up
Search      menu
صنعت و مکانیک :: مقاله تلفن بي سيم PDF
QR code - تلفن بي سيم

تلفن بي سيم

تلفن بي سيم چيست؟

تلفن بي سيم مرکب از يک گوشي تلفن و يک دستگاه ثابت است، به گونه اي که ارتباط گوشي تلفن، بدون استفاده از سيم و از طريق ارسال و دريافت امواج راديويي با دستگاه ثابت برقرار مي شود. در اين دستگاه هاي تلفن، خط تلفن به دستگاه ثابت که خود مرکب از فرستنده و گيرنده راديويي و آنتن است متصل مي شود. گوشي تلفن بي سيم و دستگاه ثابت هر يک داراي فرستنده و گيرنده امواج راديويي است و همانند ساير دستگاه هاي بي سيم استفاده از آن تابع قانون استفاده از بي سيم هاي اختصاصي و غيرحرفه اي (آماتوري) است.از منظر قانون، تلفن هاي بي سيم بر حسب قدرت ارسال و فرکانس به دو دسته مجاز و غيرمجاز تقسيم مي شوند. مشخصات دستگاه هاي تلفن بي سيم مجاز دربند 3 ارائه شده است.در ايران تلفن بي سيم از اوايل دهه شصت (هجري شمسي) به منظور بهره برداري از خدمات تلفن ثابت مخابراتي به صورت همراه در محدوده محل کار و منزل مورد استفاده قرار گرفت.
مشخصات تلفن بي سيم مجاز
محدوده مجاز فرکانس تلفن بي سيم: سياستگذاري تخصيص، واگذاري و نظارت بر بهره برداري از طيف، طبق قانون بر عهده وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گذاشته شده است. اصول سياستگذاري طيف فرکانس که از منابع ملي کشور محسوب مي شود مبتني بر نيل اهداف توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و حفظ امنيت ملي به منظور ايجاد زمينه ارائه خدمات عمومي به آحاد ملت است.به همين منظور بر اساس سياست گذاري فعلي، محدوده هاي زير به تلفن بي سيم اختصاص داده شده است و دستگاه هاي تلفن بي سيم که خارج از اين محدوده ها کار مي کند، به منظور بهره برداري در کشورهاي ديگر ساخته مي شوند و استفاده از آنها در قلمرو کشور ممنوع است
محدوده فرکانس مجاز تلفن هاي بي سيم:
باند 47 تا 46 مگاهرتز
باند 50 تا 49 مگاهرتز
باند 888تا 886 مگاهرتز
باند 933 تا 931 مگاهرتز
پوشش مجاز تلفن بي سيم: براي ايجاد زمينه مناسب براي تمامي هموطنان پوشش مجاز تلفن بي سيم و همچنين ساير دستگاه هاي با پوشش کم که از امواج الکترومغناطيس استفاده مي کنند کمتر از 300 متر است
شناسه ايمني تلفن بي سيم: مجهز بودن به شناسه ايمني از مشخصات مهم تلفن بي سيم مجاز است. اين شناسه بين دستگاه ثابت و گوشي بي سيم مشترک است هر دستگاه تلفن بي سيم از شناسه واحد استفاده مي کند. بنابراين گوشي تلفن بي سيم مجهز به شناسه ايمني رقومي فقط با دستگاه ثابت خود ارتباط برقرار مي کند که مانع همشنوايي، شنود يا سرقت بوق توسط ساير استفاده کنندگان تلفن بي سيم مي شود و تلفن هايي که فاقد اين مشخصه باشند غيرمجاز محسوب مي شوند
ساير مشخصات مهم تلفن بي سيم: تلفن بي سيم مجاز فاقد هر گونه آنتن هوايي است و آنتن دستگاه ثابت روي آن نصب شده است
مشخصات تلفن بي سيم غيرمجاز
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به عنوان متولي سالم سازي و پاک سازي فضاي فرکانس کشور، با اينگونه تجهيزات آلوده کننده طيف فرکانس برخورد قانوني کرده و سلامت مکالمات را حفظ مي کند. لازم به ذکر است که استفاده از تلفن هاي بي سيم غير مجاز به دليل مشکلاتي که بوجود مي آ ورند در تمامي کشورهاي سازنده اين تجهيزات جرم تلقي شده و غيرقانوني است و صرفا جهت صادرات توليد مي شوند. اينگونه تلفن ها عمدتا توسط شبکه هاي قاچاق و به صورت غير مجاز وارد کشور شده، منابع و منافع جامعه را به خطر مي افکنند. تداخلات به وجود آمده توسط تلفن هاي بي سيم غيرمجاز بر کارکرد شبکه هاي اضطراري، ايمني و خدماتي اعم از :
-نظامي، انتظامي و امنيتي
-اضطرار ملي
-نجات، امداد و ايمني
*شبکه هاي راديويي امور زيربنايي مانند مخابرات، راه و ترابري، نيرو، خطوط انتقال نفت و فرآورده هاي نفتي و پخش صدا و تصوير اثرات نامطلوبي بر جاي مي گذارد. اين امر باعث ايجاد اختلال روي دستگاه هاي ارسال و دريافت واحدهاي استفاده کننده از فرکانس هاي مزبور شده ارتباط آنها را با مشکل مواجه مي سازد. بايد به اطلاع استفاده کنندگان از تلفن بي سيم غير مجاز رسانده شود که مکالمات آ نها توسط ديگر استفاده کنندگان و بهره برداران طيف شنيده مي شود و توسط تجهيزات ادارات ارتباطات راديويي اين سازمان در سراسر کشور قابل ردگيري است.
توصيه هايي براي خريد تلفن بي سيم
با توجه به نکاتي که قبلا ذکر شد و به منظور جلوگيري از سوء استفاده و زيان احتمالي هموطنان گرامي که از مشکلات دستگاه هاي تلفن بي سيم غيرمجاز آگاهي کمتري دارند، توجه به موارد زير توصيه مي شود
طبق مواد 1، 6 و 10 قانون استفاده از بي سيم هاي اختصاصي و غير حرفه اي وارد کردن تجهيزات راديويي به کشور، خريد، فروش و استفاده ازدستگاه هاي فرستنده بي سيم بدون اجازه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ممنوع بوده و متخلف به حبس تاديبي از 1 ماه تا 6 ماه و پرداخت جريمه نقدي محکوم مي شود. همچنين بر اساس ماده 687 قانون مجازات اسلامي مرتکبان بدون منظور اخلال در نظم و امنيت عمومي به حبس از 3 تا 10 و در صورتي که اعمال مذکور ماده فوق به منظور اخلال در نظم و امنيت جامعه باشد حکم محارب را خواهد داشت. مجازات شروع جرائم اين ماده 1 تا 3 سال حبس خواهد بود. از عموم هموطنان درخواست مي شود هنگام خريد از فروشگاه هاي عرضه کننده تلفن بي سيم حتما فاکتور خريد ممهور به مهر فروشگاه را دريافت دارند. خريدار و فروشنده به عنوان افرادي که از مشخصات تلفن هاي بي سيم مجاز و غيرمجاز بايستي آگاهي و اطلاع داشته باشند، ملز م هستند از مجاز بودن آن اطمينان حاصل کرده و فروشنده بايد آن را در فاکتور فروش قيد کند.

