up
Search      menu
تغذیه و خوراکیها :: مقاله تغذيه PDF
QR code - تغذيه

تغذيه

غذا

در ابتدا بايد تعريفي کلي از غذا و صنعت مربوط به آن داشته باشيم :
غذا Food : عبارت است ازماده جامد يا مايع اطلاق مي شود که بعد از خوردن و هضم و جذب بتواند اعمال زير را انجام دهد :
۱- توليد انرژي
۲- در فعل و انفعالات بدن موثر باشد
۳- در توليد مثل،رشد،ترميم،و بقاء بدن موثر باشد
۴- در نگه داري بدن موثر باشد
مواد مغذي Natrient : به ملکولهايي از غذا گفته مي شود که بعد از هضم و جذب و گوارش به سطح سلولي مي رسد.مواد مغذي خود به دو شاخه تقسيم مي شود :
۱- ماکرونوترينت: که به آن کلان مغذي نيز اطلاق مي شود که شامل سه گروه پروتئينPret،کربوهيدراتCHO،چربيFat مي شود.
مهمترين منبع تامين انرژي در بدن انسان کربوهيدراتها هستند،حدود ۵۰٪ تا ۷۰٪ کالري مورد نياز روزانه انسان از کربوهيدارتها(قندها)تامين مي شود،اين اين مقدار کالري مي تواند از ۲۵۰تا۵۰۰ گرم ماده قندي تامين شود.هر گرم ماده قندي ۴ کالري حرارت توليد مي کندو حداقل احتياج به قند ۵ گرم براي هر ۱۰۰ کالري انرژي مورد نياز روزانه مي باشد.
اولين بار در سال ۱۸۳۸ يک شيميست هلندي به نام مولدر به ماده مغذي گفت که حاوي ازت باشد. پروتئين در هر سلول بافتي يافت مي شود نيمي از وزن خشک بدن و حدود ۲۰٪ وزن کل بدن را پروتئين تشکيل مي دهد.۵۰٪ آ»در عضلات و ۲۰٪ آن در استخوانها و غضروفها و ۱۰٪ آ» در پوست و بقيه آن در بافتهاي بدن بخش عمده آنزيمها،هورمونها،آنتي باديها،و هموگلوبين را تشکيل مي دهد.هر گرم پروتئين ۴ کالري حرارت توليد مي کند.
عدم استفاده از پروتئين موجب اختلال در رشد و منجر به اتلاف پروتئين از نسوج بدن مي شود.
پروتئينها در بدن از نظر تامين اسيدآمينه هاي ضروري بدن بسيار مهم هستند که در بدن ساخته نمي شود و از طريق غذا به بدن ميرسد اين اسيد آمينه ها عبارتند از:ايزولوسين،لئسين،ليزين،متيونين،فنيل آلانين،ترئونين،تريپتوفان،والين،هيستيدين.
پروتئين تخم مرغ يکي از باکيفيت ترين پروتئين هاست و ارزش بيولوژيکي آن ۱۰۰ است و کارايي ساير پروتئين ها با آن سنجيده مي شود.پروتئين غلات در اسيد آمينه ليزين و ترئونين کمبود دارد.مخصوصا ليزين که پروتئين محدود کننده غلات است سويا در بين گياهان در مورد پروتئين از بقيه غني تر است و نيز منبع خوبي ازليزين است اما در متيونين کمبود دارد پروتئين سيب زميني کم اما داراي عاليترين کيفيت است.در مورد هيستيدين بايد گفت اين اسيد آمينه در کودکي احتياج است و کمبود آن باعث لکنت زبان در کودکان مي شود.
در تغذيه انسان به دليل ازش انرژي زايي چربي ها اهميت خاصي در جيره غذايي دارند.هر گرم چربي ۹کالري حرارت توليد مي کند.اين ترکيبات به عنوان حمل کنندگان سابستريت(ماده اي که آنزيم برروي آن حمل مي شود)، در فعل و انفعالات آنزيمي و همچنين به عنوان ذخيره انرژي حائز اهميت است.
2-ميکرونوترينت:که به آنها ريز مغذي نيز اطلاق مي شود که شامل سه گروه املاح و مواد معدنيMin ويتامين Vita و آب ميشود.اين مواد انرژي زا نيستند ولي در انجام واکنشهاي بيوشيميايي بدن نقش اساسي دارند.
تمام غذاها علاوه بر ترکيبات عمده حاوي مقادير مختلفي از مواد معدني هستند. ماده معدني ممکن است به صورت املاح غير آلي و يا آلي و يا به صورت با ماده آلي باشد.بيش از ۶۰ عنصر ممکن است در غذاها يافت شوند .مواد معدني را به دو دسته اجزاء عمده و ناچيز تقسيم مي کنند.
اجزاء عمده شامل:سديم،پتاسيم،کلسيم،منيزيم،کلر،سولفات،بي کربنات است.
عناصر ناچيز شامل عتاصري است که معمولا در مقادير زير ۵۰ppm وجود دارد و به سه قسمت تقسيم مي شود:
الف عناصر مغذي ضروري:آهن،مس،يد،روي،منگنزو کبالت
ب عناصر غير مغذي غير سمي :آلومينوم،نيکل،بور،کروم و قلع
