up
Search      menu
پزشکی و دامپزشکی :: مقاله تغييرات دريچه ميترال PDF
QR code - تغييرات دريچه ميترال

تغييرات دريچه ميترال

کارديوميوپاتي هيپرتروفيک

کارديوميوپاتي هيپرتروفيک يک بيماري پيچيده قلبي است که با علايمي همچون؛ افزايش ضخامت عضله قلب، سفتي بطن چپ، تغييرات دريچه ميترال و سلولهاي قلب همراه است.
افزايش ضخامت عضله قلبي بطور عمومي در سپتوم بين بطني درست زير دريچه آئورت اتفاق مي افتد که ممکن است باعث انسداد يا کاهش جريان خون از بطن چپ به آئورت شود در اينصورت بطنها بايد با شدت بيشتري جهت ارسال خون منقبض شوند.
کارديوميوپاتي هيپرتروفيک ممکن است همچنين باعث افزايش ضخامت ديگر قسمتهاي عضله قلبي مثل؛ اپکس، بطن راست و سرتاسر بطن چپ شود.
سفتي بطن چپ يک علامت کارديوميوپاتي هيپرتروفيک است که در نتيجه افزايش ضخامت سپتوم اتفاق مي افتد که باعث ميشود که بطن چپ نتواند بطور نرمال منبسط و از خون پر شود همچنين موجب فشار به ديواره دروني قلب مي شود.
تغييرات دريچه ميترال:
هنگامي که مجراي خروجي خون تنگ شده باشد خون همانند فواره آب به سمت دريچه آئورت حمله ور ميشود و سبب کشش لتهاي دريچه ميترال نيز ميشود که در نتيجه آن مقداري از خون وارد دهليز چپ مي شود.
تغييرات بافت سلولي:
در کارديوميوپاتي هيپرتروفيک نظم و سازماندهي سلولهاي عضله قلبي بهم مي ريزد و موجب اختلال در عبور جريان هاي الکتريکي قلب و ايجاد آريتمي هاي بطني مي شود. اييدميولوژي
تخمين زده مي شود از هر ۵۰۰ آمريکايي يک نفر مبتلا به کارديوميوپاتي هيپرتروفيک هستند و در حال حاضر بين ۶۰۰۰۰۰ تا ۵ ۱ ميليون آمريکايي تحت تاثير اين بيماري هستند. اين بيماري مهمترين علت مرگ ناگهاني قلبي در افراد زير ۳۰ سال است.
● علل کارديوميوپاتي هيپرتروفيک
وراثت: علت مي تواند بخاطر نقص ژنيتيکي در خانواده باشد، البته در بعضي از افراد با توجه به وجود ژن معيوب بيماري پيشرفت نمي کند.
اکتسابي: گاهي بيماري بدليل پرفشاري خون يا افزايش سن ايجاد مي شود
ناشناخته: در بعضي موارد علت بيماري ناشناخته است.
● علايم
بسياري از افراد مبتلا داراي زندگي نرمال هستند و علايمي ندارند يا علايم بسيار جزئي است ولي در افرادي که عملکرد قلبي مختل مي شود علايم ظاهر مي شود اين علايم در هر سني اتفاق مي افتد و شامل:
آنژين قلبي: معمولاً با فعاليت فيزيکي يا ورزشي همراه است اما ممکن است در حال استراحت يا پس از صرف غذا ايجاد شود.
تنگي نفس و خستگي، مخصو صاً با اعمال فشار همراه است. اين علايم بيشتر در افراد بزرگسال اتفاق مي افتد.
سنکوپ: در ۲۵ ۱۵ درصد افراد مبتلا ايجاد مي شود که علت آن مي تواند بخاطر ايجاد آريتمي، پاسخ غير نرمال عروق خوني در حين ورزشي يا ناشناخته باشد.
مرگ ناگهاني: در افراد بسيار کمي اتفاق مي افتد.
● تشخيص
تاريخچه بيماري: وجود علايم در خانواده
معاينات فيزيکي: گوش کردن به صداي قلب و ريه، بيماران مبتلا به کارديومگالي انسدادي پيشرفته ممکن است صداي مور مور داشته باشند.
آزمايش: اکوکارديوگرافي مهمترين تست تشخيصي است که در آن سختي ديواره قلب قابل ديدن است. ديگر آزمايشات ممکن است شامل؛ آزمايش خون، گرافي سينه، تست ورزش، آنژيوگرافي و MRI.
● درمان
نوع درمان بستگي به وجود تنگي در مجراي خروجي خون، عملکرد قلب، علايم بيماري، سن و سطح فعاليت بيمار، وجود آريتمي است.
درمان بر اساس پيشگيري از علايم و عوارض، عوامل خطر، تغيير شيوه زندگي و دارودرماني است.
● شناسايي خطرات
شناسايي تعداد بيماران نادري که در معرض مرگ ناگهاني قلبي هستند حائز اهميت است. افراد پرخطر جهت مرگ ناگهاني قلبي شامل؛
وجود مرگ ناگهاني قلبي در سابقه فاميلي
بيماران جواني که مکرراً دچار سنکوب مي شوند
بالا رفتن غير نرمال فشار خون در پاسخ به فعاليت ورزشي
بالغيني که ضربان سريع قلبي همراه با آريتمي دارند
داشتن علايم شديد همراه با عملکرد ضعيف قلبي
اگر بيماري داراي دو يا چند فاکتور خطر جهت مرگ ناگهاني قلب باشد پزشکان به او درمانهاي ضد آريتمي يا دفيبريلاتور قلبي(ICD) را توصيه مي کنند بيشتر بيماران مبتلا به کارديوميوپاتي هيپرتروفيک ريسک پاييني را در رابطه با مرگ ناگهاني قلب دارند.
● دارودرماني
اغلب داروها استفاده شده جهت درمان علايم و پيشگيري از مرگ ناگهاني قلبي است. داروها باعث انبساط قلب، کمک به کاهش درجه انسداد و افزايش کفايت پمپ قلبي مي شوند. داروهاي بتا بلوکر و مسدود کننده هاي کانال کلسيم دو دسته داروي مصرفي هستند.
● فرايند هاي جراحي
▪ سپتال ميوکتومي(Septal myectomy):
در اين فرايند جراح قسمت کوچکي از ديواره سپتوم را جهت گشاد کردن منفذ خروجي خون از بطن چپ به آئورت را برمي دارد. اين فرايند داراي نتايج نتايج بسيار مثبت است و زماني انجام مي شود که دارو درماني موثر نباشد انجام مي شود. در اين فرايند افتادگي دريچه ميترال نيز برطرف مي شود.
▪ حذف سپتوم با الکل:
با آنژيوگرافي شريان تغذيه کننده سپتوم معين ميگردد، سپس با تصوير برداري قسمتي از سپتوم که باعث تنگي منفذ خروجي بين بطن چپ و آئورت شده است را معين نموده و پس از تزريق مقداري الکل و کشتن سلولهاي اين قسمت به مرور زمان پس از چند ماه منفد گشاد مي گردد.
● تغيير شيوه زندگي
▪ رژيم:
مصرف حداقل ۸ ۶ ليوان آب بسيار مهم است مگر اينکه مصرف مايعات محدود شده باشد. در آب و هواي گرم بايد مصرف آب بالاتر باشد. با پزشک خود در مورد مصرف مايعات و نمک مشورت کنيد.
▪ ورزش:
در مورد انجام ورزش با پزشک خود مشورت کنيد بيشتر بيماران مي توانند ورزشهاي هوازي غير رقابتي را انجام دهند، بلند کردن وزنه هاي سنگين به هيچوجه توصيه نمي شود.
▪ ويزيت منظم :
کليه بيماران مبتلا بايد سالانه يکمرتبه ويزيت متخصص قلب داشته باشند.
▪ پيشگيري از عفونت:
اين بيماران مستعد آندوکارديت عفوني هستند لذا بايد احتياط هاي زير را انجام دهند.
تجويز يک آنتي بيوتيک پيشگيرانه جهت هر فرايند جراحي که باعث خونريزي شود.
در صورت علايم عفونت مثل تب بيشتر از(۳۸.۴ degrees Celsius) به پزشک خود اطلاع دهيد
از دندان و لثه هاي خود بهتر مراقبت کنيد.

