up
Search      menu
جانور شناسی :: مقاله تغذيه مرغ عشق PDF
QR code - تغذيه مرغ عشق

تغذيه مرغ عشق

نگهداري مرغ عشق

● نگهداري
▪ قفس:
بايد فضاي کافي براي تحرک پرنده داشته باشد. اندازه توصيه شده براي يک جفت مرغ عشق ۷۵‚۶۰‚۱۰۰سانتيمتر ميباشد. داشتن ميلههاي افقي (نسبت به عمودي) ارجح است چرا که پرنده ميتواند براي بالا رفتن از آناستفاده کند.
▪ مکان قفس:
قفس بايد در اتاقي روشن، با هواي مناسب و در جريان (با دماي ۱-۲۶ سانتيگراد بدون تغييرات ناگهاني)،بدون دود سيگار و در گوشهاي از اتاق قرار داد تا پرنده احساس امنيت کند. پرنده نبايد در معرض تابش مستقيم خورشيدباشد همچنين آشپزخانه محل مناسبي براي قفس نميباشد چون داراي بخارات مضر است. ارتفاع قفس بهتر استطوري باشد که پرنده حدودا هم سطح چشمان شما باشد تا کنترل و اهلي کردن آن سادهتر شود.
با توجه به اينکه مرغ عشق در شب ساعاتي را ميخوابد در صورتيکه برق روشن است بهتر است روي قفس با پارچهپوشانده شود.
▪ وسايل داخل قفس:
وسايل لازم براي قفس شامل ظروف آب، غذا و سنگريزه و قالب معدني (يا کف دريا) ميباشد.اسباب بازي نيز بويژه براي يک پرنده تنها لازم است.
کف قفس را ميتوان با روزنامه (رنگي نباشد) يا روزنامه که روي آن ماسه ريخته شده است، پوشاند. آبخوري لولهاي،براي مرغ عشق مناسب است. جلوي ظروف آب و غذا بايد ميله باشد تا پرنده بتواند بر روي آن بنشيند ضمن اينکهظروف آب و غذا نبايد زير ميلههاي بالايي قفس باشند چر که با مدفوع پرنده آلوده ميشوند. آب هميشه تازه و تميز بايددر اختيار پرنده باشد. کف قفس بايد هر روز و کل قفس ۳-۴ روز يک بار تميز شوند.
▪ ميله داخل قفس:
ميلههاي چوبي نسبت به پلاستيکي ارجح هستند ضمن اينکه بهتر است قطر ميلهها متفاوت باشد. بهطور کلي قراردادن شاخه درخت بويژه به جاي ميلههاي بالايي قفس مناسبتر است چرا که پرنده ميتواند از آن بالا رفتهضمنا ناخنهايش نيز ساييده ميشود. براي اين کار ميتوان يک ساقه به قطر ۱-۱ ۵ سانتيمتر پيدا کرده که عاري ازسمپاشي، قارچ و مدفوع پرندگان وحشي باشد سپس برگ و شاخههاي اضافي آن را قطع کرده و داخل قفس قرار داد.
▪ اسباب بازي:
مرغ عشق آينه را دوست دارد. ميتوان يک آينه کوچک را داخل قفس قرار داد يا بهتر است يک آينهديواري کنار قفس باشد تا پرنده خود را ببيند. اسباب بازيهاي ديگر مورد علاقه مرغ عشق شامل نردبان، تاب، توپپينگپنگ آويزان و زنگ ميباشند.
تغذيه
غذاي اصلي مرغ عشق در اسارت و آزادي دانه است. دانهها شمال ۲ گروه مهم هستند:
۱) دانه غلات: کربوهيدرات زياد و چربي کم دارند; مانند ارزن و ذرت.
۲) دانههاي روغني: چربي زياد و کربوهيدرات کم دارند; مانند تخم آفتابگردان يا تخم کتان.
غذاي مناسب مرغ عشق شامل دانه قناري و ارزن ميباشد ولي اين ترکيب غذاي کاملي نيست بويژه هنگام توليد مثلو براي بالانس کردن آن اضافه کردن يک دانه روغني (مانند تخم کتان) لازم است. علاوه بر اينها سبزيجات (مانند هويج،کلم)، ميوههاي تازه (مانند سيب، انگور) و نيز مکمل توصيه ميشوند. بايد توجه داشت که هر نوع تغيير جيره به تدريجانجام شود.
▪ مکمل: دو مکمل مهم براي مرغ عشق سنگريزه (يا شن) و کف دريا ميباشند. پرندگان دانهخوار از جمله مرغ عشقاغلب قبل از خوردن دانه اقدام به خوردن سنگريزه ميکنند. سنگريزه در سنگدان پرنده کمک به شکستن دانه کرده ونقش مهمي در هضم آن دارد. بايد توجه داشت که سنگريزه آلوده نباشد. کف دريا يک منبع با ارزش کلسيم است ضمناپرنده جوان از آن براي اصلاح منقارش نيز استفاده ميکند. بهتر است در جايي فيکس باشد تا توسط پرنده جابجا نشود.
▪ آب (براي نوشيدن و استحمام)
مرغ عشق به آب کمي نياز دارد ولي آب تازه در ظرف تميز بايد هميشه در دسترس باشد. بهتر است آب هر روزعوض شود.
پرنده براي آراستن پرهاي خود نيز نياز به آب دارد. برخي پرندهها براي استحمام ظرف آب را دوست دارند و برخيديگر را ميتوان به آرامي اسپري زد. بايد توجه داشت که اين کار در يک روز خوب و گرم انجام شود و پرنده قبل ازخوابيدن خود زمان مناسب براي خشک شدن داشته باشد.
● تمرين و ورزش
مرغ عشق نياز به پرواز آزاد دارد. در صورتيکه پرنده شما به قفس عادت کرده، ميتواند هر روز بيرون بيايد و در اتاقپرواز کند. براي اين کار ابتدا بايد شرايط اتاق کاملا مناسب باشد. در و پنجرهها بسته، بخاريها خاموش و سگ و گربه دراتاق نباشد. آنگاه ميتوان در قفس را باز کرده تا پرنده ۲۰-۳۰ دقيقه بازي کند. پرندهاي که به قفس خود عادت کرده پس ازاين مدت باز خواهد گشت بويژه اگر به طور منظم براي بازي بيرون آورده شود.
● صحبت کردن
مرغ عشق تا حدي قادر است صحبت کردن را بياموزد. بهترين زمان براي ياد دادن از حدود ۵-۶ هفتگي است. پرندهنر از نظر يادگيري بهتر از ماده ميباشد. براي ياد دادن بايد توجه کرد که کلمه بدقت و بارها تکرار شود. با توجه به اينکهپرنده معني کلمه را نميفهمد بايد کلمه به يک شکل تکرار گردد.
● بيماريهاي مهم
رشد بيش از حد ناخنها و منقار: در صورت بروز اين پديده بايد از محلي که فاقد عروق خوني هستند کوتاه شوند. اگرانجام آن مشکل است به دامپزشک مراجعه کنيد.
▪ سرماخوردگي: نشانههاي اين بيماري تب، کاهش اشتها و حرکات مداوم دم است. بيماري در صورت پيشرفت بهذاتالريه منتهي ميشود. علاوه بر درمان دارويي بايد دماي اتاق را تا ۲۷ درجه سانتيگراد بالا برده و ثابت نگه داشت. بهاشتها آمدن پرنده تأثير زيادي در بهبودي دارد بنابراين بايد غذاهاي مورد علاقه پرنده به همراه ويتامين B به آن داده شود.
▪ بيماري پسيتاکوز: اهميت اين بيماري در قابليت انتقال آن از مرغ عشق (و ساير طوطيها) به انسان ميباشد. برايجلوگيري از اين امر، مرغ عشق را از جاهاي کاملا مطمئن خريداري کرده و در صورت مشاهده علائمي چون لاغري،کسالت، ريزش از بيني و اسهال سبز ضمن قطع تماس با پرنده به دامپزشک مراجعه کنيد.

