up
Search      menu
تغذیه و خوراکیها :: مقاله توت فرنگي PDF
QR code - توت فرنگي

توت فرنگي

▪ نام علمي : Fragaria sp.و از خانواده Rosaceae و نام انگليسي Strawberry
توت فرنگي گياهي است علفي و چند ساله که بومي جنگلهاي اروپاست و از قرن چهاردهم نوع وحشي آن بواسطه خواص دارويي آن معرفي شده است.
در قرن ۱۸ بين دو واريته اروپايي و آمريکايي دو رگ گيري انجام شد و اجداد توت فرنگي هاي درشت ميوه امروزي بوجود آمدند و در زمان صدارت اتابک اعظم توت فرنگي اصلاح شده به ايران وارد شد و در نقاط مختلف کشور کشت شده است. (رقم اتابکي). اخيراً هم ارقام مختلف و متنوعي از آن وجود دارد که برخي ارقام بهاره و برخي ارقام چهار فصله هستند.
ارقام بهاره عبارتند از :
اتابکي، آرمو، توري و تيوگا و ... که مناسب کشت در مزرعه مي باشند. ارقام چهار فصله مناسب کشت هاي گلخانه اي عبارتند از : کاماروسو، گاويوتا، سيلوا و ...
سطح زير کشت آن در ايران حدود ۲۳۰۰ هکتار بوده که عمده آن در استان کردستان مي باشد. در اصفهان کشت مزرعه اي بسيار ناچيز و پراکنده است و کشت گلخانه اي آن حدود ۱ هکتار است.
● موارد مصرف و خواص دارويي توت فرنگي :
۱) مصرف ميوه بصورت تازه خوري، پودر و يخ زده
۲) مصارف دارويي از قبيل : رفع تنگي نفس و سرفه هاي خشک، درمان تصلب شرائين، درمان اختلالات کليوي، تقويت قلب، درمان درد مفاصل و روماتيسم، درمان اسهال، کاهش دهنده فشار خون و ...
▪ قسمت هاي مصرفي : ميوه ، برگ ، ريشه
● شرايط آب و هوا :
با توجه به شرايط آب و هوايي متنوع در ايران کشت آن در سراسر کشور گسترش يافته است.
اين گياه در برابر سرما نيمه مقاوم است و نياز سرمايي آن حدود ۲۰۰ تا ۴۰۰ ساعت دماي کمتر از ۷ درجه سانتيگراد مي باشد و در زمستان اگر روي آن پوشيده شود تا دماي ۱۸- درجه سانتيگراد را تحمل خواهد کرد.
● وضعيت آب و خاک :
Ec مناسب آن حدود ۱ دسي زيمنز بر سانتيمتر است. از نظر ميزان آب مورد نياز جزء گياهان پر آب است. خاکهاي سبک شني با مواد غذايي فراوان و زهکشي خوب مناسب کاشت توت فرنگي مي باشد. PH مناسب خاک حدود ۶ تا ۷ را مي پسندد.
● روش تکثير :
ازدياد توت فرنگي توسط استولون (رانر) مي باشد بدين ترتيب که در بهار يا پاييز بوته هاي جديد را که ريشه دار باشند به زمين اصلي انتقال ميدهند. فاصله کاشت بوته ها حدود ۴۰ سانتيمتر مي باشد که بصورت جوي و پشته اي انجام ميگيرد. تراکم کاشت آن حدود ۳۱۲۵۰ بوته در هکتار است. در کشت هاي گلخانه اي در مترمربع حدود ۶ بوته کشت مي شود.
● برداشت :
برداشت توت فرنگي در مزرعه بايستي صبح يا عصر انجام شود و ميوه کاملاً قرمز شده باشد و بايستي بلافاصله پس از برداشت محصول را خنک بسته بندي نموده و به بازار مصرف ارسال کرد. در ارقام گلخانه اي هم در طول سال بطور مرتب برداشت انجام مي شود.
عملکرد : ميزان توليد توت فرنگي در شرايط مزرعه اي در ايران حدود ۵ تا ۷ تن در هکتار است در حاليکه در کشت هاي گلخانه اي (ارقام هميشه بارور) حدود ۸۰ تا ۱۰۰ تن در هکتار مي باشد.
● آفات مهم توت فرنگي :
شته، کنه، سرخرطومي جوانه، زنجره، سن، تريپس، طوقه بر و ...
● بيماريهاي مهم توت فرنگي :
لکه برگي، بلايت برگ، سفيدک پودري، پوسيدگي سياه ريشه، پوسيدگي ناشي از بوتريستي، نماتود و ..
کاشت و پرورش نشاء توت فرنگي واريته کاماروسو (يکي از ارقام چهار فصله مناسب کشتهاي گلخانه اي)
کاماروسو يکي از ارقام چهار فصل و بسيار مهم توت فرنگي در جهان است. زود رس و داراي ميوه هاي درشت و سفت مي باشد. وزن متوسط هر ميوه حدود ۳۰ تا ۴۰ گرم است. عملکرد هر بوته ۷۰۰ گرم در سال است. داراي برگهاي بزرگ و پهن مي باشد. اين رقم مناسب کشت هاي گلخانه اي است. کشت آن در تهران و جنوب کشور رضايتبخش بوده است.
● شرايط عمومي مناسب جهت کشت و پرورش
▪ درجه حرارت مطلوب در شبانه روز ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتيگراد
▪ رطوبت نسبي بالاي ۴۰ درصد
▪ خاکهاي شني يا رسي شني با زهکشي مناسب
▪ کيفيت آب در حد ۸۰۰ ميکرو موز (حداکثر ۱۱۰۰ ميکروموز)
▪ اسيديته يا PH خاک در حد ۵ ۶ تا ۵ ۷
▪ فاصله بوته ها حدود ۴۰ سانتيمتر بصورت جوي و پشته اي
▪ تراکم بوته حدود ۶ بوته در متر مربع
▪ مقاوم به آفات و بيماريها مي باشد
▪ استفاده از مالچ (خاکپوش) روي بستر کشت جهت جلوگيري از توسعه آفات و بيماريها و علفهاي هرز
▪ حذف دستکها (رانرها) جهت تقويت ميوه دهي بوته ها
▪ استفاده از کودهاي کامل (عناصر ميکرووماکرو) در تغذيه گياه
▪ انجام آبياري مناسب (آبياري قطره اي به منظور کاهش آلودگيها در گلخانه)
▪ دارا بودن نياز نوري بالاتر نسبت به ساير محصولات سبزي و صيفي گلخانه اي
▪ در روزهايي که بيشتر از ۱۳ ساعت نور به آن تابيده شود به جاي گلدهي، ساقه خزنده مي دهد و باردهي آن کاهش مي يابد.

