up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله توليد مثل PDF
QR code - توليد مثل

توليد مثل

توليد مثل از به اشتراک گذاشتن سلول هاي جنسي نر و ماده اتفاق مي افتد . سلول هاي جنسي حامل صفات وراثتي هستند که خصوصيات فردي هر شخص در ژن هاي موجود در کروموزوم هاي سلول ها وجود دارد و ژن ها حامل انتقال کليه خصوصيات ظاهري و ذاتي افراد هستند مثل رنگ پوست و مو ، شخصيت و اخلاق و خيلي از صفات ديگر از والدين به فرزندان از طريق ژن ها انتقال مي يابد .
تکامل انسان با عمل باروري شروع مي شود و طي اين فر آيند اسپرماتوزوئيد از مرد و اووسيت ( تخمک ) از زن با هم يکي شده تا تخم جنين(Zygot) تشکيل شود .يک سلول تخم به دو سلول تبديل شده و به همين ترتيب تقسيمات سلولي ادامه مي يابد و تبديل به يک توده سلولي بزرگتر شده و در همين زمان از تخمدان به لوله هاي رحمي رسيده و با حرکت هاي ملايم لوله هاي رحمي به رحم ميرسد و به رحم مي چسبد . به چسبيدن توده سلولي به رحم لانه گزيني مي گويند . بعد از لانه گزيني جنين به رشد خود ادامه مي دهد و پس از 9 ماه جنين کامل شده و آماده خروج و زندگي در خارج از رحم مي باشد .
مراحل پيچيده اي وجود دارد تا يک سلول تخم ، به يک جنين کامل تبديل شود .
به طور طبيعي( زماني كه از روش هاي تعيين جنسيت استفاده نمي شود) ميزان لقاح و تولد پسر و دختر همواره تقريبأ مساوي مي باشد و از هر 100 دختر متولد شده 105 پسر متولد مي شوند . البته احتمال سقط جنين پسر نسبت به سقط دختر در ابتداي بارداري بيشتر است و آن به دليل ناساز گاري بافتي بين نسج مادر و جنين است که اين مشکل در جنين دختر کمتر است .
اندام هاي توليد مثل مرد:
1- بيضه : که در آن اسپرم هاساخته مي شود و هورمون جنسي مردانه ، تستوسترون ترشح مي شود.
2- اپيديديم: مجموعه اي از لوله هاي مارپيچ است که از طريق آنها اسپرم ها عبور ميکند.
3- مجاري وابران : اسپرم ها را ذخيره کرده و اسپرم ها را از اپيديديم به مجراي ادرار هدايت مي کند.
4- کيسه مني : يک غده لوله اي مارپيچ بوده و مايع لزج متمايل به زرد ( مني) ترشح مي کند.
5- غده پروستات: غده بزرگي است که در موقع مقاربت مايع شيري رقيق و قليايي ترشح مي کند .
6- آلت: اندام جنسي خارجي مرد است.
اندام هاي توليد مثل زن:
1- مهبل يا وازن: منفذلوله اي که ار اندام تناسلي خارجي به رحم امتداد دارد.
2- رحم : ساختمان عضلاني گلابي شکل که جنين در داخل آن کاشته شده و رشد مي کند.
3- لوله هاي رحمي: که ار دو طرف رحم امتداد مي يابد.
4- تخمدان ها :هر تخمدان در انتهاي يک لوله رحمي قرار دارند.
وقايع يک دوره جنسي زن
دوران يک سيکل جنسي بطور معمول 28 روز مي‌باشد ولي بطور معمول مي‌تواند از 21 تا 45 روز تفاوت کند ولي در يک فرد اين دوره بايد ثابت باشد. تخمک گذاري 14 روز قبل از اتمام دوره خواهد بود اين وقايع تحت تنظيم هرمونهاي مترشحه از هيپوفيز پيشين (LH , FSH) مي‌باشد. هرمون LH موجب تکميل تقسيم اووسيت شده و تقسيم او ميوزي که در دوران جنيني نيمه کاره رها شده در اووسيت اوليه انجام شده و توليد اووسيت ثانويه و جسم قطبي اوليه مي‌باشد. اووسيت ثانويه بلافاصله دومين تقسيم ميوزي خود را شروع مي‌کند اما در مرحله متافاز متوقف مي‌گردد و در اين حالت از تخمدان دفع مي‌گردد اگر عمل لقاح با اسپرم انجام بگيرد دومين تقسيم ميتوزي تکميل مي‌شود و تخمک بالغ و دومين گويچه توليد خواهد شد در غير اين صورت به همين حالت دژنره خواهد شد و دفع خواهد گرديد.
تخمک گذاري
کپسول تخمدان غشاي سفتي است بنابراين فوليکولهاي رشد کرده به کپسول فشار وارد مي‌کنند و موجب دژنره شدن اين منطقه مي‌گردند و به کمک کلاژناز اين منطقه پاره شده و اووسيت از تخمدان خارج مي‌شود و تخمک گذاري آغاز مي‌شود تخمک از طريق قسمت شيپوري لوله‌ها رحم و ضربانات منظم آن وارد لوله‌هاي رحمي مي‌گردد.
مراحل بعد از تخمک گذاري
بعد از تخمک گذاري غدد اندومتر رحم و غدد موجود در لوله‌هاي فالوپ ترشحاتي را آغاز مي‌کنند که حاوي مواد غذايي از قبيل قند و کلسيم مي‌باشد اين ترشحات براي دو سري سلول لازم مي‌باشد يکي اسپرم‌ها ديگري سلول تخم. پس از لقاح بين تخمک و اسپرم انجام شد سلول تخم تشکيل مي‌گردد که شروع به تقسيم مي‌کند تا به بلاستوسيت تبديل شود زمان لازم براي رسيدن بلاستوسيت به رحم 4 - 3 روز است و زمان لازم براي لانه گزيني تخم نيز 4 - 3 روز است سپس 8 - 7 روز بعد از تشکيل تخم لانه گزيني آغاز مي‌شود و در اين مدت سلول تخم مدام تکثير مي‌شود و نياز به تغذيه دارد که از اين ترشحات تامين مي‌شود.
لقاح
لقاح به جرياني گفته مي‌شود که طي آن اسپرم بايد از غشاي اووسيت عبور کرده و به داخل تخمک نفوذ کند. عبور اسپرم با خروج آنزيم‌هاي آکروزومي و حرکات دم اسپرم عمل مي‌گردد. به نظر مي‌رسد که غشاي سيتوپلاسمي اسپرم و اووسيت به يکديگر مي‌چسبند و سپس در محل چسبندگي غشا از بين رفته و معبري براي ورود اسپرم فراهم مي‌شود لذا غشا پلاسماي اسپرم در خارج از اووسيت باقي مانده و فقط سر و دم آن وارد تخمک مي‌شود. امروزه به خوبي شناخته شده که طبقه شفاف اطراف اووسيت داراي رسپتورهايي براي اسپرم مي‌باشد که اين رسپتورها براي هر گونه اختصاصي مي‌باشند و به همين دليل ترکيب اسپرم و اوول دو گونه مختلف در شرايط طبيعي عملي نيست.
نتايج لقاح
سلولهاي هاپلوئيدي که قادر به ادامه حيات نمي‌باشند (تخمک اسپرم) در اثر لقاح سلول ديپلوئيدي را بوجود مي‌آورند که داراي قدرت تکثير و ادمه حيات مي‌باشد.
جنسيت جنين از نظر ژنتيکي در همين مرحله تعيين مي‌گردد و بطوري که اگر اسپرم حاوي کروموزوم Y با اووسيت ترکيب شود تخم حاصله جنين مذکر بوجود خواهد آورد و اگر اسپرم حاوي کروموزوم X با اووسيت ترکيب شود جنين حاصله مونث خواهد بود.

