up
Search      menu
مذهب و عرفان :: مقاله تقليد PDF
QR code - تقليد

تقليد

چگونه پيوسته به ياد خدا باشيم؟

آنچه در پي مي آيد گزيده سخنراني آيت الله مصباح يزدي است که در آن پيرامون نقش تقليد در شکل گيري رفتار انساني و انواع تقليد و ضرورت تمرين و ممارست براي کسب ملکات ارزشي و معنوي بخصوص ياد خدا درهمه حال، سخن گفته شده است اينک با هم آن را از نظر مي گذرانيم.
نوف بکالي در روايتي از علي(ع) که در نهج البلاغه آمده، دربيان اوصاف شيعيان واقعي مي گويد: ان کان بين الغافلين کتب في الذاکرين و ان کان مع الذاکرين لم يکتب من الغافلين؛ شيعه واقعي کسي است که اگر در ميان غافلان از ياد خدا باشد، از ذاکرين نوشته مي شود. يعني او جزء غافلين نخواهدبود هرچند درميان آن هاست. و اگر در ميان کساني است که به ياد خدا هستند، او از غافلين نوشته نخواهدشد. اين تعبير موکد و رسايي است بر اين که شيعيان بايد دائما به ياد خدا باشند.
هرچند در اين روايت چندين مرتبه بر ياد خدا تاکيد شده است، اما اين فراز، تعبير ديگري است که از يک زاويه خاصي به اين مسئله نگاه کرده و سر مطلب اين است که بسياري از انسان ها که زود تحت تاثير محيط اطراف خود قرار مي گيرند؛ حالت انفعال در آنها زياد است و در هرجايي واقع شوند، حالت غالب محيط در آنها نيز پيدا مي شود.
تقليد، غريزه اي خدادادي
اين مسئله عامل غريزي دارد و روانشناسان دراين باره بحث کرده اند. بعضي، تاثيرپذيري انسان از ديگران را اساس فرهنگ پذيري و اجتماعي بودن او دانسته اند، و حتي خيلي ها با مبالغه در اين امر، اين ويژگي را عامل رشد و تکامل انسان دانسته اند؛ زيرا حالت تقليد از ديگران و تاثير از محيط، ناشي از اين است که انسان وقتي کمالي را در ديگري مي بيند، سعي مي کند مثل او شود.
صرف نظر از اشکالات اين ديدگاه، تاثيرپذيري از ديگران، عامل مهم در زندگي انسان است. با اندکي دقت در مي يابيم که اغلب چيزهايي را که ياد گرفته ايم و انجام مي دهيم چيزهايي است که از ديگران آموخته ايم. ما به ديگران نگاه مي کنيم و از آنها تقليد مي کنيم. مخصوصا در اين دوران که عصر ارتباطات و رسانه است.
تقليد عامل بسيار مهمي در يادگيري، شخصيت پذيري و شکل گيري رفتار انسانهاست و مانند ساير غرايز به صورت طبيعي در ما وجود دارد. اما امتياز انسان در اين است که خداوند در کنار غرايز، نيروي عقل را به او بخشيده، تا به کمک آن حد و مرز غرايز را تشخيص داده و آنها را تعديل کند.
خداوند اين غريزه را که انسان مي خواهد هم رنگ ديگران باشد، براساس حکمت و به عنوان عاملي براي يادگيري در درون او قرارداده است ولي انسان بايد از عقل خود کمک بگيرد که چه چيزهايي را از ديگران بياموزد چون همه چيزهايي که در ديگران است، خوب نيست و حتي گاهي حالات افراد مختلف متناقض است و انسان نمي تواند از همه آنها تقليد کند. لذا انسان بايد از ميان آنها يکي را انتخاب کند و براي انتخاب خود بايد معيار مشخصي داشته باشد. دراينجاست که شخصيت انساني انسان ظهور پيدا مي کند. زيرا تقليد در حيوانات نيز وجود دارد. تفاوت انسان با يک طوطي که صدايي را تقليد مي کند در اين است که در استفاده از اين غريزه خدادادي براساس حکم عقل و شرع آنچه را ياد گرفتن آن مطلوب است، انتخاب مي کند.
تقليد حيواني و انساني
