up
Search      menu
تغذیه و خوراکیها :: مقاله توت PDF
QR code - توت

توت

● مقدمه
يک درخت قديمي و يا تاريخي در اکثر کشورهاي جهان که معمولا در هر کشوري داراي قدمت بيش از دويست ، سيصد سال است. داراي پوست زرد نارنجي بوده که از مشخصههاي جالب آن در زمستان است (بيشتر در مورد درختان نهال و جوان). درختي است مقاوم و کم نياز که در اکثر مناطق و آب و هوا رشد مينمايد و حتي ميتواند به ارتفاع تا ۲۵ متر نيز برسد. بعضي از درختان توت فقط گلهاي نر توليد نموده و بنابراين ميوه نميآورند. اين نوع درختان به عنوان يک درخت زينتي سايهدار بسيار مناسب هستند.
▪ مشخصات گياهشناسي
توت يکي از گياهان دو لپه است. توت در گياه شناسي معمولترين گونه ميوه گوشتدار يک تکه محسوب ميشود که در آن تمام ديواره تخمدان درون يک پيرابر خوراکي به عمل ميآيد. تخمدان هميشه در قسمت زيرين گلها که داراي يک يا چند برچه درون يک پوشش نازک ميباشند قرار دارند و داراي قسمتهاي داخلي گوشتداري هستند. دانهها درون گوشت مشترک يک تخمدان يک يا چند برچهاي محصور شدهاند.
▪ واريته ها
Morus.nigra داراي برگهاي بزرگ و قلبي شکل که در خرداد و تير تا شهريور ميوههاي تمشک مانند آن ميرسند، که ميتوان به صورت تازه و يا براي ساخت مربا از ميوههاي آن استفاده نمود. اين ميوهها معمولا تا سن درخت به چهار يا پنج سالگي نرسيده باشد ظاهر نميشوند. واريته ديگر Morus.alba يا توت سفيد است که اصل آن از چين بوده و به ارتفاع ۲۰ - ۱۸ متر ميرسد و در همه جا ميتوان آن را يافت و در مقابل نوسان درجه حرارت مقاوم است که در هواي گرم و خشک سازگاري بيشتر نشان ميدهد و در مقابل سرما و کم آبي نيز مقاوم است. واريته توت مجنون نيز وجود دار که در جواني زيباست ولي با گذشت سن از فرم ميافتد و شاخههاي زيرين خشک ميشوند.
▪ جا و خاک مناسب
در هر نوع خاک ، در آفتاب يا سايه روشن به عمل ميآيد و چون سيستم ريشه سطحي و عميق دارند لذا خاکهاي عميق و قوي و آهکي را ترجيح ميدهد.
▪ هرس
تا آنجا که امکان دارد هرس نکنيد، مگر لازم باشد. در زمستان ميتوان شاخههاي مرده را خارج نمود.
▪ تکثير
بذر از فروردين تا خرداد ماه بطور سطحي کاشته ميشود و سپس آن را توسط شنکش با خاک مخلوط ميکنند. (بهتر است قبلا ميوه کامل را با ماسه بکوبيد) بر روي آنها در شهريور ميتوان انواع مجنون ، توت سياه معمولي و يا شاه توت را پيوند زد که در زمستان سال دوم قابل بهره برداري هستند. در پاييز يا اسفند در فضاي بيرون ميتوان قلمههاي ۳۰ سانتيمتري آن را کاشت. با شاخه خوابانيدن نيز ميتوان اقدام به تکثير نمود که در شهريور يا بهار انجام ميشود.
▪ استفاده غذايي و دارويي
ميوه شيرين و مطبوع توت خوراک انسان و برگ آن خوراک کرم ابريشم است. ميوه سفيد توت را خشک کرده و اين ميوههاي خشک با اينکه شيرين هستند اما براي ابتلايان به بيماري قند ضرري ندارند. ميوه توت چه خشک و چه تازه خشکي دماغ را برطرف ميکند و از دوستان کبد و طحال است. جوشانده پوست ريشه و برگ توت ادرار را زياد ميکند و شيره برگهاي آن به عنوان تببر و التيام دهنده زخم در گذشته استفاده ميشد. عصاره برگ توت ضد سم قوي است. قند توت باعث چاقي نميشود.

● مقدمه يک درخت قديمي و يا تاريخي در اکثر کشورهاي جهان که معمولا در هر کشوري داراي قدمت بيش از دويست ، سيصد سال است. داراي پوست زرد نارنجي بوده که از ...

▪ نام علمي : Fragaria sp.و از خانواده Rosaceae و نام انگليسي Strawberry توت فرنگي گياهي است علفي و چند ساله که بومي جنگلهاي اروپاست و از قرن چهاردهم ن ...

▪ نام علمي : Fragaria sp.و از خانواده Rosaceae و نام انگليسي Strawberry توت فرنگي گياهي است علفي و چند ساله که بومي جنگلهاي اروپاست و از قرن چهاردهم ن ...

توت فرنگي گياهي است با نام علمي FRAGARIA VESCA از خانواده گل سرخ كه دو نوع ساقه راست و خوابيده دارد‌. گل‌هاي آن منظم و به رنگ سفيد مي‌باشد‌. توت فرنگ ...

در قرن چهاردهم در فرانسه، توت فرنگي وحشي از جنگل به زمين زراعتي منتقل شد و از آن به بعد به عنوان يک گياه اهلي مورد استفاد ه قرار گرفت. د ر جنگل هاي شم ...

طبق افسانه ها قرمزي رنگ ميوه هاي شاه توت از جذب خون پيراموس و ديسبي که زير سايه اين درخت کشته شدند ناشي شده است شاه توت درختي است زيبا و جذاب به ارتفا ...

کربوهيدراتها ، منبع مهم غذايي اند. کربوهيدراتها همچنين به عنوان واحدهاي سازنده چربيها و نوکلئيک اسيدها عمل مي کنند. سلولز ، نشاسته و قند معمولي ، کربو ...

سالم ترين داروهاي شفابخش اغلب در طبيعت پيدا مي شوند و انگور جزو ميوه هاي عالي و مفيد براي سلامتي، تقويت سيستم دفاعي بدن و پيشگيري و درمان بسياري از بي ...

دانلود نسخه PDF - توت