up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله جرقه زني بي دلکو PDF
QR code - جرقه زني بي دلکو

جرقه زني بي دلکو

سيستم جرقه زني بي دلکو

سيستم جرقه زني بي دلکو فورد در مقياس گسترده اي ان را به کار مي برد همه خصيصه هاي سيستمهاي اوانس جرقه الکترونيکي را دارد اما به رغم استفاده از نوعي کوئل خاص بدون نياز به دلکو به شمعها خروجي ميدهد تا جرقه بزنند
اين سيستم معمولا فقط روي موتورهاي 4و6 سيلندر نصب مي شود زيرا با افزايش تعداد سيلندرسيستم کنترل بسيار پيچيده خواهد شد اين سيستم بر اساس جرقه هرز کار مي کند تقسيم جرقه با استفاده از دو کوئل دو سر انجام مي شود که متناوبا به وسيله واحد کنترل الکترونيکي برق مي فرستد زمان جرقه زني به کمک اطلاعات دريافتي از حسگر وضعيت و دور ميل لنگ و نيز تصحيحات مربوط به بار موتور و غيره تنظيم مي شود وقتي يکي از کوئلها برق مي فرستد در دو سيلندر موتور يعني 1و4 يا 2و3 جرقه ايجاد مي شود جرقه ايجاد شده در سيلندري که درحرکت تراکم است سبب اشتعال مخلوط هوا – سوخت متراکم مي شود جرقه ايجاد شده در سيلندر ديگراثري ندارد و هرز مي رود زيرا اين سيلندر تازه حرکت تخليه را پايان رسانده است
به دليل پايين بودن کمپرس و دود در سيلندري که جرقه هرز در ان ايجاد مي شود ولتاژ لازم براي ايجاد جرقه فقط در حدود 3 کيلوولت است اين ولتاژ تقريبا برابر ولتاژ است که در سيستمهاي معمولي بين چکش برق و در دلکو ايجاد مي شود. بنابراين بر جرقه ايجاد شده در سيلندر ي که حرکت تراکم انجام داده است تاثير ندارد نکته جالبي که در اينجا بايد گوشزد کرد اين است که در يکي از سيلندرها جرقه از الکترود زمين به سوي الکترود مياني شمع مي جهد در گذشته چنين چيزي قابل قبول نبود زيرا کيفيت چنين جرقه اي به اندازه کيفيت جرقه اي که از الکترود مياني شمع مي جهد مطلوب نيست اما با انرژي قابل حصول از سيستمهاي جرقه زني مدرن انرژي ثابت جرقه ايجاد شده در هر دو جهت کيفيت مطلوب دارد در اين سيستمها عمر شمع کوتاهتر است
اجزاي سيستم جرقه زني بي دلکو
سيستم جرقه زني بي دلکو از سه جز اصلي تشکيل مي شود مدول الکترونيکي , حسگر وضعيت ميل لنگ و کويل مخصوص در بسياري از سيستمهاي جرقه زني بي دلکو يک حسگر فشار منيفولدنيز در مدول الکترونيکي گنجانيده شده است اين مدول به همان ترتيبي کار مي کند که در مورد سيستم اوانس جرقه الکترونيکي شرح داده شد حسگر وضعيت ميل لنگ شبيه همان حسگري کار مي کند که در بخش قبل توصيف شد اين حسگر نيز نوعي حسگر رلوکتانس است که در جلو چرخ لنگر يا در جلو چرخ القاکني درست در پشت فلکه جلو ميل لنگ قرار مي گيرد چرخ القا کن 1-36 دندانه دارد که به فاصله 10 درجه از يکديگر واقع شدهو جاي دندانه سي و ششم خالي است دندانه جا افتاده به فاصله 90 درجه از نقطه مرگ پاييني سيلندرهاي 1-4 قرار مي گيرد اين وضعيت مرجع (عددي ثابت) بيش از نقطه مرگ بالايي نشانه گذاري مي شود تا بتوان زمان يا نقطه جرقه زني را به صورت زاويه ثابتي پس از نشانه مرجع محاسبه کرد در کوئل سيستم بي دلکو سيم پيچ ولتاژ کم از طريق يک پايانه مياني ولتاژ باتري رادريافت مي کند سپس نيمه مناسب سيم پيچ به اتصال بدنه مدول وصل مي شود سيم پيچهاي ولتاژ بالا مجزايند و به سيلندر هاي 1و4يا 2و3 اختصاص دارند
عيب يابي سيستم جرقه زني بي دلکو
سيستم جرقه زني بي دلکو بسيار اعتماد پذير است زيارا قطعات متحرک ندارد براي تعويض شمعها بايد برنامه تعمير و نگهداري سازندگان پيروي کرد در هنگام بررسي شکل موجهاي ولتاژ بالا روي نوسان ممکن است به سبب نبود واير اصلي همان وايري که از کوئل به دلکو مي رود مشکلاتي بروز کند غالبا با استفاده از واسطه مناسب مي توان اين مشکل را برطرف کرد اما باز هم بايد گيره حسگر را به نوبت به هر يک از وايرها متصل کرد کوئل سيستم جرقه زني بي دلکو را ميتوان با استفاده از اهم سنج امتحان کرد مقاومت هر يک از سيم پيچها اوليه بايد 0.5 اهم و مقاومت هر يک از سيم پيچهاي ثانويه بايد بين 11 و 16 اهم باشداين کوئل در سرايط مدار باز ولتاژي بالاتر از 37 کيلوولت توليد مي کندوايرهاي شمع بستهاي يکپارچه اي دارند که مانع نفوذ اب و مشکلات ناشي از ارتعاش مي شود حداکثر مقاومت هر واير ولتاژ بالا 30 کيلو اهم است اين سيستم قابل تنظيم نيست و تنها استثناي ان تنظيم اکتان در بعضي از مدلهاست اين تنظيم شامل متصل کردن 2 پايه روي مدول به يکديگر براي کارکرد عادي يا اتصال يک پايه به بدنه براي مصرف سوختي متفاوت است براي اطلاع از روش عملي در هر تنظيم بايد با سازنده مشورت کرد

