up
Search      menu
تغذیه و خوراکیها :: مقاله توت فرنگي PDF
QR code - توت فرنگي

توت فرنگي

کشت توت فرنگي

مقدمه
توت فرنگي ميوه‌اي نسبتا جديد است که تا 300 - 250 سال قبل به اين شکل امروزي وجود نداشت و بيشتر موارد استفاده دارويي داشته است. در قرن چهاردهم در فرانسه توت فرنگيهاي وحشي از جنگل به زمين زراعتي منتقل شد و از آن به عنوان يک گياه اهلي استفاده گرديد. در جنگلهاي شمال ايران توت فرنگي وحشي بطور فراوان يافت مي‌شود. به نظر مي‌رسد که اولين رقم اصلاح شده در زمان صدارت اتابک اعظم از فرانسه به ايران آمد و به نام اتابکي خوانده شد.
مشخصات گياه شناسي
توت فرنگي از جنس فراگاريا (Fragaria) و تيره رزاسه (Resaceae) بوده که امروزه از گونه‌هاي شيلنسيس (Chilensis) و ويرجينيا (Virginia) استفاده زراعي مي‌گردد. عموما گياهاني علفي با ساقه‌هاي رونده يا استولون هستند. برگها مشتمل بر سه برگچه خشن و کرک‌دار به رنگ سبز تيره بوده که در برخي از ارقام شفاف مي‌باشند. ساختمان گل شامل 5 گلبرگ سفيد که در قسمت تحتاني خود به يک زائده کوچک متصل است، کاسه گل شامل 5 کاسبرگ سبز رنگ بوده که در قسمت تحتاني تقريبا به يکديگر جوش خورده مي‌باشند. تعداد کاسبرگها در برخي از ارقام زراعتي ممکن است بيش از 5 عدد باشد. پرچمها به تعداد 20 عدد يا کمي بيشتر يا کمتر است.
مادگي به تعداد زياد و به صورت مارپيچي بر روي نهنج قرار گرفته است و در مجموع و همراه با نهنج فرم نسبتا کشيده‌اي را تشکيل مي‌دهد. مادگي از فندقه‌هاي جدا از يکديگر که هر کدام داراي تخمدان با شکل راست و کوتاه مي‌باشد تشکيل شده است. در هر تخمدان يک تخمک وجود دارد و در واقع بذر به تعداد فندقه‌ها توليد مي‌شود. گل در واقع دو جنسه و پس از تلقيح گلبرگها ريزش کرده و نهنج به تدريج رشد و گوشتي شکل مي‌گيرد و ميوه به مرور زمان آبدار شده و از حالت اسيدي به قندي تبديل مي‌شود. اگر لقاح ناقص باشد تعداد فندقه‌ها محدود و چه بسا تقارن ميوه حفظ نمي‌شود.
ارقام توت فرنگي
ارقام توت فرنگي به گروه ارقام بهاره يعني بوته‌هايي که در سال يکبار ميوه مي‌دهند و ارقام چهار فصله که در سال بيش از يکبار ميوه مي‌دهند، تقسيم مي‌گردند. مهمترين ارقام بهاره عبارتند از گورلا ، آليسو ، تيوگو ، رد گانتلت ، اسيتا ، کاتس کيل ، فرسنا. ارقام چهار فصله بسيار قوي‌الرشد و خزنده بوده و از اواخر ارديبهشت تا اواخر تابستان و گاهي اوايل پاييز ميوه مي‌دهند. ميوه‌ها ريز و به تعداد زيادتري در هر بوته توليد مي‌شوند. ارقام چهار فصله مانند: استرا و هومي جنتو مي‌باشد.
ازدياد توت فرنگي
ازدياد جنسي
ازدياد توت فرنگي بوسيله بذر مخصوص ارقامي است که طبيعتا توليد ساقه رونده نمي‌کنند و يا ارقامي که ساقه‌هاي رونده کمي دارند و همچنين جهت توليد ارقام جديد از روش ازدياد بذري استفاده مي‌شود.
ازدياد غير جنسي
در ازدياد غير جنسي که تقسيم بوته خوانده مي‌شود بوته‌هايي را که خوب رشد کرده و قوي هستند پس از خارج کردن از زمين به چند بوته کوچکتر که هر کدام داراي مقداري ريشه مي‌باشند تقسيم کرده و سپس آنها را در محل اصلي نشاء مي‌کنند. در اين روش بايد از بوته‌هاي سالم پايه‌هاي مادري استفاده گردد. روش ازدياد از طريق ساقه‌هاي رونده بدين صورت مي‌باشند که پس از ريشه‌دار شدن ساقه‌هاي رونده در تابستان از بوته مادري جدا و در محل سايه نشاء کرده و سپس در فصل پاييز بوته‌هاي انتخابي را به زمين اصلي انتقال مي‌دهند.
شرايط خاک و شرايط محيطي رشد توت فرنگي
