up
Search      menu
تاریخ و فرهنگ :: مقاله توماس اديسون PDF
QR code - توماس اديسون

توماس اديسون

توماس اديسون؛ ميليونري که از هيچ شروع کرد

بخش دانش و فناوري تبيان بر آن شد تا به مناسبت تولد توماس اديسون کسي که اختراعات وي يکي از پايه هاي تحولات دنياي مدرن محسوب مي شود، به معرفي اين دانشمند و مخترع بزرگ بپردازد.
● دوران کودکي
توماس اديسون در سال ۱۸۴۷ در ميلان ، Ohio متولد شد . تام در کودگي نتوانست مانند ديگر بچه ها در مدرسه موفق باشد . مادرش تصميم گرفت او را در خانه تحت تعليم قرار دهد، تعداد زيادي کتاب به او داد تا مطالعه کند . تام پسري کنجکاو بود . هميشه علاقه داشت که بفهمد که چيزهاي اطرافش چگونه عمل مي کنند .
دوست داشت که بتواند کاري کند که آنها بهتر عمل کنند . مادرش به وي اجازه داد تا لابراتواري در خانه برايش درست شود تا او بتواند آزمايشات خود را انجام دهد. در هنگام جواني تام آزمايشگاهي از خودش درست کرد جايي که مي توانست ايده ها و نظرياتش را آزمايش کند .
● دوران جواني
پس از دست فروشي و کارهاي مانند اين در دوران نوجواني وي در سال ۱۸۶۲م. بر حسب اتفاق با تلگراف که در آن زمان وسيله نوظهوري بود آشنا شد و با وجود کمشنوايي چندي بعد توانست در اداره راهآهن بهعنوان تلگرافچي شغلي براي خود بيابد و با تمرين زياد يکي از چابک دستترين مأموران تلگراف در آمريکا شود.
اديسون هنگامي که فقط بيست و يک سال داشت، اولين اختراع خود را که يک دستگاه الکتريکي شمارش آراء بود عرضه کرد. آن دستگاه فروش نرفت و او تصميم گرفت که ديگر تا احتياج و تقاضاي عامه ايجاب نکند به فکر اختراع ديگري نيافتد .
در سال ۱۸۶۹ م. اديسون که اداره راهآهن را ترک کرده بود، بهعنوان سرپرست فني به استخدام يک مؤسسه صرافي بزرگ در نيويورک در آمد. در اين مقام او توانست نخستين اختراع موفقش را که نوعي تلگراف چاپي بود، به نام خود ثبت کند. تلگراف اديسون برخلاف انواع رايج که علائم مورس را به صورت صداهاي کوتاه و کشيده به گوش اپراتور ميرسانيدند، آنها را به شکل خط و نقطه بر روي نوار کاغذي چاپ ميکرد. او حق امتياز اختراعش را در مقابل چهل هزار دلار به مدير صرافخانه واگذار کرد و با پول آن در شهر نيوآرک ايالت نيوجرسي يک کارگاه تحقيقاتي براي خود برپا نمود. در محل جديد او علاوه بر تکميل لوازم جانبي تلگراف، يک سامانه? پيشرفته? نمايشگر اطلاعات بورس را طراحي کرد که سود هنگفتي از آن حاصل آمد.
● مهم ترين اختراعات
▪ گرامافون
از قديم الايام، داشتن وسيلهاي که بتوان با آن صدا را ضبط کرد از آرزوهاي بشر بوده است. قبل از آنکه توجه اديسون به اين مقوله جلب شود، لئون اسکوت مارتينويل فرانسوي (۱۸۵۷ م.) و ديگران تحقيقاتي کرده و گامهايي در اين راه برداشته بودند؛ اما دستگاههاي آنها عملا ً قابل استفاده نبود زيرا تنها با يک دور گوش دادن، صداي ضبط شده از بين ميرفت.
در سال ۱۸۷۷ م. اديسون موفق به ساخت وسيلهاي شد که واقعاً کار ميکرد؛ يعني ميتوانست صدا را ضبط و دو تا سه بار پخش کند. «ضبط صوت» اديسون که فونوگراف (آوانگار) نام گرفته بود، ساختماني ساده داشت: استوانهاي فلزي بود با يک دسته گرداننده که در يک انتهاي آن سوزني همراه با يک بوق تعبيه شده بود. وقتي کسي استوانه را ميچرخاند و درون بوق صحبت ميکرد، بر اثر ارتعاش سوزن، روي ورقه نازک حلبي ِدور استوانه خراشهايي ميافتاد. براي شنيدن صداي ضبط شده نيز کافي بود سوزن را به ابتداي مسير برگردانده و دوباره استوانه را بهچرخش در آورند. کيفيت صدا البته بسيار پايين بود و صفحه حلبي هم پس از چند بار استفاده خراب ميشد. با اينحال همين وسيله ابتدايي در نظر مردم بسيار شگفتانگيز مينمود و بشدت مورد استقبال قرار گرفت. روزنامهها اديسون را «جادوگر منلوپارک» لقب دادند. حتي دولت رسماً وي را به واشينگتن دعوت کرد تا اختراعش را در برابر مقامات به نمايش بگذارد. ده سال بعد (۱۸۸۷ م.) اديسون (يا به روايتي الکساندر گراهام بل)، استوانه مومي را جايگزين ورق حلبي کرد و بالاخره اميل برلينر مخترع آمريکايي آلمانيتبار با تبديل استوانه مومي به صفحه پلاستيکي، گرامافون را به شکل امروزي درآورد.
▪ لامپ الکتريکي
سابقه سيستم روشنايي الکتريکي به اواسط قرن نوزدهم ميرسد. در سال ۱۸۵۴ م. هاينريش گوبل نخستين لامپ برق را اختراع کرد که حدود چهارصد ساعت نور ميداد اما آن را به نام خود به ثبت نرساند. پس از وي جيمز وودوارد، ويليام ساير، متيو ايوانز (۱۸۷۵م.) و جوزف سووان (۱۸۷۸ م.) مدلهاي ديگر چراغهاي ا لکتريکي را ارائه کردند.
کمي پيش از آنکه اديسون نيز وارد اين عرصه? جديد شود، واليس صنعتگر آمريکايي نوعي چراغ برق را روانه? بازارکرده بود که نمونهاي از آن به دست اديسون رسيد (۱۸۷۸ م.). دستگاه واليس تشکيل ميشد از چارچوبي با يک حباب و دو ميله? فلزي متحرک که به هر کدام تکه ذغالي متصل بود .عبور جريان برق از ميلهها باعث ميشد که دو قطعه ذغال بسوزند و ميانشان قوس الکتريکي بسيار درخشاني به رنگ آبي پديدار شود. اين چراغ الکتريکي ابتدايي بازده پاييني داشت زيرا مصرف برق آن زياد و عمر ذغالهايش کم بود. با اين وجود، اديسون که به اهميت اختراع واليس پيبرده بود، تصميم گرفت آن را اصلاح کند و به جاي ذغال ماده? مناسب تري بيابد که با برق کمتر مدت درازي روشنايي بدهد و به مرور زمان نسوزد و از بين نرود.
پس از يک سال تلاش بيوقفه و آزمايش صدها ماده گوناگون، سرانجام اديسون و همکارانش توانستند با خالي کردن هواي داخل حباب و استفاده از نخ معمولي کربونيزه (ذغاليشده) لامپي بسازند که تا چهل ساعت نور بدهد. اين موفقيت اوليه موجب شد تا آنها با پشتکار بيشتري به تحقيقات خود ادامه دهند و زمانيکه موفق شدند عمر متوسط چراغ برق را به پانصد ساعت برسانند، اديسون تشخيص داد که زمان مناسب براي نمايش آن فرا رسيده است.
او از روزنامهنگاران و صاحبان سرمايه دعوت کرد تا در شب ۳۱ دسامبر ۱۸۷۹ م. براي ديدن اختراع جديدش به منلوپارک بيايند. به دستور او آزمايشگاه و اطراف آن را با صدها لامپ برق آراستند بطوريکه محوطه منلو پارک و جاده منتهي به آن غرق در نور شده بود. اديسون ميهمانان خود را با چيزي روبرو کرده بود که برايشان سابقه نداشت. منظره لامپهاي نوراني بازديدکنندگان را به شدت تحت تأثير قرار داد؛ بطوريکه وقتي اديسون نقشه خود را براي تأسيس يک کارخانه بزرگ الکتريسيته در نيويورک مطرح کرد پيشنهادش با استقبال گرم سرمايهداران حاضر روبرو شد.
▪ فلوروسکوپ(Fluoroscopy)
اديسون کسي بود که توانست اين دستگاه را که کاربرد فراواني در پزشکي دارد و عکس هاي راديوگرافي بوسيله آن گرفته مي شود را اختراع کند. وي اين تکنولوژي را بر ساس کشفي که توسط رونتگن که در آن از صفحات نمايش باريم استفاده مي شد که نتيجه آن عکس هاي غير واضح بود اختراع کرد با اين تفاوت که اديسون از تنگستن کلسيم استفاده مي کرد. اساس کار اديسون امروز نيز مورد استفاده دانشمندان قرار مي گيرد.
● آخرين اختراع
در ۳ ژانويه ۱۹۳۱م. اديسون درخواستنامه ثبت آخرين اختراع خود «وسيله نگهدارنده اشياء هنگام آبکاري» را به ادارهاختراعات فرستاد اما پيش از دريافت پاسخ در اواخر همان سال در سن ۸۴ سالگي درگذشت.

