up
Search      menu
تولید و کشاورزی :: مقاله توصيف و زندگي آفت PDF
QR code - توصيف و زندگي آفت

توصيف و زندگي آفت

آفات مهم گلخانه

توضيحات:
يک حلزون بالغ گلخانه حدود70-50 ميليمتر طول دارد.رنگ بدن آنها خاکستري با سياه و بدون علائم مشخص(نقش و نگارهايي )است.
پوشش بدن داراي دانه هاي کمي است.بخش مرکزي بدن که برهنه است(بدون صدف)ذاراي يک شيار نعلي شکل مي باشد.سوراخ تنفسي قسمت راست نيمه عقبي بدن قرار گرفته.ماده مخاطي هم بيرنگ است.
تخم ها:
تخمهاي اين آفت کدر و تا اندازه اي سفيد، بيضي شکل و حدود 5 2 ميليمتر ضخامت دارند.
زيست شناسي:
پراکندگي:اين حلزون اولين بار از آمريکا به اروپا معرفي شد و در تمام مناطق معتدل دنيا يافت مي شود.
خسارت:
حلزون گلخانه با تمام حلزون هاي ديگر از نظر اينکه در خاک پنهان مي شوند متفاوت است.اين آفت مي تواند باعث ايجاد خساراتي به ريشه و ساقه مي شود.اگد تعداد اندکي از اين حلزونها در روي گياهان ديده شود بدين معني است که تعداد زيادي از اين آفت در سطح زيرين خاک وجود دارند.
چرخه زندگي:
تخمهايشان را در يک تونل در 5-3 سانتي متري سطح خاک مي گذارند که ممکن است بصورت انفرادي يا خوشه اي(حدود 16تايي)مي گذارد.حشره بالغ انتهاي اين تونل را توسط ماده اي لزج مي پوشاند که پس از خشک شدن شبيه سطح خاک مي شود.تخمها بسته به دماي محيط پس از 24-11 محيط باز مي شوند.بکرزايي در اين آفت ديده شده است.مطالعات چنين نشان مي دهد که حلزونها قسمتهاي خشک را در طول روز ترجيح مي دهند و در شب به مناطق مرطوب تغيير مکان ميدهند.
کنترل:
اولين مرحله از کنترل اين آفت گذاشتن طعمه بر سر راه اين آفت است.اگر بخواهيم اثر اين طعمه ها افزايش يابد بهتر است آنها را در زير يک تخته ، صفحه ،گلدان يا در زير يک سطح هموار قرار دهيم.براي مبارزه شيميايي بهتر است که به نشريه هاي شرکت تعاوني يا مديريت آفات رجوع نماييم يا با آژانسهاي توصيه سموم مشورت کنيم.
مگس سفيد Trialeurodes vaporariorum
مگس سفيد Trialeurodes vaporariorum
Aleyrodidae,hom
مگسهاي سفيد گلخانه به تعداد زيادي ميزبان حمله مي‌کنند. ميزبانهاي اقتصادي و مهم آن عبارتند از: لوبيا، کدوي چيني، خيار، کدوي خوراکي، بادمجان، لوبياي سبز، فلفل سبز، کاهو، گياهان زينتي، بنت فنسول، سيب‌زميني، کدو تنبل، رز، توت فرنگي. سيب‌زميني شيرين، گوجه فرنگي، توتون، تنباکو، شاهي، هندوانه. همچنين بسياري از علفهاي هرز بعنوان ميزبان ثا نويه براي اين آفت عمل مي‌نمايند.
پراکندگي
اين آفت پراکندگي جهاني دارد. پراکندگي آن بطور گسترده در سرتاسر نواحي استوايي و زير استوايي مي‌باشد و در گلخانه‌هايي که در مناطق معتدل قرار دارند ظاهر مي‌شود. مگس سفيد گلخانه اولين بار در سال 1907 در اوهايو گزارش ثبت شد و هم اکنون در تمام نقاط اين جزيره پراکنده شده است.
خسارت
پوره‌ها و حشرات کامل شيره گياهي را از برگ‌ها مي‌مکند. خسارت، اغلب قابل مشاهده نيست. جمعيت بالاي حشره باعث کاهش قدرت گياه ميزبان مي‌شود. حشرات بالغ و جوان از خود عسلک ترشح مي‌کنند. اين ماده چسبناک محيط گشت مناسبي براي قارچهاي دوده‌اي هستند. عسلک و قارچهاي دوده‌اي باقيمانده در گياه بطور قابل توجهي بازار پسندگي گياهان و ميوه‌اي را کاهش مي‌دهند.
