up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله تکنولوژي و سلولهاي بنيادي PDF
QR code - تکنولوژي و سلولهاي بنيادي

تکنولوژي و سلولهاي بنيادي

تکنولوژي و سلولهاي بنيادي با ارزش – نکاتي در مورد سلول هاي بنيادي

تکنولوژي و سلولهاي بنيادي با ارزش
تحقيق روي سلولهاي بنيادي يک دانش پيشرفته است درباره ي اينکه چطور يک عضو از اعضاي بدن، از يک سلول پرورش يافته و چطور سلول سالم جايگزين سلول تخريب شده در اندامهاي بالغ مي شود. اين قسمت اميد بخش از علم ،دانشمندان را به کشف امکان درمان سلولي بيماريها هدايت کرد.
تحقيق روي سلولهاي بنيادي يک دانش پيشرفته است درباره ي اينکه چطور يک عضو از اعضاي بدن، از يک سلول پرورش يافته و چطور سلول سالم جايگزين سلول تخريب شده در اندامهاي بالغ مي شود. اين قسمت اميد بخش از علم ،دانشمندان را به کشف امکان درمان سلولي بيماريها هدايت کرد.
فعاليت اوليه دانشمندان با دو نوع از سلول هاي بنيادي حيوانات و انسانها آغاز شد. سلول هاي بنيادي جنيني و سلول هاي بنيادي بالغ، که ساختار و صفات متفاوتي دارند.دانشمندان بيش از بيست سال قبل توانستند راههايي را کشف کنند تا به سلول بنيادي موشها دست يابند و به نتايج مفيدي برسند.سالها فعاليت و تحقيق در سال ۱۹۹۸ به نتيجه رسيد و دانشمندان توانستند سلول بنيادي انسان را ايزوله کرده و در آزمايشگاه رشد دهند.
سلولهاي بنيادي دو ويژگي مهم دارند که آنها را از ديگر سلول‌ها متمايز مي کند. اول اينکه سلول‌هايي کاملا” عادي هستند که مي توانند خودشان را براي زمان طولاني از طريق تقسيم سلولي ترميم کنند، آنها مي توانند سلولي همانند خودشان و يا سلولي کاملا” متفاوت با خود بسازند. دوم اينکه تحت شرايط فيزيولوژيکي يا آزمايشي مي توانند تحريک شده و به سلولي با ساختار خاص تبديل شود.گاهي سلولهاي تپنده براي ماهيچه ي قلب ، و گاهي سلول توليد انسولين در پانکراس.
خون بند ناف شامل سلولهاي بنيادي Hematopoietic است ،سلولهاي پيشرو، که سلولهاي خوني قرمز را تشکيل مي دهند،سلولهاي خوني سفيد و پلاکتها.سلولهاي خون بند ناف در حال حاضر براي درمان سيستم ايمني بدن مربوط به بيماريهاي ژنتيکي،سرطان و بيماري هاي خوني استفاده مي شود.کارشناسان پزشکي معتقدند وقتي از نظر فيزيولوژيکي خون بند ناف نوزاد تا اين حد ارزشمند است ذخيره کردن آن براي نوزادان منفعتي بزرگ محسوب مي شود.
● مراحل جمع آوري
گرفتن خون بند ناف بعد از قطع کردن بند ناف اتفاق مي افتد و از قسمتي که به جفت متصل است استخراج مي شود. سلولهاي بنيادي اضافي جفت، از طريق بانک بند ناف جفت، جمع آوري شود.بعد از آنکه خون بند ناف از انتهاي بند ناف جفت کشيده شد ،جفت به آزمايشگاه سلولهاي بنيادي فرستاده مي شود جايي که اقدامات لازم براي سلولهاي بنيادي اضافي صورت مي گيرد. ميزان کافي خون بند ناف براي اطمينان از وجود سلولهاي کافي براي پيوند ، ۷۵ ميلي ليتر مي باشد. بعد از جمع آوري واحد خوني، بند ناف براي اقدامات لازم و فريز شدن به آزمايشگاه فرستاده مي شود.راه هاي بسياري براي پردازش يک واحد خون بند ناف و نظرات گوناگوني براي اينکه کدام راه بهترين است وجود دارد.در بعضي روشها گلوبول قرمز را از آن جدا مي کنند و در بعضي ديگر آن را نگه مي دارند.
بعد از آنکه واحد به آرامي تا دماي -۹۰ درجه ي سيلسيوس سرد شد، مي تواند به ظرف حاوي نيتروژن مايع اضافه شود و واحد خون بند ناف در دماي -۱۹۶ درجه ي سيلسيوس منجمد مي شود.فرآيند آهسته منجمد کردن از آن جهت مهم است که سلولها را در مدت فرآيند انجماد زنده نگه مي دارد.قبل از آنکه خون براي مصرف در آينده ذخيره شود، براي تست بيماري هاي ويروسي ، از قبيل HIV ، هپاتيت B و C فرستاده مي شوند.
● مزاياي بانک خون بند ناف
