up
Search      menu
اجتماعی,سیاسی :: مقاله تنها در برابر والدين PDF
QR code - تنها در برابر والدين

تنها در برابر والدين

زندگي ماشيني باعث شده تا زوج ها به داشتن تنها يک فرزند در زندگي خود بسنده کنند . اين در حالي است که والدين تک فرزند همواره احساس گناه مي کنند چون بر اين باورند که تنها فرزند آنها در طول زندگي خود احساس تنهايي خواهد کرد و به اصطلاح لوس خواهد شد .آيا فکر مي کنيد بچه هاي يکي يه دونه، لوس و ننر هستند؟ نه الزاما اما به دليل نبود خواهر و برادر ممکن است با مشکلات خاصي روبه رو شوند که در آينده آنان تأثيرگذار باشد. در مرکز توجه و عشق قرار گرفتن، هيچگاه بي دردسر نيست.
● تک فرزند، تحت کنترل والدين
تک فرزند در مرکز توجه است و اغلب بيش از حد تحت حمايت پدر و مادرش قرار دارد. وارنکا مارک، روانکاو کودکان، خاطرنشان مي کند: «حمايت بيش از حد از کودک، به او احساس امنيت شديد و قدرت کامل مي دهد». با اين حال، اين قهرمان جمع خانواده، از ترس رويارويي با غريبه ها و بحث و مشاجره با ديگران، گاه جرات نمي کند در بيرون از محيط خانه ريسک کند. چنانچه اين نوع عملکرد تا دوران بزرگسالي ادامه يابد، او را هم از لحاظ اجتماعي و هم احساسي حقيقتا عقب نگه مي دارد. علاوه بر آن، حمايت بيش از حد والدين، اغلب با توقع و انتظار بيش از حد آنان از فرزندشان و کنترل دائم کودک همراه است؛ «کجا ميري؟ با کي؟ چرا؟».
زماني که تمامي ترس هاي پدر و مادر روي يک کودک متمرکز شود، تربيت با مزاحمت همراه مي شود. رضا همواره به ياد دارد که «به محض آنکه پيش دوستانم مي رفتم يا همين که از سالن سينما خارج مي شدم، بايد فورا به مادرم زنگ مي زدم و مورد تمسخر دوستاني قرار مي گرفتم که مرا ني ني کوچولو مي دانستند. پدر و مادرم هميشه مي ترسيدند که بلايي سر من بيايد و دست و دلشان برايم مي لرزيد. حتي تا جايي پيش رفتند که مرا از رفتن به کلاس هاي اسکي منع کردند؛ ممکن بود به خودم آسيب برسانم يا بدتر...! هنوز از دست آنها دلخور هستم. هم اکنون ۲۸ساله هستم و مادرم همچنان هر روز به من زنگ مي زند تا ببيند سالم هستم يا نه و من هنوز جرات ندارم به او بگويم که مرا به حال خودم بگذارد».
● تک فرزند، تنها در برابر والدين
پدر و مادر مرتب دور و بر تنها فرزندشان هستند و او را در فعاليت هاي روزانه (بازي، تکاليف مدرسه، بحث و گفت وگو و...) همراهي مي کنند، با اين حال او تنهايي و گاه بي حوصلگي و غم را مي شناسد. اين تناقض باعث مي شود که او زودتر به پختگي برسد. از آنجايي که مستقيما با زندگي آدم بزرگ ها سر و کار دارد، خيلي زود خود را وقف فعاليت هايي که بيشتر قوه عقلاني او را به کار مي اندازند (مثل خواندن) مي کند. همچنين گاه ممکن است مسئوليت اخلاقي و رواني که والدين بر دوش فرزندشان مي گذارند، موجب پختگي زودرس او شود. يکي از تک فرزندان مي گويد: «به عنوان فردي قابل اعتماد، مادرم همه درد دل هايش را با من مي کرد و خيلي زود به تمام چيزهايي که بين پدر و مادرم مي گذشت پي بردم؛ از دعواهاي خصوصي شان گرفته تا ناکامي هاي شغلي شان. از آنجايي که ديگر نمي توانستم نقش يک ميانجي را برايشان ايفا کنم، در سن ۱۷سالگي خانه را رها کرده و ترک تحصيل کردم. در ۳۵سالگي، نماينده پدر و مادرم باقي ماندم. حتي بعد از طلاق شان، مرا درگير قضيه اي مي کردند که ربطي به من نداشت. دلم مي خواهد ديگر کاري با آنها نداشته باشم اما از اين بابت به شدت احساس گناه مي کنم. از اينکه خواهر و برادري ندارم تا سنگيني اين بار را تنهايي به دوش نکشم و آن را با آنان تقسيم کنم، افسوس مي خورم.»
تک فرزند به تنهايي نگراني ها و تشويش هاي والدينش را بر دوش مي کشد. به گفته وارنکا مارک، روانکاو، از آنجايي که تک فرزند به تنهايي اين مسئوليت را بر عهده مي گيرد، واکنشي که نشان مي دهد آن است که يا به شدت از خود در برابر ديگران محافظت خواهد کرد يا برعکس، به طور سيستماتيک تمايل خواهد داشت مسئوليت اطرافيانش را بر عهده بگيرد.
● تک فرزند کسي را راي رويارويي ندارد
