up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله تمايلات جنسي در آسيب هاي مغزي PDF
QR code - تمايلات جنسي در آسيب هاي مغزي

تمايلات جنسي در آسيب هاي مغزي

تاثير آسيب هاي مغزي و نخاعي بر رفتار جنسي

جنسيت، تمايل هاي جنسي و سلامت جنسي واژه هايي با معاني گسترده هستند که چيزي بيش از مولفه هاي جنسي اوليه يا ويژگي هاي جنسي انساني را دربرمي گيرند...
اين اصطلاحات شامل تصوير فرد از بدن، هويت جنسي، احساس ها و هيجان ها، باورهاي جنسي، ظرفيت ها و توانمندي هاي خود است براي عشق، دوستي و رفتار هاي اجتماعي به مثابه بيان فيزيکي عشق يا رفتارجنسي. جنسيت يک فرد تحت تاثير مولفه هاي اخلاقي، فرهنگي، معنوي و قانوني است. به علاوه سلامت جنسي افراد مي تواند به شکل گسترده اي تحت تاثير ناتواني هاي جسمي، هيجاني، عاطفي و ذهني باشد.
مسايل جنسي بخشي از زندگي ما را تشکيل مي دهند و بايد اعتراف کنيم که بخش مهمي نيز هستند و البته هميشه نيز موضوع چالش برانگيزي در زندگي بشر بوده و خواهند بود. مانند ساير مسايل زندگي، ما بايد آموزش هاي لازم را براي داشتن رفتار جنسي مناسب نيز داشته باشيم و البته زماني که به دليل ناتواني رفتار جنسي ما دستخوش بدکارکردي مي شود، اين موضوع اهميت بيشتري پيدا مي کند. بنابراين بايد مهارت هاي لازم را کسب کرده و البته قبل از آن بايد دانش جنسي خود را در اين زمينه افزايش دهيم. به رغم اينکه فعاليت و رفتار جنسي افراد داراي ناتواني (ذهني، جسمي) در چند دهه اخير مورد مطالعه قرار گرفته، با اين وجود، به ندرت به شکل مناسبي مطالعه شده اند و به همان ميزان، به ندرت نتايج عملي براي کمک به اين افراد را ارايه داده اند. علت اين امر شايد وجود نگرش هاي اجتماعي خاصي باشد که نسبت به اين افراد وجود دارد. براي مثال، گفته مي شود از آنجا که اين افراد به دليل ناتواني خود نمي توانند فعاليت جنسي داشته باشند، بنابراين انسان هاي کاملي نيستند اما واقعيت در اين مورد چيز ديگري است.
● فعاليت جنسي طبيعي يعني چه؟
فعاليت جنسي به عنوان مجموعه پيچيده اي از رفتارها شامل فعاليت جسمي است که تقريبا تمام بدن ما را درگير مي کند. به علاوه فرآيندهاي شناختي، توانايي ها و مهارت هاي حسي و حرکتي و هماهنگي هاي جسماني ذهني ما نيز درگير اين فعاليت جنسي مي شوند از همان ابتدا تا انتها. بنابراين هرگونه آسيب فيزيکي، شناختي و هيجاني مي تواند به ناتواني در فرد منجر شده و فعاليت جنسي اش را تحت تاثير قرار دهد. از جمله آسيب هاي جسمي مي توان به آسيب هاي مغزي، نخاعي و صرع اشاره کرد که باعث تضعيف ماهيچه ها، کاهش آستانه تحمل، کاهش دامنه هيجان ها و احساس ها و دردهاي کمر مي شود. از جمله ناتوانايي هاي شناختي و رشدي مي توان به کاهش دامنه توجه، فراموشي، عقب ماندگي ذهني و افسردگي اشاره کرد. اين مسايل روي توانايي فرد براي برقراري رابطه عاطفي مناسب و در نتيجه شکل گيري فعاليت جنسي مناسب با همسر تاثير منفي مي گذارند و در نهايت اينکه، آسيب هاي شناختي ، فيزيکي و ذهني باعث آسيب ديدن تصوير فرد از خود و شکل گيري خودپنداره منفي مي شود. اين خودپنداره منفي به کاهش اعتمادبه نفس در افراد منجر شده و اين مساله باعث کاهش ميل جنسي، شکل گيري باورهاي بدکارکردي جنسي در افراد، کاهش توانايي شکل دادن به يک رابطه جنسي و حفظ و نگهداري آن مي شود. تمام اين مسايل در کنار نگرش هاي اجتماعي خاصي که در اين زمينه وجود دارد، باعث شده که نه فقط افراد داراي ناتواني، بلکه افراد ديگر نيز نگراني هاي متعددي در مورد مسايلي نظير اينکه رفتار جنسي طبيعي کدام است، جنبه هاي طبيعي جذابيت هاي جنسي کدام هستند، ميزان طبيعي فعاليت جنسي چيست؛ داشته باشند. اين موضوع بسيار کمک کننده خواهد بود که به افراد داراي ناتواني اطمينان داده شود که اصطلاح طبيعي، طيف وسيعي از رفتارهاي جنسي؛ از ميل جنسي گرفته تا رفتارهاي مربوط به آميزش جنسي را دربرمي گيرد. سلامت جنسي و رفتار جنسي طبيعي يک مساله کلي و منطبق با ويژگي هاي همه افراد نيست که بخواهيم آن را به تمام افراد تعميم دهيم.
● تاثير آسيب هاي عصبي- نخاعي بر فعاليت جنسي