توت فرنگي گياهي است که در خاکهاي مختلف تقريبا سازگار است با اين وجود خاکهاي عميق نرم با بافت شني رسي را ترجيح مي‌دهد. بهترين PH براي توت فرنگي 5.5 تا 6.5 مي‌باشد. اگر ميزان آهک خاک از حد مجاز بيشتر باشد عارضه کلروز يا زرد شدن برگها بروز خواهد کرد. از لحاظ آب و هوا در شرايط مرطوب و شرايط نسبتا گرم محصول‌دهي مناسب خواهد داشت. در شرايط گرم و مرطوب بايد آب کافي در اختيار گياه قرار گيرد و همچنين ارقام مقاوم به گرما انتخاب گردد. در ارتفاع 400 تا 800 متري از سطح دريا مي‌تواند رشد مناسبي داشته باشد. نيمه مقاوم به سرما بدون پوشش کاه و کلش مي‌تواند تا 5- درجه سانتيگراد را تحمل نمايد ولي با پوشش ويژه تا 18- درجه سانتيگراد را متحمل است.
از نظر نياز سرمايي جزء گياهان کم نياز به سرما تقسيم بندي مي‌شود. بطوري که در 200 تا 400 ساعت دماي کمتر از 7 درجه سانتيگراد نياز سرمايي و ناچيز آن منتفي مي گردد. سطحي بودن ريشه‌ها که معمولا تا عمق 15 تا 20 سانتيمتري خاک توزيع مي‌گردد گياه را حساس به کم آبي مي‌کند. جهت توليد محصول بهاره بايد از ارقامي استفاده گردد که طالب روزهاي کوتاه و نياز دمايي پائين‌تري باشند تا گل انگيزي و محصول‌دهي آنها به خوبي انجام گيرد. در ارقام 4 فصله روز کوتاهي يا روز بلندي و همچنين پائين بودن و بالا بودن درجه حرارت زياد مطرح نيست و اين گروه از توت فرنگي‌ها معمولا در شرايط مختلف به راحتي گل مي‌دهند.
پيش رس کردن توت فرنگي
توت فرنگي طبيعتا از ميوه‌هاي نوبرانه و از اولين ميوه‌هايي است که در بهار به بازار عرضه مي‌شود. در حالت معمولي و در مناطق معتدل زمان برداشت ميوه در اواخر ارديبهشت ماه تا اوايل تير است ولي امروزه با فن آوري‌هاي خاصي مي‌توان زمان رسيدن ميوه را به جلو انداخت. به عبارت ديگر مي‌توان با استفاده از وسائل و امکانات امروزي اقدام به پيش رس کردن و توليد توت فرنگي خارج از فصل نمود و عرضه توت فرنگي را مدت طولاني‌تري ادامه داد . البته هزينه‌هاي اضافي که براي پيش رس کردن ايجاد مي‌شود به علت قيمت بيشتري که محصول نوبرانه دارد جبران خواهد شد.
پيش رس کردن توت فرنگي در گلخانه
مطمئن‌ترين وسيله براي پيش رس کردن استفاده از گلخانه است. مشکل استفاده از گلخانه در درجه اول هزينه سنگين احداث گلخانه و نياز به تخصص و تجربه کافي براي کشت توت فرنگي در گلخانه است. براي اين منظور مي‌توان نشاء توت فرنگي را ابتدا اواسط تيرماه تا اوايل شهريور در خزانه انتظار کشت کرد و 7 - 5 کيلوگرم در هر صد متر مربع از کودهاي کامل ازت ، فسفر و پتاس به نسبت 17 - 12 - 12 به عنوان کود پايه به زمين خزانه دارد. پس از توليد ريشه‌هاي قوي در نشا بوته‌ها شروع به ايجاد ساقه‌هاي رونده مي‌نمايند. با سرد شدن هوا بوته‌ها تحت تاثير نور و درجه حرارت پائين قرار گرفته و گل در آنها تشکيل مي‌شود. در آبان و آذر بوته‌ها را به گلخانه حمل کرده و در بستر کاشت به فاصله 30 تا 25 سانتيمتر کشت مي‌نمايند.
در گلخانه نيز مقدار 5 - 3 کيلوگرم کود کامل شيميايي در 100 متر مربع به بستر داده مي‌شود. درجه حرارت گلخانه را ابتدا روي 12 - 8 درجه سانتيگراد تنظيم کرده و با افزايش شدت نور درجه حرارت را نيز زياد مي‌کنند و به 20 - 15 درجه سانتيگراد مي‌رسانند. البته مي‌توان درجه حرارت را به 8 درجه سانتيگراد کاهش داد. بلافاصله پس از کاشت بايستي به اندازه کافي آبياري نمود. در آبياري توت فرنگي گلخانه‌اي بايد دقت شود که زمين بطور يکنواخت مرطوب گردد. به منظور جلوگيري از خطر پوسيدگي ميوه در اثر رطوبت زياد بايد گلخانه را به موقع تهويه کرد و بوسيله حرارت خشک رطوبت زيادي را کاهش داد. براي انجام عمل گرده افشاني و تلقيح بهتر گلهاي توت فرنگي در گلخانه مي‌توان براي هر 1000 متر مربع سطح زير کشت يک کندوي زنبور عسل در گلخانه قرار داد.

