up
Search      menu
علم و تکنولوژی :: مقاله تله پورت PDF
QR code - تله پورت

تله پورت

تله پورت چيست؟ انتقال انسان و اشياء بصورت نور

طرفداران سريال تلويزيوني پيشتازان فضا Star Trek علاقه فراواني به درک چگونگي تله پورت دارند. در اين سريال هنرپيشگان فيلم پس از قرار گرفتن در نقطه اي از سفينه اينترپرايز که ترانسپورتر نام دارد خود را در يک آن به اتاقي ديگر، سياره اي ديگر و يا کهکشاني ديگر مي فرستند.
نويسندگان داستانهاي علمي تخيلي به اين تکنولوژي تله پورت نام داده اند و در آن تمام ذرات جسم انسان از يک موقعيت جغرافيايي به موقعيت ديگري در کهکشان ارسال شده و در مقصد همان جسم با مشخصات واقعي مجدداً بازسازي مي شود. چگونگي عمليات انتقال کوانتمي در داستانها و فيلمهاي سينمايي و تلويزيوني توضيح داده نشده است. ولي عموماً به اين صورت اتفاق مي افتد که در ابتدا اطلاعات مولکولي اجسام را اسکن کرده و پس از ارسال به مقصد، اطلاعات دريافت شده کاملا شبيه اصل بازسازي مي شود. در مرحله آخر مونتاژ اطلاعات دريافتي لزوماً نبايد از مواد جسم اصلي استفاده شود و مي توان از اتمهايي که به نسخه اصلي شباهت دارند استفاده کرد. دستگاه تله پورت در داستانهاي خيالي شباهت کامل به دستگاههاي فکس کنوني دارد و تفاوت آن در توانايي اسکن اجسام به صورت سه بعدي و از بين بردن همزمان اطلاعات اصلي اجسام است. تله پورت کوانتومي به انتقال ذرات اطلاعات کامپيوتري که کيو بيت Quantum bits نام دارند اطلاق مي شود. علت نامگذاري اين تکنولوژي به تله پورت انتقال اجسام تبديل شده به کيو بيت به يک محل ديگر است.
علم با تئوري داستانها خيالي سريال پيشتازان فضا موافق نيست اما در دهه گذشته دانشمندان قدمهاي بزرگي در بخش تله پورت کوانتوم برداشته اند. در ابتدا با موضوع تله پورت به صورت جدي برخورد نمي شد و دليل آن عدم اطمينان دانشمندان از مکانيسم اصول کوانتوم و عدم امکان اندازه گيري در مراحل اسکن و ارسال تمام ذرات اطلاعاتي اسکن شده يک اتم به مقصد بود. به زباني ساده تر آن چه که با استفاده از تکنولوژي کوانتوم در مبدا اسکن مي شد قادر نبود مشابه خود را در مقصد مجدداً بازسازي کند. سرانجام گروهي شامل ۶ محقق و دانشمند از کشورهاي مختلف براي مشکل اسکن کوانتومي يک راه حل منطقي يافتند. آنها با استفاده از تکنيکي که &۶۵۵۳۳; نام دارد به مشکلات انتقال اطلاعات با کوانتوم خاتمه دادند.
در سال ۱۹۹۳ اين ۶ دانشمند که چارلز اچ بنت از آي بي ام و ويليام ووتر فيزيکدان دانشگاه ويليامز ماساچوست عضو آن بودند موافقت اصولي خود را با امکان ساخت نوعي تله پورت جهت انتقال اشياء در صورت از بين بردن نسخه اصلي ابراز داشتند. پس از گذشت يک سال پروژه تله پورت به صورت آزمايشي در سيستم هاي گوناگون آغاز شد. در ابتداي پروژه يک فوتون، منبع نور منسجم، چرخش هسته اي و يون محصور شده مورد آزمايش قرار گرفت.
ويليام ووتر در سال ۱۹۹۳ در مقاله اي انجام تئوري تله پورت به طريق کوانتوم را عملي دانست. به نظر او تنها اطلاعات کوانتومي مي تواند ضمن جابجايي اجسام نسخه اصلي را در مقصد از بين برده و اجازه تکثير و يا کپي برداري از آن را ندهد. اطلاعات کوانتومي اشيا را جسم تلقي مي کند و نمي تواند بدون نابود کردن اصل شبيه آن را مجدداً خلق کند. تفاوت بين فکس و تله پورت در اين است که دستگاه فکس نسخه ناقص غير دقيق و مبهمي را چاپ مي کند و نسخه اصلي را دست نخورده باقي مي گذارد. ووتر و همکارانش نشان دادند از مشکلات اصولي کوانتوم عدم توانايي در اندازه گيري و اسکن دقيق ذرات بسيار ريز اتم در مبدا است که سبب مي شود مشابه جسم در مقصد دقيقاً مانند اصل آن نباشد. ووتر با ارائه تئوري ديگري که از فرضيه Spooky action at a distance (عمليات شبح و روح در فاصله دو) الهام گرفته اعتقاد دارد اگر ۲ ذره را با هم ارتباط داده و درگير کنيم، آنها در موقعيتي قرار خواهند گرفت تا مانند يک شي عمل کنند. هر عمل و تغييري که در اصل يکي از آنها وارد کنيم دقيقاً منجر به ايجاد همان تغيير در ديگري خواهد شد اگر چه فاصله بين دو ذره بسيار زياد باشد.
● Entanglement
روش درگيري در ارتباط دو ذره اطلاعاتي دور از هم است. پس از برش فوتون و تقسيم آن به دو قسمت، فوتون تقسيم شده در جهت مخالف ديگري به حرکت درآمده و در واقع تله پورت مي شود در چنين شرايطي انجام هر تغييراتي در فوتون اوليه فوتون دوم را هم تحريک کرده و اثرات تغيير در آن هم مشاهده خواهد شد.