بيولوژي
طول سيکل زندگي اين آفت (از تخم تا حشره بالغ) با دماي هوا تغيير مي‌کند. در هاوايي سيکل زندگي آن بين 2519 روز کامل مي‌شود. اطلاعات بيشتر در مورد توسعه مر احل زندگي اين آفت در Hargreaves (1915) و Lloyd (1922) يافت مي‌شود.
تخم‌ها
تخممها دوکي شکل، تقريباً اينچ طول و تخمگذاري‌هاي اوليه تخمها برنگ زرد کمرنگ تا سبز مي‌باشد که قبل از بيرون آمدن لاروها از تخم، اين تخمها برنگ ارغواني تيره تا سياه درمي‌آيند. تخمها به ريز برگها چسبيده‌اند که اغلب بصورت دايره‌اي يا نيم دايره قرار مي‌گيرند. در تخمگذاري‌هاي جديد تخمهاي گذشته شده زرد هستند و چند روز قبل از بيرون آمدن لاروها تخمها برنگ سياه تغيير مي‌يابند. (76 روز پس از تخمگذاري)
پوره‌ها
اين آفت 3 تا 4 سن پورگي دارد. اولين مرحله لاروي Crawler نام دارد. اين Crawlerها تقريباً اينچ طول رنگ، سبز روشن و چشمان قرمز براق دارند آنها پس از يافتن محل مناسب به زير برگ متصل شده و تغذيه را شروع مي‌کنند. پاها در بقيه سنين پورگي غيرفعال مي‌شوند. بدين گونه پوره‌ها غير متحرک مي‌شوند و در همان محلي از برگ که توسط Crawler انتخاب شده بدون حرکت به تغذيه ادامه مي‌دهند. اين مراحل در روي سطح برگ کاملاً صاف (همسطح برگ) هستند و ديدن آنها بدليل رنگ شفاف سبز پوره‌ها بسيار مشکل است.
به غير از اندازه، در مرحله آخر پورگي از نظر ظاهري کاملاً شبيه بهم مي‌باشند. مراحل پورگي بين 179 روز کامل مي‌شود. اولين مرحله پورگي 73 روز، دومين مرحله 84 روز، سومين مرحله 42 روز، طول دوره لاروي با دماي هوا و ميزان متغير است. طول دوره زندگي در دماهاي خنک‌تر افزايش مي‌يابد.
شفيرگي
منظور از آخرين مرحله پورگي اغلب “شفيره” نام دارد زيرا مگسهاي سفيد بالغ از اين مرحله پديدار مي‌شوند. بدن حشرات در اين مرحله ضخيم‌تر از ديگر مراحل است و تارهاي مومي بلند در ناحيه بيروني بدن در اين مرحله ديده مي‌شود. طول اين دوره بين 73 روز مي‌باشد.
حشرات بالغ
حشرات بالغ تقريباً طولشان اينچ است. رنگشان زرد کمرنگ و داراي دو جفت بال که با موم پودري سفيد پوشيده شده‌اند، مي باشند. در حالت استراحت بالها بصورت مسطح و خوابيده قرار گرفته‌اند. حشرات بالغ عموماً 4021 روز عمر دارند. حشرات ماده بطور متوسط بيش از 100 تخم در طول زندگي خود مي‌گذارند.
رفتار
مراحل مختلف زندگي اين حشره عموماً بصورت طبقه‌هاي عمودي در روي گياه ميزبان ديده مي‌شود. حشرات بالغ روي برگهاي جوانتر ديده مي‌شوند و تخمهايشان را در اين سطوح مي‌گذراند. مراحل مسن‌تر اين حشره در سطوح پايين‌تر گياه ديده مي‌شوند. شفيره‌ها و حشرات جوان بالغ در سطوح و لايه‌هاي پائيني گياه ديده مي‌شوند.
مديريت‌ آفت
مگس سفيد گلخانه در محصولات گلخانه‌اي به طرق مختلف انتقال مي‌يابد:
1 از طريق قلعه‌ها و گياهاني که از آنها گياهان اصلي را در گلخانه تکثير مي‌دهيم.
