up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله تيره مشعلي PDF
QR code - تيره مشعلي

تيره مشعلي

تيره مشعلي خانواده

خانواده Acantaceae تيره مشعلي
● جنس jacobinia و aypoesten jacobinia مشعلي :
برگهاي سبز تيره متقابل دارد . و قسمت زينتي که عمدتا به رنگ زردند . البته به رنگهاي صورتي و قرمز آتشين هم ديده شده .
گلهاي حقيقي آن سفيد و از بين براکته ها بيرون مي آيد . نسبت به سرما حساسند.و در اثر نوسان حرارت برگهاي آن ريزش مي کند .
● خاک متوسط
تکثير از طريق قلمه و قسمت مياني ساقه استفاده مي گردد(نيمه خشبي) .
* خاک : سبک- سنگين - و خاک متوسط
* خاک سبک : مدت نگهداري آب در ان کم است . (ماسه + خاکبرگ)
* خاک متوسط : خاکبرگ ماسه (کود دامي) پيت - خاک باغچه (لوم) .
* خاک پيت : پيت ماس - در سرايط سرد و مرطوب پيت ماس از کشور هاي دانمارک – هلند و آلمان تهيه مي شود .
پيت ماس۴ PH براي آزاليا - انتوزيوم- فيلورنيرون- ديفن باخيا- نيتونيا-که نياز به PHاسيدي دارند اهمييت دارد .
* پيت جگند : توسکا از پيت ماس سنگين تر است ۶ ۷ - ۴ ۶ PH
* پيت هوموس : هرکدام از ۲ پيت قبلي اگر پوسيده شوند اين پيت موجود کودهاي دامي مورد توجه نيستند بعلت قيمت بالا احتمال آلودگي علف هرز و بيماري ها در آن زياد است .
بعلت بوي تنفس براي گياهان زينتي قابل توصيه نيست .
* خاکبرگ : معمولي از چنار - صنوبر سوزني بوکان- کاج و سرو- مقاوم به نفوذپذيري و PH پايين تر از حد معمولي .
* خاک سنگين : درصد زيادي از آن را رس تشکيل ميدهد .
خاک گلدان هرچه سبک تر باشد فعاليت گياته بيشتر است .
در گلخانه بعلت رطوبت هوا اين خاک مناسب است . دما در خارج از گلخانه بايد حتما آبياري صورت گيرد .
خاک متوسط مواد غذايي کافي ندارد . بايد از طريق تغذيه- با کود هاي کامل مثل کود هاي ميکرو - قطره اي مشکل را حل کرده است .
● براي گياهان معمولي :
۱) قسمت خاکبرگ
۲) ۲ ۱ رسوب ۱ ۲ ماسه ۱ ۲ خاک باغچه
Apldandia ● :
برگهاي پهن تر و رگبرگ هايي با رنگ روشن دارد . بيشتر رگبرگهايش جنبه زينتي دارد نياز نوري آن از مشعلي کمتر است ولي اگر نور پيش از حد کم باشد مشکل ريزش برگ را داريم . شبيه مشعلي است اما شاخه هاي آن ضخيم تر و خشبي است .
Filtonia ● :
حالت پوششي و فرم خزه دارد . رگبرگهاي آن زينتي است و با نياز نوري کم است . به مکان گرم و مرطوب احتياج دارد .
در نور زياد رشد برگها محدود ميشود و از زيبايي آن کاسته ميشود .
توسط خوابانيدن تکثير ميشود يا از قلمه هاي ساقه خيلي زود و در عرض ۱۰-۱ روز زياد ميشود . جز گياهان سهل الرشد . بخاک بسيار سبک احتياج ندارد . البته با کمي پيت ماس بيشتراست .
Hypoatis ● :
قسمت زينتي برگش است . و گلبرگش مشخص نيست . لکه هاي صورتي زيبايي دارد . در اثر کمبود نور لکه هاي رنگي تشکيل نميشود .
در اثر زيادي نور لکه ها ناموزون ميشود . تکثير از طريق قلمه اتنهايي و بيشتر علفي است . PHاسيدي و به خاک خيلي سبک نياز دارد .

مقدمه تيره حبوبات يا نخود (Fabaceae) عموما از راسته گل سرخ از گياهان دولپه است. گياهان اين تيره عموما داراي برگهاي مرکب شانه‌اي ، گوشوارک‌دار و گلهايي ...

تيره شاه پسند Verbenaceae جنس شاه پسند بوته هاي علفي و يا نيمه درختچه اي با اندام هاي هوايي بدون کرک يا داراي کرکهاي مويي کوتاه را شامل مي شود. برگها ...

حتما در بازار عسل هايي را ديده ايد که با نام گياهان مختلف به فروش مي رسند؛ عسل آويشن، گون، مريم گلي، اقاقيا، زرشک و... به اين عسل ها مي گويند عسل هاي ...

در اينجا سعي دارم در مورد مورفولوژي , روش شناسايي و عوارض برخي گياهان سمي که ممکن است اشتباهاتوسط انسان به مصرف برسند توضيحات مختصري ارائه کنم همانطور ...

مقدمه تيره کدو Cucurbitaceae گياهاني علفي وغالبا پيچان و يا داراي اندامهاي پيچک مانند هستند. اندامهاي پيچکي در گياهان اين تيره منشا متفاوت دارند. برخي ...

مقدمه تيره فندق متعلق به راسته آمانتال از دولپه‌ايها مي‌باشد. راسته آمانتال گياهاني چوبي هستند که ارتفاع آنها نسبتا زياد است. گلها در اين راسته تک جنس ...

مقدمه تيره گردو متعلق به راسته آمانتال از دولپه‌ايها مي‌باشد. راسته آمانتال گياهاني چوبي هستند که ارتفاع آنها نسبتا زياد است. گلها در اين راسته تک جنس ...

مقدمه تيره گزنه به راسته گزنه تعلق دارد. گياهان اين راسته علفي يا درختاني با برگهاي منفرد يا متقابل و گوشوارک‌دار با گل آذينهاي گرزن و گلهاي نرماده يا ...

دانلود نسخه PDF - تيره مشعلي