up
Search      menu
ستاره شناسی :: مقاله تکشاخ PDF
QR code - تکشاخ

تکشاخ

تکشاخ (Mon)

زمان رسيدن به نصف النهار: ۱ اسفند،
مساحت : ۴۸۲ درجه مربع
صورت فلکي تکشاخ در مدارک آشوري ها، حيواني است با يک شاخ که سر و سردست آن شبيه به اسب و ران آن مانند کره اسب با دمي شبيه شير مي باشد( ۶۰۰۰ تا ۲۷۰۰ سال قبل از ميلاد) محققان جديد چنين تصور مي کنند که تکشاخ نشأت گرفته از يک اشتباه مکتوب در شرح کرگدن هندي است. اين صورت فلکي در مجموع، جديد مي باشد و در حدود سال ۱۶۲۴ به وسيله دانشمند آلماني ياکوب بارچ نام گذاري شده است.
● ستاره ها
ستاره ي بتا که با چشم غير مسلح تکي مشاهده مي شود، يک ستاره چهار تايي در فاصله ۷۱۵ سال نوري است.
●اجرام عمقي آسمان
M۵۰ يک خوشه باز قشنگ با قدر ۶ واقع در نزديکي مرز کلب اکبر است که مي توان آن را در يک سوم راه بين خط و اصل شعراي يماني به شعراي شامي (CMi ) يافت. ضمناً مي توان آن را با دوربين هاي دوچشمي و يا تلسکوپ هم مشاهده کرد که در منطقه اي به پهناي ۱۶ دقيقه قوسي با ۱۰۰ ستاره قرار دارد. NGC ۲۲۶۴ , NGC ۲۲۴۴ از خوشه هاي باز روشن در شمال تکشاخ هستند. NGC ۲۲۴۴ به وسيله ي سحابي روزت(۱) احاطه شده و مي توان آن را در شرايط خوب رصدي از درون دوربين دو چشمي هم مشاهده کرد.
●ثور (Tau) گاو
زمان رسيدن به نصف النهار : ۲۵ دي ؛ مساحت : ۷۹۷ درجه مربع
ثور يکي از صورت هاي فلکي شناخته شده ي اوليه است که چهره يک گاونر را که نمادي براي قدرت و باروري در اساطير بسياري از تمدن هاست.، نشان مي دهد. اين مکان، منزلگاه خوشه هاي ستاره اي پروين و قلايص در محدوده دايرهٔالبروج است و به همين لحاظ ثور، براي علاقه مندان به ستاره شناسي مجموعه بسيار جالبي است.
● ستاره ها
آلفاي ثور يعني دبران که در عربي به مفهوم «تعقيب کننده (خوشه پروين) است چشم گاو را نشان مي دهد و به نظر مي رسد که متعلق به خوشه قلايص باشد، اما در حقيقت چنين نيست و با آن ارتباطي ندارد. طيف اين ستاره از نوع III k۵ با قدر ۹ ۰ به فاصله فقط ۶۰ سال نوري با زمين است. ستاره دبران به اندازه کافي روشن است که بتواند رنگ نارنجي، قرمز خود را به سادگي به ما نشان دهد.
● اجرام عمقي آسمان
گروه ۲۰۰ ستاره اي قلايص در وسعتي به طول ۶ درجه و فاصله ي ۱۴۰ سال نوري از زمين قرار گرفته و به شکل حرف وي (V) ، صورت فلکي ثور را مي سازد که به سادگي و با چشم غيرمسلح قابل مشاهده است. خوشه پروين (M۴۵) يا هفت خواهران اساطير يونانيف در واقع يک خوشه باز نسبتاً جوان متشکل از صدها ستاره در سطحي که ۲ درجه را مي پوشاند، در فاصله ۵ ۴ سال نوري از ما قرار گرفته است. در يکي از شاخ هاي گاو، مشهورترين باقي مانده يک ابرا نواختر، معروف به «سحابي خرچنگي» (M۱) قرار گرفته که داراي قدر هشتم با چادري از گاز است که يک تپ اختر (پالسار) د رحال چرخش ابر متراکم را احاطه کرده است.
● جام (Crt)پياله
زمان رسيدن به نصف النهار : ۵ ارديبهشت ؛
مساحت: ۱۸۴ درجه ي مربع
