up
Search      menu
آموزش,روانشناسی :: مقاله حسادت چيست PDF
QR code - حسادت چيست

حسادت چيست

روش‌هاي غلبه بر حسادت

هر دوي شما به ميهماني رفته ايد. او مثل هميشه زيبا و جذاب است. شما هم از اينکه همسري زيبا داريد، مغرور و هيجان زده هستيد. همه چيز به خوبي در حال پيش رفته که ناگهان فرد خود نمايي که خودش را شبيه هنرپيشه ها در آورده از ميان جمعيت رد شده و سر ميز شما توقف ميکند. همسر شما نگاهي به بالا کرده و از اينکه نامزد پيشين خودش را مي بيند، جا مي خورد. هنگاميکه او شما را به آن شخص محترم معرفي ميکند، تلاش مي کنيد به لبخند زدنتان در حالي که با او خوش و بش مي کنيد، ادامه دهيد. در حالي که شما بي هدف نشسته ايد و آن دو به رد و بدل کردن سخنان دوستانه خود ادامه ميدهند، خون شما تا حدي بجوش مي آيد و هر لحظه امکان دارد منجر به آن شود که شما او را گرفته و بروي ميز دسر پرتاب کنيد. خلاصه اينکه حضور وي باعث ميشود شما کنترل خود را از دست بدهيد.
● بنظر آشنا ميرسد؟
سناريوي فوق يکي از هزاران مواردي است که حسادت را ترسيم و توصيف مي کند. يک احساس طبيعي که ما هرازگاهي بطور غريزي آن را تجربه ميکنيم. همانند خشونت و پارانوئيد، حسادت نيز ميتواند درجات گوناگوني از شدت را دارا باشد. صحنه مذکور مي تواند سبب آن گردد که شما از حضور نامزد پيشين همسر خود کاملا خونسرد برخورد کنيد و يا آنکه وارد يک جدال تمام عيار با او شويد. در ضمن ممکن است همسر خود را به جهت اينکه به سلام و احوالپرسي نامزد قبلي خود پاسخ داده، متهم به هرزگي کنيد.
براي برخي از افراد حسادت يک معضل مهم محسوب ميگردد که هر گاه بدون درمان رها شود ميتواند شکافي هميشگي بين شما و همسرتان ايجاد کند و اثري منفي بر روابط آتي شما خواهد گذاشت. خوشبختانه حسادت قابل کنترل ميباشد.
حسادت چيست؟
مفهوم تحت الفظي حسادت اين است: حسادت به ميل مفرط به دارايي ها و جايگاه شخصي ديگر اطلاق ميگردد. اما در ارتباط با مسايل اجتماعي سبب ميگردد فردي به شريک زندگيش نسبت به ارتباط با اشخاص خاص و نوع پوشش و مکانهايي که رفت و آمد مي کند مشکوک گرديده و احساس خطر کند.
اما همانطور که اشاره کرديم درجات ميزان حسادت متفاوت است:
حسادت ظريف حسادت هميشه درخور مفهوم منفي خود نمي باشد. گذشته از آن بد گمان گشتن مردان نسبت به همسرشان (و بالعکس)، امري عادي ميباشد. حسادت بدليل مواردي همچون صحبت در مورد محاسن زنان ديگر و يا تماشاي عکس يک مرد خوش تيپ در مجله سينمايي، نمونه هاي ظريفي هستند که نشان مي دهند چگونه پاره اي از حسادتها بي ضرر بوده و کاملا يک واکنش طبيعي بشمار ميروند.
حسادت سالم گاهي شما هنگامي که با دوستان خود بيرون ميرويد، يکي از آنها شروع به تعريف از نامزد شما نموده و يا با او با چرب زباني صحبت مي کند و در اين شرايط شما دچار احساس حسادت نسبت به او شده ايد. اينگونه موارد نيز بخشي از يک ارتباط سالم مي باشد. در بيشتر اوقات فرد تنها مراقب سلامتي و در انديشه خير و صلاح و خوشبختي همسر خود مي باشد که همسرش نيز آن را ارج مي نهد. حتي عدم توجه شما مي تواند به منزله توهين به او قلمداد گردد.
حسادت مفرط و وسواس گونه مشکل زماني ايجاد مي شود که خشونت و سلطه جويي با حسادت همراه مي گردد. هنگامي که شما به آن مرحله برسيد، به طرز افراط آميز و وسواس گونه اي نسبت به وفادار بودن و صداقت وي دچار ترديد شده و از آن خشمناک ميگرديد. حتي ممکن است متوصل به زور و برخورد فيزيکي شويد. شما تا حدي کم طاقت هستيد که او نمي تواند حتي به مرد يا زن ديگري نظر بيافکند و از کنار شما زماني که هردو بيرون هستيد تکان بخورد. از او مي خواهيد که هميشه از محل حضور خودش شما را مطلع گرداند و تنها بردن نام مرد يا زني ديگر، شما را بينهايت غضب ناک ميگرداند.
● منشاء حسادت
امکان دارد شما اين رفتار را بواسطه تجاب پيشين خود با افراد مختلف کسب کرده باشيد. اگر در گذشته مورد خيانت قرار گرفته باشيد اين امکان وجود دارد سبب آن شود که از بيم تکرار آن بيشتر او را تحت کنترل، نظارت و سلطه گري قرار دهيد. حتي در زمانيکه دليلي براي شک و ترديد به او وجود ندارد شما به طور فزاينده اي از ادامه ارتباط با وي مايوس مي شويد و مي خواهيد به هر قيمتي که شده از موقعيت هاي خطرناک، پنهان و بالقوه اجتناب ورزيد.
همچنين امکان دارد شما فردي باشيد که در گذشته وفادار نبوده و خيانت کرده باشيد و به قصد پرهيز از آن که نکند چنين امري براي خودتان اتفاق بيافتد وسواس بخرج داده و مي خواهيد مطمئن شويد که تنها فرد مورد علاقه وي هستيد.