2 از طريق گياهان مسن‌تر همان گياه در گلخانه
3 از طريق علفها يهرز يا گياهان آلوده در گلخانه
4 از طريق گياهان يا علفهاي هرز اطراف و بيرون گلخانه
5 از طريق پرسنل گلخانه و کساني که گلهاي سفيد بالغ را در لباسهايشان به درون گلخانه منتقل مي‌کنند و بدين طريق بعنوان يک اينکولوم اوليه عمل مي‌نمايند.
برنامه کنترل مي‌بايست زمان مشاهده، اولين مگس‌هاي سفيد در گلخانه آغاز شود.
براي کنترل بيولوژيک يک عمليات Monitoring (پيش آگهي) پيوسته انجام دهيم. به اين علت که ممکن است جمعيتي از پارازيت‌ها بطور خودکار تشکيل شده باشند و يا بهر علتي پارازيتها قادر به کنترل مگس‌هاي سفيد نباشند.
دما نقش بسزايي در توسعه پارازيتهاي Encarsia دارد و بنابراين تأثير دما در اثر متقابل پارازيت و ميزبانش (مگس سفيد) مي‌باشد. دماي گلخانه بايد در يک حد مطلوب حذف شود تا اثر متقابل پارازيت و ميزبان افزايش يابد. بعنوان مثال دماي بحراني براي پارازيت روي گوجه فرنگي و نسبت قنسول تقريباً 74 فارنهايت است.
کنترل شيميايي
مگل سفيد گلخانه به بسياري از حشره‌کشهاي ترکيبي مقاوم است. صابونهاي (شوينده‌هاي) حشره‌کش و روغنها در مقابل اين آفت بسيار مؤثر هستند. شواهدي وجود دارد که سمپاشي زينهاي سيليسي نيز بسيار مؤثر است.
کنه‌هاي تار عنکبوتي
چهار گروه از کنه‌ها در گلخانه مهم هستند: 1 کنه‌هاي تار عنکبوتي (کنه دو نقطه تار عنکبوتي) 2 کنه تار عنکبوتي کاذب يا کنه پهن 3 کنه‌هاي پهن و Cyclamen 4 کنه‌هاي جوانه، گ الزا، زنگسار يا کنه‌هاي اريونيد
شناسايي
1 کنه دو نقطه تار عنکبوتي: اين نوع کنه‌ها داراي تخمهاي کروي هستند که رنگشان زرد کمرنگ متمايل به قرمز است در سطح زيرين برگها تخمگذاري مي‌کنند. در بدن پوره‌ها و حشره‌هاي بالغ در نقطه برجسته برنگ سبز متمايل به قهوه‌اي ديده مي‌شود. اين کنه‌ها تارهايي را براي محافظت خودشان مي‌تنند. خسارتشان شامل نقاط برنزه بر روي برگهاست.
2 کنه‌هاي تار عنکبوتي کاذب يا کنه‌هاي صاف: اين نوع کنه‌ها چرخه زندگي طولاني‌تري را نسبت به کنه‌هاي دو نقطه تار عنکبوتي دارند. تخمهايشان به رنگ قرمز براق و بيضي شکل است که در هر دو سطح برگ و بصورت دسته جمعي تخمگذاري مي‌کنند. کنه‌هاي بالغ قرمز و سياه هستند و تار توليد نمي‌کنند. خسارت آنها شامل نقاط نقره‌اي روي برگ است اما ساقه‌ها هم برخي اوقات مورد حمله قرار مي‌گيرند.
3 کنه‌هاي پهن: (Broad mites) اين نوع کنه‌ها (شکل شماره 2) تخمهايشان را با تعداد زيادي برجستگي يا مفصل توليد مي‌کنند.
که در زير ميکروسکوپ بشکل جواهرآلات بنظر مي‌رسند. پوره‌ها در ميان درز و شکافهاي برگها و گياهان مي‌مانند. پس از مقداري رشد پوره‌ها وارد يک مرحله ساکن از چرخه زندگي مي‌شوند. ماده‌ها در ابتداي ظهور بسيار شفاف و براق هستند اما پس از مدت کمي کاهي رنگ مي‌شوند و يک برجستگي نواري شکل سفيد رنگ در پشت بدن ‌آنها ظاهر مي‌شود.
