up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله جراحي بيني PDF
QR code - جراحي بيني

جراحي بيني

زيبايي به قيمت از دست رفتن کارکردهاي طبيعي

اين روزها جراحي زيبايي بيني يا راينوپلاستي به مبحثي آشنا تبديل شده که در مکان ها و موقعيت هاي مختلف درباره آن اظهارنظر مي شود. از جلسه هاي علمي متخصصان گوش و حلق و بيني و جراحان پلاستيک گرفته تا مجامع آسيب شناسان اجتماعي. اين مطلب که افزايش روزافزون افرادي که متقاضي انجام عمل پلاستيک بيني هستند، در جامعه ما چه پيش زمينه هايي دارد و آيا بايد با آن به عنوان يک معضل اجتماعي برخورد شود يا نه، نياز به تحقيقات هدف دار و کارشناسي با در نظر گرفتن مباحث جامعه شناختي دارد. چه عاملي است که خصوصاً در ۱۰ سال اخير، ابتدا دختران جوان و به دنبال آنها افرادي از گروه هاي جنسي و سني متنوع را به سمت زيبا کردن بيني سوق داده است؟ آيا در ساير جوامع هم چنين روندي در سال هاي اخير ايجاد شده است؟ آيا اساساً براي زيبايي بيني يا در نگاهي کلي تر، چهره خوشايند، يک تعريف جهاني که همه افراد و جوامع را دربر بگيرد، وجود دارد؟ آيا تنها با دستکاري کردن بيني مي توان به نتايج مطلوب زيبايي صورت دست يافت؟ آيا همه افراد را مي توان با يک رويکرد مورد بررسي قرار داد، تجزيه و تحليل کرد و توصيه يا عدم توصيه به انجام جراحي را مطرح کرد؟
واقعيت اين است که براي يافتن پاسخ صحيح اکثر اين سوالات، نياز به انجام تحقيقاتي است که براي جامعه ما استاندارد شده باشند. معيارهاي زيبايي و تعادل صورت، که بيني هم جزيي از آن محسوب مي شود، براي هر جامعه و نژاد، منحصر به فرد بوده و با توجه به تفکر عمومي و نماي غالبي که بين افراد آن جامعه يافت مي شود، تعيين مي شود.
بيني، به طور طبيعي، داراي دو عملکرد اصلي است. اين عضو مسيري براي عبور هواي تنفسي تشکيل مي دهد و طي اين عبور، مخاط داخلي بيني و سينوس هاي اطراف بيني هوا را گرم و مرطوب کرده و آلودگي هاي فيزيکي، شيميايي و ميکروبي آن را تا حدودي تصفيه مي کند. دومين کارکرد بيني، فراهم آوردن مکاني براي قرار گرفتن گيرنده هاي حس بويايي است. اين گيرنده ها در مناطق فوقاني بيني قرار گرفته و محرک هاي شيميايي موجود در هواي داخل بيني را تشخيص مي دهند.
هر چند در اکثر موارد شکل ظاهري بيني بر نحوه و ميزان کارکرد آن تاثيري ندارد، بيماراني هم هستند که در آنها، انحراف و نماي غيرطبيعي حفره هاي بيني منجر به اختلال در عملکرد آن شده است. در صورتي که اختلال در عملکرد بيني وجود نداشته باشد و تنها تغيير ظاهر بيني مد نظر باشد، عموماً تفکرات شخصي خود بيمار، آغازکننده روند ارزيابي و تصميم گيري درخصوص انجام يا عدم انجام جراحي است. معمولاً پس از انجام معاينه هاي اوليه و ارزيابي ساختار بيني، قبل از ابراز هرگونه اظهارنظر، لازم است نماهاي مختلفي از تصاوير فوتوگرافي (به عنوان مثال از روبه رو و نيمرخ دو طرف) تهيه شود تا در ارزيابي صحيح و مقايسه پس از درمان مورد استفاده قرار گيرند.
ساختار ظاهري بيني توسط رسم خطوط مماس بر سطوح مختلف بيني و اندازه گيري زواياي بين اين خطوط مورد بررسي قرار مي گيرد. به عنوان مثال، زاويه بين بيني و لب فوقاني و زاويه بين بيني و پيشاني از اهميت زيادي برخوردارند. همچنين ميزان برجستگي، ضخامت و پايين افتادگي نوک بيني محاسبه مي شود. در نماي نيمرخ، اندازه برجستگي يا قوز بيني و نياز يا عدم نياز به اصلاح آن مورد توجه قرار مي گيرد.
در بسياري از موارد، افراد تصور نادرستي از ساختار بيني خود دارند و در نتيجه انتظار آنها از جراح و نتايج عمل ممکن است واقع گرايانه نباشد. در واقع ممکن است با ارزيابي مناطق مختلف بيني و صورت و ارتباط آنها با يکديگر، مشخص شود آنچه بيمار از آن شکايت دارد، اساساً تنها مربوط به بيني نبوده يا تنها با جراحي بيني قابل اصلاح نباشد. اختلال در شکل لب ها، دندان ها، فک ها، گونه ها و چانه از مسائل مهمي هستند که قبل از تصميم گيري در مورد جراحي بيني بايد مورد توجه قرار گيرند.
در حال طبيعي، پوست بيني روي اسکلتي شامل استخوان و غضروف کشيده شده است. اقداماتي که مي توان توسط آنها ماهيت يا شکل پوست را تغيير داد، محدود بوده و بيشتر توجه روي غضروف ها و استخوان هاي بيني معطوف مي شود. بنابراين تغيير در اندازه، ضخامت، جهت و استحکام غضروف ها و تا حدي استخوان هاي بيني است که شکل نهايي آن را تعيين مي کند. گاهي ايجاد يک تغيير کوچک در شکل غضروف هاي بيني، منجر به تغيير شکل آشکار نماي کلي آن مي شود. همين عامل است که جراحي زيبايي بيني را تبديل به عملي بسيار دقيق و پيچيده کرده است. به طوري که بسياري از جراحان، آن را ظريف ترين و در عين حال مشکل ترين جراحي پلاستيک بدن مي دانند.
با وجودي که با معرفي تکنيک ها و روش هاي جديد جراحي، طيف وسيعي از تغييرات را مي توان در بيني ايجاد کرد، بايد توجه داشت که دستيابي به بعضي نتايج، عملي يا منطقي نيست. نکته ديگري که بسيار حائز اهميت است، بازسازي ساختار عملکردي بيني در کنار ظاهر خارجي آن است. دستيابي به نتايج زيبايي، به قيمت از دست رفتن کارکردهاي طبيعي بيني، به هيچ وجه قابل قبول نيست. راينوپلاستي هميشه تنها يک جراحي براي تغيير شکل ظاهري بيني نيست. بعضي از مشکلات ساختاري بيني را به جز با اقدامات استاندارد راينوپلاستي نمي توان اصلاح کرد. در بسياري از موارد، همزمان با اصلاح ظاهر بيني، جراحي هاي عملکردي بيني هم انجام مي شود. در عين حال افرادي که دچار مشکلات زمينه يي بيني و سينوس هاي اطراف بيني (مانند آلرژي يا سينوزيت مزمن) هستند کانديداهاي مناسبي براي راينوپلاستي نبوده و لازم است در ابتدا درمان مناسب براي بيماري زمينه يي آنها انجام شود. به اين ترتيب ارزيابي بيمار و تصميم گيري درخصوص انجام يا عدم انجام جراحي، فرآيندي نسبتاً پيچيده است که نياز به همکاري پزشک و بيمار و گاهي استفاده از روش هاي ارزيابي عملکرد بيني و تصويربرداري مناسب دارد.