ساموئل برانشتاين تئوري ووتر را تائيد کرده و آن را به گونه ديگري توضيح مي دهد. او مي گويد فرضيه درگيري و ارتباط ذره ها با يکديگر مانند رابطه عاشقانه بين دو زوج است که کاملاً به خصوصيات اخلاقي طرف ديگر خود آشنا هستند و مي توانند به جاي ديگري به هرگونه سئوالي پاسخ دهند اگر چه در ميان آنها هزاران مايل فاصله باشد.
از ديگر موفقيت هاي تئوري تله پورت در سال ۱۹۹۳، انتقال تعدادي کيو بيت با کمک فوتون از يک آزمايشگاه واقع در زيرزمين دانشکده پزشکي به آزمايشگاهي ديگر در فاصله ۲ کيلومتري است. اين آزمايش به نام گيسين از ديگر اعضاي تيم فيزيکدانان و ۲۰ تن از دانشجويان فارغ التحصيل بخش تحقيقات دانشگاه ژنو کشور سوئيس به ثبت رسيده است. گيسين يک سال پس از آن به رکورد ديگري دست يافت و توانست با موفقيت يک فوتون را در مسافت ۴ مايلي جابجا کند.
ابتدا در سال ۱۹۹۷ و سپس در سال ۱۹۹۸نيکلاس گيسين در راس تيمي از دانشمندان موفق به انتقال اولين حجم نوري ۲ بعدي به نقطه اي ديگر (از يک گوشه ميز به گوشه ديگر ميز) شد.
ساموئل برانشتاين پرفسور مشهور رشته انفورماتيک دانشگاه بنگور ولز انگلستان انجام آزمايشهاي موفقيت آميز گيسين را قدم مهمي در رسيدن به هدف تله پورت دانست.
تله پورت در صورت رسيدن کامل به اهداف آن براي انسان بسيار مفيد خواهد بود. نيکلاس گيسين مي گويد با تکنولوژي فعلي تله پورت يک بعد فيزيکي مانند مداد بيشتر به رويا شباهت دارد و واقعيت اين است که برخلاف داستانهاي خيالي، دانشمندان حتي راجع به انتقال انسان فکر هم نمي کنند. در آينده نزديک از کوانتوم در بخشهاي گوناگون علم و در حل مشکلات روزانه اشخاص و کسب و کار، کامپيوتر، تلفن راه دور، ارتباط با اينترنت، سيستم هاي امنيتي، نقل و انتقال الکترونيکي وجوه بانکي و راي گيري الکترونيکي استفاده خواهد شد.
آنتون زيلينگر فيزيکدان دانشگاه وين در اتريش از اعضاي تيم تله پورت کوانتومي در سال ۱۹۹۷ بود. او اعتقاد دارد تکنولوژي کوانتوم در آينده نزديک ابتدا کامپيوتر و روشهاي ارتباطي و مخابراتي را متحول خواهد ساخت؛ تغييراتي مانند ارسال پيامهاي سري سوار بر امواج فيبر نوري توسط کامپيوتر جهت گشودن اسامي رمز بدون ترس از دستيابي شخص و يا کامپيوتر ديگري به آن رمز دور از ذهن به نظر نمي رسد.
پس از موفقيت تيم فيزيکدانان دانشگاه ملي اتريش در تله پورت نور از يک آزمايشگاه به آزمايشگاه ديگر دکتر ديويد وايت هاوس، سردبير بخش اخبار علمي بي بي سي به تعدادي از سئوالات شنوندگان خود در مورد جابجايي به راه دور پاسخ گفت.
● جابجايي نور چه اثري بر زندگي مردم دارد؟
کامپيوترهاي بسيار سريع آينده بر اساس تشعشات نوري با به کارگيري انرژي اتم و يا مکانيسم کوانتوم طراحي خواهند شد و استفاده از نور و کوانتوم سرعت کامپيوترها را بيش از يک تريليون بار افزايش خواهد داد.
تله پورت انسان در سريال Star Trek چگونه انجام مي شود و آيا شباهتي با موفقيت هاي دانشمندان فيزيک دارد؟
در آن فيلم بدن انسان به ميلياردها ذره اطلاعاتي تبديل شده و پس از تله پورت، در مقصد کيوبيت ها مجدداً بازسازي شده و شخصيت و هويت هنرپيشه اصلي از بين رفته و کپي آن به زندگي ادامه مي دهد. اين تئوري هيچ شباهتي با فرضيه هاي دانشمندان ندارد
● آيا زماني خواهد رسيد که ما بتوانيم اشياء را به حرکت در آوريم؟
با تکنولوژي موجود جواب منفي است. به نظر مي رسد جابجايي فوتون که فاقد وزن است بيشترين موفقيت ما تا امروز بوده است. در چند سال آينده ما قادر خواهيم بود يک اتم را تله پورت کنيم، برخي از دانشمندان از آن هم فراتر رفته و مي گويند در آينده نه چندان دور ما شاهد جابجايي ويروس از يک نقطه به نقطه اي ديگر خواهيم بود.
● آيا سرانجام روزي خواهد رسيد تا انسان تله پورت شود؟
براي تله پورت انسان به دانشي بيش از آنچه که اکنون در اختيار است احتياج داريم. ما بايد موقعيت دقيق هر اتم انسان را بدانيم تا مقدمات تله پورت انسان فراهم شود. اين تعداد اتم شايد بيش از عدد ۱ با ۱۹ صفر در مقابل آن باشد. براي جابجايي چنين اطلاعاتي با سريعترين سيستم ارسال موجود ما به زماني بيش از عمر کهکشان خود نياز داريم که در حدود ۱۵ ميليارد سال است. از مشکلات ديگر تله پورت انسان، مسائل حقوقي آن است به طور مثال اگر قرار باشد پس از تله پورت اصل نابود شود، آيا از بين بردن اصل جنايت تلقي مي شود؟ و يا چه کسي و يا سازمان مي تواند تطابق کامل ميان نسخه اصلي و بازسازي شده را تضمين کند؟
به هرحال دوستداران سريال تلويزيوني پيشتازان فضا احتمالاً بايد زمان زيادي را در انتظار باشند تا روياي تله پورت به واقعيت بپيوندد.