● مقدمه يک درخت قديمي و يا تاريخي در اکثر کشورهاي جهان که معمولا در هر کشوري داراي قدمت بيش از دويست ، سيصد سال است. داراي پوست زرد نارنجي بوده که از ...

● مقدمه يک درخت قديمي و يا تاريخي در اکثر کشورهاي جهان که معمولا در هر کشوري داراي قدمت بيش از دويست ، سيصد سال است. داراي پوست زرد نارنجي بوده که از ...

▪ نام علمي : Fragaria sp.و از خانواده Rosaceae و نام انگليسي Strawberry توت فرنگي گياهي است علفي و چند ساله که بومي جنگلهاي اروپاست و از قرن چهاردهم ن ...

توت فرنگي گياهي است با نام علمي FRAGARIA VESCA از خانواده گل سرخ كه دو نوع ساقه راست و خوابيده دارد‌. گل‌هاي آن منظم و به رنگ سفيد مي‌باشد‌. توت فرنگ ...

در قرن چهاردهم در فرانسه، توت فرنگي وحشي از جنگل به زمين زراعتي منتقل شد و از آن به بعد به عنوان يک گياه اهلي مورد استفاد ه قرار گرفت. د ر جنگل هاي شم ...

گوجه فرنگي از هزاران سال پيش وجود داشته است؛ البته در اندازه هاي کوچک. شايد باور نکنيد اما گوجه فرنگي در ابتدا اندازه يک گيلاس بوده و کم کم در اثر پرو ...

طبق افسانه ها قرمزي رنگ ميوه هاي شاه توت از جذب خون پيراموس و ديسبي که زير سايه اين درخت کشته شدند ناشي شده است شاه توت درختي است زيبا و جذاب به ارتفا ...

کربوهيدراتها ، منبع مهم غذايي اند. کربوهيدراتها همچنين به عنوان واحدهاي سازنده چربيها و نوکلئيک اسيدها عمل مي کنند. سلولز ، نشاسته و قند معمولي ، کربو ...

دانلود نسخه PDF - توت فرنگي