up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله توربو ماشين ها PDF
QR code - توربو ماشين ها

توربو ماشين ها

توربوماشين دستگاهي است که در آن حرکت يک سيال غيرمحبوس بنحوي تغيير داده مي شود که قدرت را به يک محور انتقال دهد يا از آن قدرت بگيرد و يا به نحوي که باعث ايجاد نيروي جلوبرنده شود.
ماشين هايي را در نظر بگيريد که قدرت را از محور به سيال منتقل مي نمايند. اين قدرت توسط عضوي به نام روتر. چرخ و يا پروانه که تعدادي پره دارد و روي محور سوار شده است به سيال منتقل مي گردد. اين ماشين ها به نام هاي زير شناخته مي شوند:
پمپ. توربوماشيني است که سيال آن مايع است.
کمپرسور. با انتقال قدرت به گاز. فشار زياد و سرعت کمي به آن مي دهد.
فن موجب حرکت گاز مي شود و تغيير مختصري در فشار آن ايجاد مي کند.
دمنده. فشار و سرعت قابل توجهي به گاز مي دهد.
به توربوماشين هايي که در آن ها قدرت از سيال به محور انتقال يابد توربين گوييم. توربين ها به دو دسته تقسيم مي شوند:
در يک توربين ضربه اي فشار استاتيک سيال در حين گذر از بين پره هاي چرخ تغيير نمي کند. چرخ پلتون از اين نوع است. در توربين هاي عکس العملي فشار استاتيک سيال در حين جريان بين پره ها مرتبا کاهش مي يابد. يعني در اين جريان سيال دچار انبساط مي شود و هر جفت پره مجاور بمثابه يک نازل متحرک عمل مي کنند.
به توربوماشين هاي مثل موتور جت که نيروي جلوبرنده ايجاد مي کنند موتور جلوبرنده گويند. عموما در اين ماشين ها از احتراق سوخت استفاده مي شود. اگر هواي لازم جهت احتراق يک ديفيوزر از محيط اطراف گرفته شود يک ماشين تنفس هوايي خواهيم داشت که عينا مانند موتور جت است. از طرف ديگر اگر عامل اکسيد کننده توسط ماشين حمل شود تا بتواند در خارج از جو نيز عمل احتراق را انجام دهد آن را راکت گويند. سوخت راکت مي تواند جامد يا مايع باشد.
پمپ ها:
مي دانيم که مايعات داراي شکل ثابتي نيستند به همين دليل براي جابجايي آن ها از روش اختلاف فشار استفاده مي شود تا بتوان آن ها را انتقال داد.
که براي اين کار از پمپ ها يا تلمبه استفاده مي شود. عملياتي که براي ايجاد اختلاف فشار و جابجايي مايعات مورد استفاده مي شود را پمپاژ کويند.
انواع پمپ ها:
پمپ گريز از مرکز:
اينگونه پمپ ها داري يک شير خروجي مي باشد که بايد بسته باشد زيرا در اين موقع باعث ايجاد حداکثر فشار در تلمبه مي شود که به آن فشار طراحي گفته مي شود.
پمپ ترکيبي:
زماني که نياز باشد يک سيال را با جريان بسيار بالا ارسال کنيم چندين پمپ را بصورت سري به همديگر متصل کرده که به اينگونه پمپ ها پمپ ترکيبي گويند.
پمپ دياگرامي:
از اينگونه پمپ ها زماني استفاده مي شود که نياز به ايجاد فشار و سرعت زياد نباشد و اين پمپ ها با استفاده از يک خلاء مي توانند سيال را پمپ کنند.
پمپ رفت و برگشتي:
در اين پمپ ها براي بالا بردن فشار سيال از حرکت افقي و عمودي استفاده مي شود. که مقداري اتلاف انرژي به همراه دارد.
اين پمپ ها برخلاف پمپ هاي گريز از مرکز نبايد خروجي پمپ بسته باشد زيرا باعث ايجاد خرابي در پمپ مي شود. علاوه بر اين ها بستن يک شير اطمينان در خروجي پمپ لازم است.
پمپ پيستوني:
در اين نوع پمپ ها که مانند پمپ هاي گريز از مرکز داراي يک شير خروجي است که نبايد موقع عمل پمپاژ بسته باشد.
پمپ پلانجري:
اين نوع پمپ داراي يک شير اطمينان است که مانند پمپ پيستوني است ولي اگر قطر فشارنده آن کم باشد به آن پمپ پلانجري گويند.
کاويتاسيون چيست؟
جرياني از مايع را در نظر بگيريد هرگاه فشار درون لوله به فشار بخار مايع نزديک شود يا برسد مايع موجود در لوله شروع به جوشيدن مي کند. و حباب هاي بخار در آن تشکيل مي شود. اين حباب هاي کوچک به همراه مايع به نقاطي که فشار در انجا با لاتر است منتقل مي شود و مي ترکند و باعث ايجاد اسيب به بدنه هاي لوله و پره هاي توربين مي شود.اين پديده را کاويتاسيون (خلازايي) مي نامند.کاويتاسيون در پمپ ها باعث ايجاد سرو صدا و پايين آمدن راندمان آن مي شوند.

ماشين WIG يک نوع پرنده است که در ارتفاع حدودا ً ده پايي (سه تا چهار متر) پرواز مي کند. در چنين ارتفاعي WIG از يک اصل ويژه ي آيروديناميکي به نام اثر زم ...

مقدمه با توجه به اينکه جمعيت جهاني روز به روز در حال افزايش است، نياز به تأمين غذا به مسئله اي بحراني در بين جوامع تبديل شده است. بخش کشاورزي، عهده دا ...

در صنعت دستگاه هاي زيادي موجود است اما دستگاه فرز مهمترين و دقيقترين دستگاه صنعتي ايست که داراي انواع متعددي نيز ميباشد. ابزار برنده اين دستگاه را تيغ ...

وسيله ايست که گرما را به انرژي مکانيکي تبديل مي کند. ● ماشين گرمايي نيوکامن اساس کارماشين گرمايي نيوکامن تبديل انرژي گرمايي به انرژي مکانيکي است اين د ...

به عنوان يكي از شاخه هاي وسيع و پركاربرد هوش مصنوعي، يادگيري ماشيني (machine learning) به تنظيم و اكتشاف شيوه ها و الگوريتم هايي مي پردازد كه براساس آ ...

موتور هاي چند فاز موتورهاي چند فازه موتورهاي متناوبي هستند که به صورت دو يا سه فاز کار مي کنند . هر دو از لحاظ ساختماني مشابه بوده و فقط اتصال داخلي ک ...

چاپ UV نسبت به چاپ افست معمولي به همان نسبت که گرانتر است مزاياي فراوانتري دارد. ورود به چاپ UV در درجه اول يک تصميم استراتژيک است که براي شخص اين امک ...

آب بندي در توربو ماشينها در فصل مشترک قطعات ثابت و متحرک به منظور کنترل جريانات نشتي و خنک کننده لازم و ضروري است. کنترل لقي موجود در بين قطعات متحرک ...

دانلود نسخه PDF - توربو ماشين ها