بانک خون بند ناف امکاني است براي نگهداري خون بند ناف براي استفاده در آينده بانک هاي خون بند ناف به صورت عمومي و خصوصي فعاليت خود را از دهه ي نود آغاز کردند تا بيمارهاي خوني و بيماري هاي مربوط به سيستم ايمني بدن را با پيوند زدن سلول خوني بند ناف بهبود بخشند. قبل از تولد نوزاد بند ناف يک خط حياتي است و بعد از تولد اين خط حياتي مي تواند اميد را براي بيماراني که از سرطان خون و مشکلات غدد لنفاوي و ديگر بيمارهاي نادر رنج مي برند به ارمغان بياورد. بعد از تولد، بند ناف و جفت هيچکدام ارزشي ندارند اما هر کدام سرشار از خون تشکيل دهنده‌ي سلول‌هاي بنيادي هستند که مي‌توانند جان بيماران بسياري را نجات دهند.مادران بارداري که مايل به اهدا ء مي باشند بايد قبل ازهفته ي سي و چهارم بارداري با بانک تماس بگيرند.
سلولهاي بنيادي خون بند ناف هم اکنون در درمان بسياري از بيماريهاي صعب العلاج استفاده مي شود و نقش مهمي در درمان انواع بيماريهاي خوني و بيماريهاي که به سيستم ايمني بدن مربوط مي شوند همچون سرطان و بيماريهاي ژنتيکي دارد. اولين سند موفق استفاده از سلول بنيادي بند ناف وجود دارد(۱۹۸۸) مربوط به اقداماتي است که بر روي يک پسر شش ساله ، که به بيماري ( Fanconi Anemiaيک بيماري وراثتي نارسايي خونيست که در نهايت منجر به تخريب مغر استخوان مي شود. اين بيماري باعث مي شودکه مغز استخوان شما سلول خوني جديد نسازد و فعاليت عادي نداشته باشد) مبتلا بود انجام شد. از آن به بعد خون بند ناف بعنوان منبعي براي سلول بنيادي، بسيار مورد توجه قرار گرفت.
تحقيقات اخير نشان داده است خون بند ناف تاثير بي نظيري بر پيوند مغز استخوان به روش قديمي، بخصوص در کودکان دارد و مي تواند در گونه هاي نادر جاييکه دهنده ي مغز استخوان مناسب نباشد، جان انسانها را نجات دهد. تقريبا” ۵۰ درصد از بيماران در دوره ي حيات خود دهنده مغز استخوان مناسب پيدا نمي کنند.همينطور مسائل پزشکي گوناگوني در استفاده از سلول خون بند ناف اشخاص مي تواند وجود داشته باشد ؛ همچون قابل استفاده بودن سلول شخص دهنده که در اکثريت سلولهاي افراد به يکديگر مرتبط نيستند و براي پيوند مناسب نخواهند بود؛اگرچه تحقيقات نشان داده است که سلول خون بند ناف اقوام براي ديگر افراد فاميل که نسج يکساني دارند قابل استفاده است . سلولهاي افراد يک فاميل تا۷۵ % امکان سازگاري دارندکه اين درصد در والدين و پدر و مادر بزرگها تا ۵۰ % است. پيوند خون بند ناف تطابق بافتي کمتري بين مريض و دهنده احتياج دارد،اين تطابق HLA ناميده مي شود.پيوند مغز استخوان نيازمند تطابق کامل شش آنتي ژن کليدي است. پيوند خون بند ناف نيز همان موفقيت پزشکي را ، تنها با تطابق ۴ کليد آنتي ژن از ۶ کليد دارد.
● يک پيشرفت مهم
بر اساس مقاله منتشر شده در ژورنال علم امروز، محققان بر اين باورند که با روش تازه اي که پيدا کردند، استفاده پيشرفته از تکنولوژي سلولهاي بنيادي براي پيشرفت در ريکاوري بعد از جراحي نخاع موشها موثر بوده است،
محققان ايالت نيويورک ، درمرکز تحقيقات پيشرفته ي جراحي نخاع نشان دادند که موشهايي که پيوند بخش بخصوصي از سلولهاي پشتيبان نابالغ را از سيستم مرکزي اعصاب(توليد شده از سلولهاي بنيادي) دريافت کردند، بيش از۶۰ % فيبر هاي عصب حسي آنها احيا شد. طبق تحقيق بيش از دو سوم فيبرهاي عصبي هشت روز بعد در محل جراحي رشد کردند، بعلاوه موشهاي جراحي شده دو هفته بعد از عمل شروع به راه رفتن کردند. اين نتيجه از نتايج تحقيقات قبلي اميدوار کننده تر بود. مرکز پزشکي دانشگاه روچستر)Rochester( و دانشکده ي داروسازي بي لر)Baylor( ، هستن )Houston( در اين پروژه با يکديگر همکاري مي کردند. محققان معتقدند که با تمرکز بر روي نوع جديدي از سلول که بنظر مي رسد توانايي ترميم سيستم عصبي بالغ را دارد؛ به پيشرفت مهمي در تکنولوژي سلولهاي بنيادي دست يابند.
دکتر مارک نوبل)Mark Noble( دستيار اين تحقيق، پروفسور ژنتيک در دانشگاه روچستر و پيشگام در زمينه ي تحقيق سلولهاي بنيادي مي گويد: “اين تحقيق راهي را هموار مي کند تا سلول، آنچه را که ما مي خواهيم انجام دهد به جاي اينکه سلولهاي بنيادي را در محل آسيب ديده قرار دهيم و اميدوار باشيم بخش آسيب ديده سبب شود سلولهاي بنيادي به بافت سلولي مفيدي تبديل شودند.”