در جهان علاوه بر ستاره ها مقادير زيادي گرد و غبار و گاز وجود دارد که مابين کهکشانها پراکنده گرديده است. يعني چگالي گاز در فضاي بين کهکشانها فقط برابر ...

کلمه سيمان از يک لغت لاتين به نام سي منت(cement) گرفته شده است و ماده اي است که داراي خاصيت چسبانندگي مواد را به يکديگر دارد ودر حقيقت واسطه چسباندن ا ...

تعريف سيمان سيمان (Cement) گردي است نرم، جاذب آب و چسباننده خرده سنگ كه اساسا مركب است از تركيبات پخته شده و گداخته شده اكسيد كلسيم با اكسيد سيليكون، ...

ريشه لغوي کلمه سيمان از يک لغت لاتين به نام سي‌منت ( cement ) گرفته شده است و ماده اي است که داراي خاصيت چسبانندگي مواد به يکديگر است و در حقيقت ، واس ...

آب بندي در توربو ماشينها در فصل مشترک قطعات ثابت و متحرک به منظور کنترل جريانات نشتي و خنک کننده لازم و ضروري است. کنترل لقي موجود در بين قطعات متحرک ...

● موشک هاي هوا به هوا يا AAM) Air to Air Missile ) توسط هواپيما حمل مي شود و بر عليه هواپيماهاي دشمن يا يک هدف پرنده به کار گرفته مي شود . اين نوع از ...

امروزه توربين هاي گازي چه در سيکل هاي ساده و چه در سيکل هاي ترکيبي نقش بسزايي در توليدانرژي الکتريکي موردنياز کشور بر عهده دارند و با در نظر گرفتن رون ...

● تعريف: دماي بين پاسي عبارتست از دماي قطعه در ناحيه جوشکاري درست قبل از اعمال پاس دوم و يا بين هر دو پاس متوالي. در عمل حداقل دماي بين پاسي اغلب براب ...

دانلود نسخه PDF - تلفن بي سيم