در جهان علاوه بر ستاره ها مقادير زيادي گرد و غبار و گاز وجود دارد که مابين کهکشانها پراکنده گرديده است. يعني چگالي گاز در فضاي بين کهکشانها فقط برابر ...

● ديدکلي چربيها يا ليپيدها ترکيبات آلي غير محلول در آب هستند که مي توان آنها را بوسيله حلالهاي غير قطبي نظير کلروفرم ، اتر و بنزن از سلولها استخراج کر ...

تعدادي از مواد فسيلي غني از مواد آلي در دوره هاي مختلف زمين شناسي به عنوان يک منبع سوخت مورد استفاده قرار مي گيرد و روشهاي شيمي فيزيکي براي تعيين و تو ...

مقدمه آبياري از نظر علمي تعابير مختلفي دارد اما به معناي واقعي کلمه ، پخش آب روي زمين جهت نفوذ در خاک براي استفاده گياه و توليد محصول مي‌باشد. هر چند ...

وتورهاي احتراق داخلي ماشين هايي شگفت انگيزي هستند که در طي بيش از ۱۰۰ سال تکامل يافته اند . اين تکامل توسط سازندگان خودرو براي افزايش بازده و کاهش آلو ...

دي اکسيد کربن از گازهاي ديگري که در روش قوس الکتريکي استفاده مي شوند، ارزانتر است. اولين گازي که دردستگاه هاي تمام اتوماتيک بکار رفت دي اکسيد کربن بود ...

آب بندي در توربو ماشينها در فصل مشترک قطعات ثابت و متحرک به منظور کنترل جريانات نشتي و خنک کننده لازم و ضروري است. کنترل لقي موجود در بين قطعات متحرک ...

از ميان قطعات مصرفي موتور شايد هيچ کدام به اندازه شمع در ميان مردم شناخته شده نباشد، در عين حال اغلب افراد اهميت آن را ناديده مي گيرند.وظيفه شمع جرقه ...

دانلود نسخه PDF - جرقه زني بي دلکو