کارکرد و بدکارکردي جنسي مرتبط با آسيب هاي عصبي نخاعي به شدت آسيب بستگي دارد. اين گونه آسيب ها ممکن است در مردان باعث ايجاد مشکل هاي مرتبط با نعوظ و در زنان ايجاد مشکل هاي مرتبط با روان سازي (نرم کردن) مهبلي از طريق ترشح هاي مهبلي شود. بسياري از مرداني که از اين اختلال ها رنج مي برند در ايجاد، حفظ و نگهداري نعوظ دچار مشکل شده و مشکل هاي مرتبط با ارگاسم پيدا خواهند کرد. در مورد زنان نيز کاهش ترشح هاي مهبلي باعث خشکي واژن و درنتيجه احتمال مقاربت دردناک شده و رسيدن به ارگاسم را دچار مشکل مي کند. معمولا توصيه مي شود مرداني که چنين مشکل هايي دارند بيشتر از ساير روش ها براي ارضاي همسر خود استفاده کنند.
● تاثير آسيب هاي مغزي بر فعاليت جنسي
افرادي که آسيب و ضربه به سر را در حوادث خاصي تجربه مي کنند و زنده مي مانند، اغلب نگراني هايي درباره وضعيت ظاهري خود و تاثير آن روي همسر شان دارند. اين آسيب ها معمولا علايمي نظير کاهش آب دهان و خشکي بخشي از دهان را به دنبال دارند. اين مساله روي فعاليت پيشنوازي آنها تاثير منفي دارد. اين افراد اغلب داراي نگراني هايي در مورد فعاليت جنسي خود هستند. برخي داروهاي مصرفي براي رفع اين مشکل ها و مشکل هاي هيجاني خاصي که در اثر ضربه به سر ايجاد شده اند نظير افسردگي، باعث کاهش ميل جنسي در اين افراد مي شود. برخي مطالعه ها نشان داده است که افراد داراي آسيب مغزي فعاليت جنسي بسيار کمتري دارند که روي روابط عاطفي آنها تاثير هاي منفي داشته است.
● تاثير اختلال هاي عصبي عضلاني بر فعاليت جنسي
اين گونه اختلا ل ها نظير پلاسيدگي عضلاني مي تواند به ايجاد مشکل هايي در رشد اندام هاي جنسي در افراد منجر شود. هرگونه نقص در رشد و شکل گيري اندام هاي جنسي، فعاليت جنسي در سنين بالاتر را تحت تاثير قرار مي دهد. در سنين پايين تر نيز ممکن است باعث مسايلي در هويت جنسي افراد شود. افرادي که از اين اختلال ها رنج مي برند، چنانچه اندام هاي جنسي شان به طور مناسب شکل نگيرند، مشکل هايي را در برانگيختگي، نعوظ و ارگاسم خواهند داشت. سن افراد نيز در زمان آسيب، در شکل گيري نوع اختلال تاثيرگذار است. افرادي که از همان زمان کودکي دچار اين اختلال ها مي شوند، هرگز استقلال و رشد جسمي مناسبي در اندام ها نخواهند داشت و درنتيجه عملکرد جنسي مناسبي نيز نخواهند داشت و حتي ممکن است اصلا آميزش جنسي را تجربه نکنند. اين عدم بيان جنسي ممکن است اختلال هايي در جريان اجتماعي شدن براي اين افراد ايجاد کند. والدين چنين افرادي ممکن است هرگز شاهد رشد و بلوغ جنسي فرزندان خود نباشند.
● تاثير ناتوانايي هاي ذهني بر
فعاليت جنسيآسيب هاي ذهني شناختي، مانعي بر سر راه درگيرشدن فرد در فعاليت جنسي نيستند. زيرا عموما کارکرد فيزيولوژيک اندام هاي جنسي آنان طبيعي است. مساله اصلي در مورد اين افراد آموزش جنبه هاي غيرفيزيولوژيک مسايل جنسي نظير داشتن رابطه جنسي ايمن، مقدمات داشتن يک رابطه جنسي که عموما با بيان جمله هاي عاشقانه، نوازش هاي اوليه، افزايش دانش و آگاهي در زمينه مسايل جنسي و درک روابط عاطفي به منظور ايجاد روابط عاطفي با شريک جنسي است. البته بايد اذعان داشت http: www.niazemarkazi.com user.php?DPT=UP15ناتواني هاي شناختي و ذهني در درجاتي ممکن است مشکل هايي را در زمينه فعاليت جنسي ايجاد کند. براي مثال افرادي که داراي عقب ماندگي هاي ذهني شديد هستند واقعا از برقراري رابطه عاطفي گرفته تا داشتن روابط جنسي طبيعي داراي مشکل هاي متعددي هستند و در مواردي حتي نمي توانند روابطي را ايجاد کنند. به علاوه خطر سوء استفاده هاي جنسي براي اين افراد، مخصوصا اگر مراقباني نداشته باشند، وجود دارد. عمدتا مشکل هاي افراد داراي ناتوانايي هاي شناختي در مراحل آغازين روابط عاطفي است.
اين افراد ممکن است درک درستي از هويت جنسي خود نداشته باشند، جهت گيري هاي جنسي آنان ممکن است بي تناسب باشد، درک درستي از دنياي ذهن طرف مقابل نداشته باشند و نتوانند روابط عاطفي اوليه را به شکل مناسبي برقرارکنند. به علاوه ممکن است درمورد روابط جنسي ايمن، شيوه هاي مختلف روابط جنسي و راه هاي پيشگيري از بارداري، استفاده از ابزارهاي مناسب براي داشتن روابط جنسي لذت بخش و داشتن دانش جنسي مناسب در مورد خود و همسر اطلاعاتي نداشته باشند. بنابراين در اين مورد تمرکز اصلي روي اين مسايل خواهد بود.