يک متخصص کودکان و روانکاو معروف انگليسي، بر اين باور است که «ارتباط با خواهر و برادر نقشي مهم و اساسي در رشد و شکوفايي کودک ايفا مي کند». اين ارتباط در او ميل به بازي و سرگرمي ايجاد مي کند، اين امکان را فراهم مي سازد تا نقش هاي متفاوتي را بازي کند، به او کمک مي کند تا خلاقيت و خودجوشي اش را افزايش دهد، به او فرصت مي دهد تا خشم و پرخاشگري اش را ابراز کند و به او مي آموزد تا اين حس را هدايت کند؛ همان چيزي که او را براي زندگي در جامعه و رويارويي با افراد آماده مي کند. بنابراين، نبود خواهر يا برادر در خانه موجب مي شود که هر کودکي واکنش هاي متفاوتي در اين موارد از خود نشان دهد.
يک کودک تنها ممکن است در بيرون از خانه به دنبال رابطه خواهر يا برادري باشد. بهمن ۲۲ساله با افتخار مي گويد: «من برادرهايم را خودم انتخاب کرده ام. هميشه يک عالمه دوست پيدا کرده ام و دوست اغلب بهتر از خواهر و برادر است چون دست کم بين دوستان حسادت وجود ندارد.» تک فرزند ديگر در رويارويي با رقابت ها، به ويژه رقابت هاي اجتناب ناپذير در مدرسه احساس مي کند که نمي تواند به پاي همکلاسي هايش برسد. از آنجايي که خواهر و برادري ندارد که با آنها رقابت کند، براي رقابت در مدرسه آمادگي چنداني ندارد، از اين رو در دوران بزرگسالي، ستيزه جويي پويا و مثبت را از دست خواهد داد و چون در دوران کودکي اين فرصت را نداشته است تا خود را با سايرين مقايسه کند، قرباني احساس حقارت خواهد شد.
● جلوگيري از مشکلات تک فرزندي
اما آيا خانواده هاي تک فرزند واقعا دچار مشکل خواهند شد و اگر پاسخ مثبت است چگونه مي توان اين مشکلات را حل کرد. نظر برجسته ترين روانشناسان را در اين رابطه مرور مي کنيم .
تنهايي :
تنهايي براي يک کودک هم خوب است و هم بد. خوب از اين جهت که والدين مجبور نيستند محبت و توجه خود را ميان فرزندانشان تقسيم کنند و بد به اين دليل که کودک در برقراري ارتباط با ديگران دچار مشکل مي شود و ممکن است حسود شود .
چه بايد کرد؟
فرصت هاي زيادي براي کودک خود(در سنين قبل از دبستان) بوجود بياوريد تا با بچه هاي همسن ارتباط داشته باشد. دعوت از دوستاني که کودک دارند و يا فرستادن بچه به مهدکودک بهترين راه حل است. همچنين پس از اينکه فرزند شما وارد مدرسه شد ارتباط او با همسن و سالهايش را همواره حفظ کنيد . مثلا با بچه هاي همسايه ارتباط داشته باشد و يا او را در کلاسهاي مختلف ثبت نام کنيد. سعي کنيد با بستگان و خانواده هايي رفت و آمد داشته باشيد که فرزند همسن فرزند شما دارند .
▪ رشد سريع :
تک فرزند به دليل زندگي در يک محيط بزرگسال از لحاظ روحي و رواني بسيار سريعتر رشد مي کند و دنيا را از ديد بزرگسالان مي بيند .
چه بايد کرد؟
شما و همسرتان بايد کمتر به فرزندتان به عنوان تنها همدم خود وابستگي داشته باشيد. والدين بايد هميشه والدين فرزندشان بمانند نه همدم او .
▪ توقعات بالا :
علت تک فرزندي بسياري از خانواده ها تجميع تمام امکانات رفاهي براي تنها فرزند خانواده است. با وجود اينکه تجميع امکانات براي يک بچه احتمال موفقيت وي را بسيار بالا مي برد اما به موازات آن ممکن است توقعات والدين از فرزند خود را نيز افزايش بدهد . همين موضوع باعث خواهد شد تا فرزند براي موفق شدن و انجام کارهاي بزرگ زير فشارهاي روحي و رواني له شود .
چه بايد کرد؟
کوچکترين کارهاي فرزند خود را زير ذره بين قرار ندهيد. اجازه بدهيد که وي حريم خصوصي و هويت مستقل براي خود داشته باشد. او بايد احساس کند که شما به خاطر همان چيزي که هست دوستش داريد و توقعات غير معمول از وي نداريد . در فواصل زماني مشخص با معلمان وي مشورت کنيد. آنها مي دانند که توانايي هاي فرزند شما تا چه حدي است. در صورت آگاهي از اين توانايي ها ديگر انتظارات غير معقول از آنها نخواهيد داشت .
▪ سرخوردگي :
با توجه به اينکه تک فرزند، کانون تمام توجهات و محب هاي والدين در طول زندگي است به همين دليل تا زمان ورود به دنياي خارج از خانه همه چيز را بر وفق مراد مي بيند. اما به محض ورود به اين دنياي جديد دچار سرخوردگي مي شود چون همه چيز ديگر بر وفق مراد او نخواهد بود .
چه بايد کرد؟
به فرزند خود بياموزيد که ممکن است در زندگي با ناکامي و مسائل زيادي مواجه شود که بر وفق مرادش نيستند. اما از همه مهمتر درخواست هاي فرزند خود را به سرعت اجرا نکنيد. به او ياد بدهيد که بايد براي رسيدن به هدفش تحمل داشته باشد و صبر کند چون دنياي خارج از خانه هم اينگونه است .

