب به مفهوم : رشک برنده، کسي که ثروت و نعمت و سعادت ديگران را نت ...

حس حسادت، اگر به ندرت و بسته به موقعيتهاي خاص به سراغ ما بيايد، حسي طبيعي است و ميتواند در يک رابطه، مثبت هم واقع شود. اما اگر حسادت شديد و نامعقول شو ...

حسادت، بدگماني، ترس، وهم، ترديد و دو‌دلي بسياري اوقات با عشق همراه مي‌‌شود. اين مسائل عارضه‌هاي رفتاري زن و شوهر هستند که در اکثر زندگي‌هاي مشترک به و ...

دانلود نسخه PDF - حسادت