up
Search      menu
گیاه شناسی :: مقاله تغذيه گياه PDF
QR code - تغذيه گياه

تغذيه گياه

شوري و سديمي بودن خاک ها و تغذيه گياه

● شوري و سديمي بودن خاک
شوري و سديمي بودن خاک يکي از مشکلات مهم خاک هاي مناطق خشک و نيمه خشک است. در اين مناطق بدليل کمبود بارندگي و اقليم خشک، املاح در خاک تجمع پيدا مي کنند و در نتيجه خاکهاي شور حاصل مي شود. اين خاک محيط نامناسبي براي رشد و توليد بوده که هم کميت محصول را پائين مي آورد و هم کيفيت محصول را کاهش مي دهد.
طبق آمار %۱۵ سطح کل کشور ما را خاکهاي شور و چيزي حدود %۵۰ خاکها قابل بهره برداري و آبياري مي باشند.
بطور کلي خاک هاي شور داراي مقدار زيادي املاح محلول هستند که اين نمک زياد مشکلاتي را براي گياه بوجود مي آورد.
● شوري خاک چگونه تعيين مي شود؟
شوري خاک را براساس پارامتري بنام E.C. يا قابليت هدايت الکتريکي مشخص مي کنند. هدايت سنج الکتريکي، دستگاهي است که قابليت هدايت الکتريکي محلول خاک يا E.C. را اندازه گيري مي کند. خاک هايي که E.C. آن ها بيشتر از Ds m ۴ باشد جزء خاکهاي شور طبقه بندي مي شوند.
● حساسيت گياهان به شوري خاک
گياهان نسبت به شوري خاک حساسيت متفاوتي دارند و بعضي مي توانند شوري را تحمل کنند که به آن ها اصطلاحاً گياهان متحمل به شوري گفته مي شود. بعضي ديگر نسبت به شوري خاک حساس هستند که جزء گياهان حساس محسوب مي شوند. گل ها و گياهان زينتي جزء گياهان حساس به شوري قلمداد مي شوند.
● اثرات شوري روي رشد گياه
شوري خاک از چند طريق رشد گياه را دچار محدوديت مي کند:
۱) آب قابل استفاده گياه را کاهش مي دهد؛ به عبارت ديگر در خاک هاي شور، گياهان زودتر دچار پژمردگي مي شوند که اين پديده را اصطلاحاً خشکي فيزيولوژيکي مي گويند. زيرا بدليل شور بودن خاک، گياهان نمي توانند آب درون خاک را جذب کنند.
۲) مسموميت؛ بعضي از يونها به مقدار زياد در خاکهاي شور وجود دارند و بر اثر جذب زيادشان توسط گياه، براي آن ايجاد مسموميت مي کنند که از مهمترين آن ها مي توان کلر،سديم و بر را نام برد.
۳) عدم تعادل تغذيه اي؛ در خاکهاي شور بدليل وجود زياد بعضي از يونها تغذيه گياه، دچار مشکل مي شود. بعنوان مثال در يک خاک شور، بدليل غلظت زياد کلر در محلول خاک و جذب آن بوسيله ي گياه، جذب نيترات و سولفات توسط گياه کم مي شود. در صورتيکه نيترات و سولفات از يون هاي بسيار ضروري در تغذيه گياه هستند. يا بعنوان مثال، جذب زياد سديم توسط گياه، باعث کاهش جذب پتاسيم مي شود.
نوع ديگري از خاک هاي داراي املاح زياد اصطلاحاً خاک هاي سديمي گفته مي شوند يعني خاک هايي که درصد سديم تبادلي آن ها زياد است.
بطور کلي، ما خاکها را بر اساس سه پارامتر E.C.،PH ،ESP و يا درصد سديم تبادلي طبقه بندي مي کنيم.
خاکهاي شور، خاکهايي هستند که E.C. آن ها بزرگتر از ۴ و ESP يا درصد سديم تبادلي شان بيشتر از ۱۵ و PH کمتر از ۵ ۸ دارند.
خاکهاي سديمي E.C. کمتر از ۴ و ESP بيشتر از ۱۵ و PH بيشتر از ۸ ۵ دارند.
● اصلاح خاک هاي شور
راههاي متفاوتي براي اصلاح خاکهاي شور و سديمي وجود دارد که به شرح ذيل است :
۱) اساس اصلاح خاکهاي شور، آب شويي است. يعني از طريق مصرف آب اضافي، نمکهاي محلول را از خاک شست و شو مي دهيم؛
۲) اما روش هاي ديگري هست که اثرات سوء شوري را کاهش مي دهند که مديريت بهره برداري از خاکهاي شور گفته مي شود. بعنوان مثال، در خاکهاي شور بايد دور آبياري را کوتاهتر بگيريم به عبارت ديگر آبياري زود به زود انجام شود تا غلظت املاح در خاک افزايش پيدا نکند؛
۳) همچنين در خاک هاي شور، بايد از کودهايي استفاده بکنيم که اصطلاحاً ضريب شوري پائين تري داشته باشند يعني کود خاک را شورتر نکند؛
۴) استفاده از مواد آلي در خاکهاي شور؛
۵) استفاده از سيستم مناسب کشت و کار که اثرات شوري را کم کند؛
۶) تغيير روش آبياري.
اصلاح خاک هاي سديمي که ESPبالايي دارند با اصلاح خاک هاي شور متفاوت است، در اين خاک ها بايد يکسري مواد شيميايي اصلاح کننده به خاک اضافه بکنيم. مهمترين و بهترين موادي را که مي توان در خاک هاي کشور ايران استفاده کرد گچ يا گوگرد مي باشد. گچ همان سولفات کلسيم است. به عبارت ديگر داراي عنصر کلسيم است. اين کلسيم روي سطح ذرات خاک، جانشين سديم مي شود و سديم را از سطح ذرات خارج کرده و وارد محلول خاک مي کند و بعداً از طريق آب شويي، سديم اضافي خارج مي شود.
اما زماني که گوگرد استفاده مي کنيم گوگرد توسط يک باکتري بنام تيوباسيلوس دبو اکسيدانس در خاک اکسيد مي شود و توليد اسيد سولفوريک مي کند. اسيد سولفوريک بر روي آهک خاک اثر کرده و توليد گچ مي کند و گچي که بدين ترتيب توليد مي شود کار اصلاح را انجام مي دهد.