تولد :13 ژوئن 1773 سامرست انگليس فوت : 10 مه 1829 لندن زندگينامه او به (( يانگ اعجوبه )) معروف شد. زيرا در 2 سالگي خواندن مي دانست و در هشت سالگي به ت ...

توماس آلوا اديسون در روز يازدهم فوريه سال 1847 در شهر ميلان در ايالت اوهايوى آمريكا به دنيا آمد. بحق مى توان گفت كه اديسون يكى از آن افرادى بود كه از ...

پروفيباس(PROFIBUS) ، سيستم فيلدباس(Process Field Bus) سيستم پيشرفته اي در اروپا بوده و از پذيرش جهاني برخوردار مي باشد. حوزه کاربرد آن شامل اتوماتيک س ...

امروزه در بين کشورهاي صنعتي ، رقابت فشرده و شديدي در ارائه راهکارهايي براي کنترل بهتر فرآيندهاي توليد ، وجود دارد که مديران و مسئولان صنايع در اين کشو ...

▪ نام فارسي : گوگلي المو مارکوني ▪ سال ولادت و فوت : ۱۹۳۷ – ۱۸۴۷ ميلادي ▪ مليت : ايتاليا گوگلي المو مارکوني مخترع راديو در سال ۱۸۷۴ در شهر بولوني ايتا ...

مايكل فارادي فرزند نعل بند فقيري است كه در بيست و دوم سپتامبر ۱۷۹۱ در انگلستان متولد شد. او به رغم آموزش رسمي كمي كه ديده بود اديسون زمان خود شد. در س ...

▪ نام فارسي : گوگلي المو مارکوني ▪ سال ولادت و فوت : ۱۹۳۷ – ۱۸۴۷ ميلادي ▪ مليت : ايتاليا گوگلي المو مارکوني مخترع راديو در سال ۱۸۷۴ در شهر بولوني ايتا ...

دانلود نسخه PDF - توماس اديسون