● مقدمه يک درخت قديمي و يا تاريخي در اکثر کشورهاي جهان که معمولا در هر کشوري داراي قدمت بيش از دويست ، سيصد سال است. داراي پوست زرد نارنجي بوده که از ...

● مقدمه يک درخت قديمي و يا تاريخي در اکثر کشورهاي جهان که معمولا در هر کشوري داراي قدمت بيش از دويست ، سيصد سال است. داراي پوست زرد نارنجي بوده که از ...

▪ نام علمي : Fragaria sp.و از خانواده Rosaceae و نام انگليسي Strawberry توت فرنگي گياهي است علفي و چند ساله که بومي جنگلهاي اروپاست و از قرن چهاردهم ن ...

▪ نام علمي : Fragaria sp.و از خانواده Rosaceae و نام انگليسي Strawberry توت فرنگي گياهي است علفي و چند ساله که بومي جنگلهاي اروپاست و از قرن چهاردهم ن ...

در قرن چهاردهم در فرانسه، توت فرنگي وحشي از جنگل به زمين زراعتي منتقل شد و از آن به بعد به عنوان يک گياه اهلي مورد استفاد ه قرار گرفت. د ر جنگل هاي شم ...

گوجه فرنگي از هزاران سال پيش وجود داشته است؛ البته در اندازه هاي کوچک. شايد باور نکنيد اما گوجه فرنگي در ابتدا اندازه يک گيلاس بوده و کم کم در اثر پرو ...

طبق افسانه ها قرمزي رنگ ميوه هاي شاه توت از جذب خون پيراموس و ديسبي که زير سايه اين درخت کشته شدند ناشي شده است شاه توت درختي است زيبا و جذاب به ارتفا ...

کربوهيدراتها ، منبع مهم غذايي اند. کربوهيدراتها همچنين به عنوان واحدهاي سازنده چربيها و نوکلئيک اسيدها عمل مي کنند. سلولز ، نشاسته و قند معمولي ، کربو ...

دانلود نسخه PDF - توت فرنگي