▪زمان رسيدن به نصف النهار : ۱۴ آذر؛ مساحت : ۱۳۲ درجه مربع چرا مردم باستان بايد سه ستاره را به عنوان يک صورت فلکي انتخاب و نام مثلث را به آن ها بدهند. ...

دو انقلاب در ابتدا و انتهاي قرن 20 رخ داد. انقلاب آغازين ظهور انبوه و پايان عصر توليد دستي بود و انقلاب دوم پايان، ظهور ناب و خاتمه عصر توليد انبوه اس ...

روشهاي توليد برق DC: 1- باطري 2- ژنراتور برق DC 3- مبدل AC-DC( يكسو ساز): Reactifair *مصرف كنندگان برق DC در پست: 1- لامپها وآلامهاي هشدار دهنده 2- رل ...

● پيشينه واژه مثلث برمودا اولين بار در سال ۱۹۶۴ توسط وينسنت گاديس استفاده شد. او در مقاله اي با همين نام براي اولين بار از مفقود شدن تعداد زيادي هواپي ...

ديد کلي نيروگاه هسته اي مانند هر مرکز مولد برق با هدف توليد برق ايجاد مي شود. توليد برق کار مشکلي به نظر نمي رسد. هر يک از شما احتمالا تکمه فلاش عکاسي ...

خون مايعي لزج است که بخشي از آن را مايعي به نام پلاسما و بخش ديگر را عناصر جامد معلق در پلاسما تشکيل مي دهد. بخش جامد خون شامل اريتروسيتها (گلبولهاي ق ...

۱) واکسن بيماري نيو کاسل Newcasttle disease vaccine واکسن هاي بيماري نيوکاسل در ايران به دو شکل زير به مصرف مي رسد : الف) واکسن هاي زنده :- ide Live . ...

سلامت جنسي در هر سني مهم است. اين مقاله به اثرات سالمندي بر توانايي هاي جنسي و اينکه چه کارهايي مي توانيد بکنيد که پس از ۵۰ سالگي زندگي جنسي فعالي داش ...

دانلود نسخه PDF - توليد مثل