up
Search      menu
تغذیه و خوراکیها :: مقاله توت PDF
QR code - توت

توت

پادشاه توتها

طبق افسانه ها قرمزي رنگ ميوه هاي شاه توت از جذب خون پيراموس و ديسبي که زير سايه اين درخت کشته شدند ناشي شده است
شاه توت درختي است زيبا و جذاب به ارتفاع ۶ تا ۹ متر با تاج پوشش گسترده و متراکم متشکل از شاخه هاي بسيار که از تنه ناهموار درخت سردرآورده اند
توت سياه يا شاه توت يکي از دو گونه توت درختي است که در ايران مي رويد. شاه توت با نام علمي Morus nigra گياهي است از تيره و نيز جنس توت که معمولاً در حاشيه باغ ها و مزارع کاشته مي شود و از چوب آن در صنايع چوبي استفاده مي شود. به جز شاه توت که ميوه قرمز رنگ آن به تدريج سياه مي شود، يک گونه درختي ديگر به نام توت سفيد يا توت هراتي (M.alba) نيز در ايران مي رويد که ميوه هايش سفيدرنگ و خوراکي است و از برگ هايش براي تغذيه کرم ابريشم استفاده مي شود. در بلوچستان نيز نوعي توت با نام M.serrata مي رويد که علاوه بر ميوه، برگ هايش هم خوراکي است. توت مجنون نيز که ميوه هايي به رنگ متمايل به سياه دارد، واريته اي از توت سفيد است. نوعي توت به نام توت آمريکايي در حدود سي سال پيش به ايران آورده شد که داراي برگ هايي همانند برگ هاي توت معمولي است و مي توان از آن در پرورش کرم ابريشم استفاده کرد. از آن جايي که برگ هاي اين نوع توت ديرتر از برگ هاي توت معمولي ظاهر مي شود در مواقع اضطراري که سرماي بهاره به برگ هاي توت معمولي آسيب مي رساند، برگ هاي آن را مي توان به عنوان غذاي کرم ابريشم مورد بهره برداري قرار داد. توت آمريکايي درختي است بلند و خاردار که ميوه هاي مرکب و کروي شکل سبزرنگي به اندازه نارنج دارد. اين درخت به عنوان گياه زينتي در باغ ها و پارک هاي ايران کاشته مي شود.
● ويژگي هاي ظاهري شاه توت
شاه توت درختي است زيبا و جذاب به ارتفاع۶ تا ۹ متر با تاج پوشش گسترده و متراکم متشکل از شاخه هاي بسيار که از تنه ناهموار درخت سردرآورده اند. برگ ها متناوب و اکثراً داراي شکل ها و گوشوارک هاي متفاوت، خزان پذير و در حاشيه دندانه دار به رنگ سبز تيره با رگبرگ هاي پرکرک. گل ها هميشه تک جنسي، مادگي داراي دو برچه شکمي و پشتي، برچه پشتي هميشه سترون و برچه بارور خميده. گل ها مجتمع در سنبله هاي کوچک و کم و بيش استوانه اي. ميوه مستطيلي شکل با دمي کوتاه به رنگ ارغواني تيره متمايل به سياه متشکل از فندقه هاي کوچک که هر يک داراي يک دانه اند و توسط چهار کاسبرگ بسط يافته دربرگرفته مي شوند. ميوه در نتيجه گوشتي و آبدار شدن کاسبرگ ها به وجود مي آيد از اين رو بدان ميوه کاذب مي گويند. در ميوه هاي حقيقي نهنج گوشتي و آبدار مي شود. ميوه شاه توت مزه ترش و شيرين و بسيار خوشايندي دارد.
زيستگاه: اين گياه بومي شمال آسياي صغير، ارمنستان، جنوب قزاقستان تا ايران است و در حال حاضر در سرتاسر اروپا کاشته مي شود. اين درخت را به خاطر ميوه هاي خوشمزه اش در انگلستان، از شمال تا جنوب سوئد و نيز جزيره گوسلند پرورش مي دهند. کاشت آن در نواحي جنوبي انگلستان بيش از بخش هاي شمالي رونق داشته و از اوايل قرن شانزدهم ميلادي در اين کشور کاشته مي شده است. شاه توت توسط روميان به بريتانيا راه يافت و براساس شواهدي که در آثار بسياري از نويسندگان رومي و يوناني ذکر شده است، اين گياه از ايران وارد اروپا شد. ايتاليايي ها ميوه هاي شاه توت را به عنوان يکي از مايحتاج سربازان به نقاط مختلف اروپا صادر و روميان از شاه توت در جشن ها و ميهماني ها استفاده مي کردند. طبق افسانه ها قرمزي رنگ ميوه هاي شاه توت از جذب خون پيراموس و ديسبي که زير سايه درخت شاه توت کشته شدند ناشي شده است. موروس (Morus) که نام عمومي کليه توت ها است از کلمه يوناني mora به معني تاخير مشتق شده است. احتمالاً اين نامگذاري به خاطر رشد کند جوانه هاي توت بوده است. در گذشته از برگ هاي شاه توت در کشور ايتاليا براي تغذيه کرم هاي ابريشم استفاده مي شد. اما با ورود توت سفيد از حواشي غربي مديترانه در سال ۱۴۳۴ استفاده از برگ هاي آن براي پرورش کرم ابريشم ترجيح داده شد. منابع موجود ثابت مي کنند که ارزش و اهميت توت در دوران باستان بسيار بيشتر از حال بوده و اسپانيايي ها از سال ۹۶۱ از آن براي تهيه نوعي شربت استفاده مي کردند.
● شرايط رشد و تکثير
توت ها هواي گرم و خاک هاي شن ماسه اي و به خوبي زهکشي شده را مي پسندند و نياز به آبياري چنداني هم ندارند. شاه توت را معمولاً از طريق قلمه زدن تکثير مي کنند. قلمه ها را معمولاً از شاخه هاي قوي و جوان تهيه مي کنند. علاوه بر قلمه زدن شاه توت را مي توان از طريق بذر، خواباندن و پيوند زدن نيز اضافه کرد. در صورت مناسب بودن شرايط و ملايم بودن هوا بذرهايي که در اوايل بهار کاشته شوند تا پاييز جوانه هاي جواني توليد خواهند کرد. توت ها در سال هاي ابتدايي زندگي تنها مقادير اندکي ميوه توليد مي کنند اما با گذشت سال ها بر ميزان محصول آنها افزوده مي شود و تا پيش از آنکه سن درخت به ۱۵ برسد، انتظار چنداني از آن نمي توان داشت. شايع است که قديمي ترين درختان بهترين توت ها را به بار مي آورند. بد نيست بدانيد که کمتر درختي قادر است به اندازه توت در برابر شرايط فرسايند و فضاي بسته باغ هاي شهري مقاومت کند. درختان توت معمولاً به سادگي از بين نمي روند و نمونه هاي کهنسال را مي توان با هرس کردن و مراقبت هاي ويژه دوباره احيا کرد.
● موارد استفاده
مهم ترين جنبه مصرفي شاه توت استفاده از ميوه هاي خوراکي آن است. ميوه شاه توت حاوي ترکيباتي نظير گلوکز، پروتئين پکتين، ترکيبات رنگي، اسيد تارتاريک و ماليک و. . . است.
از ميوه هاي شاه توت براي تهيه مربا و انواع نوشيدني ها و شربت استفاده مي شود. چنانچه ميوه شاه توت خيلي رسيده در تهيه مربا استفاده شود، حاصل کار مرباي ترش مزه اي خواهد بود. شاه توت علاوه بر مصارف خوراکي داراي کاربردهاي پزشکي نيز هست. به عنوان مثال شربت توت که از ميوه هاي رسيده تهيه مي شود از مواردي است که در کتاب راهنماي دارويي بريتانيا ذکر شده است. اين شربت به خاطر مزه ترش و شيرين، رنگ مناسب و بوي اندکي که دارد بيشتر به عنوان يک داروي کمکي به کار گرفته مي شود. در گذشته براي شاه توت خاصيت خلط آوري قائل بودند و از آن به عنوان دهان شويه و رفع گلودرد استفاده مي کردند.
توت در شرق در مقايسه با غرب داراي قدر و ارزش بيشتري است و ميوه هاي آن پس از رسيده شدن جمع آوري شده و روي پشت بام خانه ها با قرار گرفتن در معرض آقتاب خشک مي شود و در فصل زمستان به مصرف مي رسد. در کابل توت هاي خشک شده را پودر کرده و آن را با آرد مخلوط مي کنند و از آن براي پخت نان استفاده مي کنند.
پوست تنه شاه توت داراي خاصيت کرم کشي و از آن براي دفع کرم کدو استفاده مي شود. بوميان آفريقا از پوست ريشه توت هندي و ساير توت ها به عنوان داروي ترميمي استفاده مي کنند که هنوز شواهد محکمي در تاييد آن به دست نيامده است.