اما حسادت اغلب حاصل عدم اعتماد بنفس و عزت نفس خود شخص ميباشد. امکان دارد شما احساس کنيد به قدر کفايت لايق و مناسب وي نيستيد و تنها از روي اتفاق، شانس و تقدير با همديگر ازدواج نموديد. اغلب ديگران خوش سيما تر وزيبا تر از خودتان بنظر مي رسند و اين احساس، تهديدي براي شما محسوب ميگردد.
مشاهده وي در حال ارتباط با مردان (يا زنان) ديگر، اين احساس را در شما بوجود مياورد که نکند از دست شما ربوده شود. هرگاه زمان اندکي با او باشيد ممکن است از رابطه نزديک و صميمي وي با دوستانش آزرده خاطر گرديد، افرادي که او در تمام طول زندگي خود با آنها آشنايي داشته است.
● چرا حسادت خطرناک است؟
حسادت در مورد اشخاصي که قادر به کنترل آن نميباشند، براي ارتباطشان مضر و زيان آور است. چون سبب از ميان رفتن عاملي ميگردد که دو نفر را به هم پيوند مي دهد: اعتماد. هر گاه به نامزد و يا همسر خود بگوييد که وي اجازه ندارد با همکار مرد خود ناهار بخورد مثل آن است که بگوييد به او اعتماد نداريد (مگر آنکه به علتي اعتماد شما به وي سلب شده باشد). اگر نياز به اعمال محدوديت هاي بسياري پيدا کنيد، آيا لازم است که حتما هميشه در کنارش قرار داشته باشيد؟
حسادت همچنين از کيفيت زماني که با همديگر هستيد ميکاهد بطوري که بي ترديد منجر به نزاع و مشاجره هاي متعددي خواهد شد تا جايي که شما تنها بر روي خصوصيات منفي يکديگر تمرکز مي کنيد.
از آن گذشته اکثر وقتتان صرف اين فکر احمقانه که ممکن است او به شما خيانت کند، خواهد شد. پيش از آنکه متوجه گرديد، بخش اعظمي از ارتباطتان صرف اتفاقاتي که ممکن است بيافتد ميگردد تا صرف اتفاقاتي که واقعا در حال افتادن است.
هر اندازه ارتباط پيشرفت ميکند کنترل حسادت دشوار تر مي شود. بنابراين اگر شما به مرحله خطرناکي رسيده ايد زمان آن فرا رسيده که هر چه سريع تر ياري بطلبيد.
● بياموزيد خود را کنترل کنيد
در اين بخش ۵ راه حل براي تحت مهارکردن حسادت پيش از آنکه کنترل خود را از بدهيد و کاري انجام دهيد که بعد افسوس بخوريد، ارائه شده:
۱) از تجارب گذشته درس بگيريد
ببينيد که رفتارتان چگونه بر روابط گذشته يتان تاثير گذاشته و از آن بهره بگيريد تا به شما کمک کند بهتر عمل کنيد. شما خيلي زود پي خواهيد برد که اين کج خلقي ها موجب مشکلات زندگي عشقي شما ميباشند. بدانيد دلخور شدن بيدليل از دست او، کمکي به بهبودي وضعيت زندگي شما نخواهد کرد.
۲) با واقعيت برخورد کنيد
به موضوعي که در واقع در حال اتفاق افتادن است تمرکز کنيد. نه آنچه شما ميپنداريد در حال اتفاق افتادن ميباشد. چون بمرور زمان احتمال دارد در تشخيص واقعيت از توهم و خيال دچار مشکل گرديد. شما هم نميخواهيد که روابط عالي خود را بر سر مسايلي که هيچگاه در واقعيت اتفاق نيفتاده تباه کنيد. به تخيل و تصورات خود اجازه ندهيد به شما امر کند که او چگونه فردي است.
۳) خود را محترم بشماريد
آگاه باشيد که او بدليلي شما را برگزيده و هيچ احتياجي ندارد در جاي ديگري بسادگي وسوسه شود. به خاطر داشته باشيد که شما به همان اندازه افرادي که نسبت به آنها احساس خطر مي کنيد، شايسته هستيد.
۴) از عقيده ديگران سود ببريد
از يک دوست بخواهيد که رفتار شما را نسبت به همسرتان زير نظر بگيرد. ممکن است با بهره گيري از نقطه نظر يک شخص بي طرف کاملا به حد و حدود اعمال و کردارتان پي ببريد.
۵) برخي قوانين را از همان ابتدا وضع کنيد
تلاش کنيد چند راهبرد کلي وضع کنيد که چه چيز مقبول و مورد پسند شما است و چه چيز نيست. با اين کار هر دوي شما توجيهي براي خشم و ناراحتي خود در زمانيکه هر کدام از شما رفتاري ناشايست و نامناسب داشته باشد، خواهيد داشت.
● زياده روي نکنيد
شما مجازيد احساس حسادت کنيد البته تا آنجايي که قادر باشيد به طريق مثبتي آن را کنترل کرده و از مجراي مناسبي هدايتش کنيد. بخاطرداشته باشيد گفتگوي دوستانه مردي (يا زني) با همسر شما امري طبيعي و عادي است. آن را نوعي تملق گويي به حساب آوريد. تا هنگامي که او فقط نگاه ميکند و به او دست نميزند اينهمه هياهو براي چيست؟
بخاطر داشته باشيد که اعتماد بنياد هر ارتباط ميباشد. شما نبايد اجازه دهيد احساس نا امني ارتباط شما را تباه گرداند. از آن مهم تر به همسر خود همان اندازه احترام بگذاريد که خود انتظار آن را از او داريد. اگر قرار است شما هر کاري را که بخواهيد انجام دهيد او نيز مي تواند.