رکود اقتصادي که درد مشترک بنگاه هاي اقتصادي کشور است، مشکلاتي را در مسير توسعه بخش صنعت در ايران فراهم کرده است. البته اگر بخواهيم منصفانه قضاوت کنيم، ...

طرفداران سريال تلويزيوني پيشتازان فضا Star Trek علاقه فراواني به درك چگونگي تله پورت دارند. در اين سريال هنرپيشگان فيلم پس از قرار گرفتن در نقطه ‌اي ا ...

1- مقدمه در دهه پاياني قرن بيستم و در آستانه ورود به هزاره سوم، ظهور و گسترش فناوري اطلاعات كليه شئونات زندگي و تعاملات اجتماعي را دستخوش تحول نمود. ت ...

يک گروه از پژوهشگران دانشگاه هاروارد با بررسى نحوه عمل گياهان حشره خوار به راز سرعت زياد اين گياهان در به دام انداختن حشرات پى برده اند. زيست شناسان ت ...

۱) پيش آگاهي Monitoring از آنجائيکه ساختار فرمونها در هر گونه از حشرات يگانه و منحصر بفرد است و گونه ها فرمون هاي حنسي مجزايي را دارا هستند از اين لحا ...

مقدمه مديريت تلفيقي آفت پنبه (IPM ) همواره در راه رسيدن به مديريت آفات حشره و کنه پنبه در حال تکامل است . هدف IPM تلفيق کردن همه روش هاي مديريت جمعيت ...

تصور جهان پيشرفته کنوني بدون وجود مواد پليمري مشکل مي باشد. امروزه اين مواد جزيي از زندگي ما شده اند و در ساخت اشياي مختلف ، از وسايل زندگي و مورد مصر ...

از اين پس دانشمندان مي توانند با استفاده از مکعب هاي توخالي نوعي سوخت هسته اي جديد، اورانيوم راديواکتيو را جذب و پاک کرده و به اين ترتيب سوخت اتمي تمي ...

دانلود نسخه PDF - تله پورت