خسارت آنها در سطح زيرين برگهاي جوان ديده مي‌شود که لبه برگها بحالت کنگره‌دار درمي‌آيد و شبيه به علائم خسارت فيزيولوژيک است.
اين کنه‌ها تخمهايشان شفاف و دوکي شکل است. در سنين پورگي بدن در پشت پاهاي سوم جمع شده خسارت باعث بد شکل شدن جوانه‌ها مي‌شود و اين کنه‌ها را نمي‌توان بر روي سطح باز برگها يافت. اين کنه‌ها به گل داوودي حمله نمي‌کند. (شکل 2)
4 بدن کنه‌هاي جوانه و زنگار يا کنه‌هاي اريوفيد کشيده و مخروطي شکل است و در دو انتهاي آن تيز شده و داراي پاهاي بسيار کوتاه هستند. (شکل 3). خسارت ‌آنها شامل توليد گال ، بد شکل کردن يا رنگ پريده کردن بافت گياه است.
روشهاي Monitoring: کنه‌ها بسيار کوچک هستند و ديدن آنها با چشم غير مسطح بسيار مشکل است. استفاده از يک عدسي 10 X قابليت شما را براي ديدن اين آفات و تخمهايشان افزايش مي‌دهد. کنه‌هاي تار عنکبوتي را مي‌توان بوسيله آثار خسارت خود کنه‌ها و يا علائم و نشانه‌هاي هجوم کنه مثل پوسته‌هاي حشره يا تار عنکبوت مشخص که ايجاد مي‌کنند، تشخيص داد. کنه تار عنکبوتي براحتي قابل مشاهده است. قطعات دهاني آنها بسيار کوچک است که Chelicerae براي ايجاد سوراخ در سلولها و Palpi براي مکيدن شيره آنها استفاده مي‌شود. نتيجه اين فعاليت ايجاد گروههاي کوچک از سلولهاي خالي است که از دور بصورت لکه‌هاي تيره بنظر مي‌رسند. اين لکه‌ها پس از مدتي برنگ قهوه‌يا يا برنز درمي‌آيند. برگهاي آلوده شده ظاهري برتري پيدا مي‌کنند با توجه به اينکه بيتش راين خسارات در اطراف رگبرگهاي اصلي ديده مي‌شود. به ترين روش ديدن کنه‌ها، تخمها و پوسته‌هايشان بررسي تصادفي سطح زيرين برگها مي‌باشد. همچنين بوسيله روش تکاندن که در آن بخشهاي گياه بر روي يک تکه کاغذ يا کارت سفيد تکانده مي‌شوند تشخي صداد. بدين ترتيب کنه‌هاي ريخته شده بر روي کاغذ را از روي حرکتشان مي‌توان تشخيص داد.
اين روش بويژه براي گياهان هميشه سبز يا گياهان کوچک برگ بهتر جواب مي‌دهد.
کنترل زراعي
برخي از فعاليتها در گلخانه باعث جلوگيري از طغيان کنه‌ها مي‌ِوند. استفاده از گياهان غير الوده و بدون آفت و بريدن قسمتهاي آلوده الزامي است. دانستن اطلاعات کافي در مورد گونه‌ها واريته‌هاي قابل طغيان مي‌تواند به کشاورز در اجتناب از کاشت آن گياهان يا آگاهي از گياهان مستعد بعنوان گياهان شاخص کمک کند. استفاده از روشهاي آبياري نيز مي‌تواند روي جمعيت کنه‌ها مؤثر باشد. استرس کم آبي بهترين روش براي جلوگيري کنه‌هاست در حاليکه سيستم آبياري (آبپاشي) از بالا مناسب جلوگيري از طغيان کنه‌ها نيست.
