up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله جوجه هاي گوشتي PDF
QR code - جوجه هاي گوشتي

جوجه هاي گوشتي

کنترل وزن در جوجه هاي گوشتي با رشد سريع

پيشرفتهاي سريع صنعت مرغداري در طول ۴۰ سال گذشته باعث به وجود آمدن نژادهائي با رشد بسيار سريع شده است.امروزه مرغهاي گوشتي پرورش داده مي شود که در طول ۴۰ روز به وزني معادل ۲ کيلوگرم مي رسد.عليرغم اينکه اين امر باعث شده است که طول دوره پرورش کوتاه تر شود و در واحد زمان توليد بيشتر گردد ، تاثيرات منفي نيز بر روي سلامتي حيوان داشته است.حال سوال اينستکه براي رفع اين مشکل چه بايد کرد.
در کنار پيشرفتهاي ژنتيکي تغذيه آزاد و نامحدود به عنوان يک اصل در راه رسيدن به وزنهاي مطلوب به مورد اجرا گذاشته شده است ، به عنوان مثال جوجه ها در زمان تولد ۴۵ گرم و در ۲۸ روزگي ۱۱۰۰ گرم و تا ۴۰ روزگي ۹۰۰ گرم نيز اضافه وزن پيدا مي کنند.
در حال حاضر به نظر مي رسد که تغذيه نامحدود براي رشد سريع باعث جمع شدن چربي در محوطه شکمي مي شود و اين بدان معني است که انرژي در بدن به مصرف نرسيده و باعث افزايش چربي شده است.
روش غذائي نامحدود غذائيت را بالا نمي برد به خصوص وقتي که دريافت پروتئين و انرژي بيش از نياز بدن است .با توجه به اينکه بيش از ۷۰ درصد هزينه ها مربوط به تغذيه مي باشد به نظر مي رسد که اين امر از نظر اقتصادي به صرفه نمي باشد.
براي رفع اين مشکل روشي به کار مي رود که به آن رشد جبراني اتلاق مي شود.بدين معني که در دوره اي از سيکل توليد تغذيه محدود و در دوره اي ديگر تغذيه نامحدود مي شود ، بدين ترتيب مشکل چربي به ميزان بسيار زيادي حل مي شود.
● تاثير تغذيه محدود بر روي مشخصات لاشه
استراتژي رشد جبراني تا رسيدن مرغ به بازار سبب مي شود که چربي در لاشه جمع آوري نشود .به نظر مي رسد که به جاي تغذيه مداوم و نامحدود بايستي تاثير تغذيه افزايش يابد.
● بيماريهاي شايع در اثر رشد سريع
رشد سريع جوجه هاي گوشتي در مقايسه با اجداد آنها که رشد طبيعي داشته اند سبب مي شود که اشکالاتي در استخوان بندي به وجود بيايد و استراتژي تغذيه جبراني با کم کردن سرعت رشد فرصت کافي براي رشدونمو استخوانها و اسکلت بندي به وجود مي آورد و در نتيجه سبب کاهش تلفات مي گردد.
از سوي ديگر کاهش سرعت رشد باعث کاسته شدن بيماريهائي از قبيل آسيت ، سلوليت ، سندروم مرگ ناگهاني و اختلالاتي از قبيل ديس کندروپلازي مي گردد.
يکي ديگر از مشکلات مرغهاي گوشتي که در اثر تغذيه نامحدود به وجود مي آيد رشد سريع ماهيچه ها در دوران اوليه رشد مي باشد که مانع تکامل استخوان بندي که محافظ توده عضلاني بدن است مي شود و باعث عارضه کندروپلازي تي بيا مي گردد که از اختلالات شايعي است که در اثر هيپرتروني صفحه رشد تي بيا به وجود مي آيد که در صورت موازنه نسبت کلسيم به فسفر اين عارضه کاهش مي يابد ، وليکن بهرحال تغذيه محدود مي تواند باعث کاهش اين عارضه مي گردد.
▪ آسيت
آسيت از عوارض شايع در تلفات مرغ گوشتي مي باشد که در گذشته فقط در نواحي مرتفع ديده مي شد در حاليکه هم اکنون مي تواند در هر نقطه اي ديده شود.عوامل متعددي سبب آسيت مي شوند منجمله رشد سريع ، غذاي پرکالري ، شرايط محيطي نامناسب مثل حرارت وضعيت تهويه. در اين شرايط مايع در حفرات بدن جمع شده و منجر به هيپرتروفي بطن راست و نارسائي قلبي مي گردد.
▪ سلوليت
سلوليت به وسيله E.Coli ايجاد شده و از علائم آن وجود خراشهاي عفوني روي سطح پوست مي باشد.پرندگان آلوده کيفيت لاشه خوبي ندارند .اين بيماري در پرندگاني به وجود مي آيد که آهسته پر در مي آورند.
رشد سريع ممکنست ميزان شيوع اين بيماري را افزايش دهد اگر چه هنوز اين موضوع روشن نشده است .
چگونه مي توان ميزان رشد را کاهش داد.
● محدود کردن تغذيه
جوجه هاي گوشتي در سه هفته زندگي به سرعت رشد مي کنند ، به عنوان مثال وزن بدن تا سه هفته اول از ۴۵ گرم به ۷۰۰ گرم مي رسد .تاثير تغذيه در اين دوره بسيار زياد است ، افزايش وزن در اين دوره مربوط به کسب پروتئين مي باشد.
از آنجائيکه سرعت رشد در دوران اوليه پرورش سريع مي باشد ، بايستي ترتيبي اتخاذ شود که در اين دوره محدوديت غذائي در نظر گرفته شود.به عبارتي فقط به اندازه انرژي لازم تغذيه صورت گيرد.
محدوديت غذايي در اوايل زندگي ، پروتئين در دسترس را کاهش و تاثير انرژي را افزايش داده ، باعث تغيير در ترکيب لاشه مي گردد.
● کاهش غلظت غذائي
علاوه بر محدوديت غذا از نظر کمي از نظر کيفي نيز مي توان محدوديت قايل شد ، رقيق کردن غذا سبب کاهش غلظت مواد غذائي مي شود ، بخصوص مقدار پروتئين و انرژي .موازنه مقدار پروتئين و انرژي سبب مي شود که پرنده براي توليد انرژي چربي از چربي بدن خود استفاده کند.
عيب اين روش تغذيه اينست که برداشت غذا افزايش يافته ، در نتيجه هزينه ها بالا مي رود.
● بکارگيري محدوديت در روشنائي
نور دائم ، پرنده را هر چه بيشتر به خوردن تشويق مي نمايد و بدين ترتيب مي تواند به حداکثر رشد برسد .اجراي محدوديت در روشنائي در اوايل دوره پرورش ميزان رشد را کاهش مي دهد ، مي توان تا سن دوهفتگي مدت روشنائي را کم و سپس به تدريج طول روز يا روشنائي را افزايش داد و در نهايت آنرا به ۲۳ ساعت رساند.
● نتيجه گيري
با توجه به اينکه شرکتهاي توليد کننده جوجه هاي گوشتي همواره درصدد افزايش وزن بدن پرنده در زمان هر چه کوتاه تر هستند و هم اکنون مي خواهند آنرا به کمتر از ۴۰ روز نيز برسانند ، پرورش مرغ گوشتي روز به روز پيچيده تر و مشکل تر مي شود.بايستي توجه نمائيم که چنين سرعت رشدي عوارض جدي در سلامت گله خواهد داشت.

