up
Search      menu
ساختمان و معماری :: مقاله تيرهاي لانه زنبوري PDF
QR code - تيرهاي لانه زنبوري

تيرهاي لانه زنبوري

معايب و محاسن تيرهاي لانه زنبوري

-کاش استفاده از تيرهاي لانه زنبوري ممنوع مي شد ...
معايب تيرهاي لانه زنبوري :
اگر چه بحث هاي بسياري پيرامون تيرهاي لانه زنبوري ، اخيرا مطرح شده است و به عقيده گروهي از طراحان به علت مسائل اجرائي آن ، خصوصا جان تير و اتصال آن توسط جوش(زيرا همانگونه که مي دانيم، اتصالات نقش کليدي و تعيين کننده اي را در انتقال بار از يک عضو به عضو يا اعضاي ديگر دارند و در صورت اجراي نا مطلوب آن، به ميزان زيادي از باربري يا مقاومت المان سازه اي کاسته خواهد شد در نتيجه مساله نظارت موثر بر اجراي عمليات جوشکاري ، اهميت بسزائي در کيفيت کلي سازه خواهد داشت.) همچنين ضعفي که در ناحيه جان تير در اثر کاهش مساحت آن وجود دارد از نقاط ضعف اين تيرهاست.
مساله لهيدگي جان (web crippling) نيز در قسمت اتصال مقطع برش شده وجود دارد، که بسيار حائز اهميت مي باشد . در نواحي که خصوصا بار متمرکز وجود دارد و يا نزديکي تکيه گاه ها که برش عامل موثري است ، کنترل لهيدگي جان نبايد مورد توجه بيشتري قرار گيرد ، زيرا در اين نواحي مقاطع حالت بحراني تري نسبت به ساير قسمت ها دارند. البته قسمت اعظم اين کاستي ها را مي توان با استفاده صحيح و بهينه ورق هاي تقويتي برطرف نمود و بعضا در مواردي که باز هم علي رقم همه تدابير اتخاذ شده، اساس مقطع لازم بدست نيامده باشد، از تيرهاي لانه زنبوري دوبل مي توان استفاده نمود . در نگاهي محتاطانه ، استفاده از تير هاي لانه زنبوري از ضريب اطمينان يا ايمني (safety factor) کمتري نسبت به ساير مقاطع برخورد دارند . اما استفاده گسترده از اين نوع تيرها به سبب مزايائي که آنها را به اختصار بر شمرديم ، هنوز هم در مقياس وسيعي از کارهاي ساختماني متداول است.
تيرهاي لانه زنبوري و محاسن استفاده از آنها :
بيشترين مزيت تيرهاي لانه زنبوري که در حقيقت مقطعي غير فشرده است ، در مقايسه با ساير مقاطع استاندارد(فشرده) ايجاد ممان اينرسي نسبتا خوب آن حول محور قوي تير(X) مي باشد که به سبب ايجاد فاصله بالها از محور خنثي و افزايش ارتفاع تير مي باشد، بنابر اين مقاومت خمشي تير که مهمترين نقش آن نيز مي باشد افزايش يافته ،همچنين سختي آن نيز بيشتر مي گردد. .از آنجائيکه جان اينگونه تيرها در قسمتها ئي توخالي است ، در نتيجه باعث خواهد شد که وزن سازه به ميزان قابل توجهي کم گردد .در اثر کاهش وزن سازه ، مولفه هاي نيروي زلزله که ارتباط مستقيم با وزن سازه (weight) دارند نيز کم مي گردند و در نتيجه ساختمان ايمن تر خواهد بود و عملکرد مناسبتري را توام با انعطاف پذيري بيشتر در بر خواهد داشت .
حتي اين کاهش وزن در تيرها ، باعث کاهش وزن مرده ساختمان (dead load)خواهد گرديد ، که در نتيجه آن بار کمتري به عناصر اصلي سازه، خصوصا ستون ها وارد خواهد گرديد .
از سوي ديگر بهينه ترين وضعيت در طراحي سازه ها، اقتصادي بودن آن مي باشد که در تيرهاي لانه زنبوري به دليل آنکه مقطع هر تير به صورت زاويه دار ( زيگ زاگ ) توسط دستگاه برش بريده مي شود ،و سپس با جابجايي دو قسمت آن نسبت به هم تير به صورت لانه زنبوري در خواهدآمد، صرفه جوئي نسبي در مصرف فولاد صورت خواهد گرفت.
از لحاظ تاسيسات ساختمان نيز اينگونه تيرها مورد استقبال قرار مي گيرند ، زيرا که مي توان از فضاهاي خالي در جان تير براي عبور لوله هاي تاسيسات و يا کابل هاي برق استفاده نمود. و اين موضوع شايد يکي از نقاط قوت منحصر به فرد اينگونه تيرهاست . ملاحظه مي شود که تيرهاي لانه زنبوري با توجه به مطالب ذکر شده به ميزان چشمگيري از ارتفاع سقف مي کاهند که خصوصا در مواقعي که طر ح هاي معماري محدوديت زيادي را در ساختمان به صورت اعم و در ناحيه سقف به صورت اخص به طراحان سازه تحميل مي کنند ، و به هيچ عنوان افزايش ضخامت سقف ممکن و ميسر نباشد ، تيرهاي لانه زنبوري بهتر از ساير مقاطع نورد شده نقش انتقال بار را به ساير عناصر بازي خواهند کرد . حتي در مواردي که تير با ارتفاع متغيير مورد نياز است ، مانند بعضي از سازه هاي صنعتي و يا تيرهاي مورد استفاده در تير ريزي بام ، با تغيير برش تير ،تير مورد نظر را بسيار ساده و ارزان مي توان آماده نمود، که اين کار تنها با برش مورب زيگ زاگها در جان تير ممکن خواهدشد . مزاياي فوق الذکر باعث ترغيب طراحان در استفاده از تيرهاي لانه زنبوري ميشود و به عنوان گزينه مطلوبي مورد استفاده همه جانبه قرار مي گيرد .
با وجود داشتن محاسن ، مهندسان با تجربه و پيمانکاران آينده نگر سعي مي کند که هيچگاه از تيرهاي لانه زنبوري استفاده نکنند .