کنترل بيولوژيک
تعدادي گونه شک ارچي عليه کنه‌هاي تار عنکوبي در گلخانه در دسترس مي‌باشد. گونه‌هاي Phytoseiulus Persimilis، Mesoseiulus longipes، (Galendromus Occidentalis) و Neoselius Californicus، (Amblyseius Californicus) در بازار تحت نام تجاري Spidex® (بصورت بطري) و Spidex-Plus® (بصورت کيسه‌هاي کاغذي) اين شکارچي‌هاي کنه خواص بي‌نظيري دارند. بعنوان مثال M.occidentalis مي‌تواند دامنه بزرگ يا رطوبت و بخار را مي‌تواند تحمل کند و يا برخي از گونه‌هاي ديگر مي‌توانند سمومي مثل azinphosmethyl (Guzathion®) و Carbaryl (Sevin®) را تحمل کنند. گونه M.longipes شرايط گرم و خشک را بهتر مي‌تواند تحمل کند. گونه M. Californicus در تراکم کمتر کنه‌هاي تار عنکوبتي بهتر مي‌تواند زندگي کند و در دوره طولاني‌تري با کنه‌ها مبارزه مي‌کند.
بکارگيري چندين گونه از شکارچي‌ها نتيجه بهتري را دربر خواهد داشت. بهترين راه کاربرد اينست که اين شکارچي‌ها را بصورت پيشگيرانه و در چندين مقطع زماني قبل از تشخيص اولين آفات يا خسارت آنها در گلخانه رهاسازي کرد. گهگاه از آنها براي پايين آوردن جمعيت بالاي کنه‌ها در گلخانه و بعنوان حشره‌کشهاي طبيعي در تعداد زياد استفاده مي‌شود. از آنجايي که اين شکارچي‌ها قيمت بالايي دارند مي‌بايست قيمت تهيه و رهاسازي را نيز ملاحظه کنيم. از اين گذشته بکارگيري آفتکش‌ها قبل و بعد از رهاسازي شکارچي‌هاي کنه ممکن است اثرات منفي در مبارزه داشته باشد.
کنترل فيزيکي
پاشيدن آب به مقدار زياد و با فشار بالا بطوريکه در برخي کاربردها با دستگاههايي همچون Water Wand و Jet-All Water آزمايش شده مي‌تواند بسياري از کنه‌ها را از ميان شاخ و برگ گياه بيرون براند و يا اينکه موقتاً آنها را در جاي خود ثابت نگه دارد. بطوريکه در گزارشات مي‌توان ديد پرورش دهندگان رز در شرق Texas از اين ابزارها بطور موفقيت‌آميزي عليه کنه‌ها و جهت متوقف کردن آنها استفاده مي‌کنند.
کنترل شيميايي
جدول شماره 2 ليستي از توليدات ثبت شده‌اي از حشره کنه‌کش‌هاي گياهان زينتي که در حال حاضر استفاده مي‌شود را نشان مي‌دهد. هدف از انتشار چنين ليستي، جمع‌آوري مثالهاي ويژه‌اي از توليداتي است که داراي مواد موثر مختلف هستند. تعداد زيادي از محصولات در بازار وجود دارند که داراي واد مؤثر يکسان در ترکيبشان هستند که ممکن است از نظر فرمولاسيون يکسان يا غيريکسان باشند.
بسياري از حشره‌کش‌ها نيز خاصيت کنه‌کشي دارند، در حاليکه برخي از حشره‌کشها فقط بر روي گروه معيني از گونه‌هاي کنه‌ها مؤثر هستند. (جدول 1) يا اينکه هيچ وجه اثري روي کنه‌ها ندارند. در واقع استفاده بيش از اندازه برخي از حشره‌کشها مي‌تواند باعث طغيان کنه‌ها در آينده شود. زمانيکه در گلخانه هم کنه و هم حشره آفت وجود دارد استفاده از يک ترکيب حشره‌کش کنه‌کش بهترين روش کنترل شيميايي بحساب مي‌ايد.
قبل از رهاسازي شکارچي‌هاي کنه، براي کاهش جمعيت کنه‌ها مي‌توان از صابونهاي حشره‌کش استفاده کرد زيرا که اين ترکيبات پس از خشک شدن هيچ نوع باقيمانده مضري براي دشمنان طبيعي برجا نمي‌گذارند.