جوجه‌کشي قلب پرورش محسوب مي‌شود و محل توليد موجود زنده براي پرورش است. هر چه شرايط جوجه‌کشي مناسب تر باشد علاوه بر درصد جوجه‌دهي بيشتر، کيفيت جوجه برا ...

بيماري هايي که سوددهي جوجه هاي گوشتي خاورميانه را تحت تأثير قرار مي دهند. توليد کنندگان جوجه هاي گوشتي در خاورميانه مواجه با يکسري بيماري هايي هستند ک ...

تغذيه در جوجه هاي شترمرغ تغذيه جوجه شترمرغها مسئله اي بسيار مهم جهت آغاز و تداوم رشدي خوب و موثر است که در دراز مدت مي تواند بر روي آينده توليدي پرندگ ...

بلوغ جنسي مرغها در سن 30 هفتگي بوده اما به طور نرمال 3 هفته بيشتر زمان مي‌دهند تا اولين تخمگذاري انجام گيرد. جهت توليدمثل بوقلمونها از روش تلقيح مصنو ...

کاکتوس در حقيقت شتر دنياي گياهان است. زيرا آب و مواد غذايي را در خود ذخيره نموده و براي روزهاي کم غذايي و کم آبي به مصرف ميرساند.و در مقابل گرما و خشک ...

کاکتوس در حقيقت شتر دنياي گياهان است. زيرا آب و مواد غذايي را در خود ذخيره نموده و براي روزهاي کم غذايي و کم آبي به مصرف ميرساند.و در مقابل گرما و خشک ...

● تجهيزات مؤسسه جوجه کشي: تجهيزات خوب ، مهمترين عامل افزايش درآمد جوجه کشي مي باشد . با بکارگيري تجهيزات خوب ، نه تنها درصد جوجه درآوري تخم مرغها افزا ...

۱) جوجه ريزي: دو هفته اول پرورش از اهميت خاصي برخوردار است لذا بايستي شروع خوبي داشت و به همين دليل برنامه ريزي از قبل خيلي مهم تلقي ميشود. بدين منظور ...

دانلود نسخه PDF - جوجه هاي گوشتي