ج عناصر غير مغذي سمي :سرب،جيوه،کاديوم،آرسنيک
ويتامينها:
C يا اسيد آسکوربيک:در مرکبات،جعفري،سبزيجات،پيازچه.....وجود دارددر اعمال اکسيداسيون و احياء سلولي و ساختمان سلولي شرکت دارد.
B1 تيامين: در موز وجود دارد در متابوليسم مواد قندي شرکت مي کند.
B2 ريبوفلاوين:در جگر و شير وجود دارد در متابوليسم قند و پروتئين شرکت مي کند.
B3 نياسين: در متابوليسم قند و چربي شرکت دارد.
B5 اسيد پنتوتونيک: در جگر تخم مرغ،سبزيجات،بادام زميني،قارچ وجود دارد ضد جوش،ضد التهاب مفاصل،ضد آبريزش بيني،ضد زنا،ضد تب خال است.
B6 پيرودوکسين:در گوشت و سيب زميني وجود دارد در متابوليسم چربيها و اسيدهاي آمينه پروتئين شرکت دارد.
B12 سيانوکبالامين:در جگر و سبزي و تخم مرغ وجود دارد در رشد و ساختمان خون و متابوليسم پروتئينها موثر است.
A آلفاو بتا و گاما کاروتن: در جگر،خامه،زرده تخم مرغ وجود دارد در تنظيم و حفظ اعمال سلولهاي پوست،استخوان،بافتهاي پوششي و سلولهاي بينايي شرکت دارد.
D کلسيفرول: در روغن ماهي،زرده تخم مرغ وجود دارد در تنظيم عمل جذب کلسيم و فسفر و مصرف آن در رشد استخوانها شرکت دارد.
Eتوکوفرول: در جوانه گندم،بادام زميني،زرده تخم مرغ درحفظ و تنظيم اعمال توليد مثل و بافتهاي عضلاني شرکت دارد.
K نفتوکينون: در کلم،گل کلم،سويا،اسفناج وجود دارد ماده اي ضروري در انعقاد خون مي باشد.
تغذيه Natrition : عبارت است از عمل خوردن غذا و هضم و جذب و متابوليسم مواد مغذي، چگونگي استفاده بدن از مواد مغذي و شرکت مواد مغذي در فعل و انفعالات حياتي بدن.
علم تغذيه :مطالعه خورانش غذا و هضم وجذب غذا و شرکت مواد مغذي در بدن و چگونگي استفاده در بدن از مواد مغذي .
علوم تغذيه Food since : چندين گرايش دارد که يکي از آنها تنظيم برنامه غذايي ، کاربرد تغذيه در جامعه ،رژيم درماني که امروزه بسيار رواج دارد .
تغذيه صحيح: عبارت است از تامين مقدار کافي از موتد غذايي لازم براي بدن و همچنين قابليت بدن براي به کاربردن صحيح اين مواد به نحوي که انسان بتواند از حد اعلاي سلامت جسمي و روحي برخوردار باشد.
سوءتغذيه:بسياري بر اين فکر هستند سوء تغذيه از کمبود مواد غذايي است ولي بايد گفت سوء تغذيه عبارت است از حالت غير طبيعي که در نتيجه کمبود نسبي يا مطلق يک يا چند ماده غذايي اساسي و يا مصرف بيش از حد مواد غذايي در انسان ظاهر مي شود. از عوارض و عواقب سوء تغذيه مي توان به موارد زير اشاره کرد:
زودرنجي،عصبانيت،فراموش کردن،حواس پرتي،بي خوابي شديد،اختلالات جلدي(ترک خوردگي صورت و پيشاني)،ناراحتي دستگاه گوارش،ناراحتي تنفسي،اختلالات در هماهنگي حرکات،تغيير شکل در استخوانها،ديرجوش خوردن زخم ها ، شب کوري و ........
انسان متوسط از نظر تغذيه:
مرد متوسط:مردي سالم با سن ۲۵ سال با فعاليت متوسط با وزن۶۵ کيلو با ۸ ساعت کارروزانه که ۴ ساعت آن نشسته باشد يک ساعت و نيم راه برود اين فرد روزانه ۳۲۰۰ کالري حرارت از جيره غذايي خود تامين مي کنند.
زن متوسط:زني است سالم با سن ۲۵ سال و وزن ۵۵ فعاليت فيزيکي معمولي اين فرد روزانه ۲۲۰۰کالري حرارت از جيره غذايي خود تامين مي کند.
صنايع غذايي Food Technology Scince : که خود به سه بخش شيمي مواد غذايي، بهداشت مواد غذايي، ميکروبيولوژي مواد غذايي.
حال به چند سازمان مربوط به غذا اشاره مي کنيم:
FAO موسسه بين المللي تغذيه : سازمان خارو بارو کشاورزي اين سازمان در سال ۱۹۴۷ تاسيس شد و مقر آن در رم ايتاليا مي باشد.کار اين سازمان روش هاي اصلاح شده توليد،فرآوري مواد غذايي،نگه داري مواد غذايي،توزيع مواد غذايي.
WHO سازمان بهداشت جهاني World Health Organization: اين سازمان در سال ۱۹۸۴ تاسيس شد و مقر آن در ژنو مي باشد و هدف اين سازمان سلامت مصرف کننده و سالم نگه داشتن مواد غذايي است.