جام يا پياله به وسيله کلاغ براي آپولو حمل شد. گاهي نيز گفته شده که اين جامي از شهد بود که توسط خدايان(۲)المپ(۳) نوشيده شده است. در حدود ۲۵ درجه اي جنوب ستاره دم شير (ذنب الاسد) ، ستاره بتاي اسد، جامي به صورت کوچک و شامل ستارگاني نه چندان درخشنده، قرار گرفته است. با کمي حالت تخيل، شما هم ممکن است بتوانيد جام يا پياله اي را در اين مکان ببينيد. در منطقه جام تعداد زيادي از کهکشان ها قرار دارند اما مشاهده آن ها از درون تلسکوپ هاي آماتوري غيرممکن است.
●غراب (Crv)کلاغ، زاغ
زمان رسيدن به نصف النهار: ۲۰ ارديبهشت ، مساحت ۱۸۴ درجه مربع
بر اساس افسانه ها، غرب در قالب يک کلاغ يا زاغي شناخته مي شود که فرستاده شد تا جامي از آب براي آپولو(۴) بياورد. او در اين راه کوتاهي کرد و در نتيجه او را به آسمان راندند و تبعيد نمودند. در نتيجه او در کنار جام يا پياله نشانده شد بدون آن که بتواند آبي از آن بنوشد. چهار ستاره اصلي غراب، حالت شبيه به يک ذوزنقه را دارند که مي توان آن ها را در زير ستارگان صورت فلکي سنبله در جنوب غربي ستاره درخشان سماک اعزل به سادگي تشخيص داد. غراب داراي چندين کهکشان است، اما هيچ کدام درخشنده تر از قدر يازده نيستند.
● جبار (ori) شکارچي
زمان رسيدن به نصف النهار : ۵ بهمن
مساحت : ۵۹۴ درجه مربع
اين صورت فلکي شايد شناخته شده ترين و زيباترين صورت فلکي در آسمان است .هيچ يک از صورت هاي فلکي ديگر تا اين حد شباهت به نامش نداد. جبار شامل ستارگان درخشان فراوان است. ستاره هاي صورت فلکي جبار شباهت به يک شکارچي لاف زن دارد که از هزارها سال پيش در سراسر جهان شناخته شده است.
●ستاره ها
ستاره ي آلفاي جبار به نام ابط الجوزا (از نام عربي «خانه دو پيکر» با اشاره به دو صورت فلکي جوزا گرفته شده) با فاصله ۳۱۰ سال نوري ، که شانه شرقي شکارچي را نشان مي دهد. طيف آن از نوع M۲Iab و قطرش از مدار مريخ به دور خورشيد بزرگتر است. اين ستاره با قدر ۵ ۰ و روشني زياد و رنگ قرمزش ، به ما اجازه مي دهد که آن را به خوبي و با چشم غيرمسلح ببينيم. ستاره بتا يا رجل جبار (قدم جبار) يک ابر غول آبي، سفيد درخشان با طيف B۸Ia به فاصله ۹۱۰ سال نوري، يکي از درخشان ترين ستارگان آسمان با قدر ۱ ۰ است. ستاره (تتا، يک ) تراپزيوم(۵(ذوزنقه) يک ستاره چهار تايي در يک خوشه بسيار جوان واقع در مرکز سحابي جبار است.
●اجرام عمقي آسمان
M۴۲، به عنوان سحابي جبار و همدم آن M۴۳، هر دو به فاصله ۱۵۰۰ سال نوري از ما، در زير کمربند جبار در منطقه شمشير جبار قرار گرفته اند. ابرهاي سبز رنگ سحابي جبار و ستاره آن ، با دوربين هاي دو چشمي هم مشاهده مي شوند، اما از درون تلسکوپ کوچک بسيار تماشايي تر است.

گاهي نرخ شهابهاي بارشهاي شهابي از سالي تا سال ديگر تغيير مي کنند. اين تغييرات ساليانه در بيشينه فعاليت مي تواند به شرايط بالاي جو و به خصوص تغييرات چگ ...

وقتي پا به دنياي نجوم مي گذاريم با دنيايي از اعداد و الفباهاي گوناگون روبرو مي شويم. بعضي اوقات نظم موجود در آنها نيز آدم را گيج مي کند. هر کسي مي توا ...

دانشمندان به توده هي بزرگي از ستاره ها که به دليل نيروي جاذبه کنار هم قرار دارندن کهکشان (Galaxy) مي گويد. شيد بدانيد در تقسيم بندي کهکشان ها، آنها را ...

در شبي تاريک و صاف ، ستارگان چنان مي‌درخشند که گويي مي‌توان با دست آنها را لمس کرد. در واقع بيشتر ستارگان قابل ديد براي چشم غير مسلح ، در محدوده يک هز ...

دانلود نسخه PDF - تکشاخ