up
Search      menu
مدیریت و اقتصاد :: مقاله تله رکود PDF
QR code - تله رکود

تله رکود

رکود اقتصادي

رکود اقتصادي که درد مشترک بنگاه هاي اقتصادي کشور است، مشکلاتي را در مسير توسعه بخش صنعت در ايران فراهم کرده است. البته اگر بخواهيم منصفانه قضاوت کنيم، بايد به رشد اين بخش در سال هاي اخير عليرغم همه اين مشکلات اذعان نماييم.
ما توان و پتانسيل زيادي در کشور داريم. از نيروي پُرکار فراوان، بخش خصوصي متعصب و از همه مهمتر، منابع طبيعي قابل ملاحظه اي بهره مي بريم. با اين امکانات بايد گام هاي بلندتري برداريم. امروز بنگاه هاي توليدي کشور از رکود اقتصادي موجود نارحت اند و رفع آن را وظيفه مسؤولان مي دانند.
● چک برگشتي ها
حجم چک هاي برگشتي در سال جاري نسبت به سال هاي گذشته افزايش يافته که البته اين امر، خاصيت شرايط رکودي است. سياست انقباضي بانک ها، تحريم ها به ويژه تحريم نظام بانکي ظرفيت پايين توليد بنگاه ها و کاهش آن در سال هاي گذشته و از همه مهمتر، فرار اعتماد و اعتبار از بازار از دلايل اصلي رکود اقتصادي هستند. به عنوان يک شاخص، در خلال سال هاي گذشته، رشد سرمايه گذاري روي ماشين آلات به ويژه در بخش خصوصي کاهش يافته است که اين را بايد هشداري براي آينده اقتصاد قلمداد کنيم.
البته اگر ابزارهاي رفع رکود را به کار گيريم، نگراني ها کاهش مي يابند و مشکلات اقتصادي واحدهاي صنعتي تا حد زيادي مرتفع مي شوند. در اين خصوص، اِعمال سياست هاي پولي و مالي از مهمترين راهکارها به حساب مي آيد. اما از آنجا که رکود موجود در ايران با تورم همراه است، بهتر است به جاي استفاده از سياست هاي انبساطي پولي، سياست هاي مالي انبساطي مورد استفاده قرار گيرند.
مهمترين سياست هاي مالي هم مشخص اند و در حوزه هاي سرمايه گذاري، نظام مالياتي و مخارج دولت تعريف شده اند. پيشنهاد ما اين است که ابزار افزايش مخارج دولت جهت برون رفت از وضعيت رکودي استفاده نشود، چرا که عمدتاً افزايش مخارج دولت در کشور ما به افزايش کسري بودجه منجر شده و به دنبال آن، دولت براي جبران اين کسري به جاي استفاده از اوراق مشارکت به انتشار پول بدون پشتوانه اقدام کرده و تورم داخلي را تشديد کرده است. با توجه به اين موضوع، استفاده از دو سياست ديگر يعني افزايش سرمايه گذاري و کاهش ماليات، کارايي بيشتري خواهد داشت.
جهت رشد سرمايه گذاري و جذب سرمايه گذار خارجي در گام اول بايد با سياست خارجي کارآمد، محيطي امن را براي سرمايه گذاران خارجي فراهم نمود. در گام بعدي، به دليل رقابت شديدي که در منطقه بر سر جذب سرمايه گذار خارجي وجود دارد، بايد با نوآوري، شرايط تازه و وسوسه انگيزي را براي سرمايه گذاران خلق کرد.
راه حل ديگر، افزايش مشوق ها و يارانه هاي مالياتي است. البته با توجه به آن که نظام مالياتي کشور ما بيش از هر چيز نياز به اصلاح دارد، پيشنهاد ما، اصلاح نظام مالياتي است که با اين اقدام بسياري از مشکلات موجود در فضاي اقتصادي کشور مرتفع مي گردند.
راهکار بعدي که نتيجه نسبتاً خوبي هم دربرخواهد داشت، اجراي توأمان سياست انبساطي توليد انقباضي مصرف است. اين راهکار بدين ترتيب خواهد بود که منابع و تسهيلات بانکي براي بنگاه هاي توليدي افزايش يابند و همزمان، دولت با تبليغ گسترده به فروش اوراق مشارکت اقدام نمايد تا منابع مالي در دست مردم، جمع آوري شوند.
در اين خصوص، براي آن که مشکلي در ورود و خروج منابع نظام بانکي به وجود نيايد، بانک مرکزي هم بايد با استفاده از ابزار غيرمستقيم، همزمان نسبت سپرده قانوني و سپرده ويژه بانک ها را کاهش دهد. اتخاذ سياست فوق، علاوه بر آن که راه حلي براي برون رفت از رکود است، مي تواند از تورم جلوگيري کند و از اين بابت بنگاه هاي توليدي نگران افزايش هزينه هاي خود نمي شوند.
● الگو گيري از کشورهاي موفق
استفاده از تجربه کشورهاي موفق، مي تواند چشم انداز روشني براي توسعه به ما بدهد. در اين خصوص، کشور برزيل مثال خوبي به شمار مي آيد. در دهه ۹۰ ميلادي، به دليل نوسانات زياد برابري دلار و واحد پولي برزيل، واحد پولي جديدي به نام رئال در اين کشور به وجود آمد تا وضعيت اقتصادي برزيل را به ثبات برساند. توفيقات رئال آنچنان زياد بوده که علاوه بر ثبات داخلي، کمک زيادي به رشد صنايع برزيل کرده است، به طوري که يکي از نقاط اتکاي برزيل در سال هاي اخير، منزلت بالاي صنايع اين کشور در ميان کشورهاي دنيا است.
الگوي توسعه اقتصادي چين هم خوب است. راز موفقيت چيني ها براي در اختيار گرفتن اقتصاد امروز جهان، بکار گيري چند ابتکار ساده است که توسعه مبتني بر صنعت، يکي از آنها است. چيني ها براي توسعه صنعت خود، طرح توسعه بنگاه هاي شهر و روستا (TVE) را که برگرفته از Township and Village Enterprise است، مطرح کرده اند و با بسط آن بر اساس شرايط بومي کشورشان، امروز حتي مشکل اشتغالزايي خود را حل کرده اند.
حرکت آرام و تدريجي به سمت اقتصاد آزاد و مبتني بر قيمت هاي بازار، اقدام بعدي اين کشور بوده است. در نهايت بکار گيري مديران کار آفرين، تراز اول داخلي و خارجي در صنعت که همين اقدام آنها برگرفته از کشورهاي ژاپن و آلمان بوده راه توسعه را براي آنها سهل کرده است. قطعاً ما هم مي توانيم با يادگيري از چنين تجربه هايي به توسعه صنعتي که مادر توسعه اقتصادي است، دست يابيم.

