up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله جوجه‌کشي کبک PDF
QR code - جوجه‌کشي کبک

جوجه‌کشي کبک

جوجه‌کشي قلب پرورش محسوب مي‌شود و محل توليد موجود زنده براي پرورش است. هر چه شرايط جوجه‌کشي مناسب تر باشد علاوه بر درصد جوجه‌دهي بيشتر، کيفيت جوجه براي بخش پرورش نيز مناسب خواهد بود. (منظور از درصد جوجه‌دهي يا جوجه‌درآوري: تعداد جوجه‌هاي متولدشده از تعداد تخم‌هاي نطفه‌دار قرار داده‌شده در دستگاه است.)
تميزترين و دورترين قسمت مجموعه که در معرض آلودگي کمتري قرار مي‌گيرد براي ساختمان جوجه‌کشي اختصاص داده شود. جوجه‌کشي بايد در مسيري باشد که رفت‌وآمد به خصوص از سمت سالن‌هاي پرورش به آن کمتر باشد.
هر چه شرايط بهداشتي مناسبي در جوجه‌کشي فراهم شود به طور قابل‌توجه اي خطر تلفات و کاهش توليد در گله کاهش مي‌يابد. در صورت وجود آلودگي در جوجه‌کشي، به سرعت آلودگي‌ها تکثيرشده و کل جوجه‌ها را آلوده خواهد کرد. شرايط محيطي که براي رشد جوجه در دستگاه جوجه‌کشي فراهم مي‌شود شرايط رشد براي بسياري از عوامل ميکربي و قارچي را نيز فراهم مي‌کند.
بخش‌ها و تجهيزات کارخانه جوجه‌کشي
بخش‌هاي ساختمان جوجه‌کشي مي‌تواند شامل موارد زير باشد:
1-اتاق ورود تخم
2-اتاق گاز
3-سردخانه نگهداري تخم
4-بخش ستري
5-بخش هچري
تفکيک بخش‌هاي جوجه‌کشي از هم سبب جلوگيري از انتقال آلودگي‌ها مي‌شود. در راه‌هاي ارتباطي هر بخش مي‌توان از حوضچه‌هاي ضد عفوني و کفش مخصوص استفاده کرد. کف و ديوارهاي جوجه‌کشي بايستي قابليت شستشو و ضدعفوني به صورت دوره‌اي را داشته باشد و توصيه مي‌شود حداقل هفته‌اي يک بار شستشو به صورت دقيق انجام شود.
اتاق ستر (انکوباتور) که معمولاً دستگاه‌هاي ستر قرار مي‌گيرند و يا اينکه کل اتاق به عنوان ستر طراحي‌شده، بايستي مورد توجه و کنترل شبانه‌روزي قرار گيرد. در بخش ستر، تخم‌ها در حدود 20 روز در دستگاه مي‌مانند و فرايند بسيار مهم تبديل تخم به جوجه انجام مي‌شود.
دماي دستگاه ستر:
دماي دستگاه ستر براي جوجه‌کشي کبک 5 99 فارنهايت يا 5 37 درجه سانتي‌گراد بايد باشد. هر چه نوسان دما در دستگاه کمتر بوده و دما يکنواخت‌تر باشد درصد جوجه درآوري بيشتر خواهد بود. نوسان دما تا 3 0 درجه سانتي‌گراد (5 0 فارنهايت) در دستگاه ستري معمولاً مشکلي ايجاد نمي‌کند. کاليبر کردن سيستم تنظيم دماي دستگاه به صورت دوره‌اي از ضروريات دستگاه ستري است. (حذف خطاي حس گرها با دستگاه‌هاي دقيق اندازه‌گيري دما)
رطوبت دستگاه ستر:
رطوبت دستگاه ستر نيز در حد 60 درصد مناسب است. رطوبت کمتر باعث کاهش آب تخم و تلفات جنين و يا کاهش وزن و تلفات بعد از تولد جوجه مي‌شود. رطوبت زياد هم سبب خيس شدن تخم‌ها و ورود آلودگي به داخل تخم و خفگي جوجه و يا آلوده شدن آن مي‌شود.
چرخش تخم در دستگاه ستر:
چرخش تخم هر 4-2 ساعت يک بار بايد انجام شود در غير اين صورت سبب جابجايي موقعيت زرده از وسط تخم و در نتيجه تلفات جنين مي‌شود.
بخش هچري کارخانه جوجه‌کشي
چهار روز پاياني رشد جوجه در بخش هچري انجام مي‌شود. بخش هچري محل تکميل رشد جوجه‌ها و خروج جوجه از تخم است. بنابراين يکي از کليدي‌ترين مراحل رشد جنين در بخش هچري اتفاق مي‌افتد.
تمام نکات بهداشتي و مديريتي که در مورد ستر بيان شد در اين قسمت نيز بايد مورد توجه قرار گيرد. در بخش هچري چرخش تخم نبايد انجام شود و تخم‌ها در سبدهاي هچري قرار مي‌گيرند. رطوبت در بخش هچري حداقل 10 درصد افزايش داده مي‌شود. به مقدار جزئي مي‌توان دما را نيز کاهش داد (حدود 3 0 درجه سانتي‌گراد). مهم‌ترين عامل تعيين‌کننده در درصد جوجه درآوري در روزهاي پاياني دسترسي به اکسيژن است. به خصوص در تراکم‌هاي زياد تخم در دستگاه، بايستي تهويه به صورت ايده آل انجام شود. چون در اين مرحله جنين داراي متابوليسم زيادي بوده و تقريباً به رشد کامل رسيده و نياز به اکسيژن بيشتري داشته و گازهاي سمي حاصل از متابوليسم نيز توليد مي‌کند.
نکته قابل‌توجه اينکه در اين مرحله جوجه به دليل متابوليسمي که دارد توليد گرما مي‌کند و اين گرما در فضاي محدود دستگاه جوجه‌کشي سبب افزايش دما شده و به دليل اينکه هنوز سيستم کنترل دماي بدن در جوجه کامل نشده است به سرعت اين گرما به جوجه آسيب وارد مي‌کند و مي‌تواند يکي از دلايل مهم کاهش درصد جوجه‌درآوري باشد.
دماي اتاق هچري نبايد هيچ‌گاه بيش از 28 درجه سانتي‌گراد باشد. دستگاه و اتاق هچري بايستي به سيستم خنک‌کننده مجهز باشند و تهويه نيز بايستي کارايي بسيار زيادي داشته باشد.
معمولاً در تابستان به دليل گرماي محيط و در نتيجه گرماي بيش از حد داخل دستگاه درصد جوجه درآوري به شدت افت پيدا مي‌کند که مي‌توان با خنک کردن اتاق ستر و هچر درصد جوجه درآوري را به وضعيت نرمال رساند.
در انتقال تخم‌ها از ستر به هچر بايد توجه داشت که دما و رطوبت محيط تا حد دماي دستگاه‌ها افزايش داده شود. عمليات انتقال از شانه‌هاي ستر به سبدهاي هچر به سرعت و با دقت کافي انجام شود. براي اين کار صفحه نرمي بر روي شانه‌ها قرار داده‌شده و با چرخاندن شانه (180 درجه) تخم‌ها را بر روي صفحه (که بهتر است لبه‌دار نيز باشد) تخليه کرده و بعد به آرامي به داخل سبد هچري منتقل مي‌شوند. ضربه‌هاي حتي خيلي کوچک به تخم کبک سبب ترک خوردن پوسته و مرگ جنين مي‌شود.
با توجه به اينکه ساعت تولد جوجه‌ها داراي نوسان است معمولاً پس از اينکه 80 درصد جوجه‌ها کاملاً خشک شدند شمارش و خروج جوجه از دستگاه انجام مي‌شود. اگر زمان تولد جوجه‌ها داري نوسان زيادي بود يعني تعدادي از جوجه‌ها خيلي زود متولد شدند مي‌توان خروج جوجه از تخم را در دو يا چند مرحله انجام داد. از زمان تولد اولين جوجه تا خروج از دستگاه نبايد بيش از 24 ساعت بگذرد چون سبب از دست رفتن آب و تلفات جوجه در دستگاه جوجه‌کشي و در زمان پرورش خواهد شد.
يکي از مشکلات در هچر شمارش جوجه و جدا کردن جوجه‌هاي وازده است. بهتر است از افراد دقيق براي شمارش جوجه استفاده شود. به هر حال مقداري از جوجه‌هاي وازده وارد سالن پرورشي خواهند شد که اکثر آن‌ها در روزهاي اول تلف مي‌شوند و يا اينکه مي‌توان آن‌ها را در سالن جدا و معدوم کرد.