حسد چيست؟ حسد، آرزومندي دور شدن نعمتي از کسي و رسيدن آن به خود حسود است. البته قسمت دوم تعريف در برخي مواد قابل تعميم نيست. اصولاً هنگامي که نعمتي به ...

اغلب روان شناسان توافق دارند که حسادت يکي از شايع ترين هيجانات انساني است که مستقيماً به روابط بين افراد مربوط مي شود. برخي از روان شناسان حتي ادعا کر ...

هرکدام از ما در دوران زندگي خويش، ”حسادت“ را به شکل‌هاي گوناگوني آزموده‌ايم، از جمله شايع‌ترين انواع حسادت‌ها، حسادت عاشقانه و خيال‌انگيز را مي‌توان ن ...

خانم دکتر، به نظر شما حسادت چه احساسي در وجود فرد حسود به وجود مي آورد؟ حسادت عبارت است از يک احساس منفي که با ديدن امتيازي که ما نداريم يا آرزو داريم ...

● مقدمه حسد يک پاسخ بهنجار عاطفي است که در نتيجه از دست دادن دوستي کسي يا احتمال و يا تصور آن ظاهر مي‌شود. حسد هميشه متوجه اشخاص است، در صورتي که هدف ...

در فرهنگ لغات فارسي واژه هايي از قبيل حسد، حسادت، حسود، حُساد و حسد آمده است که به ترتيب به مفهوم : رشک برنده، کسي که ثروت و نعمت و سعادت ديگران را نت ...

حس حسادت، اگر به ندرت و بسته به موقعيتهاي خاص به سراغ ما بيايد، حسي طبيعي است و ميتواند در يک رابطه، مثبت هم واقع شود. اما اگر حسادت شديد و نامعقول شو ...

حسادت، بدگماني، ترس، وهم، ترديد و دو‌دلي بسياري اوقات با عشق همراه مي‌‌شود. اين مسائل عارضه‌هاي رفتاري زن و شوهر هستند که در اکثر زندگي‌هاي مشترک به و ...

دانلود نسخه PDF - حسادت چيست