در ابتدا بايد تعريفي کلي از غذا و صنعت مربوط به آن داشته باشيم : غذا Food : عبارت است ازماده جامد يا مايع اطلاق مي شود که بعد از خوردن و هضم و جذب بتو ...

همانند معماري منحصر به فرد و آميخته با نظم باغ ايراني، گونه‌هاي گياهي موجود در آن نيز منحصر بفرد بوده‌اند. در باغ ايراني همچنانكه معماري با اصول و قوا ...

capparis spinosal يا caperbush يک گياه مفيد و زيبا در خانواده capparidaceae است. (۲)spinosa به جفت اسپين هاي قلابي در قاعده هر ساقه اطلاق مي شود. (۳) ...

زوفا يکي از مهمترين گياهان دارويي و ادويه اي به شمار مي رود . از دم کرده پيکر رويشي اين گياه براي درمان بيماريهاي مربوط به دستگاه تنفس مانند سرفه ، سي ...

گياه سيب (Malus domestica) از اعضاي زيرخانواده پوموييده و تيره گل سرخ است. گلابي، به و ازگيل نيز همانند سيب در همين تيره قرار مي گيرند. جنس مالوس دست ...

گياه سيب (Malus domestica) از اعضاي زيرخانواده پوموييده و تيره گل سرخ است. گلابي، به و ازگيل نيز همانند سيب در همين تيره قرار مي گيرند. جنس مالوس دست ...

گياه بامبوي خوش يمن، طي مدت کوتاهي توانسته است جايگاه ارزشمندي بين فروشگاه هاي گياهان آبي بادي و دوستداران آنها بازکند. اگر هنوز موفق به خريدن اين گي ...

گياه صبر زرد با نام علمي (آلوئه ورا) Aloevera از جمله با ارزش ترين گياهان نادر دنياست. که صدها سال پيش از ميلاد مورد توجه و استفاده بشر بوده است. از د ...

دانلود نسخه PDF - تغذيه گياه