● مقدمه يک درخت قديمي و يا تاريخي در اکثر کشورهاي جهان که معمولا در هر کشوري داراي قدمت بيش از دويست ، سيصد سال است. داراي پوست زرد نارنجي بوده که از ...

● مقدمه يک درخت قديمي و يا تاريخي در اکثر کشورهاي جهان که معمولا در هر کشوري داراي قدمت بيش از دويست ، سيصد سال است. داراي پوست زرد نارنجي بوده که از ...

▪ نام علمي : Fragaria sp.و از خانواده Rosaceae و نام انگليسي Strawberry توت فرنگي گياهي است علفي و چند ساله که بومي جنگلهاي اروپاست و از قرن چهاردهم ن ...

▪ نام علمي : Fragaria sp.و از خانواده Rosaceae و نام انگليسي Strawberry توت فرنگي گياهي است علفي و چند ساله که بومي جنگلهاي اروپاست و از قرن چهاردهم ن ...

در قرن چهاردهم در فرانسه، توت فرنگي وحشي از جنگل به زمين زراعتي منتقل شد و از آن به بعد به عنوان يک گياه اهلي مورد استفاد ه قرار گرفت. د ر جنگل هاي شم ...

کربوهيدراتها ، منبع مهم غذايي اند. کربوهيدراتها همچنين به عنوان واحدهاي سازنده چربيها و نوکلئيک اسيدها عمل مي کنند. سلولز ، نشاسته و قند معمولي ، کربو ...

سالم ترين داروهاي شفابخش اغلب در طبيعت پيدا مي شوند و انگور جزو ميوه هاي عالي و مفيد براي سلامتي، تقويت سيستم دفاعي بدن و پيشگيري و درمان بسياري از بي ...

در جريان تبديل تخمک به دانه ، جدار تخمدان نيز بر اثر رشد و تغييرات تبديل به ميوه شده، دانه را دربرمي گيرد. دانه هاي درون ميوه بر اثر باز شدن يا شکستگي ...

دانلود نسخه PDF - توت