مشکل عمده موجود در کشور ما، عدم توجه به برنامه هاي اقتصادي است و اصولاً فرهنگ برنامه ريزي و تبعيت از برنامه در حال کمرنگ شدن است. به عنوان مثال، آماره ...

طرفداران سريال تلويزيوني پيشتازان فضا Star Trek علاقه فراواني به درك چگونگي تله پورت دارند. در اين سريال هنرپيشگان فيلم پس از قرار گرفتن در نقطه ‌اي ا ...

طرفداران سريال تلويزيوني پيشتازان فضا Star Trek علاقه فراواني به درک چگونگي تله پورت دارند. در اين سريال هنرپيشگان فيلم پس از قرار گرفتن در نقطه اي از ...

يک گروه از پژوهشگران دانشگاه هاروارد با بررسى نحوه عمل گياهان حشره خوار به راز سرعت زياد اين گياهان در به دام انداختن حشرات پى برده اند. زيست شناسان ت ...

مقام معظم رهبري سال جديد را سال نو آوري و شکوفايي و توسعه در همه عرصه ها و بخصوص علوم و فناوري نام نهادند و براي رسيدن به اين هدف بزرگ راه هاي ميانبر ...

روند صعودي رشد مطالبات معوق در ايران، يکي از مظاهر ناکارآمدي مديريتي در اقتصاد کشور است. که نظام بانکي را از ايفاي نقش اصلي خود که همان تسهيل مسير توس ...

بحران مالي ۲۰۰۸ که ظرف دو سال، بسياري از صنايع و بخش هاي اقتصادي جهان را به ورطه نابودي کشاند، از طريق مؤسسات پولي و مالي آمريکايي که قادر به وصول اقس ...

در دهه هاي اخير، شاهد ظهور رويکردي جديد در مديريت دولتي بوده ايم. به بياني ديگر، رويکردي جديد که براي رويارويي با مشکلات و مسائل پيچيده عصر حاضر شکل گ ...

دانلود نسخه PDF - تله رکود