اگر کسي که در محيطي قرار گرفته، هر چه ديگران انجام مي دهند، بدون فکر و تأمل درباره خوب يا بد بودن آن، انجام دهد، اين همان حالت حيوانيت بي مهاري و لجام گسيختگي است که امروزه اسم آن را آزادي مي گذارند. اما انسان از نيروي عقل خود استفاده مي کند و از ميان رفتارهاي ديگران، کار خوب را گزينش مي کند؛ در برابر رفتار ناصحيح منفعل نيست و مقاومت مي کند و حتي سعي مي کند رفتار ديگران را هم تغيير دهد.
در سطوح مختلف جامعه ما چنين افرادي وجود دارند. عالي ترين نمونه آن، حضرت امام رضوان الله عليه بودند که به عنوان نمونه اي کوچک از انبياء و اولياي خدا، در جامعه اي که فساد آن را فرا گرفته بود، يک تنه قيام کرد و در حالي که همه چيز و همه کس بر ضد او بود، در برابر قدرت هاي حاکم دنيا ايستاد؛ کالجبل الراسخ لاتحرکه العواصف. اين صفت شيعه واقعي است. امام (ره) در اين کار خود از اميرالمومنين و از ساير ائمه اطهار (ع) تبعيت مي کرد؛ امام (ره) هم بي نياز از تقليد نبود. اما او مرجع تقليد خود را با حکم عقل و شرع انتخاب کرده بود. خداوند در قرآن، پس از معرفي انبياء سابق به پيغمبر اکرم (ص) که اشرف مخلوقات است، مي فرمايد: اولئک الذين هدي الله فبهداهم اقتده (انعام ۹۰) اينان کساني هستند که ما آنها را هدايت کرديم؛ پس تو هم به ايشان اقتدا کن.
تقليد، کجا و چگونه؟
بنابر اين اصل پيروي از ديگران نعمتي است که خداوند به انسان داده است؛ اما بحث در اين است که از چه کسي، در چه شرايطي و به چه ميزان بايد از ديگران تقليد کرد. انسان بايد در هر موردي عقل خود را به کار بيندازد، تحت تأثير شرايط محيط واقع نشود و اگر کاري عقل پسند و شرع پسند بود، از آن تقليد کند.
افراد ضعيف النفس در هر محيطي که واقع شوند زود شرايط محيط را مي پذيرند و نمي توانند در برابر آن مقاومت کنند. قرآن در توصيف چنين کساني مي فرمايد هنگامي که از اهل جهنم پرسيده مي شود چه چيزي شما را به جهنم کشانيد. آن ها در پاسخ به چند خصوصيت خود اشاره مي کنند؛ از جمله اين که : وکنا نخوض مع الخائضين (مدثر ۴۵) هر چه ديگران مي کردند، ما هم دنباله رو آن ها بوديم.
اين شيوه ناپسندي است و بايد با آن مبارزه کرد. انسان بايد سعي کند تابع هر کسي نشود؛ بلکه ابتدا بايد رفتارهاي ديگران را با عقل خود و با دستورات شرع بسنجد و در صورت نياز، از مشورت با اشخاص مورد اعتماد اين رفتارها را ارزيابي کند و اگر پس از اين بررسي، کار آنها را خوب يافت، او هم از آنها تقليد کند؛ اما اگر تشخيص داد که اين کار اشتباه و ناپسند است، آن ها را همراهي نکند. در اين صورت خدا به او بارک الله مي گويد.
اصولاً ريشه همه مفاسد و انحرافات غفلت است و در مقابل، راه مقابله با غفلت ياد خدا است. به طور کلي مؤمنين واقعي انگيزه اي براي غفلت ندارند، تا هنگامي که در بين ذاکرين قرار مي گيرند ذکر ذاکرين در آن ها اثر بگذارد؛ بلکه خود ايشان آمادگي تذکر و ياد خدا را دارند. بنابر اين، آنها در ميان ذاکرين، جزء غافلين نخواهند بود. و اگر در ميان غافلين واقع شوند، اختيار خود را از دست نداده، تابع محيط نشده و از ياد خدا غافل نمي شوند.
اما ما، که اغلب تحت تأثير محيط واقع مي شويم، چگونه مي توانيم به چنين مرحله اي برسيم که هميشه به ياد خدا باشيم؟ حتي زماني که درميان اهل غفلت قرار گرفته ايم و معاشرت با آنها ما را هم به سوي غفلت مي کشاند، چگونه مي توانيم در برابر اين کشش مقامت کنيم، اختيار دل خود را داشته باشيم و وقتي که همه دل ها متوجه دنيا، شيطان، شهوات و حرف هاي لغو است، خود را کنترل کنيم و به خدا توجه کنيم؟
● تمرين، راه رسيدن به ملکات
