up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله ثعلب سرا PDF
QR code - ثعلب سرا

ثعلب سرا

شايد خيلي ها با شنيدن نام اركيده گمان مي كنند كه با يك گياه خارجي و زينتي مواجه هستند كه در طبيعت ايران پيدا نمي شود. اما واقعيت اين است كه سرزمين پهناور ايران با تنوع عظيم گونه هايش به هيچ وجه از داشتن اين تكامل يافته ترين گل ها بي نصيب نمانده و دست كم ۵۰ گونه مختلف اركيده را در خود مي پروراند. اين ۵۰ گونه متعلق به ۱۸ جنس مختلف اند كه از اين بين دو جنس Ophrys و Orchis داراي بيشترين گونه هايند.براي آشنايي با اركيده هاي ايراني در اينجا چندگونه به اختصار توصيف مي شوند.
ثعلب ميموني
Orchis simia
ثعلب ميموني گياهي است علفي چندساله و غده دار به ارتفاع ۴۵ سانتي متر با برگ هاي مستطيلي درخشان و گل هايي به رنگ سرخ بنفش به تعداد زياد. كاسبرگ ها و گلبرگ ها با هم به شكل كلاهخود درآمده اند و گلبرگ لابل از كاسبرگ هم بلندتر است. اين گلبرگ در قاعده به بخش هاي جانبي نواري و يك بخش مياني تقسيم مي شود كه قسمت مياني خود به دو شاخه دورشونده كه رو به بالا خميده اند ختم مي شود. بين اين دو شاخه دندانه كوچكي به چشم مي خورد. شكل خاص گلبرگ لابل با گلبرگ ها و كاسبرگ هاي كلاهخودمانند به اين گل ظاهري شبيه به ميمون داده است. اين گل در دامنه هاي آهكي، در ميان بوته زارها و درختان پربرگ تا ارتفاع ۱۳۰۰ متري در نواحي شمالي، شمال غرب و غرب ايران مي رويد.
● ابرويي زنبوري
Ophrys apifera
جنس ابرويي در ايران ۹ گونه گياه علفي دائمي دارد كه گونه هاي ابرويي تركمني و ابرويي كردستاني انحصاري ايران است و مابقي علاوه بر ايران در آناتولي، قبرس، سوريه، لبنان، فلسطين، عراق، قفقاز، ماوراي قفقاز و مناطق مديترانه اي نيز مي رويند.
ابرويي زنبوري كه به خاطر شباهتش به زنبور به اين نام خوانده مي شود گياهي محكم به ارتفاع ۵۰ سانتي متر با گل هاي بزرگ و سرنيزه اي متعدد است.
گلبرگ ها كوچك و مثلثي و گلبرگ لابل بزرگ و كاملاً برگشته است. اين گلبرگ تخم مرغي شكل به سه قسمت تقسيم شده كه بخش هاي جانبي مثلثي و كرك دارند و بخش مياني مخملي و داراي نقشي يقه مانند بوده كه ناحيه اي به رنگ قرمز قهوه اي را دربرمي گيرد. اين اركيده از اوايل فروردين تا خرداد گل مي دهد و در مناطق كم ارتفاع و باز علفزارها و در ميان درختان جنگلي شمال و غرب ايران مي رويد.
● خربقي جنگلي
Epipactis rechingeri
جنس خربق در ايران شش گونه گياه علفي چندساله دارد كه از اين بين خربقي جنگلي انحصاري جنگل هاي خزر است. مابقي خربق ها عبارتند از خربقي برگ ريز، باتلاقي، ايراني، معمولي و خربقي.
خربقي جنگلي گياهي است راست قامت و محكم به ارتفاع ۷۰ سانتي متر كه نيمي از آن توسط گل هاي فراوان تزئين مي شود. اين گل ها نسبتاً بزرگ بوده و به رنگ سبز زيتوني و كمي بنفش ديده مي شود. گلبرگ هايش كوتاهتر از كاسبرگ هايند. لابل جلو آمده است و لبه پائيني آن نيم دايره و فنجاني شكل و حاوي شهد درخشنده اي به رنگ سبز تيره است. لب بالا به شكل مثلثي قلبي و به رنگ قرمز بنفش است. از اواخر مرداد تا اوايل مهر گل مي دهد و در سايه درختان جنگلي به ويژه در ارتفاعات مناطق ساحلي تا ۲۲۰۰ متر و در بستري از زمين هاي آهكي مطبق در شمال ايران مي رويد.
● گلسركردي
Cephalanthera kurdica
اين جنس در ايران پنج گونه گياه علفي چندساله دارد كه از اين بين گلسر قفقازي بومي جنگل هاي خزر است.
گلسر كردي گياهي است مجلل به ارتفاع ۱۰ تا ۷۰ سانتي متر با گل هاي صورتي روشن كه قسمت زيادي از ساقه مستقيم و انعطاف پذير آن را اشغال مي كنند. تراكم گل ها متغير است و برگ هاي ساقه كوچك اند. گلبرگ لابل به صورت مشخصي به دو قسمت لب بالا (صورتي كم رنگ) و لب پايين (مايل به سفيد) تقسيم مي شود. ساقه زيرزميني به عمق زمين فرو مي رود و داراي ريشه هاي نسبتاً گوشتي است. در خرداد به گل مي نشيند و در نواحي كم ارتفاع تر از اوايل فروردين تا ارديبهشت گل مي دهد. در بوته زارهاي جنگل هاي بلوط غرب ايران در بستري آهكي و مطبق تا ارتفاع ۲۱۰۰ متري پيدا مي شود.

از زماني که انسان غارنشيني را به قصد يافتن مکان زيست بهتر ، پشت سر گذاشت، با مصالح ساختماني سر و کار پيدا کرده بود. بديهي است که اين مواد از نوع موجود ...

● اطلاعات اوليه سراميکها معمولا به استثناي فلزات و آلياژهاي فلزي و مواد آلي ، شامل تمام مواد مهندسي ميشوند که از نظر شيميايي جزو مواد معدني هستند و بع ...

کلمه سراميک از Clay يا خاک رس گرفته شده است که در لاتين به آن Kerames گفته مي‌شود. اين واژه در اثر کثرت استعمال به سراميک تبديل شده است. سراميکها معمو ...

ديد کلي از زماني که انسان غارنشيني را به قصد يافتن مکان زيست بهتر ، پشت سر گذاشت، با مصالح ساختماني سر و کار پيدا کرده بود. بديهي است که اين مواد از ن ...

آلوئه ورا گياهي رو که مشاهده مي کنيد آلوئه ورا يا صبر زرد نام دارد که علاوه بر اينکه خاصيت داروئي زيادي دارد.از ماده ژلاتيني که درون برگ اين گياه وجود ...

به منظور بررسي اثر ميزان نيتروژن و روي بر عملکرد بابونه مجاز از طرح آزمايشي فاکتوريل در قالب بلوکهاي کامل تصادفي در۳ تکرار و ۱۲ تيمار درسال ۱۳۷۸ در شه ...

زيتونها (نام علمي: Olea europaea) شامل تقريباً ۲۰ گونه درختان کوچک از خانواده Oleaceae بوده و در جهان کهن از حوزه درياي مديترانه، شمال افريقا، جنوب شر ...

نام علمي: Colchicum Stevenii خانواده: گل حسرت ها Colchicaceae راسته: لاله ها Liliales رده: تک لپه اي ها Monocotyledones گل حسرت در پاييز گل مي دهد. ...

دانلود نسخه PDF - ثعلب سرا