جهان ، بزرگترين مجموعه ممكن است كه از ذرات بنيادي شكل يافته است. اين ذرات توسط نيروهاي گرانشي ، الكترومغناطيسي و هسته‌اي به هم پيوند يافته‌اند. سلسله ...

جهان ، بزرگترين مجموعه ممكن است كه از ذرات بنيادي شكل يافته است. اين ذرات توسط نيروهاي گرانشي ، الكترومغناطيسي و هسته‌اي به هم پيوند يافته‌اند. سلسله ...

● مقدمه: ضرورت تحقيق در خصوص مصالح ساختماني بويژه بتن به عنوان عنصر شاخص در ساخت و ساز، از چند دهه گذشته در کانون توجه موسسه هاي تحقيقاتي در کشورهاي م ...

در حدود سال ۱۹۵۰ ميلادي ، فيزيکدان معروف آمريکايي ، پروفسور ريچارد فاينمن پيشنهاد ساخت يک موتور الکتريکي با ابعاد کمتر از ۱.۶۴ اينج را داد و براي اولي ...

نوشتار زير به صورت مختصر و مفيد شما را با انواع سلولهاي بنيادي و ويژگيهاي آنها آشنا مي سازد. با هم اين مطلب را مي خوانيم. ۱)سلول هاي بنيادي بالغين سلو ...

● سلول هاي بنيادي چه کاربردهايي مي تواند داشته باشد؟ بيش تر سلول هاي تخصص يافته ي انسان اگر آسيب سختي ببينند يا بيمار شوند، نمي توانند با فرايندهاي طب ...

سلولهاي بنيادي ( (stem Cell سلول هاي اوليه اي هستند که قادر به ايجاد هر نوع سلولي در بدن هستند. اين سلول ها مي توانند تحت تأثير بعضي شرايط فيزيولوژيک ...

بر اساس گزارشات سازمان ملل ، حدود ۸۰۰ مليون نفر از جمعيت جهان ( ۱۴ در صد ) دچار نفر فقر غذايي هستند که تا سال ۲۰۲۰ به يک ميليارد نفر خواهد رسيد. از سو ...

دانلود نسخه PDF - تکنولوژي و سلولهاي بنيادي