به طور کلي کسب هر صفت خوب و ملکه شدن آن احتياج به تمرين دارد و هيچ ويژگي مثبتي به صورت ناگهاني در انسان پيدا نمي شود. براي کسب هر کمالي بايد زحمت کشيد، خون دل خورد، برنامه ريزي و تمرين کرد، تا تدريجاً انسان به آن برسد. هم چنان که در پرورش قواي جسمي يک نوجوان با آرزوي پهلوان شدن به جايي نمي رسد؛ بلکه بايد عمري زحمت بکشد، نزد استاد آموزش ببيند، سال ها تمرين کند، تا قهرمان شود؛ در امور معنوي هم چنين است.
امام باقر(ع) مي فرمودند: من پدرم را نديدم، مگر در حال ذکر خدا بود؛ اگر سخني مي گفت، قبل و بعدش خدا را ياد مي کرد؛ اگر کسي از او سؤالي مي پرسيد، ايشان ضمن جواب باز خدا را ياد مي کرد؛ و هنگامي که هيچکس او را مشغول نمي کرد، زبانش به سقف دهانش چسبيده بود و دائماً مي گفت لااله الاالله. (کافي ۲ ۴۹۸)
چنين حالتي براي يک انسان معمولي به صورت ناگهاني حاصل نمي شود. براي رسيدن به چنين مرحله اي انسان بايد برنامه ريزي کند، تمرين داشته باشد، ابتدا از اعمال ساده شروع کند، تدريجاً تمرينات خود را افزايش دهد و سطح آنها را بالاتر ببرد، تا به تدريج براي او ملکه شود. در نهايت چنين کسي در هيچ کاري از ياد خدا غافل نخواهد شد. کساني بوده اند که هرچه ديگران از امور مختلف، از کسب و کار، خانواده، دوستان و مانند آن با ايشان گفت وگو مي کردند، آنها دنباله سخن را به خدا مي رساندند. مثلاً اگر کسي درباره غذا سخني مي گفت، آنها ادامه صحبت را به اين مسئله مي رساندند که خداي متعال چه غذاهاي خوبي با طعم هاي خوش گوار آفريده است.
چنين کساني دلشان متوجه خدا است و ساير مسائل براي آن ها عرضي است؛ نه تنها خود آنها از ياد خدا غافل نمي شود، بلکه سعي مي کنند ديگران را هم متوجه خدا کنند؛ تمام زندگي آنها با خداست؛ با شما حرف مي زنند، اما دلشان با خداست؛ صبح که سر از خواب برمي دارند، با ياد خدا برمي خيزند و اولين کسي که به خاطر مي آورند خداست؛ نزديک وقت نماز گويا کسي او را از جا بلند مي کند.
بنده کساني را حتي در ميان دولتمردان ديده ام که نزديک وقت نماز، در حالي که ما مشغول بحث و گفت وگو بوديم، اما او ناخودآگاه از جاي خود بلند شده و براي نماز آماده مي شد. چنين کسي با ياد خدا زندگي مي کند. لذا آرامش دارد، خود را گم نمي کند و در دام شيطان نمي افتد. حتي مايه برکت براي ديگران هم هست.
اگر ما بخواهيم شيعه علي پسند بشويم، بايد سعي کنيم چنين رفتاري را تمرين کنيم. برنامه هاي خود را تقطيع کنيم و هر ساعت يک بار با جمله اي، آيه اي از قرآن، حديث يا استغفاري دل خود را متوجه خدا کنيم.
اين روايت مورد قبول شيعه و سني است که پيغمبر اکرم (ص) فرمود: انه ليغان علي قلبي و اني لاستغفر الله في کل يوم سبعين مره؛(مستدرک الوسائل ۵ ۳۲۰) گاهي فضاي دلم تاريک و ابري مي شود و براي رفع اين تيرگي روزي هفتاد مرتبه استغفار مي کنم. ما به خيال خود تصور مي کنيم آن حضرت تسبيح در دست گرفته و هفتاد بار «استغفرالله» مي گفت. خير؛ ايشان هفتاد مرتبه در طول شبانه روز دل خود را متوجه خدا مي کرد. خدايا! من براي انجام وظيفه اي که برعهده ام گذاشتي، به خلق توجه کردم و اين مسئله باعث شد که توجهم نسبت به تو کم شود؛ من از اين کم توجهي استغفار مي کنم.
استغفار آن حضرت متناسب با خود ايشان بود. ما هم بايد سعي کنيم در خود، روزي هفت بار در هفت مقطع استغفار کنيم. بنا را بر اين بگذاريم که در فواصلي از روز به ياد خدا باشيم. اگر همت کرديم، خدا هم به ما کمک خواهد کرد. تو نشان بده که مي خواهي به ياد خدا باشي؛ او ياد خود را به دل تو خواهد انداخت. خدا مي داند چنين يادي چه لذتي دارد.