● نگهداري ▪ قفس: بايد فضاي کافي براي تحرک پرنده داشته باشد. اندازه توصيه شده براي يک جفت مرغ عشق ۷۵‚۶۰‚۱۰۰سانتيمتر ميباشد. داشتن ميلههاي افقي (نسبت به ...

متخصصين تغذيه گياه سه عنصر ازت (N)، فسفر (P) و پتاسيم (K) را که غلظت آنها در برگهاي گياهان در حدود 50 2، 15 0 و 00 2 درصد است، جزء عناصر اصلي (Macronu ...

تغذيعه علمي است که از تغيير و تبديل غذا در بدن و شرکت مواد مغذي در بافتها بعد ازهضم و جذبشان ، عمل مواد مذکور در فعل وانفعالات بيولو ﮋيکي بدن و بالاخر ...

منبع تغذيه، يک دستگاه الکتريکي است که مسئول تأمين و تنظيم جريان الکتريکي در رايانه مي باشد. اين قطعه به صورت جعبه اي بزرگ و مستقل در جعبه رايانه قرار ...

● تعريف و ريشه لغوي وارد کردن آب به داخل يک سازند زمين شناسي را بوسيله متدها و تاسيسات مختلف ، تغذيه مصنوعي گويند ومعادل لاتين آن Artificial Recharge ...

امروزه ديگر باغداري فقط بعنوان يك شغل نيست و بصورت يك حرفه و حتي يك هنر مطرح است كه همانند يك هنرمند با استفاده ي بهينه از سرمايه و ابزار و نهاده ها ب ...

●مقدمه: امروزه ديگر باغداري فقط بعنوان يك شغل نيست و بصورت يك حرفه و حتي يك هنر مطرح است كه همانند يك هنرمند با استفاده ي بهينه از سرمايه و ابزار و نه ...

در ماه پربرکت رمضان، به منظور حفظ سلامتي و بهره گيري بيشتر از روزه داري به ذکر برخي نکات مورد نياز و مشترک اغلب روزه داران در مورد تغذيه سالم در اين م ...

دانلود نسخه PDF - تغذيه