● پراکندگي: ۱۴ گونه مختلف از اين نوع پرنده تا کنون شناسايي شده است. زيستگاه طبيعي اين پرنده از کوههاي منطقه خاورميانه و آسيا از شرق يونان و جنوب بلغار ...

● پرندگان نيشابور ▪ موقعيت و وسعت جغرافيايي منطقه: منطقه حيدري نياشبور يکي از مناطق شکار ممنوع استان خراسان رضوي با وسعتي حدود ۴۶۳۵۰ هزار هکتار ( وسعت ...

با توجه به اينکه کبک، بومي مناطق مختلف ايران است و گوشت و تخم بسيار مقوي و لذيذ دارد همواره به عنوان محصولي شکاري و باارزش شناخته مي‌شود. امروزه با تو ...

راهکارهايي ساده براي کاهش تلفات و افزايش بازدهي نويسنده: سبحان قاسميان پرورش جوجه کبک يکي از مهمترين بخشهاي توليدي يک واحد پرورش کبک است. به دليل اينک ...

بستر پرورش چگونه باشد؟ آيا مي‌توان بدون پهن کردن بستر، کبک را روي کف پرورش داد؟ اين سئوالي است که اکثر پرورش‌دهندگان مي‌پرسند. جواب اين است بله مي‌توا ...

۱) جوجه ريزي: دو هفته اول پرورش از اهميت خاصي برخوردار است لذا بايستي شروع خوبي داشت و به همين دليل برنامه ريزي از قبل خيلي مهم تلقي ميشود. بدين منظور ...

بلدرچين و کبک در برابر بيماريهاي طيور نسبتاً مقاوم هستند بنابراين در شرايط ايران نيازي به استفاده از واکسن، دارو و آنتي بيوتيک براي پرورش اين پرندگان ...

شايد يکي از اولين اقدامات بشر در عرصه معماري منظر باغ سازي بوده باشد، مرحله اي که انسان ها اقدام به ايجاد فضاي سبز مصنوع مي کنند و نهايتاً به باغ ها و ...

دانلود نسخه PDF - جوجه‌کشي کبک