up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله تکثير لابستر PDF
QR code - تکثير لابستر

تکثير لابستر

پرورش و تکثير لابستر

لابسترهاي خاردار(Sping lobsters) يا لابسترهاي صخره اي(Rock lobsters)انواعي از سخت پوستان عالي هستند که به جهت گوشت لذيذ و پروتئين زياد و چربي کم و درا بودن انواع ويتامين هاي B۱۲،B۶،B۳،B۲،A،فسفر،آهن و کلسيم در بازارهاي جهاني محصولات دريايي از ارزش ويژه و بهاي بالايي برخوردارند.
علاوه بر اين ها،کميابي آن ها در طبيعت و نيز بيولوژي خاص و پيچيده شان همواره توجه دانشمندان علوم زمين و دريايي را به خود جلب نموده است. پراکنش لابسترها از نواحي زير قطب تا مناطق گرمسيري و حداکثر تا عمق ۵۰۰ متري مي باشد.
گونه هاي تجاري لابستر که مورد توجه صيادان مي باشد شامل موارد زير است:
Nephropidae,Palinaridae,Scyllaridae,Synaxidae,Polyohelidaus
● زيست شناسي لابستر
لابسترها در طول رشد خود به فواصل معين پوست اندازي مي کنند و توانايي ترميم و بازسازي خود را دارند.آنها در محيط هاي صخره اي و سنگلاخي زندگي مي کنند و در طول روز در خلال سنگلاخ ها و شکاف ها مخفي شده و شبها از پناهگاه خود خارج مي شوند و به گردش و شکار مي پردازند. تغذيه لابستر از حلزونها،نرمتنان،سخت پوستان کوچک و ماهي مي باشد.دشمن اصلي لابستر ها برخي از انواع ماهيان،لاک پشت هاي دريايي،مارهاي آبي و پستانداران آبزي و البته انسان مي باشد.
● پرورش لابستر
تقاضاي فراوان براي لابسترها،در کشورهاي جنوب شرق آسيا و قيمت بالاي لابستر، اهميت تکثير و پرورش آن را توجيه مي کند که شامل مراحل زير مي باشد:
۱) قرنطينه:
که به جهت شناسايي لابسترهاي بيمار جديد به مدت ۵ تا ۶ روز پيش از ورود به سيستم پرورشي صورت مي پذيرد.در صورت مشاهده لابسترهاي ضعيف (که از روي اندام هاي شکسته،زخم هاي بسيار حساس،خوردگي دم يا لکه سياه روي کاراپاسشان شناسايي مي شوند)،اقدام به جداسازي آنها کنيد.لابسترهاي سالم به مدت ۱ ساعت در طي چند روز در حمام متيلن بلو جهت ضد عفوني قرار داده مي شوند.
۲) تطبيق دهي و جمع آوري:
به مدت يک هفته و با تغذيه مناسب جهت غني سازي شان صورت مي گيرد و از ۷ تا ۲۰ مترمربع متغير مي باشد.اندازه گيري طول کاراپاس و وزن بدن در همين زمان صورت مي گيرد.کيفيت آب،غذا و ميکروارگانيسم هاي موجود در آب مکررا کنترل مي شود.
۳) پرورش:
آب مصرفي از فيلترهاي ماسه اي و کيسه فيلتري ۱ ميکروني عبور کرده تا اجرام معلق آن زدوده شود.در تمام مدت اين دوره هوادهي پيوسته صورت مي گيرد.شرايط بحراني(افت حرارت و يا تغييرات شوري) را با تنظيم عمق آب و تعويض آب مخازن تعديل کنيد.در صورت گل آلود بودن آب،با تعويض سريع آن از بروز مشکل جلوگيري کنيد. تغذيه از صدف هاي خوراکي زنده مي باشد که بستگي به اندازه،ظرفيت و توانايي لابستر دارد.
در صورتي که صدف زنده در دسترس نمي باشد مي توان از صدف هاي خوراکي منجمد شده و ماهيهاي غير ما کول استفاده کرد.ميزان غذاي مصرفي ۴ تا۵ درصد وزن بدن لابستر مي باشد که بهتر است همين ميزان در طي ساعات عصر داده شود و غذاي خورده نشده قبل از تعويض آب صبح روز بعد پاکسازي شود.
در شرايط مطلوب ميانگين رشد ۳۵ گرم در ماه بوده است.به نظر مي رسد قطع پايه چشمي(eyestalk)به تحقق امر فوق کمک کند.ظرفيت تانک هاي نگهداري و پرورش لابستر بيش از ۵۰ تن و ارتفاع حدود ۱.۵ متر مي باشد.اين تانک سيماني بوده و نصب چسب پلاستيکي سياه رنگ درون آن به حفظ رنگدانه هاي لابستر کمک مي کند.هوادهي مطلوب توسط لوله هاي PVC در منافذ کف صورت مي گيرد.قرار دادن پناهگاه هايي مثل پلاستيک،آجر،تخته سنگ،لوله هاي PVC مي تواند به شبيه سازي شرايط طبيعي آنها کمک کند.
يکي از موارد جالب، پرورش لابستر با ماهيان ريزه خوار در سيستم پرواري لابستر مي باشد.در پرورش توام لابستر با شاه ماهي(mullet)،اضافه غذاي لابستر و مواد دفعي آن به مصرف شاه ماهي رسيده و هيچ مرگ و ميري در لابسترها و شاه ماهي ها در طول دوره مشاهده نخواهد شد.

● مقدمه لابسترهاي خاردار(Sping lobsters) يا لابسترهاي صخره اي(Rock lobsters)انواعي از سخت پوستان عالي هستند که به جهت گوشت لذيذ و پروتئين زياد و چربي ...

چمن گياهي است از خانواده گندميان که به نگهداري و مراقبت زيادي احتياج دارد. داشتن يک چمنخوب مستلزم صرف هزينه سنگيني مي باشد، در حاليکه با کمترين توجه و ...

انتخاب بستر مناسب گام مهم در جهت تکثير قلمه گياهان باغي و زينتي تکثير گياهان باغي و زينتي (plant propagation) با اهداف ازدياد و حفظ ژنوتيپهاي موردنظر، ...

مقدمه تکثير گياهان هرز به دو طريق جنسي و غيرجنسي صورت مي‌گيرد در انتشار و گسترش گياهان هرز چند ساله تکثير به طريق رويشي يا غيرجنسي نقش بسيار مهم دارد. ...

نحوه ورود ويروس به سلول ميزبان و تکثير و گسترش آن در بافتها تحت عنوان عفونت و تکثير ويروسي مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. رابطه ويروس با سلول ميزبان و ايجا ...

دو نوع تکثير در گياهان ديده مي شود. تکثير جنسي و تکثير غير جنسي. تکثير مستقيم يا جنسي بيشتر به عنوان تکثير بذري شناخته شده است. اساس کار در اين روش اس ...

به غير از ماهيان معمول و رايجي که در بازار آبزي داني جهاني وجود دارند ، گونه هاي کمتر متداولي نيز يافت مي شوند . يکي از اين ماهيان که از خويشاوندان ما ...

مدتي است که ماهيان آب شور نيز به بازار آبزي دان کشورم وارد شده اند و به بيان بهتر آکوآريوم دريايي ( Marine aquarium ) نيز جاي خودش را در ايران باز کرد ...

دانلود نسخه PDF - تکثير لابستر