اگر تمايل به جهش مغزي داريد به نظرم مي بايست چند عامل مهم و قابل توجه را مد نظر قرار دهيد که در اين ميان به دو عامل از آنها مي پردازيم و شايد بقيه را ...

اگر تمايل به جهش مغزي داريد به نظرم ميبايست چند عامل مهم و قابل توجه را مد نظر قرار دهيد که در اين ميان به دو عامل از آنها ميپردازيم و شايد بقيه را در ...

بارش مغزي BRAIN STORMING يکي از شناخته شده ترين شيوه هاي برگزاري جلسات هم فکري و مشاوره بوده و کاربرد جهاني دارد. اين روش داراي مزايا و ويژگيهايي من ...

● سكته مغزي عوامل خطرساز راه هاي پيشگيري و غلبه بر مشكلات كوچك ناشي از آن سكته مغزي هنگامي رخ مي دهد كه يك بخش از مغز براي مدتي منبع خوني خود را از دس ...

آسيب به سر عبارت است از ضربه به سر، همراه با يا بدون از دست دادن هوشياري يا ساير علايم قابل مشاهده. بسته به ماهيت ضربه، زخم هاي سر ممکن است باز يا بست ...

سلامت جنسي در هر سني مهم است. اين مقاله به اثرات سالمندي بر توانايي هاي جنسي و اينکه چه کارهايي مي توانيد بکنيد که پس از ۵۰ سالگي زندگي جنسي فعالي داش ...

اختلالات جنسي شايع در مردان را مي توان به ۳ دسته بزرگ تقسيم کرد: اختلال در ميل جنسي، اختلال در نعوظ و اختلال در انزال. اختلال در انزال خود ۳ نوع شايع ...

با افزايش رفاه اجتماعي، گسترش امکانات بهداشتي و درماني و افزايش طول عمر به علت بهبود شاخصه هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بيماري هاي دوران سالمندي بيش ...

دانلود نسخه PDF - تمايلات جنسي در آسيب هاي مغزي