آلرژي بيني آلرژيهاي بيني در نتيجه برخورد ذرات آلرژي زا با سلولهاي ديواره بيني برخورد مي کنند و در اين حالت ابتدا ذرات آلرژي وارد بيني مي شوند. ذرات آل ...

● اطلاعات عمومي در رابطه با زيبايي بيني سيستم رينوپلاستيک يکي از روشهاي رايجي است که از سالهاي پيش به توسط جراحان زيبايي و پلاستيک مورد استفاده قرار گ ...

ستاره بيني بررسي تأثير اجرام سماوي- ماه، عطارد، زهره، خورشيد، مريخ، مشتري، زحل، ثوابت گاه عقدتين قمر- بر عالم تحت القمر است. سبق ذهن آن، جهاني زمين – ...

احتمالا شما هم افرادي را ديده ايد که با ارتودنسي دندان هايشان مرتب نمي شود و نياز دارند که فک شان را هم جراحي کنند تا صورت شان زيبا شود... در اين جراح ...

يکي از رذايل اخلاقي که نه تنها در ميان علماي اخلاق معروف و مشهور است در ميان توده هاي مردم نيز از جمله صفات زشت شناخته شده مي باشد «غرور» است. اين صفت ...

طبق اطلاعات به دست آمده جراحي پلاستيک و زيبايي پديده اي تازه نيست چرا که پزشکان معتقدند حدود ۶۰۰ سال قبل از ميلاد مسيح يک جراح يوناني به نام هنيه بي ...

حتما شما هم کساني را توي کوچه و خيابان ديده ايد که روي بيني شان چسب زده اند. شايد توي تلويزيون، موقع تماشاي مسابقات ورزشي هم چشم شان به اين چسب ها روي ...

متخصصان زيبايي، لب هاي توپر همراه با کناره هاي برجسته و واضح را از معيارهاي زيبايي لب مي دانند. لب ها هر دو قسمت صورت را پرمي کنند و در زمان خنديدن، ن ...

دانلود نسخه PDF - جراحي بيني