تنگي ميترال به شرايطي گفته مي شود که لتهاي دريچه ميترال ضخيم شده و کاميشرها همراه با کوتاه وضخيم شدگي طنابهاي وتري، بهم فيوز مي شوند . تنگي ميترال علت ...

پرولاپس دريچه ميترال (MVP) بيماري اي است که نزديک به ۱۵ ميليون آمريکايي به آن مبتلا هستند.۱ اين بيماري شايع ترين علت پس زدن شديد و غيرايسکميک ميترال د ...

● شرح بيماري پرولاپس دريچه ميترال يک اختلال نسبتاً شايع و اغلب خوش خيم که در آن دريچه ميترال (واقع در سمت چپ قلب ) داراي ناهنجاري مختصر بوده و مي توان ...

پرولاپس دريچه ميترال (MVP) بيماري اي است که نزديک به ۱۵ ميليون آمريکايي به آن مبتلا هستند.۱ اين بيماري شايع ترين علت پس زدن شديد و غيرايسکميک ميترال د ...

در اين مبحث به شرح عواملي که سبب کاهش يافتن حاصلخيزي زمينهاي مورد کشت و در موارد فوق العاده حتي باعث ويراني آن مي شود، مي پردازيم تا ببينيم، خاک که يک ...

مقدمه در اين مبحث به شرح عواملي که سبب کاهش يافتن حاصلخيزي زمينهاي مورد کشت و در موارد فوق‌العاده حتي باعث ويراني آن مي‌شود، مي‌پردازيم تا ببينيم، خاک ...

اقليم به معني آب و هوايي كه در يك ناحيه در درازمدت حكمفرماست يكي از فاكتورهاي كليدي محيط زيست است كه با گذشت زمان دگرگون مي شود. يكي از تبعات دگرگوني ...

سالخوردگي با بروز تغييرات جسماني متعددي همراه است که توانايي ها و قابليت هاي جسماني فرد را محدود مي کند. توجه به زندگي سالمند مي تواند به سالمندان در ...

دانلود نسخه PDF - تغييرات دريچه ميترال