کنه کش‌هاي مختلف ويژگيهاي کاربردي مختلفي دارند. بعنوان مثال کنه‌کش Avid® از برخي جوانب سيستميک است زيرا که بداخل سلولهاي گياه تيمار شده نفوذ مي‌کند اما همين کنه‌کش اگر در سطح برگ باقي بماند. سرعت تجزيه مي‌شود. همچنين يک نحوه اثر بي‌نظير را بر روي سيستم عصبي کنه دارد مشلات گياهسوزي کمي ايجاد مي‌کند. کنه‌کش Pentac® به آرامي اثر مي‌کند به پرتوهاي ماوراء بنفش حساس است، مشکلات گياهسوزي کمي هم ايجاد مي‌کند. مقاومتي هم در کنه‌ها گزارش نشده است. Thiodan® بر روي برخي از واريته‌هاي داودي گياهسوزي ايجاد مي‌کند. صابونهاي کنه‌کش حشره‌کش هيچ نوع با قيمانده‌اي ايجاد نمي‌کنند. Sulfar بعنوان يک کنه‌کش ثبت شده، بر روي سبزيجات و گياهان زراعي باعث گياهسوزي بالايي مي‌شود، باقيمانده‌هايي بر روي گياهان ايجاد مي‌کند، مقداري خاصيت قارچکشي دارد و قيمت ارزاني دارد. برخي از توليدات سمي هم نسبت به بقيه اثرات بسيار زيانبار بيشتري بر روي دشمنان طبيعي ايجاد مي‌کنند و برخي از گونه‌هاي شکارچي کنه‌ها هم نسبت به آفتکش‌ها از خود مقاومت نشان داده‌اند.
کمک کننده‌ها (مواد کمکي):
مواد افزودني به مخزن (پخش کننده‌ها، چسبنده‌ها، بافرها) مي‌توانند بازدهي کنه‌کش استفاده شده را بالا برند. يک دستورالعمل خوب به شرح زير است: يک ماده کمکي را زماني استفاده کنيد که قابليت افزايش دهنگي اثر سم در آن به اثبات رسيده باشد. استفاده از پخش کننده‌ها يا مرطوب کننده‌ها در افزايش اثر اکثر کنه‌کش‌ها نقش مؤثري دارند. بخصوص بر روي گياهاني که برگهيشان لايه مومي (Wax) دارد از شوينده‌ها بعنوان افزايش دهنده قدرت نفوذ کنه‌کش در بدن کنه استفاده مي‌شود. از طرف ديگر استفاده از برخي مواد کمکي در کنه‌کش‌ها مثل (ie-Nu-Film-P plus Auid®) باعث کاهش اثر کنه‌کش مي‌شود و يا استفاده از موادي همچون (ie-spreader-sticker materials or agricultural oil plus joust®) باعث گياهسوزي مي‌شود. هميشه قبل از استفاده از مواد کمکي برچسب پشت سموم و مواد کمکي را مطالعه کنيد. تحقيقات در مورد اينکه آيا اضافه کردن موادي همچون توليدات فرموني باعث افرايش اثر کنه‌کش‌ها مي‌شود بي‌نتيجه مانده است.
تريپس گلخانه(Heliothrips haemorrhoidalis)
معرفي آفت
اين تريپس توسط Bouche در سال 1833 از نمونه‌هاي گرفته شده در گلخانه‌اي در اروپا و با نام علمي Thrips haemorrhoidalis معرفي شد. Packard اين گونه را براي اولين بار در سال 1870 معرفي کرد و آنرا تريپس گلخانه ناميد. اين حشره با نام معمول تريپس گلخانه و با نام علمي Heliothrips haemorrhoidalis) Bouche) که توسط انجمن حشره‌شناسي آمريکا موافقت شده شناخته شده مي‌باشد.
نام مترادف Thrips haemorrhoidalis Bouche 1833
پراکندگي
اگرچه اين آفت از اروپا منشأ گرفته است اما يک گونه مخصوص دنياي جديد (نيمکره غربي يا آمريکا) است. اين آفت احتمالاً از نواحي گرمسيري آمريکا و بوسيله گياهان زينتي به اروپا معرفي شد. اين حشره در برزيل غرب هند و آمريکاي مرکزي بر روي گياهان زراعي و وحشي يا فت مي‌شود. برخي اوقات در ماههاي گرم سال از گلخانه‌هاي شمال فلوريدا خارج مي‌شود. در اروپا، آلمان، انگليس، فرانسه، ايتاليا، وين، فنلاند، فلسطين و شمال آفريقا يافت مي‌شود. با توجه به عادت زندگي اين تريپس احتمالاً مي‌تواند در بيشتر گلخانه‌هاي دنيا وجود داشته باشد.
در پرواز بسيار ضعيف است و بيشتر اوقات را در مناطق سايه‌دار روي گياهان مي‌گذارند.