سالهاي زيادي است که از بتن بعنوان يک ماده ساختماني مهم و با تحمل فشارهاي بالا جهت ساخت و ساز انواع سازهها استفاده ميشود. ضعف اين ماده مهم و پر مصرف سا ...

زندگي شهرنشيني و استفاده روزافزون از تکنولوژي جديد اگرچه به ظاهر، کيفيت زندگي را بهبود بخشيده ولي از نقطه نظر سلامت، کم تحرکي حاصل از زندگي مدرن با عو ...

بطور کلي تعداد تلفات آتشفشانها خيلي کمتر از حوادث طبيعي ديگر مانند زلزله ، تسونامي ، سيل و امراض خطرناک واگيردار است. شرط اين که آتشفشانها حادثه زا با ...

● هال واريان: نابرابري نتيجه تقويت استعدادها توسط تکنولوژي است. چيزي که به عنوان افزايش نابرابري در سال هاي اخير شاهدش بوده ايم نتيجه خيزش جهاني شدن ا ...

ماه از گذشته هاي دور بسيار مورد توجه بشر بوده است. براساس بيشتر اسطوره هاي کهن، ماه موجود زنده اي بود که قرص درخشان آن در شب با آثار موجود در سطحش، آن ...

اينجا يك هتل ۴ستاره است. بهاي يك شب اقامت در اتاق يك تخته ۳۰ هزار تومان، دو تخته ۴۵ هزار تومان، سه تخته ۵۵ هزار تومان، سوئيت كوچك ۵۸ هزار تومان و سوئي ...

کره ماه تنها قمر زمين است. ميانگين فاصله ماه تا زمين ۳۸۴.۴۰۳ کيلومتر و قطر ماه ۳.۴۷۶ است. در سال ۱۹۶۹ نخستين افراد به نامهاي نيل آرمسترانگ و باز آلدري ...

در دنياي امروز شاهد تحولات عظيمي در عرصه هاي زندگي اجتماعي هستيم به گونه اي که در نتيجه اين تحولات، بسياري از باورها و عقايدي که ريشه در تاريخ گذشته و ...

دانلود نسخه PDF - تنها در برابر والدين