عده اي پس از مطالعه و يا شنيدن بخشي از احکام اسلام و تحليل آن در فضاي فکري خود به اين نتيجه مي رسند که اين احکام يا براي اسلام نيست و جزء مثلا تحريفات ...

از نظر عملي نکاتي که بايد در هنگام ساختمان مورد توجه قرار گيرد به قرار زير مي باشد : الف) پي ساختمان – براي پايه ساختمان هاي دائمي بايد اهميت زيادي قا ...

مواد لازم : تخم مرغ ۴ عدد گوجه فرنگي ۴ عدد کالباس ۱۵۰ گرم نان سفيد ۴ عدد کره ۱۰۰ گرم طرز تهيه : در ظرفي آب کمي نمک و کمي سرکه ميريزيم و ميگذاريم جوش ب ...

مقدمه اقدامات مقامات قضايي و ضابطين دادگستري به عنوان مجريان تعقيب، تحقيق، دادرسي و اجراي مجازات پس از به وقوع پيوستن جرم، آغازگر پروسه اي در دستگاه ع ...

● بادبندهاي برون محور (EBF) و برخي ايرادات در طراحي اين بادبندها نوع جديدي از بادبندها که به تازگي استفاده از آن رو به افزايش مي باشد سيستم بادبندي خا ...

شهر «مل مو» در کشور سوئد از جمله شهرهايي است که برنامه هاي توسعه بسيار دقيقي در آن اجرا شده است. به طوري که پس از بررسي هاي فراوان و دقيقي که به وسيله ...

● مراحل ساخت پي در ساختمان ▪ قالببندي بعد از اين مرحله نوبت به قالب بندي مي رسد . قالب هايي که براي عمليات بتني ساخته مي شوند اغلب چوبي مي باشند ولي ب ...

احداث ساختمان بمنظور رفع احتياج انسانها صورت گرفته و مهندسين ، معماران مسئوليت تهيه اشکال و اجراء مناسب بنا را برعهده دارند ، محور اصلي مسئوليت عبارت ...

دانلود نسخه PDF - تيرهاي لانه زنبوري