توصيف و زندگي آفت
تخمها سفيد و موزي شکل هستند و بصورت انفرادي در بافت گياه گذاشته مي‌شوند. انتهاي تخم معمولاً بوسيله يک لنز دستي ديده مي‌شود. رنگ لارو در مراحل ابتدايي تا حدودي سفيد و با چشمان قرم زاس. رنگ لارو پس از تغذيه متمايل به زرد مي‌شود. لارو بالغ بطور متوسط 1 ميلي‌متر طول دا رد. اين حشره دو مرحله لاروي دارد که سپس پوست اندازي مي‌ککند و به پيش شفيره (Prepupa) تبديل مي‌شود که داراي رنگ زرد، چشمان قرمز، بالهاي کوتاه است.
حشره در مرحله شفيرگي کمي بزرگتر و داراي بالها و چشمان درشت‌تر است. در اين مرحله هم رنگش متمايل به زرد است که با افزايش سن به تيرگي مي‌گرايد. در اين مرحله شاخکها رو به بالا و عقب به روي سر قرار دارند حشره در مراحل پيش شفيرگي و شفيرگي تغذيه‌اي ندارند.
سر و سينه (thorax) در حشره بالغ تيره مايل به مشکي هستند و شکم از زرد به زرد مايل به قرمز و سپس به قهوه‌اي و در آخر به سياه تغيير رنگ مي‌دهد. دماهاي خنک با عث تأخير در تغيير رنگ مي‌شود. پاها زرد کمرنگ باقي مي‌مانند و شاخکها در حشره بالغ شامل 8 سگمنت مي‌باشند.
تريپس در گلخانه بکرزا (parthenogenic) است يعني اينکه بدون جفتگيري توليد نسل مي‌کند و نرها بندرت ديده مي‌شوند. ماده‌ها تخمهاي خود را در درون برگ يا ميوه قرار مي‌دهند. درست کمي قبل از باز شدن تخم، ‌آنها تاول مي‌زنند. اگر از يک تردستي استفاده کنيم مي‌تواند تا حدي در بررسي چگونگي ظهور جمعيت‌هاي تريپس و ارتباط آن به مکان آنها در برگ کمک کند.
ميزبانها
در فلوريدا اين تريپس مخصوص پنبه است اما از روي گياهان Viburnum، زغال اخته، آزاليه، انگور، خرما، Ardisia، ارکيده، آواکادو، گل شيپوري Crinum SP.، Ficus nitida، خرماي زايشي، Coleus SP.، افرا، ماگتوليا، انبه، Aspidium SP.، کوکب، سرخس، Guavas، کنف فلوکس، Pink و بسياري ديگر از گياهان زينتي هم جمع‌آوري شده است. در فلسطين بر روي پرتقال و در Ceylon از روي Garcinia mangostana گزارش شده است.
خسارت تريپس گلخانه بر روي ميوه‌هاي در حال رشد مرکبات بصورت ايجاد لکه بر روي پوست ميوه است (لکه‌هيا گرد يا لکه‌هاي ضخيم و نامنظم) همچنين اين نوع خسارت بر روي ميوه‌هاي دسته جمعي (گروهي)‌يا در جاهايي که يک برگ يا يک سرشاخه در تماس مستقيم با ميوه است ديده مي‌شود.
اهميت اقتصادي
اين تريپس در درجه اول از شاخ و برگ گياهان زينتي تغذيه مي‌کند. در ابتدا به سطح زيرين برگ حمله مي‌کند و با تغذيه بيشتر جمعيت خود را افزايش مي‌دهد و به سطح بالايي برگ تغيير مکان مي‌دهد. برگها بيرنگ و رنگ پريده مي‌شوند و بين رگبرگهاي فرعي (کناري) به شکلي ديده مي‌شود. برگهايي که شديداً آسيب ديده‌اند زرد مي‌شوند و مي‌افتند. علاوه بر اين بر اثر تغذيه تريپس قطرات بسيار کوچک مايع مايل به قرمز در هر دو سطح برگ ديده مي‌شود که بوسيله تريپس ترشح شده‌اند و رنگ اين قطرات بتدريج سياه مي‌شود. اين گلبولهاي مايع (قطرات کوچک) از نظر اندازه بزرگ و سپس متوقل مي‌شوند و بلافاصله يک گلبول ديگر شروع به تشکيل شدن مي‌کند که در نتيجه اين اعمال باعث بوجود آمدن لکه‌هاي سياه در مناطق مورد هجوم است. اين گلبولها ب عنوان بازدارنده‌هاي پرواتورها (شکارچي‌ها) عمل مي‌کنند.