عقيده مسلمان به اصول دين بايد از روي دليل باشد،ولي در احكام غير ضروري دين بايد يا مجتهد باشد كه بتواند احكام را از روي دليل به دست آورد،يا از مجتهد تق ...

اختراع جديد دانشمندان که مجهز به حس لامسه اي با دقت سرانگشتان دست انسان است، گامي ديگر بشر را به ساخت خدمتکاران مصنوعي نزديک کرد. دانشمندان آمريکايي ي ...

اختراع جديد دانشمندان که مجهز به حس لامسه اي با دقت سرانگشتان دست انسان است، گامي ديگر بشر را به ساخت خدمتکاران مصنوعي نزديک کرد. دانشمندان آمريکايي ي ...

۱) امامت: امامت دو گونه است، يکي امامت ظاهري، سياسي، اجتماعي و ديگري امامت باطني و معنوي. وَ أَسْبَغَ عَلَيْکُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً و نعمت ...

گاهي اوقات ديده مي شود وقتي پرده اي را با چسب به ديوار مي چسبانيم ، بعد از گرم شدن هوا چسب ها شل مي شود و پايين مي افتد . ايمان نيز به همين شکل است ،ا ...

هميشه بوده و هستند کساني که با اهداف گوناگون به جاي پرداختن به نسخه اصيل و راستين، نسخه هاي بدلي و دروغين را مي سازند و بخورد اين و آن مي دهند تا از ا ...

● مقدمه فلسفه اخلاق رشته اي علمي، فلسفي و نوپاست که در آثار گوناگون اهل فن، تعاريف متفاوتي براي آن عرضه گرديده است. در بين آثاري که نام فلسفه اخلاق، ( ...

يكي از شاخه هاي اصلي فلسفه، مبحث معرفت شناسي است. اين شناخت از اين جهت اهميت دارد كه زيربناي جهان بيني است، چنان كه جهان بيني مبناي ايدئولوژي و نظام ا ...

share telegramدانلود نسخه PDF - تقليد