در ابتدا بايد تعريفي کلي از غذا و صنعت مربوط به آن داشته باشيم : غذا Food : عبارت است ازماده جامد يا مايع اطلاق مي شود که بعد از خوردن و هضم و جذب بتو ...

شترمرغ ها از بسياري جهات گونه اي منحصر به فرد بشمار مي آيند و همين امر باعث گرديده تا در سالهاي اخير توجهات زيادي معطوف آن گردد. به طور مثال تخم آن در ...

تخم مرغ منبع خوبي از پروتئين، ويتامين ها و املاح ضروري است و مي تواند به عنوان يك ماده غذايي مهم در برنامه غذايي افراد وجود داشته باشد. نيازهاي تغذيه ...

مرغ مينا پرنده اي کوچک زيبا و دلنشين است که قابليت بسيار خوبي براي تقليد صدا دارد و اين توانايي شگفت انگيز باعث شده است که آدمي از ساليان بسيار دور به ...

تخم مرغ منبع خوبي از پروتئين، ويتامين ها و املاح ضروري است و مي تواند به عنوان يك ماده غذايي مهم در برنامه غذايي افراد وجود داشته باشد. نيازهاي تغذيه ...

مرغ شاخدار جزء راسته گالي فرميس، خانواده فزان ها و زيرخانواده نوميدين طبقه بندي مي شود. مرغ هاي شاخدار بر حسب ضمائم موجود در سربه سه فرم ظاهر مي گردند ...

● دسته بندي اين جونده به دو دسته اصلي زير تقسيم ميگردد ۱) سنجاب هاي زميني ۲) سنجاب هاي درختي ▪ اصلي ترين سنجابها در دنيا سنجابهاي درختي ميباشند،که مهم ...

▪ کرمهاي شيشه اي در فصل زمستان در بسياري از درياچه ها و استخرها مي توان با يک توري دستي مقدار زيادي کرمهاي شفاف که به آنها کرم شيشه اي مي گويند، صيد ن ...

دانلود نسخه PDF - تغذيه مرغ عشق