در فلسطين تريپس گلخانه به برگها و ميوه‌هاي مرکبات خسارت مي‌زند اما باعث بوجود آ‌مدن قطرات مذکور روي برگ نمي‌شود. خسارت روي ميوه ممکن است قسمتهاي مورد هجوم را بصورت فرو رفته و مشبک کند. اين نوع خسارت بر روي ميوه‌هاي نرسيده و کال ديده مي‌شود.
در ميوه‌هاي رسيده اين نوع خسارت بخوبي قابل تشخيص نيست زيرا که در داخل پوست سالم ميوه بدون فرو رفتگي ايجاد مي‌شود. در کاليفرنيا با توجه به اطلاعات گذشته، تريپس گلخانه اقتصادي‌ترين آفت بر روي آواکادو بشمار مي‌رود.
مديريت
اين آفت فقط يک و شخص طبيعي مؤثر شناخت هشده دارد و آن Thripobius Semiluteus است که پارازيت لارو است و از برزيل و استراليا در اواسط دهه 1980 به کاليفرنيا معرفي شد. در لارو پارازيت شده دو طرف بدن بجاي اينکه مخروطي شکل باشند (لارو در تريپس سالم) بيشتر موازي هستند.
رنگ شفيره پارازيت شده در بين شفيره‌هاي پارازيت نشده کاملاً مشکي است و اين در حالي است که رنگ شفيره‌هاي پارازيت نشده نيمه شفاف (زجاجي) است.
همچنين ديگر دشمنان طبيعي تريپس گلخانه که اثر کمتري هم دارند عبارتند از:
Megaphragma mymaripenne پارازيت تخم
Frank linothrips orizabensis
F. uespiformis شکارچي (پرداتور)
Leptothrips mali
اين سه گونه اخير به شکارچي‌هاي سياه نيز م

آفت دهان چيست؟ آفت نوعي از زخم‌هاي دهان محسوب مي‌شود. برخي اصطلاحات متداول که براي اين زخم‌ها به کار مي‌رود عبارتند از: زخم‌هاي کوچک راجعه آفتي و نيز ...

زندگي پدرش (سيد عباس معزالسلطنه) و مادرش (گوهرشاد حسابي) هر دو اهل تفرش بودند. او چهار سال اول دوران کودکي‌اش را در تهران سپري نمود. سپس به همراه والد ...

هر حيوان ، گياه يا موجود زنده اوليه‌اي که بخشي يا تمام زندگي خود را به همراه موجود ديگر از جنس ديگري را مي‌گذراند و يک سيمبونت يا سيمبيوت مي‌نامند و ب ...

بارزترين اختلاف زندگي در زمين و فضا بي وزني است، که بر کليه شئون زندگي مسافر تاثير مي گذارد. برخي ميگويند که محدود بودن در مکان کوچکي نظير ايستگاه مير ...

نور آفتاب نور خورشيد، حاوي طيفي گسترده از اشعه‌هاي مرئي و نامرئي است. بخشي از اشعه‌ي نامرئي آفتاب، طيف ماوراء بنفش يا UN است كه طول موجي كوتاه‌تر از ط ...

● تاريخچه ي سم شناسي در طول تاريخ بعضي از بندپايان بعنوان دشمن انسان در جهت کاهش محصولات کشاورزي و ناقل بيماري ها شناخته شده اند و انسان از بدو پيدايش ...

در خصوص عوارض مخرب و آسيب هاي جبران ناپذير زيست محيطي مرتبط با کاربرد بي رويه سموم شيميايي در کشورمان تا کنون مطالب فراواني به چاپ رسيده و اکثر کارشنا ...

▪ نام رايج گياه :pyrethrum’ ▪ اسم لاتين:pyrethrum cinerariaefolium ▪ خانواده گياه : asteraceae پيرتر گياهي است با خاصيت حشره کشي، به طور طبيعي که موار ...

دانلود نسخه PDF - توصيف و زندگي آفت